Innlegg

Bok og Media, Vestbok

Planlegger ny kristen bokhandel

31. august blir det stiftelsesmøte for ny kristen bokhandel i Bergen sentrum.

Johannes Kleppa og Tarald Ueland ønsker at kristen litteratur skal være godt tilgjengelig i Bergen sentrum.

− Det er viktig med kristen litteratur, og det er viktig at kristen litteratur er godt tilgjengelig. I dag er det i Bergen bare en liten kristen bokhandel i Åsane. Vi trenger en større kristen bokhandel sentralt i Bergen, sier forkynner Johannes Kleppa til sambåndet.no.

Inntil for et par år siden var det en kristen bokhandel i Bergen sentrum, Vestbok. I lengre tid har Kleppa og Tarald Ueland jobbet med å starte opp en ny kristen bokhandel. Nå er de kommet så langt i prosjektet at de har sendt ut innkalling til stiftelsesmøte mandag 31. august. Invitasjonen er gått til alle som har sagt at de vil gå inn med aksjekapital i den nye kristne bokhandelen i Bergen og til Bjørgvin Bispekontor til orientering. På møtet vil man vedta stiftelsesdokument ved vedtekter, aksjonæravtale og velge styre, og man vil drøfte det videre arbeidet med realiseringen av prosjektet.

God tilbakemelding
− Hvordan har responsen vært på prosjektet?

− Vi har fått god tilbakemelding særlig fra kristne forlag. De er svært positive. Vi har også fått gode og positive tilbakemeldinger fra enkeltpersoner og noen forsamlinger og menigheter som vil gå inn med aksjekapital. Menighetene i Den norske kirke har ikke anledning til å gå inn som eiere, men er svært interessert i dåpsmateriale som en slik butikk kan selge, forteller Kleppa.

De kristne forlagene, Lunde, Hermon, Proklamedia og Verbum, er med som eiere på linje med andre eiere. Butikkjeden Vivo (tidl. Bok og Media) går inn med 50.000 kroner i aksjekapital. Sambåndet Forlag vil gå inn med 100.000 kroner i aksjekapital.

Indremisjonsforbundet (ImF) har fått spørsmål om å gå inn med startkapital. Det ble tatt opp i et styremøte 3. august.

− Styret åpner for at ImF kan gi et større beløp som gave eller rentefritt lån til bokhandelen, men ønsker seg litt flere opplysninger først, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF.

− Bakgrunnen for forespørselen til ImF er at de kom ut med positivt overskudd etter salget av Vestbok-eiendommen, forteller Kleppa.

Samlet er det kommet inn cirka 1 million kroner i aksjekapital.

− Vi hadde en målsetting om 1 million, og det har vi oppnådd. Men vi tror at enda flere kan komme etter, sier Kleppa.

På frivillig basis
Planen er å drive den nye kristne bokhandelen på frivillig ulønnet basis.

− Det vil være en lønnet daglig leder, de andre vil være frivillige. Slik tror vi at det kan gå økonomisk. Vi har fått positive signaler på at en del vil gå inn som frivillige, men vi vil gjerne utfordre enda flere til å gjøre det samme.

− Hvem er det som har sagt at de vil jobbe frivillig?

− Det er friske pensjonister.

Et møtepunkt
Kleppa og Ueland har ennå ikke funnet noen lokaler til den nye bokhandelen, men de har sett på flere.

− Det gjelder å finne lokale til en overkommelig pris. Vi ønsker at butikken skal være et møtepunkt hvor folk har god tid og personalet har tid til å slå av en prat. I all hovedsak vil vi selge kristen litteratur. Vi ser også for oss at vi muligens kan selge ting som turister kan være interessert i og kristne symbolgjenstander som for eksempel julekrybber. Det spørs hva slags lokaler vi får. Lokalet vil avgjøre hva slags varer vi kan ha, forteller Kleppa.

Bok og Media, Vestbok

Slutt for Vestbok

Den kristne bokhandleren i Bergen legges ned etter over hundre års drift. Også filialen på Frekhaug er historie.

Den økonomiske situasjonen i Vestbok har vært under sterkt press i flere år. En tynnslitt likvid situasjon har blitt stadig mer krevende i takt med sviktende salgstall. Så sent som 9. januar var eierne kalt sammen til ekstraordinær generalforsamling der framtiden for bohandleren var tema.

