Kretsen i hendene på lokalforeningene

Lokalforeninger og bedehus må betale inn langt mer enn i dag dersom Nordmøre og Romsdal Indremisjon skal bestå som egen krets.

Det går tydelig fram av sakspapirene til det ekstraordinære kretsårsmøtet i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) i Molde lørdag 18. oktober.

– Inntektene må opp, fastslår kretsleder Arild Ove Halås i referatet fra møtet i kretsstyret 24. september.

– Ikke uenige

Kretsstyret ønsker primært at årsmøtet samler seg om en løsning som sikrer at NRI kan drives videre som egen krets, med en bemanning som gjør dette mulig.

– Selv om mediene har gjort fusjon med Sunnmøre Indremisjon til en stor sak, er det ikke dette vi ønsker søkelyset på nå. Men hvis vi ikke klarer å løfte inntektene, blir fusjon noe vi må ta stilling til, skriver Halås.

p-karl-a-austnes-ejdArild Ove Halås har selv flere ganger gitt offentlig uttrykk for at hans personlige mening er at de to kretsene bør slå seg sammen. Også kretsleder Karl Arne Austnes (bildet) i Sunnmøre Indremisjon har, på spørsmål fra sambåndet.no, stilt seg positiv til dette.

Les også: Vurderer fusjon

– Dette har jeg sagt i forståelse med kretsstyret, og det er ingen uenighet mellom meg og styret, men vi ser at det er motstand mot sammenslåing blant misjonsfolket både hos oss og på Sunnmøre. Det tar kretsstyret på alvor og ringer nå rundt til foreningene, sier Halås til sambåndet.no.

– Være eller ikke være på lørdag

Kretsstyret jobber parallelt med en kortsiktig «kriseinnsamling» for å klare forplitelsene framover vinteren, og en langsiktig økning av inntektene for å sikre videre drift.

– Styret vil foreslå at det etableres en lokal givertjeneste for lokalforeningene «for å hjelpe disse (med) å øke sine innbetalinger til kretsen». Bedehus som har mye penger i banken, vil også bli utfordret til å gi en krisegave til NRI, går det fram av referat fra kretsstyremøtet.

Kretsleder Arild Ove Halås er overfor sambåndet.no klar på at utfallet av lørdagens møte er et være eller ikke være for kretsen:

– Kretsstyret og jeg er enig om at de faste inntektene må opp med minimum 300.000 kroner i året, og på møtet lørdag må det komme på bordet forpliktelser som sikrer dette for i alle fall en femårsperiode. Viss ikke foreningene og fotfolket er klar for det, ønsker kretsstyret å søke sammenslåing med Sunnmøre. Det er ikke lenger nok med fromme ord og visjoner, understreker Halås.

Han forteller at det allerede på det ordinære kretsårsmøtet i juni i år var et par stykker som talte for å forsøke å få til en slik sammenslåing. Og denne høsten har de to kretsene en talerutveksling tilsvarende om lag 20 prosent stilling.

«Uansvarlig drift»

På styremøtet 24. september ble det konkludert med at det ikke er mulig med ytterligere kostnadskutt, og det er foreløpig heller ikke tema å kutte mer i bemanningen, som i dag er på 2,4 årsverk.

– Kontorfullmektig og forsamlingsleder Jan Inge Nasvik (bildet) blir pensjonist til sommeren, og vi må ha økonomi til å erstatte ham. Ellers blir det bare folk igjen til å flytte papirer, sier Halås.

Nasvik Jan Inge fotoEJD

Kretsen har hatt underskudd på misjonsdriften på mellom 139.000 (2011) og 857.000 (2010) for hvert av de fire siste årene. Likevel har årsmøtet hvert år godkjent regnskapet og gitt signal om at bemanning og drift ikke må reduseres. Store testamentariske gaver for noen år siden og salg av eiendom (Gartnerveien 3) har holdt det gående.

– Vi må likevel innrømme at dette har vært en uansvarlig drift, framholder Halås.

Underskudd

Nå er imidlertid bankkontoen bunnskrapt. Per 1. august i år har kretsen et underskudd på 420.000 kroner. 11. september, da Halås skrev saksutredningen til kretsårsmøtet, var situasjonen slik at kontoene til NRI og leistedet Frænabu ville måtte tømmes for å klare forpliktelsene fram til 15. oktober.

– Hvis ikke noe spesielt skjer på inntektssiden, vil vi ikke ha penger til lønn og regninger fremover vinteren, skrev altså Halås 11. september.

Drøye to uker senere, i referatet fra kretsstyremøtet, kan Halås konstatere at det blant annet er komment inn 100.000 kroner i krisegave fra Kristiansund Indremisjon til kretsen.

