Innlegg

PÅ NETT: Frikstad bedehus har lagt ut taleopptak. Bildet er fra innvielsen i 2018 av det utbygde bedehuset i Kristiansand FOTO: PETTER OLSEN

Vurderer samling på nett

(Korona) Når alle møter og gudstjenester blir avlyst, er det flere menigheter og forsamlinger som ser på om det er mulig å møtes digitalt og i smågrupper.

– Vi har ikke snakket om å legge gudstjenesten på nett, men vi forsøker å se hva vi skal gjøre fremover. Vi ser at andre menigheter har strømming av gudstjenesten. Det er noe vi må finne ut av hvis det blir langvarig, sier styreleder Atle Våge i ImF Straume til sambåndet.no.

Utfordringer
Forsamlingen har avlyst all aktivitet inntil 26. mars i tråd med myndighetenes bestemmelser.

– Jeg er mest lei meg for at vi må utsette årsmøtet i dag, søndag 15. mars. Det gir oss utfordringer vi ikke har tenkt på. Vi må vurdere det hele fra dag til dag. Så er jeg spent på hvor lenge butikkene vil holde åpent.

Våge kan også opplyse at tolv personer i forsamlingen nå er i karantene etter at de kom fra konfirmanttur i Kenya. Karantenen blir opphevet på mandag 16.mars.

– De har vært heldige, sier Våge.

Dialog
I Emblem bedehusforsamling er styreleder, pastor og teknikere i dialog om muligheten til å strømme gudstjenester.

– Men vi har ikke landet på noe konkret ennå. Vi prøver å se på løsninger, sier ungdomspastor Nikolai Sundklakk.

– Hva med smågrupper, kan de samles som vanlig?

Vi har heller ikke landet på noe når det gjelder smågrupper. Vi oppfordrer folk til å se situasjonen an.

I ImF Straume har de heller ikke sagt noe om smågrupper.

Når det gjelder smågrupper, må folk vise hensyn. Hver bibelgruppe vurdere når det gjelder helsesituasjon og risikogruppe, sier Atle Våge.

På nett
Forsamlingsarbeider Ingunn Holm på Frikstad bedehus forteller til sambåndet.no at hennes bibelgruppe ikke vil samles.

Hver enkelt bibelgruppe må vurdere selv om de skal samles. Jeg går ut fra at de fleste kutter bibelgruppen. Kanskje vil bønnemøtene gå som planlagt, sier Holm.

På Frikstad bedehus har de en stund holdt på å ta opp møter på nett, og nå har de lagt ut taleopptak for søndag og noen familieaktiviteter som forslag for hjemmene, samt henvisninger til andre steder det er taler å lytte til.

I Molde Indremisjon har de ikke planer om å ha møter på nett, men det er mulig de vil legge til rette for å lytte til taler på podcast eller se på ande tiltak.

Vi skal ha styremøte tirsdag 17. mars, og der skal vi snakke om hva vi kan gjøre og om behov for diakonalt tilbud til medlemmene. Vi er i dialog med omsorgskomiteen, sier forsamlingsleder Audun Vesetvik.

Når det gjelder smågrupper, sier han:

Det er opp til den enkelte smågruppe å avgjøre om de skal samles eller ikke. Det er slikt man må vurdere fortløpende.

Huskirker

Bedehuskirken på Saron, Bryne gikk 12. mars ut med at samlinger med færre enn 50 personer kunne avholdes som normalt, blant annet huskirkene. Men allerede dagen etter ble dette oppdatert: «Bedehuskirken er opptatt av at huskirker er vår måte å være nær hverandre og ta del i hverandres liv på. I dagens situasjon der vi opplever tydelig generelle signal rundt smittefaren ved å komme sammen, kjenner vi behov for si at det er tid for å tenke kreativt rundt hvordan vi kan være nær hverandre også i denne tiden. (…) Vi kommer til å ha en kontinuerlig dialog med huspastorene i Bedehuskirken omkring hvordan det kan se ut, og vi vil bistå så langt det lar seg gjøre med å finne ansvarlige måter å ta del i hverandres liv på, også i denne tiden.»

Fredheim Arena i Sandnes har nå avlyst alle offentlige arrangementer i deres egen regi fram til over påske. Med virkning fra lørdag kveld 14. mars gjelder det også bønnemøter, og huskirker er bedt om å ta pause, opplyser daglig leder Andreas Bjørntvedt til sambåndet.no. 

Se også: ImF «stenges ned».

 

RÅD: Fastlege Runar Mulelid råder smågrupper til å finne andre løsninger enn å samles som vanlig. FOTO: Brit Rønningen

Ekstraordinært
Spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Fromreide legesenter på Askøy, Runar Mulelid, svarer i en e-post følgende om samling i smågrupper:

«Vi er i en ekstraordinær situasjon, der vi også som kristne fellesskap bør bidra til å hindre videre smittespredning.

