Kretser mangler leder – lufter regiontanke

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

I Finnmark Indremisjon sluttet Bjørn Kjartan Solheimslid som daglig leder den 31. mars. Der har de funnet en midlertidig ordning.

− Fra 1. april blir jeg midlertidig daglig leder. Vi arbeider med å omorganisere innholdet i stillingen, sier Paul Tore Garvo til sambåndet.no.

Prøveordning

Han er for tiden daglig leder ved Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter hvor også kretskontoret ligger.

− Egentlig er det en full stilling, men fra 1. april blir jeg 50 prosent daglig leder for senteret og 50 prosent daglig leder for Finnmark Indremisjon. Vi vil prøve det ut og se hvordan det fungerer. Vi kommer ikke til å utlyse stillingen før til høsten, forteller Garvo.

Midlertidig løsning

Også Sogn og Fjordane Indremisjon står uten leder. Der har kretsrådgiver Trond Johansen sagt opp stillingen. Han har hatt permisjon siden november i fjor og sluttet offisielt i løpet av mars.

− Formelt sett er det kretsstyret som har ansvaret for kretskontoret. Nå blir kontoret opprettholdt ved at jeg som styreleder tar de praktiske administrative oppgavene, sier Kai Lille-Homb.

På sist kretsstyremøte ble det vedtatt at styret jobber videre med saken.

− Vi har ikke funnet noen løsning ennå. Vi har hatt utlysning, men det førte ikke til noe. Det var tre søkere, men ingen som var i nærheten av å ha de kvalifikasjonene vi er ute etter. Nå jobber vi med nettverket, sier Kai Lille-Homb.

Lyser ut

I ImF Sør jakter de også ny kretsleder. Der sluttet Ommund Tveit ved årsskiftet. Tidligere styreleder John Fidjeland gikk inn som kretsleder i 20 prosent stilling fra 1. januar 2017, mens varamann til kretsstyret, Ragnar Ringvoll, er blitt ny styreleder fram til kretsårsmøtet 29. april.

− Vi har jobber med stillingsinnholdet og har nå lyst ut stillingen i samråd og forståelse med ImF sentralt, sier Ringvoll.

Fortsetter

Nordhordland Indremisjon er en annen krets som leter etter ny kretsleder. Siden 1. september i fjor har kretsen hatt midlertidig hjelp fra teolog og tidligere sjefredaktør i Dagen, Odd Sverre Hove, som har gått inn som konstituert kretsleder.

− Odd Sverre Hove fortsetter inntil videre, til vi har funnet en permanent løsning, sier styreleder Jostein Dale og legger til:

− Vi har kontaktet cirka tjue personer uten å ha fått noe positivt svar. Men vi har tro på at vi vil finne en løsning.

Kombinasjon

Odd Sverre Hove er konstituert kretsleder i Nordhordland Indremisjon. Foto: Steinar M. Heggen

Odd Sverre Hove har en teori om hvorfor det er vanskelig å rekruttere folk til kretslederstillingene.

− Ligger noe av problemet i at det er en stilling hvor en kombinerer administrative oppgaver og forkynneroppgaver, spør han og utdyper: − Det finnes noen som klarer den krevende administrative biten utmerket, og vi har de som er gode forkynnere. Men å finne noen som klarer begge deler like godt, er mer utfordrende. Selv skulle jeg gjerne blitt avlastet når jeg drukner i den administrative biten.

Rekruttering

Daglig leder Odd Arild Sævik i Human, konsulentselskapet som blant annet har vært engasjert i rekruttering av en rekke ledere til ImF og andre kristne organisasjoner, tror det er sammensatte årsaker til at det er vanskelig å rekruttere folk til kretslederstillingene i ImF.

− Generelt dreier det seg blant annet om utfordringen med å rekruttere yngre personer. Den yngre generasjonen har andre ønsker og behov når det gjelder å skille mellom arbeidstid og fritid. Der er mange typer antagelser om slike lederjobber i kristne organisasjoner, som at en må jobbe 24 timer i døgnet. Så spørs det om den typer stillinger har for stor bredde. Du skal ha ansvar for daglig drift, økonomi, administrative oppgaver og personalansvar. I tillegg skal du være en inspirator og visjonær og en god forkynner. Å finne en kandidat som både trives med, og er god på, alt dette, kan være vanskelig. 

