Tag Archive for: Bergens Indremisjon

JUBILEUMSFEIRING: Bergens Indremisjon og Divisi feirer henholdsvis 160 år og 40 år. Her synger Divisi på konferansen "Tro & arbeid - Kristen på arbeidsplassen", 30. oktober 2021 i Betlehem. FOTO: Sambåndet arkiv

Bergens Indremisjon + Divisi = 200

I år er Bergens Indremisjon 160 år og Divisi 40 år. Det feirer de sammen helgen 25.-26. november med festkonsert, festgudstjeneste og Sammen i sangen.

– Vi har allerede startet jubileumsfeiringen, sier Marit Mulelid til sambåndet.no.

Hun er med i jubileumskomiteen i Bergens Indremisjon som planlegger feiringen av at forsamlingen er 160 år i år.

– Vi begynte med Barnekorfestival søndag 5. november. Da var det mer enn 60 unger som sang sammen med Bjarte Leithaug og gode musikere, forteller Mulelid.

De eldste av barna som var med på korfestivalen, skal få være med på lysfesten i Bergen lørdag 25. november, der barnekoret i Betlehem sammen med andre, skal synge.

For hele familien

Når det gjelder selve jubileumshelgen 25.-26. november vil den begynne med jubileumskonsert lørdag kveld med Divisi, som fyller 40 år, og Solveig Leithaug med gjester. Søndag ettermiddag blir det jubileumsgudstjeneste med pastor David Foss fra Bethel Lutheran Church, Hillcrest, som taler og med sang av Divisi og Solveig Leithaug, og det blir jubileumskake. Så avsluttes feiringen med Sammen i sangen.

– Hva er det dere vil med feiringen?

– Vi har tenkt å ikke fokusere så mye på historien som vi gjorde under 150-årsjubileet, men legge vekt på fremtiden. Barnekorfestivalen reflekterer det, som en måte å engasjere ungene på. Likedan under feiringen på søndagen blir det et opplegg for ungene hele veien, både på gudstjenesten og på Sammen i sangen-samlingen. Det skal være mulig for hele familien å være med på feiringen, sier Mulelid.

Kor-forkynnere
Jubileumskonserten lørdag blir også Divis sin jubileumskonsert. Koret som startet på Bildøy Bibelskole, har 40-årsjubileum i år. Fredag skal koret ha sin egen interne feiring der tre av de fire dirigentene som har vært med de 40 årene, vil være til stede, blant andre dagens dirigent, Jostein Myklebust.

Når Myklebust skal regne på det, kommer han frem til at han har vært dirigent i 23 år, og før det var han med i åtte år som sanger. På konserten vil en ifølge Myklebust møte Divisi som det gamle koret og en vil møte Divisi med de tingene som koret har blitt aktuelt med nå på strømmetjenesten Spotify.

– Vi har hatt et ambisiøst siktemål hele veien med det vi har holdt på med i det fellesskapet. Vi har brukt et veldig spenstig ord, «kor-forkynnere». Kor-forkynnelse har vært og er et eget verktøy for å nå inn til oss med evangeliet, sier Myklebust.

Bygge forsamling
Han sammenfatter det Divisi har holdt på med de 40 årene, med tittelen på sangen som koret ga ut for bare fjorten dager siden, «Stor er hans trofasthet».

– Jeg har fått lov til å oppleve hvem Gud er, i den grad det er mulig som menneske å få oppleve det, gjennom den næringen av mitt kristenliv som jeg har fått oppleve ved og gjennom Divisi. Det har vært et åndelig fellesskap som har betydd veldig mye for meg med tanke på det jeg tror på og det jeg lever for.

Som Bergens Indremisjon ønsker også Divisi å se fremover.

– Det er mye viktigere for oss det vi skal gjøre fremover og det at vi skal få lov til å være med å bygge forsamling og fremdeles være kor-forkynnere. Vi brenner for å utvikle både lovsangfellesskapet og allsangfellesskapet for å bygge sterkere og varmere forsamlinger rundt om i landet, understreker Myklebust.

