Tag Archive for: nettmøte

I KVELD: Nettmøte om kirkesituasjonen

Tirsdag 19. april svarer biskop Halvor Nordhaug i Den norske kirke og generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet på spørsmål om kirkesituasjonen. Du kan sende inn spørsmål allerede nå.

På Kirkemøtet 6.-12. april ble det, med stort flertall, vedtatt å lage en liturgi i Den norske kirke (Dnk) for vielse av likekjønnede. Flertallet vedtok i tillegg at denne nye liturgien også skal kunne brukes av par som består av mann og kvinne. Den eksisterende liturgien skal leve side om side med den nye.

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, sto høsten 2015 i bresjen for at bispekollegiet skulle legge fram forslag på Kirkemøtet om to liturgier, mens Åpen folkekirke tydelig hadde signalisert at de ville ha en felles liturgi for både likekjønnede og ulikekjønnede.

Hvordan tenkte biskop Nordhaug før og under Kirkemøtet? Hva tenker han nå om framtiden for Dnk generelt og for prester som står på det klassiske synet på ekteskapet spesielt? Hva er nå forholdet mellom ekteskapsforståelse i Dnk og Bibelen?

Råd fra ImF

22. mars offentliggjorde Sambåndet, på papir og nett, et rådgivende dokument fra Indremisjonsforbundet (ImF) om kirkesituasjonen. Den situasjonen som dokumentet var rettet inn mot – vigselsliturgi for likekjønnede – er nå inntrådt. Hvilke tanker gjør generalsekretær Erik Furnes i ImF seg om det? Kan ImF gjøre noe for de prestene som nå – av samvittighetsgrunner – mister både jobb og kirketilhørighet? I hvilken grad har vedtaket på Kirkemøtet endret forholdet mellom bedehusbevegelsen og Dnk? Hvordan står ekteskapet nå i Dnk?

Dette er bare noen eksempler på det som kan være aktuelle spørsmål å stille Furnes og Nordhaug. Bruk skjemaet nedenfor til å sende inn, og det kan du gjøre fra nå av og helt fram til kl. 22.15 tirsdag 19. april. Mellom kl. 21. og 22.30 denne kvelden blir spørsmål og svar publisert fortløpende på sambåndet.no.

Sambåndet har i flere ledere og nettledere gjort det ettertrykkelig klart hva vi mener om vigselsliturgi for likekjønnede. Dette nettmøtet handler dermed ikke om det, men om at Sambåndet har en oppgave i å legge til rette for saklig og opplysende debatt om aktuelle spørsmål i Kristen-Norge. Nettmøte er etter vårt syn et tjenlig verktøy i så måte.

Velkommen med dine spørsmål – og du kan altså sende inn allerede nå!

Lenker til tidligere nettmøter finner du her.

[nettmote id=»31964″ template=»questions»]

Les spørsmål og svar fra nettmøtet

Sambåndets nettmøte om ytringsfrihet er nå avsluttet. Vebjørn Selbekk og Øyvind Aadland besvarte hele 25 spørsmål. Takk til alle som deltok!

[nettmote id=»31155″ template=»answers»]

 

 

Les svarene fra nettmøtet

Les svarene fra Arne Helge Teigen, Asbjørn Berland og Martin Hjellvik fra nettmøtet om ny-kalvinisme.

HAR DU SPØRSMÅL? DA FYLLER DU UT SKJEMAET SOM LIGGER NEDERST PÅ DENNE SIDEN VI HAR FORLENGET MØTET FRAM TIL KL. 22.30.
Der vil du også finne lenker til en del bakgrunnsartikler

[nettmote id=»29007″ template=»answers»]

I KVELD: Nettmøte om kalvinismen

Asbjørn Berland, Martin Hjellvik og Arne Helge Teigen svarer på spørsmål om ny-kalvinismen og den kalvinske lære. Du kan sende inn spørsmål allerede nå.

Asbjørn Berland og Martin Hjellvik er eldstebrødre i Kilden menighet på Nærbø og vedstår seg hovedpunktene i den kalvinske læren. Arne Helge Teigen er dr. theol. i systematisk teologi ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Han er først og fremst invitert for å gi et evangelisk luthersk svar der det er skillelinjer i troslæren. Teigen har skrevet en orienteringsbok om ny-kalvinismen.