I smågrupper samles man tett og på tvers av familier, i noen tilfeller også på tvers av geografiske områder og generasjoner, noe som gir risiko for smitte. Uten at jeg kan si at all samling av smågrupper er uforsvarlig, vil jeg tenke at det i nåværende situasjon er bedre å tenke alternative løsninger. Det er mange måter man kan holde kontakten på, og bruk av digitale plattformer gir andre muligheter enn det vi hadde tidligere. Dette vil også gjøre at mennesker som sitter i karantene, eller som av andre grunner bør være ekstra nøye på å ikke bli smittet, også kan få delta.

Jeg tenker at vi som kristne bør gå foran og vise lojalitet og solidaritet. Det er mange som ikke kan delta på vanlige samlinger for tiden. Dette gjelder blant annet mennesker i risikogrupper, men også helsepersonell som må være ekstra nøye på å holde seg friske.  For min del har jeg fått beskjed om at alle typer av nyoppståtte luftveissymptomer vil medføre krav om isolasjon og fravær fra arbeid inntil symptomene er borte, noe som gjør at jeg selv vil være veldig restriktiv i forhold til hva jeg er med på i tiden fremover.

Et annet moment er at de offentlige anbefalingene endres så raskt at det kan være fornuftig å innta et føre-var-prinsipp når det gjelder samlinger som for eksempel smågrupper.»

Også publisert søndag 15. mars: USA-året slutt for Danielsen-elevene.

SOTRA: Virksomheten til ImF Straume er blitt så stor at forsamlingen trenger en ansatt. Bildet er fra 25. september 2016 og første gudstjeneste i Straume Forum. Foto: ImF Media arkiv

ImF Straume vil ansette

Forsamlingen ImF Straume har vokst så mye at den har behov for å ansette en forsamlingsleder eller -arbeider.

‒ Vi vurderer innholdet i stillingen etter hvem som søker, sier styreleder Alte Våge i ImF Straume til sambåndet.no.

Etter at forsamlingen i Brattholmen bedehus flyttet inn i Straume Forum i 2016 og ble ImF Straume, har forsamlingen vokst. Den har 170 medlemmer, og det kan være 200 stykker på gudstjenestene på søndag. Derfor søker ImF Straume etter forsamlingsleder/-arbeider i opptil 60 % stilling. Vedkommende vil være ansatt i ImF Midthordland, mens styret i ImF Straume vil ha personalansvar og oppfølging. Søknadsfristen er 1. september.

Åpent
‒ Vi er blitt et stort apparat og har behov for assistanse på flere områder. Men vi lar det være litt åpent hva slags kompetanse vi ser etter, for vi vil ikke innskrenke eller begrense oss. Vårt primærbehov er likevel en som kan jobbe med ungdom, sier Våge.

I utlysningsteksten som foreløpig vil bli lagt ut på forsamlingens egen hjemmeside, står det at arbeidsområdene vil være en eller flere av følgende områder; ungdomsarbeid, lederutvikling, forkynnelse og undervisning og forsamlingsutvikling. Det presiseres at endelige ansvarsområder og arbeidsinstruks vil bli utformet i dialog med den som blir ansatt.

Samarbeid
‒ Hva slags person ser dere etter?

‒ Vi ser etter en som kan samarbeide med oss. Det er helt nødvendig at det er en som kan gå i takt med oss.

‒ Hva betyr det at vedkommende må kunne gå i takt med dere?

‒ Det betyr at vi er ute etter en som kan bli en del av forsamlingen. Vi er ikke ute etter en gjest. Vedkommende må ville bli en del av oss. Vi kan ikke bygge forsamling med å være på besøk.

Menighet
Leder for strategisk utvikling ved NLA Høgskolen i Bergen, Rolf Kjøde, tok opp behovet for å ansette flere ledere i bedehusforsamlingen på et seminar i mai i regi av Tankesmia Bedehusforsamlinger. Han ønsker ikke å kommentere den konkrete stillingen som ImF Straume utlyser og at ansvarsområdet er holdt ganske vidt og åpent alt etter hvilke søkere de får.

‒ Men på generelt grunnlag vil jeg si at når vi i bedehus-Norge bygger menighet, trenger vi å reflektere over den pastorale og diakonale rollen og ansvaret vi har. I det ligger det ikke nødvendigvis at en ansetter en pastor, men at en har en bevissthet om at en som menighet vil følge mennesker i ulike livssituasjoner og gjennom hele livet, sier Kjøde til sambåndet.no.

‒ Kan du utdype det?

‒ Det gjelder undervisning og forkynnelse, og at det er en plan for det, og det gjelder lære og sjelesorg hvor taushetsplikten blir ivaretatt og folk får hjelp til åndelig modning og veiledning. Dette skal følge en menighet, sier Rolf Kjøde.