Et nytt styre fikk da frist til april med å jobbe ut en plan for bærekraftig drift og ny eierstruktur.

Bare en måned kom svaret: videre drift er ikke mulig.

– Den likvide situasjonen er så krevende at vi ikke vet om vi har midler til å drive virksomheten så lenge som ut april, sier styreleder Kenneth Hjortland.

Akutt krise.
Dermed så ikke styret andre løsninger enn å kalle sammen eierne på nytt. At optimismen og troen på å finne en framtidig løsning skulle snu så fort, skyldes flere ting.

– Revisor har gjort visse justeringer i regnskapet som gjør at resultatet er langt mer alvorlig enn tidligere antatt. Når salgstallene siste del av året svikter, samtidig som bransjen generelt forventer en nedgang på 10 prosent for 2013, er ikke situasjonen lys. Dermed så vi ingen annen utvei enn å kalle sammen eierne til nok en generalforsamling, sier Hjortland.

Ny kapital
Skulle nedleggelse vært unngått måtte eierne vært villig til å skyte inn frisk kapital for å sikre driften på kort sikt, og enda større beløp for å etablere bokhandelen i sentrum i mer egnede lokaler.

De nødvendige beløpene som ble forespeilet generalforsamlingen 26. februar var i millionklassen. Ingen av eierne så seg i stand til dette.

– Det skulle nok vært gjort drastiske grep på generalforsamlingen i 2010. I stedet valgte vi den gang å tro på den optimismen vi ble presentert, og gikk inn med et likviditetslån for å sikre videre drift. Det er en kjedelig situasjon vi nå har kommet i, men det er bare å innse at vi er ved vegs ende. Jeg har faktisk lyst til å berømme styret som tør å ta denne vanskelige beslutningen om å legge ned, sa generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet som sitter med 55 prosent av aksjene.

Vilje og evne.
Heller ikke Bok & Media AS, med et eierskap på 15 prosent og kompetanse på bokhandel, så muligheten for å sikre videre drift i nåværende situasjon.

– Lysten er nok større enn evnen. På vegne av Bok og Media er jeg lei meg for at vi ikke har økonomiske krefter til å gå inn og løfte dette alene, sa Pål André Lauritzen, daglig leder i Bok & Media sentralt.

Dermed hadde ikke generalforsamling annet valg enn å vedta nedleggelse av driften med snarest mulig virkning. Seks ansatte har mottatt oppsigelse og i løpet av kort tid starter gjeldsforhandlinger med de ulike kreditorene.

– At gode medarbeidere mister jobben er nok det tyngste midt i alt dette, sier Kenneth Hjortland.

—————-

LES MER: Vestbok i motvind
LES MER: Store omlegginger i Vestbok
LES MER: Bokhandel i Norheimsund solgt

Bok og Media, Vestbok

Vestbok i motvind

Anstrengt økonomi preger bokhandelen. Nytt interimsstyre har fått frist til april med å legge fram plan for videre drift og ny struktur for eierskap.

Oktober 2010, Vestbok sine aksjonærer ble kalt sammen til ekstraordinær generalforsamling. Årsaken er den økonomiske situasjon som er så krevende at det kan bety kroken på døren for den tradisjonsrike indremisjons-bokhandleren i Bergen sentrum.

9. januar 2013; historien gjentar seg. Nok en gang er det krisemøte. Nok en gang er framtiden usikker. I 2010 var det likvide utfordringer som holdt på å knekke bokryggen. Flere år med dårlige driftsresultat ble toppet med utgifter til ombygging som ble langt dyrere enn tenkt. Redningen ble et likviditetslån på 1,5 millioner fra hovedaksjonæren ImF. Nå er det dette redningslånet som har blitt en av hindringene for videre planer.

Ingen egenkapital.
Kort fortalt: ImF ønsker å selge sin andel i Vetrlidsallmenning 1 der Vestbok ligger i dag. Vestbok er enig i at flytting vil være gunstig for varesalget og har de siste årene lett etter bedre og mer egnede lokaler. Men flytting til nye lokaler kan bli dyrt. For lånet som ble gitt er aktivert i balansen med en forutsetning om 8-10 års avskrivning. Ved å flytte nå, må lånet avskrives i sin helhet siden investeringen ligger i bygget og ikke i driften.