«Vugge»
Marit Mulelid fremholder at 160-årsjubilanten Bergens Indremisjon har betydd mye oppgjennom historien.

– Bergens Indremisjon har vært «vugge» for mange andre, blant annet Misjonssambandet og Søndagsskoleforbundet, pluss at det har betydd enormt mye for misjonsvirksomheten på hele Vestlandet. Det har vært et kraftsenter i mange år. Så har det kanskje vært litt mindre synlig de siste årene, men Bergen er den største byen på Vestlandet. Jeg tenker Bergens Indremisjon har en god rolle å spille videre også.

Stor aktivitet
Hvordan ser det ut i dag, tenker du?

– I dag er det mye som skjer. Det er stor aktivitet, og det er både indre- og ytremisjon på programmet. For eksempel har Bergens Indremisjon kjøpt eiendom slik at det kan utvide arbeidet blant rusavhengige i Bergen. Der ser vi at det spiller en viktig rolle. Det går jo på diakoni og det å ta seg av de som trenger hjelp i samfunnet.

Misjonsstasjon
– Hva tenker du da om fremtiden?

– Jeg tenker at fremtiden ser lys ut. Vi har et lokale som ligger godt til i byen, og vi har mange unge familier som er aktive. Sånn sett ligger det godt til rette for at det skal bli en fremtid der en fremdeles kan være en misjonsstasjon og drive med diakoni i Bergen, sier Marit Mulelid.

SAMARBEID: Pastor Ephraim Pama taler på Kristent Seniorakademi i Bergens Indremisjon. Helge Hove tolker. Nå har Bergens Indremisjon inngått avtale med Ephraim Pamas menighet. FOTO: Briit Rønningen

Bergens Indremisjon har inngått avtale med menighet i Nigeria

Tidligere i høst hadde Bergens Indremisjon besøk av pastor Ephraim Pama fra Nigeria. Nå har forsamlingen inngått en avtale med Pamas menighet.

Via misjonsarbeider Bjørg Mæstad har Bergens Indremisjon hatt kontakt med pastor Ephraim Pama fra Kaduna i Nord-Nigeria. I fire uker i september og oktober besøkte han Bergens Indremisjon der han talte på Kristent Seniorakademi, på møter og gudstjenester og møtte studenter og ledere på ungdomsmøtet i Bergens Indremisjon, på NLA og Bildøy Bibelskole.

– Vi opplevde det utrolig spennende og givende at han var her fysisk. Det å møte ham, snakke med ham, høre hvordan situasjonen er i hans menighet der i Nord-Nigeria som lever under helt andre forhold enn oss, det var sterkt og veldig inspirerende, sier styreleder i Bergens Indremisjon, Olav H. Haugen.

Varig relasjon
Under dette besøket fant forsamlingen ut at de ville etablere en varig relasjon til Pama og menigheten hans, ECWA Bishara U/Yelwa. Bergens Indremisjon gjorde nyheten kjent i kretsbladet Vårt Liv, som kom ut 31. oktober.

– Det er viktig for oss som kristen forsamling i Norge hvor vi lever under helt andre forhold, at vi får denne relasjonen og kontakten med en menighet som lever under slike forhold, fortsetter Haugen.

Bønn og informasjon
– Hva kan du si om avtalen mellom Bergens Indremisjon og Ephraim Pama og ECWA Bishara U/Yelwa?

– Det er en avtale om å ha gjensidig kontakt, først og fremst med tanke på det åndelige livet, at vi ber for hverandre – for helt konkrete behov, og at den kontakten går begge veier. Vi ber for dem, og de ber for Bergens Indremisjon og de utfordringene som vi har, nevner Haugen først.

Det andre han nevner, er at avtalen innebærer å formidle førstehåndsinformasjon om situasjonen i Kaduna i Nord-Nigeria, der Ephraim Pama bor, slik at folk i Bergens Indremisjon kan være informert og spre informasjonen.

Økonomisk støtte
Så ønsker Bergens Indremisjon også å støtte menigheten ECWA Bishara U/Yelwa økonomisk.