Brattholmen bedehus er solgt. Foto: ImF Media arkiv

Brattholmen bedehus solgt til ortodoks menighet

Styreleder Atle Våge i ImF Straume er glad for at en kristen organisasjon har kjøpt Brattholmen bedehus.

Etter å ha stått tomt i flere år har Brattholmen bedehus fått en kjøper. Huset er solgt for takstpris, kr 4,6 millioner, til en rumensk-ortodoks menighet i Bergen som pr. i dag holder sine gudstjenester i Øvsttun kapell på Nesttun og ledes av Andrei Pop.

‒ Vi solgte til dem fordi de har oppsøkt oss og spurt om å få se huset og vist størst interesse og gitt et seriøst bud innenfor det vi tenkte å akseptere, forteller Atle Våge.

Vokser
I 2012 meldte sambåndet.no at Brattholmen indremisjonslag på Sotra var i ferd med å vokse ut av lokalene, og at det derfor var planer om et nytt bedehus til kr 48 millioner. Fire år senere, i september 2016 var det nye bedehuset innflyttingsklart.

Brattholmen bedehus er fra 1953 og ble bygget på 1990-tallet.

Regulert
Styrelederen opplyser at totalt fem aktuelle kjøpere har sett på bedehuset og fått en orientering.

‒ Det er menigheter og organisasjoner. Noen sa at det er for tidlig eller at det ikke passet å kjøpe nå, og noen syntes at lokalet var for lite. Det er regulert til bedehus, noe som betyr at det ikke kan selges til privatpersoner.

Forkjøpsrett
Fjell kommune har forkjøpsrett til bygget, men varaordfører Tom Georg Indrevik opplyser til sambåndet.no at kommunen ikke kommer til å benytte denne. Dermed vil avtalen tre i kraft om et par uker.

‒ Det er kjempefint at de har fått solgt huset, og det er bedre enn at det bare står tomt, sier Indrevik.

Som sambåndet.no meldte forrige torsdag, hadde forsamlingen som nå heter ImF Straume, fått et lån på 1 million kroner fra Fjell kommune til Brattholmen bedehus. Lånet ble, sammen med en rekke andre lån til frivillige organisasjoner, vedtatt ettergitt av Fjell kommune. Ettersom Brattholmen bedehus selges etter at dette vedtaket ble gjort, sitter forsamlingen igjen med hele salgssummen. Det vil lette gjeldssituasjonen for nybygget Straume Forum. 

Glad
Det er ikke første gang et bedehus er solgt til en ortodoks menighet. I 2016 solgte ImF Midthordand Søreide bedehus til den russisk-ortodokse menigheten Kristi Åpenbaringsmenighet.

‒ Hva synes du om at det er den rumensk-ortodokse menighet som er kjøper?

‒ Jeg har god samvittighet for å ha solgt det til dem. Jeg er glad for at det ble en kristen organisasjon som kjøpte, og at vi ikke må gå om reguleringsplanen og søke kommunen om å omregulere bygget som bolig. Det koster å omregulere. Vi ville fått mye mindre for det om det hadde blitt solgt som bolig, svarer Atle Våge.

FORM: At Ålesund bedehus har vært omtalt som "Johanneskirken", har nok ikke først og fremst med møteform å gjøre. ILLUSTRASJONSFOTO: ImF MEDIA ARKIV

Høykirkelig møteform på bedehuset?

Forsamlingskonsulent Runar Landro i ImF bekrefter det som det nystartede prosjektet Radiogudstenesta hevder, at noen i de nye forsamlingene savner liturgi.

Runar Landro erfarer at mennesker med både lang og kort fartstid i bedehuset, opplever savn av ulike elementer, så vel liturgiske som stilarter innen sang og musikk.

‒ Ofte fører tider med endring i tradisjoner og stilarter til avskalling, uansett hvilken sammenheng det måtte gjelde. Slik er det også i dagens bedehuslandskap, hvor en generasjon opplever at ikke minst musikkstil er i endring for å komme i møte en ny generasjon, sier han.

 Dokument
I dokumentet Råd fra ImF i kirkesituasjonen anno 2015/2016 står det: «Vi har forståelse for at bedehusforsamlingenes lavkirkelige møteform ikke er like aktuell for alle, og inviterer til samtaler om hvordan noen av våre bedehus eventuelt kan brukes til å romme menigheter med ulike liturgiske uttrykk.»

Landro vil ikke kommentere Radiogudtenesta i Fjell kyrkje som sambåndet.no omtalte i går, spesielt, men har følgende kommentar til samarbeid:

‒ Jeg setter forsamlingsfriheten høyt og vil derfor støtte tiltak ulike grupper med ulike begrunnelse har for å organisere og tilrettelegge kristent arbeid som de har tro for.