– Dette følger av regnskapsloven og revisor vil ikke akseptere at vi drar lånet med ut av bygget midlene er investert i, melder styret i Vestbok.

Derfor har Vestbok sitt styre igjen fridd til hovedaksjonær ImF: kan de være villig til å ettergi lånet slik at Vestbok kan flytte uten å tømme balansen? Styret begrunner dette som rimelig siden pengene i hovedsak gikk med til å oppgradere huset.

Verdiøkning.
Svaret de har fått er nei.

– Vi var villige til å gi bedre lånevilkår, driftstilskudd i tre år og en garanti på 400.000. Da forventet vi en dialog, men fikk i stedet en generalforsamling der lånet ser ut til å bli tema, sier ImFs generalsekretær Erik Furnes.

Han er heller ikke enig i at utbedringen som ble gjort, har økt husets verdi i samme grad som styret mener.

– For oss handler det også om den totale situasjonen for ImF. Vi har flere økonomiske utfordringer i vår organisasjon og må strengt vurdere hvordan vi bruker våre midler, sier Furnes.

Et annet punkt på agendaen er ImFs aksjer i selve bygget. De ble i sin tid solgt til ImF fra Vestbok. Lånet som finansierte kjøpet, ble dekket inn gjennom husleie fra Vestbok.

– Dermed er det bare rimelig at ImF kan gi noe tilbake i form av å ettergi lån, argumenteres det.

Ingen fullmakt.
ImFs utsendinger er ikke enige.

– For meg er dette en omkamp på det som skjedde for to år siden. Da gav vi et lån for å sikre en akutt likvid situasjon. Forutsetningen da var at det skulle hentes inn ny kapital fra de andre aksjonærene og driften skulle komme i bedre gjenge. Jeg kan ikke se at dette har skjedd. I tillegg vurderer ImF-styret situasjonen slik at et lån fra en vennligsinnet långiver ikke bør være en belastning for virksomheten, sier økonomileder Ingebrigt S. Sørfonn.

Etter flere timers samtaler er ikke generalforsamlingen kommet noe videre. Vestbok står på sin agenda: for at driften skal være bærekraftig, trenger de at det ryddes i balansen. ImFs utsendinger har på sin side ingen fullmakt til å ettergi dette lånet. De er imidlertid villig til å gå nye runder med sitt forbundsstyre dersom andre aksjonærer kan garantere frisk kapital. Slike garantier finnes ikke.

Nytt eierskap.
En ekstraordinær generalforsamling skilles uten konkrete løsninger, men en ting står klart: En hovedeier med 53 prosent av aksjene er ikke gunstig. Det gir bare ansvar, men ikke nødvendig handlingsrom. Et nytt interimsstyre velges: Kenneth Hjortland. Helge Bjørkhaug, Willy Landro, Pål André Lauritzen, Trond Johansen og Øyvind Angelskår (1. vara).

Disse fem får et klart mandat: fram til ordinær generalforsamling i april skal det jobbes med to saker: plan for bærekraftig drift og ny plan for eierstruktur. Begge deler vil være nødvendig dersom ikke siste kapittel i Vestboks historie nå skal skrives.

Solgt!

Vestbokbygget i Norheimsund solgt for 1.990.000.

– Når vi først har bestemt oss for å selge, er det veldig godt å få avsluttet dette kapittelet, sier styreleder i Vestbok, Torgeir Hauge.

Vestbok har drevet bokhandelen i Norheimsund siden 1999, men bestemte seg for å legge ned i april. Da ble også huset lagt ut for salg til en takst på 2,4 millioner. Denne ble nedjusert tidligere i høst.

Torgeir Hauge er derfor fornøyd med summen de fikk.

– Det er noe under takst, men vi er likevel godt fornøyd med salget, sier han.

Det som da er igjen etter at lån og kassakreditt er betalt vil gå med til å styrke egenkapitalen i Vestbok.

LES OGSÅ: Store omlegginger i Vestbok

Bok og Media, Vestbok

Store omlegginger i Vestbok

Butikken i Norheimsund legges ned, og Vestbok i Bergen må omstille seg i møte med nye tider.