– Det går helt konkret på ting som bedring av sanitæranlegget i deres kirke, behov de har for musikkinstrumenter som vi kan bidra til at de kan kjøpe inn, og det går på sikkerhet omkring kirken. De har et gjerde rundt kirken sånn at folk ikke bare kan gå rett inn på området. Det er noe som må settes i stand og oppusses, forteller Haugen.

– Hvordan skal den økonomiske støtten ordnes praktisk?

– Der har vi alliert oss med folk som har erfaring med tanke på å formidle den økonomiske biten til den type land, at det er trygge og sikre kanaler sånn at vi vet at pengene kommer dit de skal. Så har vi en avtale om at vi skal få løpende informasjon når vi sender penger og få tilbake-rapportering når disse prosjektene blir realisert, slik vi kan formidle informasjonen videre til forsamlingen.

Betydning
– Hva tror du dette kan bety for Bergens Indremisjon?

– Jeg tror det kan være med på å utvide vår horisont og forståelse for hvordan kristne har det som lever under veldig vanskelige forhold. Det gjør det mer nært og konkret at man har en man kjenner, et ansikt, en som man har snakket med, og en konkret menighet som vi da støtter på den måten, sier Olav H. Haugen.

Han tror også at det kan være viktig for ECWA Bishara U/Yelwa å ha kontakt med Bergens Indremisjon.

NYE: Matias Garnes (t.v.), Hedda Christine Dyrnes Alfheim, Mathias Sæbø og Benjamin Godøy Mulelid blir å se i Betlehem framover. FOTO: PRIVAT. MONTASJE: SAMBÅNDET

Fire nye i Betlehem

Bergens Indremisjon har fått fire nye medarbeidere i unge voksne- og ungdomsarbeidet.

Matias Garnes (20), Benjamin Godøy Mulelid (20), Mathias Sæbø og Hedda Christine Dyrnes Alfheim (20) vil bli å se i Betlehem framover.

Unge voksne

Matias Garnes er forsamlingens nye UV-leder (Unge voksne). Han er fra Arna og har gått tre år på Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) og et år på bibelskole i England. Etter bibelskolen jobbet han et år som miljøarbeider ved Framnes KVGS. Han studerer jus samtidig som han jobber som UV-leder.

Kall
– Jeg fikk spørsmål om jeg hadde lyst til å søke. Du kan si det var et kall til å forkynne Guds ord. Det var et indre kall som ble bekreftet av et ytre kall, sier Garnes til sambåndet.no.

– Hva vil du som UV-leder?

– Jeg vil legge vekt på Guds ord, for det er vår næring. Så ønsker jeg at Guds folk kan modnes og utrustes slik at troen ikke bare blir kunnskap, men noe praktisk, gjennom å anvende ordet i egen situasjon.

Yngres
Benjamin Godø Mulelid har begynt som YA-leder (Yngres) ved siden av studier i datavitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært engasjert i forsamlingen siden ungdomsskolen.

– Det var naturlig å fortsette, sier han og legger til:

– Jeg tenker at jeg har noe å bidra med. Det er et arbeid jeg brenner for, og jeg vil bidra til at det videreføres.

Bruke gaver

– Hva vil du som YA-leder?

– Det viktigste er at ungdommene blir frelst og bevart, og at de får tatt i bruk de gavene de har fått.

Praksis – sang og musikk
Mathias Sæbø er praksisstudent fra Bildøy Bibelskole. Han er fra Volda og er vokst opp i Volda frikirke. I fjor gikk han på lovsangslinjen på Bildøy.

– Et fantastisk år, slår han fast.

– Jeg er glad i sang og musikk og har spilt trommer siden jeg var liten, men begynte å synge på videregående på musikklinja i Volda. Sang er mitt hovedinstrument, men jeg har lært meg piano ved siden av i rundt 1 ½ år nå, fortsetter Sæbø.

På Spotify

Han skriver også lovsanger, og sangen «I ditt tempel» ble produsert gjennom Bildøy Bibelskole og ligger skolens sin Spotify.

