I KVELD: Nettmøte om kirkesituasjonen

Tirsdag 19. april svarer biskop Halvor Nordhaug i Den norske kirke og generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet på spørsmål om kirkesituasjonen. Du kan sende inn spørsmål allerede nå.

På Kirkemøtet 6.-12. april ble det, med stort flertall, vedtatt å lage en liturgi i Den norske kirke (Dnk) for vielse av likekjønnede. Flertallet vedtok i tillegg at denne nye liturgien også skal kunne brukes av par som består av mann og kvinne. Den eksisterende liturgien skal leve side om side med den nye.

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, sto høsten 2015 i bresjen for at bispekollegiet skulle legge fram forslag på Kirkemøtet om to liturgier, mens Åpen folkekirke tydelig hadde signalisert at de ville ha en felles liturgi for både likekjønnede og ulikekjønnede.

Hvordan tenkte biskop Nordhaug før og under Kirkemøtet? Hva tenker han nå om framtiden for Dnk generelt og for prester som står på det klassiske synet på ekteskapet spesielt? Hva er nå forholdet mellom ekteskapsforståelse i Dnk og Bibelen?

Råd fra ImF

22. mars offentliggjorde Sambåndet, på papir og nett, et rådgivende dokument fra Indremisjonsforbundet (ImF) om kirkesituasjonen. Den situasjonen som dokumentet var rettet inn mot – vigselsliturgi for likekjønnede – er nå inntrådt. Hvilke tanker gjør generalsekretær Erik Furnes i ImF seg om det? Kan ImF gjøre noe for de prestene som nå – av samvittighetsgrunner – mister både jobb og kirketilhørighet? I hvilken grad har vedtaket på Kirkemøtet endret forholdet mellom bedehusbevegelsen og Dnk? Hvordan står ekteskapet nå i Dnk?

Dette er bare noen eksempler på det som kan være aktuelle spørsmål å stille Furnes og Nordhaug. Bruk skjemaet nedenfor til å sende inn, og det kan du gjøre fra nå av og helt fram til kl. 22.15 tirsdag 19. april. Mellom kl. 21. og 22.30 denne kvelden blir spørsmål og svar publisert fortløpende på sambåndet.no.

Sambåndet har i flere ledere og nettledere gjort det ettertrykkelig klart hva vi mener om vigselsliturgi for likekjønnede. Dette nettmøtet handler dermed ikke om det, men om at Sambåndet har en oppgave i å legge til rette for saklig og opplysende debatt om aktuelle spørsmål i Kristen-Norge. Nettmøte er etter vårt syn et tjenlig verktøy i så måte.

Velkommen med dine spørsmål – og du kan altså sende inn allerede nå!

Lenker til tidligere nettmøter finner du her.

[nettmote id=»31964″ template=»questions»]