– Styret i Vestbok har satt et krav om at vi skal drive i balanse. Vi har prøvd i det lengste å holde liv i alle tre butikkene, men nå er det ingen vei utenom nedleggelse, sier Torgeir Hauge, styreleder i Vestbok.

Oppsigelser
1. juli er det derfor slutt i Norheimsund og to ansatte mister jobben.
– Det er fryktelig tungt å måtte si opp ansatte. Det er også en av grunnene til at vi har ventet lengst mulig før vi gikk til dette skrittet, sier Hauge.

Bakgrunnen for nedleggelsen i Norheimsund er todelt.

– Vi kan ikke se hvordan vi skal greie å få et økonomisk oppsving og drive denne butikken i balanse. Den andre grunnen er avstanden til sentrum. Alle tre butikkene har en felles daglig leder. En ting er å greie dette i gode tider, men med tre butikker som alle trenger en tilstedeværende leder, blir avstanden for lang.

Selger hus
Huset der bokhandelen ligger blir nå solgt, uten at Vestbok blir rik av den grunn.
– Dette er det eneste huset vi selv eier, og sånn sett er det kanskje dumt å selge. Men huset er allerede grundig belånt, så salget vil i hovedsak dekke inn gjelden. I tillegg er huset gammelt og vil kreve en del vedlikehold dersom vi beholder det, og det finnes det ikke økonomiske midler til per i dag.

Når nå Vestbok slankes fra tre til to butikker, ser Hauge lysere på framtiden.
– Dette er ikke første steg mot slutten. Nå kan vi styrke arbeidet med sentrum og Frekhaug og vi har stor tro på at vi nå skal greie å nå målet om et lite overskudd.

Nytt i sentrum
Men også i sentrum blir det endringer. ImF som i dag eier bygget der Vestbok ligger, ønsker å selge. Dermed må Vestbok jakte nye lokaler – og kanskje nye strukturer.
– Foreløpig er vi helt i startgropen og har så vidt begynt på en tankevandring, sier Catharina Wego Livden, daglig leder i Vestbok.

Hun ser omleggingene som nå tvinger seg fram som en mulighet, mer enn en begrensning.
– Det bør og skal være marked for en kristen bokhandel i Norges nest største by. Den viktigste jobben vår nå blir derfor å se hvordan vi på best mulig måte kan videreføre bokhandelen inn i en ny tid samtidig som vi tar vare på vårt misjonsoppdrag, sier hun.

 – Endringer vil komme
Mange forhold spiller inn, ikke minst økonomiske, men Livden har stor tro på at Vestbok skal være en del av bybildet også i årene som kommer. Men to ting er sikkert:
– Vi skal videreføre bokhandelen sin oppgave med å formidle kristen musikk og litteratur, men rammene rundt kommer helt sikkert til å endres. Hvordan det til slutt blir, må vi bare vente i spenning for å se, sier hun entusiastisk.

Bibellansering i grålysningen

23 lå hele natten i kø i høljregn i Bergen sentrum

– Dette er gøy! utbryter Catharina Livden, daglig leder i Bok & Media Vestbok i Bergen sentrum.

Hun snirkler seg mellom rundt femti mennesker som har inntatt butikken hennes klokken 7 en onsdag morgen. For dette er ikke en vanlig onsdag. Det er selve Stordagen: Bibel 2011 lanseres. Tilbudene er gode, og oppmøtet er kolossalt for en bransje i mye motvind.

– Jeg håpte jo, det gjorde jeg. Men dette er over all forventning, sier Livden mens hun slår inn fire bibler for en kunde.

Natten ute
Når Sambåndet ankommer butikken i halv 7-tiden, blir de møtt av en folkemasse, som står under presenninger og paraplyer. For selv om været har vært av den aller våteste sorten, har ikke det hindret de mest entusiastiske.

– Vi var 23 som lå her i hele natt. Noen har jo slått opp telt, mens vi andre har holdt oss under presenningen som er spent ut her på fortauet, sier Aud Feed, som ikke en gang er sikker på om det blir kjøp av ny bibel i dag.

– Hehe. Nei, vi får nå se. Men det har ikke vært hovedmålet med natta. Vi har hatt utrolig mange flotte samtaler, både oss i mellom og med forbipasserende, forteller hun entusiastisk.