Dette året går han på tjenestelinjen og skal ha praksis i Bergens Indremisjon.

– Sverre Olai Knardal, som er UV-leder, er en grunn til at jeg ble kjent med Bergens Indremisjon. Jeg var mye med på UV i fjor, og jeg synes det virker som en fin forsamling å ha praksis i, sier Sæbø.

Som praksisstudent skal han ha ansvar for sang og musikk og være med i lovsangsteamet på UV, medhjelper i barnekoret Bibalo og på gudstjenesteteam.

Praksis – leirarbeid
Hedda Christine Dyrnes Alfheim går også på tjenestelinjen på Bildøy Bibelskole og skal også ha praksis i Bergens Indremisjon. Hun er fra Spydeberg i Indre Østfold og har gått tre år på internatskolen Drottningborg i Grimstad. I fjor gikk hun på reiselinjen Internasjonal på Bildøy.

– Hvorfor vil du ha praksis i Bergens Indremisjon?

– Jeg ønsker å være med i arbeidet for å kanskje få lov til å bidra til at andre kan føle seg like velkommen som jeg gjorde da jeg var yngre, sier Dyrnes Alfheim.

Fellesskap

Hun forteller at hun ikke har hatt en kristen oppvekst selv, men at hun ble introdusert for Jesus da hun ble tatt med i et kristent ungdomsarbeid hjemme.

– Der følte jeg meg virkelig velkommen, og lederne der gjorde at jeg hadde lyst til å komme tilbake! Jeg begynte å kalle meg en kristen, og på Drottningborg fikk jeg oppleve enda mer av et godt kristent fellesskap, og det er virkelig noe jeg ønsker at flere skal få oppleve, fortsetter Dyrnes Alfheim og legger til:

– I tillegg håper jeg på å lære mye mer om hva som er mine sterke og svake sider og finne mer ut av hva mine gaver er som jeg kan bruke videre inn i fremtidig menighetsliv.

I Bergens Indremisjon skal hun være en del med i leirarbeid for barn og ungdom i tillegg til YA på fredagskvelder, Bibalo og litt i søndagsskolen.

STOR DAG: Hele sju nye medarbeidere i Bergens Indremisjon blir her tatt imot og bedt for. ALLE FOTO: Brit Rønningen

– En stor og spesiell dag for Bergens Indremisjon

Indremisjonsforsamlingen Betlehem i Bergen starter høstsemesteret med en nesten helt ny stab og presentasjon av den nye pastorens visjon.

BERGEN: Så er dagen kommet i Bergens Indremisjon, en litt uvanlig visjonssøndag og oppstart på et nytt semester. Styreleder Olav H. Haugen uttrykker det slik:

– Det er mange i Betlehem som kjenner på en dyp takknemlighet i dag, og det er en stor dag og en spesiell dag.

På akkurat denne visjonssøndagen skal forsamlingens nye medarbeidere presenteres og bli bedt for. Til sammen er det snakk om hele sju nye medarbeidere.

PRESENTASJON: Her blir pastor Kristian Bønes Yndestad og kona Marianne intervjuet av styreleder Olav H. Haugen.

Den største
Haugen ber først den nye pastoren, Kristian Bønes Yndestad (28), og kona Marianne om å komme frem.

– I Luk 22,24 står om at det ble strid mellom disiplene om hvem som skulle regnes som den største. Jeg tror vi kan si at vi har den største pastoren i Bergen, sier Haugen med tanke på Yndestads høyde.

Yndestad har foretatt en trosreise, som han også har fortalt om i et intervju i sambåndet.no den 2. mai 2022. Han har bakgrunn fra Credokirken, men da han bodde i Betania Studentfellesskap i Laksevåg, ble han klar over at han var lutheraner. Denne overgangen vil Haugen vite mer om, og da hva den nye pastoren har lært i den prosessen.

FORBØNN: Stryet og eldsterådet ber for ekteparet Yndestad

Ung
– Det viktigste jeg har lært, er at Gud leder, og at Gud er god.