Støtter
Leder i hyrderådet i ImF Straume, Willy Landro, har blitt kontaktet av initiativgruppen i Radiogudstenesta med spørsmål om samarbeid.

‒ Det er et positivt prosjekt, og vi har informert om det på gudstjenesten vår. Vi støtter det de står for, men vi vil ikke legge ned arbeid for å samarbeide om dette prosjektet, sier Landro.

Forsamlingskonsulent Runar Landro

‒ Har du erfaring med at noen i ImF Straume savner liturgien?

‒ Det er ikke noe trykk fra noen i forsamlingen på at de vil ha mer liturgi, svarer han og nevner at ImF Straume har liturgi på sine gudstjenester, med trosbekjennelsen, forbønn og velsignelsen. En gang i måneden har de nattverd.

Samarbeid
Med tanke på samarbeid bedehusforsamlinger og andre forsamlinger, menigheter og kirkesamfunn er ikke møteform det viktigste for Runar Landro.

Som forsamlingskonsulent i ImF er andre ting overordnet for meg. For det første det å ta vare på en sunn bibelsk teologi. For det andre det å ta vare på den tro og det mot våre åndelige mødre og fedre viste da de i sin tid våget å bryte nytt land for å nå lenger ut med evangeliet.

‒ Hva tenker du om samarbeid bedehus–kirke?

‒ Mitt ønske er at ImF viser raushet der det er mulig, og tydelighet der det er nødvendig, uansett hvilken kirkelig sammenheng vi snakker om, svarer Runar Landro.

‒ To av tre sogneprester i Fjell kommune har sagt at de vil vie likekjønnede. Jeg opplever at kirken har gjort valg som utelukker formelt samarbeid, mener Willy Landro.

ÅPNING: ImF Straume tok i bruk Straume forum i septebmer 2016. Her fra åpningsmøtet. I forgrunnen til venstre sitter daværende styreleder, Kenneth Foss. Foto: Petter Olsen

Kamilla Furnes Hauge skal lede ImF Straume

ImF Straumes nye formann ønsker å jobbe for å ansette forsamlingsleder.

NY STYRELEDER: Kamilla Furnes Hauge. Foto: Privat

Kamilla Furnes Hauge er datter av Indremisjonsforbundets generalsekretær, Erik Furnes. Hun er gift og har to døtre.

‒ Jeg tar en bachelor i spesialpedagogikk. Ellers er jeg hjemmeværende, sier hun om seg selv. Men nå skal hun som nyvalgt formann i styret i ImF Straume også bruke tid der.

Til årsmøtet den 11. februar hadde valgkomiteen ikke klart å finne kandidater til formannsvervet i styret for ImF Straume. Forsamlingen vokste som kjent ut av Brattholmen bedehus og er en av de største innen ImF. 

Arbeidskrevende
‒ Det var vanskelig å få folk til å stille som formannskandidat. Folk var villige til å sitte i styret, men de ville ikke ta på seg oppgaven å være formann. Vi snakket med over ti stykker som vi tenkte kunne gjøre en OK jobb. Så på årsmøtet hadde vi en samtale om hva det innebærer å være formann, og om hva vi kan gjøre for at det skal bli mindre arbeidskrevende, sier medlem i valgkomiteen, Kristin Brennhaug, til sambåndet.no.

I løpet av årsmøtet sa Furnes Hauge seg villig til å stille som formann. På forhånd var hun blitt spurt om å være med i styret, men ikke om å stille som formannskandidat. Det siste året har hun vært andre vara i styret.

ImF Straume har et eget hyrderåd. Dette skal fortsatt bestå av menn, utfra det lære- og tilsynsansvaret Bibelen pålegger egnede menn. 

Styre sammen
‒ Det kan bli bra med unge som kommer litt mer utenifra, og som kanskje har lettere for å delegere og å tørre å be om hjelp, sier Brennhaug.

‒ Det ble lagt frem at stillingen som formann er utfordrende. Jeg tok opp om det er mulig å se nærmere på hvordan styret er organisert, og om det kan gjøres annerledes slik at det ikke behøver å bli så mye på formannen. Vi skal styre sammen. Jeg tror ikke det trenger å bli så utfordrende, sier Furnes Hauge.

Forventninger
‒ Hvordan ser du på det å være formann i forsamlingens styre?

‒ Vi har et spennende år fremover. Jeg har store forventninger til hva Gud vil gjøre i forsamlingen. Så har jeg gode folk i styret å arbeide sammen med. Det er hele forsamlingen som skal gjøre arbeidet, ikke bare styret. Alle må være med og bidra.

Forsamlingsleder
‒ Hva vil du prioritere som formann i styret?