– Slike ting varmer og gir håp om en god vei videre, konstaterer han.

Det trengs likevel langt større – og årlige – beløp, og kretsstyret mener dette er et felles ansvar for hele kretsen.

To budsjettforslag

Til tross for signalene på kretsårsmøtene, har styret gradvis redusert bemanningen fra 4,0 årsverk (mars 2013) til 2,4 årsverk (nå) ved blant annet ikke å besette stillinger som ble ledige.

n-pengerKretsstyret legger fram to budsjettforslag for 2015 med tanke på bemanning. Forslag A har kretsleder i 100 prosent stilling (hvorav 30 prosent forkynner), en halv stilling på kontoret (fra sommeren 2015) og en stilling på 60 prosent i barne- og ungdomsarbeidet. Dette vil gi et underskudd på 287.000 kroner.

Forslag B er likt hva angår kretsleder angå, videre en halv stilling på kontoret i hele 2015 og til sammen inntil 110 prosent stillinger i barne- og ungdomsarbeidet (fra sommeren 2015). Det vil gi et underskudd på 187.000 kroner.

– Skal vi gå i balanse med dagens inntekter, må vi redusere bemanningen med en hel stilling i løpet av første halvår 2015, klargjør Halås.

Alternative veier framover

Styret skisserer fire mulige løsninger for veien videre:

1. Egen krets

Fortsette som som i dag, alternativt at bemanningen reduseres med en halv stilling fra sommeren 2015. De lokale indremisjonsforeningen må da øke inntektene med 200.000-300.000 per år, eller ca. 30 prosent, noe kretsstyret er usikker på om er realistisk.

Kretsstyret mener det ikke er mulig å redusere kostnadene mer enn det som er gjort, og styret tror heller ikke det er mye mer å hente i økte gaver fra enkeltpersoner direkte til kretsleddet. Dermed er det foreningsgavene som blir det avgjørende. Styret viser til at NRI har en fellesfunksjon, og at de ulike lag og foreninger  «sammen må bære ansvaret for kretsen». Imidlertid har disse gavene hatt en negativ utvikling, fra 774.000 i 2007 til 666.000 i 2013. Styret minner om at fortsatt drift med dagens bemanning og inntekter vil gi 287.000 kroner i underskudd neste år:

p-kollekt– Dette betyr i klartekst at foreningene våre – og eventuelt privatpersoner – må forplikte seg til å betale inn dette beløpet (287.000, red.anm.) i tillegg til det som i dag samles inn til kretsen gjennom lokale kollekter. Denne forpliktelsen må gjelde for flere år framover og utgjør en økning på ca 30 prosent, presiserer Halås i sakspapirene.

2. Egen krets – redusert bemanning  og drift

I dette alternativet reduseres lønnskostnadene år for år, tilpasset inntektene. Kretslederstillingen kan da ryke allerede fra sommeren 2015, og i løpet av få år vil det knapt være ansatte igjen.

3. Legge ned kretsen

I dette alternativet drives leirstedene videre som selvstendige enheter, og eierskap for skolene overføres til sentralleddet ImF. ImF får også arbeidsgiveransvaret for noen få områdearbeidere som lønnes med lokalt innsamlede gaver. Dette er ikke drøftet med ImF og er uønsket av kretsstyret.

4. Fusjon

Kretsstyret omtaler det som en «klok vei videre» å slå NRI sammen med Sunnmøre Indremisjon (SIM) og viser til tilsvarende proesesser i NLM og Normisjon. NRI-styret spår at også SIM vil møte økonomiske problemer om noen år.

– Det vil derfor være fremtidsrettet og klokt å fusjonere nå, heter det i sakspapirene til kretsårsmøtet 18. oktober.

Innstilling

Men kretsstyret innstiller likevel på at NRI videreføres, og at budsjettet for 2015 godkjennes med enten 2,4 årsverk som i dag, eller med 1,9 årsverk.

Så legger styret til i forslaget til vedak: – Dersom kretsøkonomien ikke viser en bedring fram mot sommeren, må kretsårsmøtet i juni 2015 ta stilling til alternative veier framover.

Halås Arild OvePå spørsmål om det har kommet mange reaksjoner på innholdet i sakspapirene, sier Halås (bildet) at han vet at særlig listen over hva de enkelte foreningene har gitt til kretsen, har skapt diskusjon, selv om ikke så mye når de ansatte på kretskontoret direkte:

– Men jeg tror vi har klart å vekke misjonsfolket, og målet på lørdag er å finne en mest mulig samlende vei framover, sier Arild Ove Halås til sambåndet.no.

Sambåndets oktobernummer har strukturen i ImF som tema. Normalt vil det være i postkassen 16. oktober.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.