Formannskandidat: GABRIEL POLLESTAD

Alder: 45 Sivilstand: Gift, 3 barn. Daglig virke: Bonde og arbeidende styreformann i egne virksomheter. Livrett: Mat av alle slag. Kirketilhørighet: Den norske kirke. Når jeg skal koble av, går vi tur med familien, er spesielt glad i Jæren som turområde.

– Hva er ditt forhold til ImF?

– Jeg har vokst opp i en ImF-familie hvor det å engasjere seg i foreninger og lag var en del av min oppvekst. Leir på Ognatun og ferie på Lyngdal bibelcamp er også gode minner. I
voksen alder har jeg engasjert meg i yngres, ungdomslag, som leirleder på Ognatun og i ulike styrer i ImF-regi.

– Hvilke egenskaper og forutsetninger har du for å løse formannsoppgaven på en god måte?

Erfaring fra ulike styrer og verv i kretsstyret, på bedehuset og i politikk er en del av min personlige læreprosess. Jeg har også over 20 års erfaring fra næringslivet, hvor det å
starte og bygge opp virksomheter har gitt meg verdifull erfaring og et solid nettverk.

– Hvorfor blir Odd Asbjørn Nybø en god formann?

Odd Asbjørn er en mann med mye erfaring og lang fartstid i ImF. Han kjenner arbeidet både lokalt og regionalt. Hans erfaring fra oppstarten av Møre-skolene gir ham en unik evne til å se og forstå hele organisasjonen. Odd Asbjørn er samlende og oppleves som lyttende og interessert i andre.

– Hva er den største utfordringen som venter ImF i årene som kommer?

Jeg ønsker å sette ting litt på spissen her: «Når vi hører bannskap og kjenner lukten av alkohol, er vi nær det folket vi skal hjelpe.» Vi har alle en relasjon til disse menneskene i en
eller annen sammenheng, men tør sjelden invitere dem inn i våre felleskap. Vi må endre vår tanke om vårt arbeid for at dette skal bli en naturlig del av vår tjeneste.

Så må vi også rekruttere barn og unge til lederoppgaver og ansvar i vår organisasjon. De er fremtiden vår.

– Hvor ligger den største muligheten?

ImF består av «flere» hundre ansatte sentralt, i kretser/forsamlinger, leirplasser og skoler samt mange hundre frivillige i foreninger, styrer og komiteer. Her er et enormt potensial når vi fremmer en kultur hvor vi tør tenke nye tanker om nærmisjon og indremisjon. Barn og unge må fremmes, ikke temmes.

– Hva er din drøm for ImF de neste årene?

Bærekraftig økonomi er en forutsetning for å kunne drive både skoler og misjon.

Diakoni, varme og inkludering blant våre medmennesker er vårt sterkeste varemerke.

At nye mennesker kommer til tro som et resultat av vårt arbeid.

– Hva tenker du om ImFs plass og rolle i det store kirke-, menighets- og organisasjonslandskapet?

Vi skal være en organisasjon som fremmer Bibelens lære og ha som hovedmål å drive misjon i våre nærområder. Mange i vår sammenheng er frustrert over kirkens «politiske
styring» i viktige lærespørsmål. Mange melder seg ut av Den norske kirke i protest eller av samvittighetsgrunner. ImF må gi tilbud til de som ønsker å være kirkerettslig registrert,
og som ikke ønsker å være det gjennom andre kirkesamfunn.

– Ludvig Hope stod for linjen «i kirken – ikke under kirken». Er dette fremdeles en farbar strategi, særlig i lys av vårens kirkemøte?

Personlig vil jeg her svare ja. Mange i vår organisasjon er engasjert i lokale menigheter og er sterkt knyttet til arbeidet i kirken.

– Hvordan vil samarbeidet med de øvrige organisasjonene arte seg i årene som kommer?

Vi bør ha en holdning hvor vi fremmer sak, fremfor å være for opptatt av organisasjon. Vi vil være sterkere sammen enn hver for oss. Jeg mener vi må ha arenaer hvor vi på tvers
av alle organisasjoner kan utveksle erfaringer og samarbeid. Sendt konferansen i 2014 var et godt eksempel på dette.

– Med jevne mellomrom ytres det forslag om å gjøre samarbeidet så tett at det til slutt blir
en fusjon. Hva tenker du om en slik fusjon med andre organisasjoner?

Dette er jeg positiv til.

– ImF opprettet i 2009 eget trossamfunn. I forlengelsen av dette søkte de også vigselsrett. NLM valgte i fjor en modell som var ganske lik, men uten vigselsrett. Bør ImF Trossamfunn holde på vigselsretten eller si denne fra seg?

Jeg mener at vi bør holde på vigselsretten.

– Hvor er ImF om 10 år?

Om 10 år tror jeg ImF er en organisasjon hvor flere generasjoner jobber sammen om vårt mål «med Guds ord til folket». Vi er en organisasjon preget av optimisme og åpenhet
og engasjert i andre menneskers liv. Og vi har skoler som utruster barn og unge både faglig og åndelig.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.