RAPPORT: Styret for Bergens Indremisjon har nå informert forsamlingen om den varslede evalueringsrapporten. FOTO: ImF Media akriv

BI-styret får sterk kritikk

Styret for Bergens Indremisjon (BI) fastslår at de burde handlet raskt i saken som førte til at forsamlingsleder 2 sa opp stillingen sin.

Sambåndet meldte i marsnummeret at psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide hadde fått i oppdrag å evaluere styrets behandling av bakgrunnen for at forsamlingsleder 2, Arne Pareli Pedersen, leverte sin oppsigelse i januar.

– En konklusjon i en evalueringsrapport vil bli gjort kjent for forsamlingen, lovet styret i en medlemsmail datert 12. mars.

Rapporten ble levert til styret før påske og ble behandlet i styremøtet 23. april. Nå har styret, det vil si de som satt fra april 2018 til april 2019 – kommet med sin vurdering i en medlemsmail datert 29. april. 

Kritikk

I mailen skriver styret at de har fått «kraftig kritikk» fra de to som har evaluert saksbehandlingen. Styret gjengir noen hovedpunkter fra evalueringsrapporten.

De viser til et styremøte 22. mai 2018 og fastslår at styret umiddelbart etter dette «skulle ha satt formelle vilkår for at forsamlingsleder 2 kunne fortsette i stillingen og håndtert saken i forhold til vilkårene». Videre at «andre fikk i stor grad legge premisser for saken, styret skulle tatt større kontroll».    

Sju måneder etter det omtalte styremøtet gjorde forsamlingsleder 2 kjent fra talerstolen i Betlehem at han skulle slutte i jobben.

ImF

Et av punktene i styrets egenvurdering av rapporten handler om Indremisjonsforbundet (ImF). Ifølge medlemsmail fra styret datert 12. mars, ble ImF rådspurt av forsamlingsleder 1 i BI, Glenn Nord-Varhaug, på et tidlig tidspunkt av saksforløpet. «Det ble tatt en kontakt tidlig, men vi så ikke substansen i saken», ble generalsekretær Erik Furnes i ImF sitert på i Dagen 18. januar i år (lenke krever innlogging).

I medlemsmailen 12. mars opplyste styret at Nord-Varhaug tok ny kontakt med ImF i oktober 2018. «De kom med noen konkrete råd som ble lagt fram for styret på styre-weekenden 19.-20. okt. Forsamlingsleder ble kort tid etter sykemeldt og den videre behandling av saken skjedde av styret», framgår det av medlemsmailen 12. mars. 

Sa opp

10. april ble det gjennom ny medlemsmail kjent at forsamlingsleder 1 hadde sagt opp stillingen sin i BI, med virkning fra 1. september. Han er delvis sykmeldt fram til 5. mai.

I et brev som var vedlagt medlemsmailen og undertegnet av både Glenn Nord-Varhaug og daværende styreleder John Økland, framgikk det at særlig det siste halve året hadde vært krevende for Nord-Varhaug. Dette fordi Nord-Varhaug «i perioder har vært uenig med flertallet i styret i håndtering av en konkret utfordring i forsamlingen. Dette, sammen med langvarig slitasje, har resultert i lengre tids sykmelding», står det i brevet.   

12. mars opplyste styret også at det på medlemsmøtet 17. januar ble «bedt om at styret ble underlagt tilsyn fra ImF. Som det fremgår i denne eposten, har styret hatt en dialog med ImF underveis. Vi tenker derfor ikke det er naturlig at ImF skal vurdere styrets håndtering av denne saken», skrev styret. 

Læring

I medlemsmailen av 29. april oppsummerer BI-styret følgende fra det evalueringsrapporten sier om involveringen fra ImF: «Rådene fra Indremisjonsforbundet er ikke tilfredsstillende håndtert av styret i Bergens Indremisjon. Styret har ikke gitt Indremisjonsforbundet den plassen de fortjener som rådgiver. Styret har referert til ImF i større grad enn rådene er blitt fulgt.»

Styret opplyser også at de to som har evaluert dem, anbefaler et styreseminar «for fremtidig læring på konkrete punkter», nærmere bestemt «konkret om det saken dreier seg om, forholdet mellom daglig leder og styret og arbeidsgivers lojalitet, forpliktelser og rettigheter» og det å «kvalitetssikre årlige samtaler med medarbeiderne».

Beklager

Avslutningsvis skriver styret:

«Styret ble varslet om saken på styremøtet 22.05.18. Styret burde tatt tak i saken da og handlet, noe vi ikke gjorde. Vi ser at om vi hadde satt formelle vilkår på dette tidspunktet i saken, kunne saken vært løst på et tidligere tidspunkt. Styret ser i tillegg at vi burde tatt større kontroll over saken. Styret beklager den belastning og smerte som styrets behandling av saken har vært for de som er berørt av saken og for forsamlingen.»

På årsmøtet i Bergens Indremisjon 25. april ga styret en muntlig presentasjon av innholdet i det som senere ble sendt ut som medlemsmail.

Overfor sambåndet.no 30. januar mente daværende styreleder John Økland at evalueringen som skulle komme, kunne føre noe godt med seg:

– Det er godt både med tanke på styret og forsamlingen å gjøre dette. Det vil kunne være med på å skape mer ro.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.