‒ Jeg vil jobbe for å ansette en forsamlingsleder. Forsamlingen har uttrykt et ønske om ansette noen. Så er det diskusjon om det skal være en administrativ eller åndelig stilling. Personlig foretrekker jeg en åndelig stilling. Styret har det administrative ansvaret. Det vil vise seg hvor mye arbeid det er. Mange ønsker seg en åndelig leder som kan vise vei. Men det administrative må selvfølgelig være på plass.

 Nå ut
Furnes Hauge ønsker også å prioritere barne- og ungdomsarbeidet.

‒ Særlig ønsker jeg at vi skal fokusere mer på ungdomsarbeidet. Vi har satset på Awana, og jeg vil at vi skal satse enda mer på det, sier Kamilla Furnes Hauge og legger til:

‒ Jeg drømmer om åndelig fornyelse og vekkelse i forsamlingen og utover, og at ImF Straume kan være med på å nå ut. Det er jo det det handler om. Jeg tror på en Gud som kan gjøre store ting.

50 frivillige selger brukt

Varaordfører Tom Georg Indrevik (H) i Fjell mener Bruktbutikken i Straume Forum tilfører kommunen en ny dimensjon.

− Det er fantastisk. De som ikke har så god råd, kan kjøpe det de trenger for en billig penge. Det vil trekke folk til denne delen av Straume. At det er så nært det store kjøpesenteret er positivt, sier Indrevik til sambåndet.no.

Før åpningen av den nye bruktbutikken i førsteetasjen på Straume Forum står det fullt av folk som vil inn. Varaordføreren åpner butikken med å kutte en snor med en kniv.

Frivillighet og bærekraft
− Det binder sammen frivillighet og bærekraft. Her kan man gjenbruke ting man kaster eller som bare blir liggende i skapet, og her kan man finne perler. Pengene går til et godt formål og kommer andre til gode som har behov for det, fortsetter Indrevik.

Varaordføreren er tydelig imponert over dugnadsinnsatsen som ligger bak Bruktbutikken, men vil ikke selv kjøpe noe på åpningsdagen.

− Jeg har lovet min kone ikke å kjøpe noe, for vi har garasjen full. Vi får heller levere noe. Jeg håper på god omsetning, og at folk kommer og leverer bidrag, avslutter han med et smil før han må videre.

Bidrar økonomisk
Bak disken har Elin Nesje og Atle Våge det travelt. Køen er lang. Men Våge rekker å opplyse om at de har omtrent 50 frivillige, 20 av dem er på plass den første dagen, og at de tar imot alt som er salgbart.

img_3719

Ingrid Tveranger er en av de frivillige i Bruktbutikken.

Frivillig Willy Landro har litt bedre tid.

− Det er flere mål med gjenbruksbutikken. Det er en del av Straume Forum. Vi hadde 525 kvadratmeter som vi lurte på hvordan vi skulle bruke. Bruktbutikk kom opp som et godt forslag. Det er en god ting. Det bidrar økonomisk til forskjellige ting som vi ønsker å gjøre. Overskuddet skal gå til et prosjekt til Åpne Dører og North South Partnership Aid (NSP Aid) og til ungdomsarbeid på Sotra. Butikken betaler også husleie og bidrar til inntekter til driften, forteller Landro.

Ingrid Tveranger er en annen som er frivillig på Bruktbutikkens åpningsdag.

− Jeg er frivillig fordi jeg er med i ImF Straume. Så er jeg pensjonist og har god tid. Jeg har lyst til å være med og har lyst til å bidra. Og det er veldig kjekt å treffe nye folk, sier Tveranger.

Hun har jobbet i andre bruktbutikker før. Nå vil hun være frivillig en gang hver fjortende dag.

En butikk som har manglet
Kunde Alya Aili har funnet en lysestake, en skål og en serviettholder, mens hun lurer på om hun skal kjøpe et lydanlegg.

− Virker det, spør hun. − Datteren min er interessert i noe slikt.

Hun synes det er en fin butikk.

− Det er en butikk som vi har manglet på Sotra. Jeg kommer til å bruke den, sier hun.

img_3723

Arne Bjorøy har funnet seg en bordlampe.

En annen kunde, Arne Bjorøy, har funnet en bordlampe.

− Jeg synes butikken er på rett plass. Utvalget er utrolig rikt. De har fått utstilt ting på en veldig flott måte. Jeg treffer mange kjente og kjenner de fleste frivillige. Bra det er en lokal butikk og ikke noen kjede. Formålet som overskuddet går til, er godt. Jeg er ikke med i ImF Straume, men har en god relasjon til forsamlingen, sier Bjorøy.

Bruktbutikken har også en sosial sone hvor man kan få en kopp kaffe og noe å bite i.

− Her kan vi få kontakt med folk og knytte relasjoner inn mot forsamlingen, sier Willy Landro.