− Hva kan kristne organisasjoner som ImF gjøre for å rekruttere folk til lederstillinger?

− Jeg tror på kort sikt at de må velge å se på hvordan man organiserer arbeidet – om det er andre måter å dele opp arbeidsoppgavene på. På lengre sikt må de tenke langsiktig, planlegge med tanke arvtakere til stillingene, satse på kompetanseheving og strategisk drive kompetanseutvikling for de som er aktuelle kandidater, sier Sævik.

ImF-styret

I Lov for Indremisjonsforbundet står det i Paragraf 3b, siste ledd: «Skal kretsene kalle en person til lederstilling eller sette i verk større økonomiske tiltak, skal en rådføre seg med ImF-styret.» Formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø, som har vært med i organisasjonens hovedstyre siden 2009, tolker paragrafen slik at ImF-styret blir informert når kretsene ansetter nye ledere.

− Jeg kan ikke huske at ImF-styret har kommet med forslag til navn eller vært inne i kretsenes rekrutteringsarbeid på annen måte, mens jeg har vært med. Men styret får en orientering fra kretsene når noe er på gang, og vi kan komme med en uttalelse i saken, sier Nybø.

Kall

− Dere har ikke fått noen henvendelse om hjelp fra kretsene som mangler ledere?

− Nei, men vi er informert om at det er en vanskelig situasjon når fire kretser strever med å rekruttere ny leder.

− Hvorfor mener du det er vanskelig å få tak i folk til disse stillingene?

− Det er en krevende jobb å være kretsleder. Man må ha et kall tror jeg, rett og slett. Og kanskje er vi ikke flinke nok til å rekruttere unge. Vi må også se etter unge folk, sier Nybø.

Sammenslåing

I likhet med Odd Sverre Hove tror Nybø at noe av problemet kan ligge i kombinasjonen av administrative oppgaver og forkynneroppgaver som ligger til kretslederstillingen.

− Kretsene kan vurdere stillingsinstruksene for lederstillingene og kanskje dele det opp i flere stillinger. Men det er økonomisk utfordrende å dele opp i flere stillinger, sier Nybø og legger til:

− Utfordringen i disse fire kretsene kan være et signal til ImF-styret om at det bør arbeides for sammenslåing av kretser til regioner på samme måten som NLM har gjort på en vellykket måte.

Har prøvd

Tidligere kretsleder i Nordhordland Indremisjon, Asle Hetlebakke, er usikker på om løsningen ligger i sammenslåing til regioner.

− I vårt distrikt har vi prøvd det. Vi har flere ganger hatt forslag om å slå sammen Nordhordland Indremisjon, ImF Midthordland og Bergens Indremisjon, men det har stoppet opp. Mange synes det blir for stort, og i Bergens Indremisjon er tanken blant flere at det er en forsamling. Forslagene kom aldri så langt som til kretsenes årsmøter, men det har vært oppe på kretsstyremøtene. Det er kretsene selv som må ta initiativ til sammenslåing, det kan ikke ImF sentralt gjøre, sier Hetlebakke.

Men Asle Hetlebakke utelukker ikke at det kan bli sammenslåing en gang i fremtiden.

− Om det er lettere å rekruttere regionleder enn kretsleder, vil vise seg, men det vil antagelig bli flere ansatte på et regionkontor som kan avlaste en regionleder.

1 svar
  1. Håkon G says:

    Med større regioner kommer vel mer arbeid og mer ansvar på ledelsen. Vil tro det er enda vanskeligere å få tak i kretsledere da. Problemet er ikke nødvendigvis at det er så få å kalle til en slik jobb, problemet er nok heller at det er så mange som ikke kjenner og som ikke vil følge kallet til å stå i en sånn tjeneste. Problemet en del plasser kan nok også være at man kaller feil personer, at man kaller dem som er interessert og ikke jobber med mot dem som passer til jobben. Stillingsannonser passer sjelden i møte med en sånn stilling.

    Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.