I vår fullførte Kristian Bønes Yndestad sine studier i teologi og misjon på Fjellhaug internasjonale høgskole.

– Du er ung, slår Haugen fast og legger til et spørsmål:

– Hva tenker du om det?

– Ja, jeg er ung. Jeg tenker at det er viktig å være ydmyk og ha tro på at Gud leder og utruster, svarer Yndestad.

Det første året vil han jobbe 50% i Betlehem og 50% i et forskningsprosjekt, mens kona tar siste året på veterinærstudiet.

Styrke og svakhet
På spørsmål fra Haugen om hva som er Yndestads sterke sider, svarer Marianne:

– Han er dedikert og flink til å få gode samtaler med folk, uansett alder. Samtidig som han sosial, er han flink til å se den enkelte.

– Har han noen svake sier, spør Haugen

– Han har litt dårlig tid. Han er mye på farten. Vi er begge dårlige til finne tingene våre, forteller Marianne.

NYE: Her er den nye staben i Bergens Indremisjon. Fra v.: Mildrid Brekke, Marianne Romarheim. Sverre Olai Knardal, Sondre Sveen Harila, Kristoffer Rauan og Bjørg Mæstad.

De andre
De andre nye medarbeiderne er Marianne Karoline Romarheim (27) som blir kontorsekretær. Hun venter barn i desember og vil være i permisjon i en periode frem til neste sommer. På ungdomsskolen og videregående gikk hun på YA i Betlehem.

Sverre Olai Knardal (22) og Kristoffer Rauan (25) er nye UV-ledere (Unge voksne). De deler på en halv stilling, med 25 prosent hver. Knardal går andreåret på en master i juss i Bergen, mens Rauan studerer medisin.

Sondre Sveen Harila (27) har et engasjement på 20 prosent som YA-leder ved siden av masterstudier ved Norges handelshøyskole. Som tenåring gikk han på YA (ungdomsarbeidet), og han har arbeidet som frivillig ungdomsleder på YA i fem år. Mildrid Brekke (27) går inn i et engasjement som konfirmantleder i 20 prosent i tillegg til en lærerjobb på Sotra.

Den eldste av de nye medarbeiderne er Bjørg Mæstad, som egentlig er pensjonist, men som nå går inn i en stilling som misjonsarbeider i 20 prosent.

VISJON: Kristian Bønes Yndestad brukte talen til å komme med sin visjon for Bergens Indremisjon.

Visjonen
Det er som sagt også visjonssøndag, og Yndestad bruker talen sin til å si noe om sine visjoner. De finner han i Bibelen, som han kaller den mest visjonære boken.

– Vi skal fokusere på det vi ønsker at Betlehem skal være. Visjoner er bra, men Bibelen er visjonær med tanke på ditt liv og menigheten, sier Yndestad.

Han nevner flere bibelvers der han finner det han ønsker skal være Betlehems visjon. Et av dem er 1. Joh 4,7-8: «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Et annet av versene finner vi i 1 Joh 4,16: «Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.»

– Mitt håp og min bønn er at Betlehem er en menighet som peker på Jesus, og at de som kommer innom, blir kjent med Jesus og finner hvile i det at det er han som elsker oss, fremhever Kristian Bønes Yndestad og fortsetter:

– Jeg håper at dette fellesskapet av menneskefiskere er et fellesskap hvor en kan få hjelp til å elske og kraft til å leve ut kjærligheten overfor hverandre og ute i verden, at det er en forsamling som i alle livets faser har kjærlighet nok til å peke på Jesus. Visjonen er at det stadig knyttes sterkere kjærlighetsbånd. Å elske i egen kraft er utrolig vanskelig. Vi trenger hverandre, at vi står sammen i kjærlighet. Vær med og bety noe. Kjærligheten har et praktisk uttrykk. Det du gjør i hverdagen, har betydning.

PASTOR: Kristian Bønes Yndestad blir nye pastor/forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. FOTO: Privat

Han skal lede Bergens Indremisjon

Etter tre år uten leder har forsamlingen Bergens Indremisjon tilsatt Kristian Bønes Yndestad (28) som forsamlingsleder/pastor.