Forsamlingen er i hus

Midlertidig brukstillatelse i tolvte time og ulyder som stoppet skriftlesingen og truet med å sprenge trommehinnene, hadde ikke sjanse til å ødelegge åpningshelgen for bedehuset Straume Forum på Sotra.

STRAUME: Hvilken betydning selve bygningen i betong og glass har, var det – ikke unaturlig – en pressemann som var først ute med:

– Som et maleri har glass og ramme, er bygningen rammen – og har betydning som det. Men vi som skal bruke bygget, må fylle rammen med innhold, sa Tore Hjalmar Sævik.

Sævik, som til daglig er journalist i Dagen, spiller gitar i husbandet og ledet konserten lørdag sammen med pianist Øyvind Blom.

Kickoff

Aller først var det «kickoff» fredag kveld i form av ungdomskonsert med om lag 250 unge fra hele Sotra i salen, så stand på handlesenteret Sartor tidlig lørdag ettermiddag, fulgt av to konserter lørdag kveld. Den første hadde om lag 400 tilhørere, mens den andre – en jazzkonsert – samlet en del færre, men viste mangfold. I formiddag var det så åpningsgudstjeneste med nær fullt hus, om lag 650 personer. Også da var det folk fra andre forsamlinger og menigheter på Sotra og i Bergen.

Sambåndet vet at den midlertidige brukstillatelsen måtte purres på og først dukket opp i den aktuelle innboksen like før kl. 15 fredag. Dermed berget byråkratene så vidt ordfører Marianne Bjorøy (Ap) i Fjell kommune fra to dager senere å hilse til en forsamling i et lokale uten papirene i orden.

Fabrikk?

Hilsener, ja. Dem var det mange av i løpet av helgen, og det startet allerede fredag kveld med videooverførte lykkeønskninger fra blant andre Brann-trener Lars Arne Nilsen og artist Trygve Skaug. I motsetning til journalist og forfatter Ronny Spaans, som på Vårt Lands førsteside fredag karakteriserte Strume Forum som en «fabrikk», mente Skaug det var snakk om «verdens flotteste bedehus». Sannsynligvis traff ingen av dem helt blink, men den lokale sympatien ligger nok hos den kristne sangeren.

Videre rullet godord fra Kjell-Elvis (Kjell Henning Bjørnestad), sanger Bjarte Leithaug og varaordfører Tom Georg Indrevik (H) over skjermen: – Straume Forum er et løft for kommunen og for hele regionen, erklærte Indrevik, før lovsangsleder Jay Cook fra Hillsong i Storbritannia rundet av.

Komfortsonen

Refuel Øygarden vant menighetsbattle under åpningshelgen for Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Refuel Øygarden vant menighetsbattle under åpningshelgen for Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Fredagskvelden inneholdt også «menighetsbattle», oppskriftsmessig vunnet av hardbarkede mopedister fra Refuel i Øygarden, og andakt av Kristin Aamodt Hardang. Hun tok utgangspunkt i historien om Jesus og Peter som gikk på vannet.

– Poenget er likevel ikke at de gikk på vannet, men at Jesus er her nå, kjenner dere og vet hvordan dere har det. Han vil uansett holde deg, redde deg og være med deg, sa Hardang, som også benyttet Peters skritt over båtripen som et bilde på å tre ut av komfortsonen av og til.

Haldis Reigstad og Terje Kleppe har skrevet en sang til åpningen av Straume Forum. «Jublande lovsong» fikk sin premiere før kveldsmørket senket seg.

Konsert

Bless var et av korene som sang på konserten lørdag ettermiddag. Foto: Petter Olsen

Bless var et av korene som sang på konserten lørdag ettermiddag. Foto: Petter Olsen

Konserten lørdag ettermiddag ble en mektig presentasjon av mer eller mindre lokale sangere: Korene Telos, divisi – som dagen før hadde øvd med sin nygamle dirigent, Jostein Myklebust, for første gang – Bless og Reedemed. Katrine Skjold, Ingrid Grøvan, Arne Pareli og Birger Danielsen var dels forsangere og dels solister. Og husbandet, bestående av Sindre Leigland (trommer), Kristian Blom (bass), Håkon Ree (gitar), Trygve Hellesen (saksofon) og tidligere nevnte Tore Hjalmar Sævik (gitar) og Øyvind Blom (flygel), hadde en travel kveld.

Nær fullt hus søndag

Gudstjenesten i formiddag var nok likevel høydepunktet for mange og den samlingen som var nærmest å samle fullt hus. Forsamlingens styreleder, Kenneth Foss, ledet med sedvanlig sikker hånd og trakk en linje fra lørdagens konsert:

– Bless hadde strofen «til Guds ære», og det er noe som klinger sammen med hele denne helgen, sa Foss.