Det kanskje mest kontroversielle punktet i den såkalte fempunktskalvinismen (se lenke i faktaboks til «Hovedsak») handler om utvelgelse til frelse og fortapelse (dobbel predestinasjon). Dette har det også vært debatt om i avisen Dagen den siste tiden, der Asbjørn Berland har vært aktiv.

Sambåndet hadde den kalvinske lære og revitaliseringen av den gjennom bevegelsen ny-kalvinismen, som tema i marsutgaven. Lenker til sakene finner du som nevnt i faktaboksen. Etableringen av Kilden menighet har vakt oppmerksomhet på Jæren, og ImF Rogaland holdt i vinter et informasjonsmøte. John Piper og Paul Washer er to sentrale navn på ledende teologer innen ny-kalvinismen.

I lederartikkelen i marsnummeret markerte Sambåndet avstand til sentrale punkter i den kalvinske læren. Da lederen ble publisert på sambåndet.no, ble det en lengre, men kanskje litt formalistisk, debatt i kommentarfeltet. Vi vil invitere til et nettmøte der både enkle og mer utfordrende spørsmål kan stilles – og bli besvart.

Du kan sende inn spørsmål fra nå av og helt fram til tirsdag kveld kl. 22 ved å fylle ut skjemaet nedenfor og trykke på «send». Spørsmålene blir besvart «på direkten» mellom kl. 21 og 22 tirsdag 12. mai.

Velkommen med dine spørsmål!

Forrige nettmøte, om menns og kvinners tjeneste, ble svært godt besøkt. Se mer her.

[nettmote id=»29007″ template=»questions»]

LES SVARENE: Nettmøte om kvinners tjeneste

Administrasjonsleder Anja U. Heggen og generalsekretær Erik Furnes besvarte 22 spørsmål, og møtet måtte forlenges med en halv time. Spørsmål og svar kan du lese her.

  • Kan vi samarbeide med kvinnelige prester?
  • Hvorfor må ikke kvinnen dekke til hodet sitt når Bibelen også sier noe om det?
  • Hvordan er det mulig å konstituere en kvinne i en stilling, men ikke ansette henne fast?

Dette er noen av spørsmålene som allerede er kommet inn. Har du et spørsmål – gå til skjema på denne siden

Svarene kan du lese nedenfor etterhvert som de besvares:

[nettmote id=»28440″ template=»answers»]

Nettmøte om tjenestedeling

Nå kan du stille spørsmål om menns og kvinners tjeneste i den kristne forsamlingen. Generalsekretær Erik Furnes og administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i Indremisjonsforbundet svarer på sambåndet.no tirsdag 3. mars.

I februarnummeret presenterte Sambåndet dokumentet som Hyrderådet i Indremisjonsforbundet (ImF) har utarbeidet om dette temaet. Hyrderådet består av generalsekretæren, to styremedlemmer og rektor ved Bildøy bibelskole.

Hyrderådet påpeker i innledningen til veiledningsdokumentet at det finnes flere syn på dette i indremisjonsfamilien, både blant medlemmer og ledere. Sambåndet intervjuet for eksempel medlemmer i Fredheim forsamling i Sandnes. Der har spørsmålet om hvorvidt kvinner skal kunne velges inn i eldsterådet, flere ganger vært brakt fram til årsmøtet, uten at det har blitt flertall for å endre synet på at bare menn kan utøve det som beskrives som et særskilt lære- og tilsynsansvar.

Hva tenker du om en rollefordeling i den kristne forsamlingen som blant annet er basert på kjønn? Tirsdag 3. mars, fra kl. 21 til 22, stiller generalsekretær Erik Furnes og administrasjonsleder og stedfortredende generalsekretær Anja Ulvetseth Heggen i ImF på nettmøte på sambåndet.no og gir deg sine svar. Du kan sende inn spørsmål allerede nå, ved å fylle ut skjemaet nedenfor, og tirsdag kveld kan du følge med på spørsmål og svar.

Velkommen med dine spørsmål!

Her kan du lese spørsmål og svar fra tidligere nettmøter på sambåndet.no.

[nettmote id=»28440″ template=»questions»]

 

Les svarene fra nettmøtet om Bibelskolen

Gunnar Ferstad og Kristoffer Norbye kom med flere nyheter i sine svar på nettmøtet om Bildøy bibelskole.

NB: Spørsmålene dine må sendes inn fra denne siden.

Nettmøtet er nå avsluttet. Takk til dere som deltok og/eller fulgte med! Spørsmål som måtte komme inn i etterkant, kan bli videreformidlet.