Folk vet det ikke
– Edru mennesker har stanset opp i opptil to timer, og spurt oss om hva vi venter på. Når vi forteller at vi skal være med på lanseringen av ny bibel, så tror de gjerne ikke på oss. Ikke alle har fått med seg at det kommer en ny oversettelse.

– De spør oss rett og slett: Hva? Har dere ikke allerede en Bibel, da? Hva skal dere med en til…? sier Feed og ler. Hun forteller om mange som deretter har kommet i dype samtaler om tro og kristendom.

Frokost og bibel
Vestbok stilte med frokost til de fremmøtte, men det var tydelig at folk flest var mer giret på bøkene som skulle kjøpes enn å få i seg mat. For det gikk unna, og på en time var så å si alt innkjøpt materiale tømt.

– Vi har solgt for 40.000 kroner på en time, nesten roper daglig leder Catharina Livden. Og det gjelder kun den ene av tre butikker.

Fra Stillehavet til Vestbok

Håper folk gjenoppdager butikken

– Jeg tror jammen dette lunsjrommet så likt ut da jeg hadde arbeidsuke her i 1987.
Journalistens utsagn får Catharina Wego Livden til å heve øyenbrynene en anelse. Det er akkurat mens hun geleider meg mot stolen på pauserommet at «deja vu»-følelsen sniker seg fram i mitt indre: Her har jeg vært før.
– Jo, men da er det vel sannelig på tide at her skjer en forandring: Planen er faktisk å gjøre dette rommet om til kontor for meg, parerer den nye Vestbok-sjefen raskt.

Mitt bilde av Gottfred Eriksen og Marta Veivåg som sitter på hver sin stol og åpner matpakken for 24 år siden bytter plass med fantasien om en nyoppusset, smått minimalistisk og moderne arbeidsplass med utsikt mot brosteinen i Vetrlidsalmenning, gaten like utenfor.
– Men det blir nok en stund til her blir oppussing. Foreløpig har jeg nok med å nøste i alle trådene jeg har fått plassert i hendene mine, bryter Catharina inn.

Vestbok reddet før jul.
Hun har jammen litt å skaffe seg oversikt over, den 39 år gamle tobarnsmoren som fra nyttår ble daglig leder i Vestbok.

– Jeg føler jeg har fått et garnnøste med masse løse ender. Nå først gjelder det å finne fram til disse endene og følge hver enkelt tråd og se hvor de leder. Så får kontorplass komme seinere.

Arnabuen har tatt på seg en krevende jobb. Sambåndet skrev før jul om en bokhandel i krise. Og at det manglet daglig leder. Krisen er ikke over, selv om ImF har lånt Vestbok den nødvendige akutt-kapitalen som sikrer videre drift.
– Joda, jeg vet at det blir utfordrende, men jeg har både håp og tro om at vi skal få det til. De ansatte, jeg – og kundene i fellesskap. For jeg håper virkelig folk nå viser at de vil ha en kristen bokhandel i Bergen sentrum. Om dere kommer hit og handler, så skal vi få det til, sier Catharina med adresse til alle kristne i bergensområdet.

Hjemmemisjon.
Catharina, de to barna og mannen kom for ikke lenge siden tilbake til Norge for godt etter to opphold på Hawaii som misjonærer. Eller disipler, som man gjerne sier i Ungdom i Oppdrag – organisasjonen de var tilknyttet. 39-åringen sier at nettopp dette oppholdet ga henne perspektiver som har vært med å lede frem til beslutningen om å ta jobben i Vestbok:
– Vi hadde blant annet en to måneders periode på øyen Samoa, hvor vi bodde i en 20 fots container, uten varmt vann og med alle slags insekter på oss og rundt oss. Dette gjorde vi for å bringe ut evangeliet til menneskene som bodde der. Det var – for å si det mildt – ganske langt utenfor vår komfortsone.

– Så, etter at vi kom hjem, har jeg tenkt på hvordan jeg kan gjøre en tjeneste for Gud her i Norge. Og er det ikke flott: Her får jeg muligheten til å være en slags misjonær i egen hjemby. For Bergen er også en misjonsmark, og å drive kristen bokhandel er også en tjeneste. Dette er jo egentlig formidling jeg skal drive med, sier kvinnen som har Arna Misjonsmenighet som sitt åndelige hjem.