Fikk nøkkel

Styrelederen i ImF Straume mente åpningen av bedehuset Straume Forum kanskje er den største dagen i historien til det som tidligere het Brattholmen Indremisjon. Han inviterte styreleder for Straume Forum AS og primus motor for byggeprosjektet, Atle Våge, opp på plattformen.

– Hadde det ikke vært for Atle, hadde ikke bygget stått her, erklærte Foss.

Atle Våge kvitterte med å overlevere nøkkelen, «master key number one», til Kenneth Foss.

– Jeg er veldig glad for at du nå overtar og er takknemlig for at bygget er ferdig, sa Våge.

Til de som overfor Våge hadde påpekt detaljer som gjensto, røpet styrelederen at han hadde et standardsvar svar som herved også anbefales til alle styreledere i borettslag: «Det er mye som er ferdig».

Lang prosess

I intervju med Kenneth Foss kunne Atle Våge fortelle at prosessen bak det som nå er Straume Forum, for hans del startet for mange år siden da han ble formann i daværende Brattholmen Indremisjon.

– Da kom Inge Ree (en annen av ildsjelene, red.anm.) og fortalte om denne tomta. Kona og jeg pleide å gå kveldstur forbi den, men det var først da jeg kom inn i byggekomiteen for Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra at det gikk opp for meg at det var mulig å få tak i tomta, fortalte Våge.

Landro

ImF Straume, ved Kenneth Foss (til høyre), fikk bæreredskapet vassel fra Sotra Indremisjon, ved Willy Landro. Foto: Petter Olsen

ImF Straume, ved Kenneth Foss (til høyre), fikk bæreredskapet vassel fra Sotra Indremisjon, ved Willy Landro. Foto: Petter Olsen

Vi skyter her inn hilsenen fra Willy Landro. Han er styremedlem i Straume Forum AS, men var for anledningen representant for både ImF Midthordland, der han er styreleder, og Sotra Indremisjon.

Landro kunne fortelle at det første organiserte indremisjonsarbeidet på Sotra startet for 120 år siden, nettopp på Straume. I 1906 ble det første av det som fram mot 1967 skulle bli 26 bedehus, bygd, på Landro.

– I dag, når vi åpner Straume Forum, er det altså nesten 50 år siden det siste av disse 26 bedehusene ble bygd. Seks av dem er solgt, flere er revet, og andre igjen har liten aktivitet, sa Landro.

Allerede i 1990-årene foreslo Willy Landro samling om tre bedehusforsamlinger på Sotra: en på vestsiden, en i nord og en på Straume. I 2001 gikk Sotra Indremisjon sammen med lagene i Foldnes og Knarrevik om å danne forsamling. Brattholmen Indremisjon sa derimot i første omgang nei til å være med. Men så ble Brattholmen bedehus for lite.

– Vi fikk altså forsamlingen før bygget. Men tomten og prosjektet inspirerte flere barnefamilier til å komme til oss, fortalte Willy Landro.

De siste fem årene er 20 barn døpt i forsamlingen, og ni konfirmanter får nå opplæring.

Liv Urhaug og søndagsskolebarna viste styrke. Foto: Petter Olsen

Liv Urhaug og søndagsskolebarna viste styrke. Foto: Petter Olsen

Barna satte da også sitt preg på åpningsgudstjenesten. Både Minigospel og Joykids, sang, og under talen var 150 barn samlet til barnefest i tredje etasje. Det var et imponerende skue da Liv Urhaug samlet dem på scenen. Hun kunne fortelle at det bare for noen få år siden kun var en håndfull barn på søndagsskolen, og at den sto i fare for å bli nedlagt.

70 millioner

Tilbake til Atle Våge. Etter at tomta var kjøpt fra Egill Danielsen Stiftelse investerte ImF Midthordland 2 millioner kroner slik at tomta kunne sprenges ut. Neste punkt var å få Indremisjonsforbundet (ImF) interessert i å kjøpe seg inn i bygget. Etter at vedtak om det ble gjort tok det to år før ImF fikk solgt administrasjonsbygget på Bildøy. Neste punkt i finansieringsplanen var salg av Brattholmen bedehus, men da en heftelse foreløpig gjorde det umulig, ble Nordhordland Indremisjon redningen med et lån.

– Bygget har en kostnad på ca. 75 millioner. Fem av dem får igjen i moms, og ImF har – rundt regnet – betalt 20 millioner. Av de 50 millionene vi da sitter igjen med, er 10 millioner egenkapital og 40 millioner lån, redegjorde Våge for.

Kenneth Foss kunne opplyse at forsamlingen har et mål om å få inn 150.000 kroner hver måned i gaver med skattefradrag. Foreløpig er tallet oppe i 136.000.