Les spørsmål og svar fra de to tidligere nettmøtene her

Har du forslag til tema for neste nettmøte på sambåndet.no? Skriv i kommentarfeltet nederst.

[nettmote id=»26801″ template=»answers»]

 

Nettmøte om Bibelskolen

Tirsdag 26. august mellom kl. 21 og 22 blir det igjen nettmøte på sambåndet.no. Bildøy bibelskole blir tema. Den nye rektoren, Gunnar Ferstad, og bibellærer-vikar Kristoffer Norbye svarer "på direkten". Og du kan sende inn spørsmål allerede nå.

Det gjør du ved å fylle ut skjemaet nedenfor, og spørsmål kan du sende inn helt fram til kl. 22 tirsdag kveld.

ImF-skole

Bildøy bibelskole eies av Indremisjonsforbundet og markerte i fjor at det var 30 år siden skolen flyttet inn i dagens lokaler på Søre Bildøy i Fjell kommune og hele 125 år siden oppstarten i C. Sundts gate i Bergen. Selve fødselsdagen er i dag, 22. august. Det har i lengre tid pågått omfattende og kostbare vedlikeholdsarbeider både utvendig og innvenig.

Det kan være mye å lure på:

– Hva er hensikten med skolen?

– Hvordan har den utviklet seg på disse 125 årene?

– Hvilke fag finnes på en bibelskole?

– Hvordan er internatlivet?

– Hva innebærer det at skolen er eid av en misjonsorganisasjon?

– Hva er lederlinjen T2?

– Hvilken forskjell er det på å studere bibelfag på en bibelskole kontra høgskole/universitet?

– Hva koster ett eller to år på bibelskolen?

– Er det ledige plasser denne høsten (svaret på det er «ja»)

– Hvordan har skolestarten vært?

– Er det noen spennende reiser i løpet av året?

Osv, osv.

Nye i sine stillinger

De som skal svare på spørsmålene, er begge nye i sine stoler. Gunnar Ferstad går på som rektor etter et halvt år som bibellærer. Hvilke tanker gjør han seg om hvordan skolen skal drives og utvikles? Kristoffer Norbye kommer rett fra skolebenken selv og tiltrer i vikariat som bibellærer. Hvilke forventningr har han til lærerrollen, og hva ønsker han særlig å formidle?

Disse, eller helt andre, spørsmål kan du altså sende inn fra og med nå – og få svar tirsdag kveld. Velkommen til å delta, og fortell gjerne andre om nettmøtet, for eksempel ved å dele denne artikkelen på sosiale medier.

[nettmote id=»26801″ template=»questions»]

– Haakon Lie modell for folkelig Israel-støtte

Å bruke bibelske argumenter virker mot sin hensikt dersom vi ønsker at israelvennskap igjen skal bli en massebevegelse i Norge, mener Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Selbekk er aktuell med boken «Korset og Davidsstjernen – Norge, jødene og Israel fra 1814 til i dag.» I et intervju i avisen Vårt Land 5. november, i forbindelse med lanseringen av boken, uttalte Selbekk blant annet at «kristne sin argumentasjon har gjort israelvennskap til eit sært, religiøst standpunkt». Tirsdag 19. november arrangerte avisen Dagen sitt første nettmøte, da i en videobasert løsning i motsetning til Sambåndets tekstbaserte. Gjester var sjefredaktør Vebjørn Selbekk og samfunnsdebattant og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Hallgrim Berg. Sambåndets redaktør sendte da inn et spørsmål til Selbekk, for å få presisert uttalelsen i Vårt Land om hvordan man bør argumentere for å støtte Israel. Selbekk svarer på dette 21 minutter ut i sendingen, og det kan spilles av her :

Leder av nettmøtet, debattredaktør Tarjei Gilje i Dagen, stiller Sambåndets spørsmål til Selbekk:

– Mener du at de bibelske profetiene ikke er gyldige som argumenter når det gjelder konflikten mellom Israel og palestinerne?

Vebjørn Selbekk svarer slik:

– Jeg mener absolutt at Bibelens ord er gyldig i en teologisk debatt, og det synes jeg er en veldig viktig og spennende debatt. Det jeg har vært opptatt av i «Korset og Davidsstjernen», og som jeg skriver om i den boka, er det faktum at viss man ser historisk på det, så har israelvennskap vært en massebevegelse i Norge, og ikke sånn som det er i dag at det stort sett har vært kristne mennesker med en religiøs overbevisning som har vært israelvennlige.