Catharina understreker hun ikke ville vært oppholdet i Stillehavet foruten. Men at det for henne er godt å kunne tjene Gud uten å frykte for at barna skal få denguefeber eller andre skumle sykdommer.

Administrativ ballast.
Den nybakte butikklederen hadde før utreisen for Ungdom i Oppdrag stilling som kontorleder i organisasjonen Familie & Medier. 8 års administrativ erfaring derfra, samt annen butikkerfaring kommer godt med når hun skal lede de fire ansatte i Vestbok i Bergen, samt ha det overordnede ansvaret for filialene i Norheimsund og på Frekhaug.
– Vi har flinke ansatte som er motivert for å jobbe og har lyst til at vi skal få det til. For meg er det først og fremst viktig å ta vare på dem og arbeide sammen med dem. Ikke å drive soloutspill som leder, sier hun på spørsmål om hvordan hun vil utvikle butikken i Bergen, som er den avdelingen som har hatt flest utfordringer den siste tiden.
Catharina understreker også at det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om valg av strategi etter så få uker i jobben som hun har foreløpig.

Saken fortsetter under bildetBok og Media, Vestbok

Vestbok, Bergen sentrum

Endringsledelse.
– Men samtidig er fornyelse alltid viktig for å overleve. Og det er et stort poeng at vi har et vareutvalg som treffer alle generasjoner. Disse tingene vil vi selvsagt jobbe med. Men foreløpig har jeg som sagt veldig mange tråder å nøste i. Dette er jo en tradisjonsrik bedrift med en lang historie, noe jeg vil vise respekt for.

Og akkurat Vestboks sekellange historie står særlig i fokus nå om dagen. For butikken fyller akkurat det nå; 100 år. Jubileumsarrangementet finner sted om få dager, nærmere bestemt 27. januar.

– Det blir markert med et arrangement, hovedsakelig for ansatte, aksjonærer og forretningsforbindelser, opplyser den ferske daglige lederen som søkte jobben etter tips fra bekjente.

Den gamle bokhandelen.
Utfordringene står i kø for Catharina. Vestbok har vært gjenstand for mange endringer den siste tiden. Blant annet er andre etasje og rekvisita-avdelingen lagt ned. Første etasje har gjennomgått oppussing og fremstår annerledes enn før. Og forandringene vil neppe stoppe opp med det første.

Om en stund står også 80-talls pauserommet med mine fjerne minner for tur. Da vil siste rest av Vestlandskes Bokhandel slik jeg husker den fra barndommen være borte. Men det er kanskje bare slik arven kan leve videre i fremtiden. Forandret, men forhåpentligvis til noe levedyktig. Det skal ikke stå på daglig leder i hvert fall, om vi lytter til Catharina:
– Norges nest største by må ha en kristen bokhandel i sentrum. Og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben!

Bok og Media, Vestbok

Nedgang i julesalget

– Vi hadde godt salg før jul, men omsetningen gikk noe ned i forhold til julesalget i 2009.

Det opplyser Tarald Ueland (bildet) som har hjulpet Vestbok med det administrative arbeidet frem til Catharina Wego Livden formelt tok over ved nyttår.

Ueland opplyser at nedgangen i omsetning var ventet, siden butikken i løpet av året la ned en hel etasje og reduserte vareutvalget kraftig.

– Vi har ikke kunnet analysere tallene i detalj ennå, men føler vi hadde et bra salg av bøker, og at reduksjonen har kommet i produktgrupper som gaveartikler og andre ting som vi nå fører lite av.

Vestboks framtid

Finansieringsløsningen er endret

Bok og Media, VestbokDen finansielle modellen for å sikre videre drift av Vestbok som ble presentert i Sambåndet nr 15, blir likevel ikke realisert på denne måten.

– Det ble en litt for komplisert modell og vi kommer i stedet til å gi et rent likviditetslån realisert i egen bank. Vestbok vil også med denne modellen være sikret videre drift. Vi er glade for at Bergens Indremisjon og andre viste vilje til å være til hjelp, men slik situasjonen ble, er det ryddigere å gjøre det på denne måten, sier fungerende administrasjonsleder i ImF, Ingebrigt Sørfonn. SAMBÅNDET