Inge Ree, nummer tre fra venstre, og kona Eli, helt til venstre, ble hedret for sin dugnasinnsats av de to styrelederne, Kenneth Foss og Atle Våge. Foto: Petter Olsen

Inge Ree, nummer tre fra venstre, og kona Eli, helt til venstre, ble hedret for sin dugnasinnsats av de to styrelederne, Kenneth Foss og Atle Våge. Foto: Petter Olsen

Styreleder Atle Våge hadde ikke talt hvor mange som har jobbet dugnad eller hvor mange timer de har lagt ned, men 150 innkjøpte roser sier sitt. Inge Ree og kona Eli ble hedret på en særlig måte, ikke minst for uteområdet.

Også Atle Våge og kona Anne Turid ble hedret – av styret for forsamlingen – med en pengesum til å reise vekk og slappe av for.

Det viktigste

Erik Furnes talte under åpningsgudstjenesten i Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Erik Furnes talte under åpningsgudstjenesten i Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Generalsekretær Erik Furnes holdt talen på åpningsgudstjenesten. Han tok utgangspunkt i søndagens krevende tekst i Luk 9,57-62.

– Hva er viktigst i livet ditt, spurte Furnes – og håpet at det i alle fall ikke handlet om ting.

– Mellom alt som er viktig, er det ett som er nødvendig og viktigst. Det handler om Gud og om ditt liv sammen med Gud, sa Furnes.

Generalsekretæren minnet om at vi ikke kan tjene Gud uten at Gud har fått tjene oss først – med sin frelse.

– Det er noen «men» hos oss som blir så viktige. Vi glemmer at Gud ber oss om først å søke hans rike, og at vi skal få det andre i tillegg, sa Furnes.

Om det nye bedehuset sa Furnes dette:

– Vi håper og ber om at det skal være et redskap, ikke et sted der kristne gjemmer seg bort i lukkede rom, og ikke et hus for de som får det til, men for de som trenger Gud og kristne medmennesker, understreket Erik Furnes.

Hauge

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy hilste forsamlingen. Foto: Petter Olsen

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy hilste forsamlingen. Foto: Petter Olsen

I tillegg til Willy Landro kom også flere andre med hilsener til forsamlingen i Straume Forum. Fjell-ordfører Marianne Bjorøy (Ap) fortalte at Einar Gerhardsen i sine erindringer hadde trukket fram Hans Nielsen Hauge og dennes visjoner om et jernverk – en visjon som også ble en realitet noen år senere.

– Det er tydelige spor etter Hans Nielsen Hauge på Sotra og i Øygarden og en sterk framvekst av bedehus tidlig på 1900-tallet, påpekte Bjorøy.

Ordføreren mente strukturendringen som Straume Forum representerer, ikke behøvde å gå ut over aktiviteten andre steder, forutsatt et godt samarbeid.

Bibelskolerektor Gunnar Ferstad ba forsamlingen i det høyreiste bygget om å legge vekt på havutsikten, forstått som folkehavet. Frode Monsen er rektor ved naboen, Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra. Han påpekte – ut fra Salme 18,3, at bygget er bygd på Fjell, i dobbel betydning, men at forsamlingen ikke er ferdig med å bygge, i overført betydning.

Det hvite hus

Prost Erling Kopperud mente Straume Forum minnet om Det hvite hus. Foto: Petter Olsen

Prost Erling Kopperud mente Straume Forum minnet om Det hvite hus. Foto: Petter Olsen

Prost i Vesthordland prosti, Erling Kopperud, uttrykte takknemlighet på vegne av menighetene i Fjell, Landro og Foldnes:

– Jeg er takknemlig for at vi har fått dette nye bedehuset, og for det arbeidet bedehusbevegelsen har lagt ned og den evnen den har vist til å fornye seg. Jeg tror dette hvite huset får stor betydning, sa Kopperud.

Pastor Eivind Algrøy i Tremorkirken oppfordret forsamlingen i Straume Forum til å være «frimodig på Guds vegne». Sistemann ut var styrelder Runar Mulelid i Bergens Indremisjon, som hadde avlyst egen samling for å være med på åpningsgudstjenesten:

– Bygget er Guds verk, men hadde ikke latt seg realisere uten alle ildsjelene. Nå handler det om hva dere fyller huset med, sa Mulelid – og trakk dermed tråden tilbake til Tore Hjalmar Sæviks formulering dagen før.

Ulyden

Dermed var klokken 14 – en halv time senere enn kjøreplanen – og det var tid for kakebord. ImF Straume er kommet i hus.

Hva så med ulyden midt i skriftlesningen til Inge Ree og Annbjørg Barane? Den var etter sigende forårsaket av tilbakeslag fra en HDMI-kabel. Tydningen overlates som seg hør og bør til andre.

Se også bildegallerier på Indremisjonsforbundets Facebook-side.