FOLK FORSTÅR IKKE

Dagen-redaktøren fortsetter:

– Spørsmålet jeg stiller meg, og som er utgangspunktet for mitt engasjement her, er hvordan skal vi argumentere; hva skal vi gjøre for at israelvennskap igjen skal bli en massebevegelse i det norske folk? Og da tror jeg at en del av den argumentasjonen som vi av og til hører i det offentlige rom, til vanlige folk, om landløfter om endetid og disse tingene her, er veldig kontraproduktivt. Jeg tror ikke at vanlige folk har noen muligheter til å forstå dette, og derfor anbefaler jeg å heller argumentere slik for eksempel arbeiderpartikjempen Haakon Lie gjorde da Arbeiderpartiet var på høyden av sitt enorme israelvennskap på 40-, 50-, 60- og deler av 70-tallet: Haakon Lie sa at det er to grunner til å støtte Israel; den ene er at jødene historisk sett er det mest forfulgte folket på jorda. De trenger en nasjonalstat, fordi det er det eneste stedet der de kan være i trygghet for forfølgelse, pogromer, utryddelse og gasskamre.

DEMOKRATI

– Det andre argumentet til Håkon Lie var at vi må støtte Israel fordi Israel er det eneste demokratiet i et hav av diktaturstater. Det er en type argumentasjon som er like gyldig i dag som den var på Haakon Lies tid, og jeg anbefaler folk – hvis man ønsker å få fram forståelige argumenter som folk flest kan forholde seg til – å bruke nettopp den typen argumenter eller forsvar for staten Israel. Da får vi en debatt som det går an å delta i, forstå og forholde seg til, avslutter Vebjørn Selbekk sitt svar på Sambåndets spørsmål.

Nå skal det legges til at det også kommer fram i Vårt Land-intervjuet at Selbekk tror at Gud har gitt jødene løfte på landet, men han vil altså ikke bruke det som argument i en politisk diskusjon. Han vil heller ikke bruke teologiske premisser til å gå imot en eventuell fremforhandlet tostatsløsning, men han er skeptisk til en slik løsning på politiske og historiske premisser.

 

Ingen mediestorm

– Men det kommer garantert flere nettmøter, sier medieleder Petter Olsen.

Tirsdag kveld inviterte ImF Media til første nettmøte i historien på sambåndet.no, og medieleder Olsen sier seg brukbart fornøyd med erfaringen.

– Det var første gang, så det var veldig spennende om den tekniske løsningen fungerte. Det gjorde den i det store og hele. De to gjestene ga gode svar og hadde en hyggelig kveld.

Gjestene denne kvelden var sentralstyremedlem i KrF, Karl Johan Hallaråker, og Dagen-redaktør Tarjei Gilje. Til sammen fikk de bryne seg på 14 spørsmål, der halvparten var sendt inn på forhånd.

LES SVARENE HER: 

– Spørsmålene kom fra åtte ulike personer, men bare to av dem var fra folk som ikke er ansatt i ImF. Særlig det siste kan vi jo ikke være fornøyd med, men jeg tenker at dette var første gang, det var liten tid til «markedsføring», og temaet – om politikk – var kanskje litt uvant. Vi må bygge stein på stein. Jeg kunne se at det var flere inne på siden enn de som stilte spørsmål, så noen leste nok bare uten å engasjere seg selv. Det kom også et spørsmål inn et par timer etter at nettmøtet var avsluttet, og vedkommende har fått svar fra Hallaråker via e-post.

– Men hvorfor slike nettmøter på Sambåndet.no?

– Jeg har helt siden jeg begynte hatt en tanke om å skape mer kontakt og dialog mellom publikasjonene våre og leserne for å gi leserne et større eiendomsforhold til både bladet og nettsiden. Nettet, og sosiale medier, er gode virkemidler for å oppnå dette, og nettmøte er ett verktøy. Samtidig ønsker vi at nett og papir skal dyrke sin egenart. Du vil ikke finne veldig mye av det som står på nettsiden, i bladet, og slett ikke alt av det som står i bladet, vil komme på nettsiden, sier Petter Olsen som allerede har bestemt at det blir flere treffpunkt på nettet.

– Det vil komme flere, ja. Framover ønsker vi å bruke nettmøter til for eksempel å bygge videre på temaseksjonen i bladet. Neste nettmøte vil derfor trolig handle om tro i hjemmet.

LES SVARENE HER: