Bok og Media, Vestbok

Nedgang i julesalget

– Vi hadde godt salg før jul, men omsetningen gikk noe ned i forhold til julesalget i 2009.

Det opplyser Tarald Ueland (bildet) som har hjulpet Vestbok med det administrative arbeidet frem til Catharina Wego Livden formelt tok over ved nyttår.

Ueland opplyser at nedgangen i omsetning var ventet, siden butikken i løpet av året la ned en hel etasje og reduserte vareutvalget kraftig.

– Vi har ikke kunnet analysere tallene i detalj ennå, men føler vi hadde et bra salg av bøker, og at reduksjonen har kommet i produktgrupper som gaveartikler og andre ting som vi nå fører lite av.