– Vi er utrolig glade for at Kristian har sagt ja til kallet som ny pastor i Bergens Indremisjon. Forsamlingen i Betlehem har vært uten leder i tre år, og vi kjenner på en enorm glede og takknemlighet for at Kristian nå blir vår nye pastor, sier styreleder Olav H. Haugen til sambåndet.no.

I styremøte i Bergens Indremisjon 5. april ble Kristian Bønes Yndestad ansatt som ny pastor/forsamlingsleder i Betlehem fra 1. august.

Studier
Yndestad fullfører sine studier i teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole til sommeren, og han er gift med Marianne, som har ett år igjen på veterinærstudiet.

I masteroppgaven jobber han med å lage en evalueringsmodell for å måle hvordan man formidler evangeliet og hvordan man treffer med det, hvordan man tenker strategisk, hvordan man kontekstualiserer (innretter et innhold etter hvem som er mottakere, red.anm.) og hvordan man på en sunn måte hjelper å bygge menigheter. Det første året vil han jobbe 50% i Betlehem og 50% i et forskningsprosjekt.

– Til høsten skal jeg forske på bymenigheter i Oslo, hvordan de er organisert og strukturert for å vinne og bevare mennesker i Kristus, forteller Yndestad.

Luthersk
Han er vokst opp i Credokirken i Bergen, mens kona Marianne har gått i YA i Betlehem. I 2016-17 bodde han på Betania Studentfellesskap og var med i Betlehem.

– I løpet av det året hadde jeg en trosreise. Jeg endte opp som lutheraner. En dag i mai 2017 lå jeg i sengen og tenkte: «Jeg lurer på om jeg kanskje er blitt luthersk.» Jeg ble utfordret av de bibelske tekstene om barnedåp. Det er en hvile i det at jeg er døpt til Kristus og kalt og oppreist med ham.

Kall
– Hvorfor vil du bli pastor/forsamlingsleder i Betlehem?

– Det var de som kontaktet meg. De visste om meg. Jeg har lenge opplevd et kall til å bli pastor, og jeg kjenner at Betlehem er et sted jeg har lyst til å være over tid.

– Hva vil du som forsamlingsleder/pastor i Bergens Indremisjon?

– Jeg har veldig tro på å være en trygg og stabil pastor som forkynner ordet, og at jeg kan være meg selv. En tenker gjerne på strategier og handlingsplaner. Jeg tror det også handler om det enkle, om livet med Jesus. Jeg ønsker å få være med og bidra til at folk får se Jesus, være hyrde, en hjelper og en støttespiller. Det er det vakreste med å være pastor.

Ung
– Hva tenker du om å gå inn i en slik stilling som ung og nyutdannet?

– Det er realistisk å tenke at det kan bli vanskeligheter, men jeg håper å kunne vokse inn i oppgavene, og at jeg kan gå inn i det med ydmykhet.

Styreleder Olav H. Haugen kommenterer Yndestads alder slik:

– Sin unge alder til tross fremstår han som en usedvanlig godt utrustet og dedikert person for denne oppgaven. Så kjenner han allerede godt til arbeidet.

Styrelederen legger til: – Både styret, eldsterådet og hele forsamlingen gleder seg til å ønske Kristian og Marianne velkommen, og vi vil gjøre alt for å ta godt imot dem.

REFLEKSJON: - Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv, mener Njål Skrunes i Bergens Indremisjon. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Bergens Indremisjon starter kristent seniorakademi

Forsamlingen Betlehem i Bergen vil samle seniorer til fellesskap, opplysning og refleksjon utfra et kristent lys.

‒ Seniorer utgjør en stor gruppe mennesker, og mange har høyere utdannelse og er interessert i å sette seg inn i aktuelle spørsmål. Sammensetningen av seniorer gjenspeiler utdanningsrevolusjonen vi har sett i samfunnet. Det er en viktig gruppe å nå og ha kontakt med, sier Njål Skrunes, som er leder for eldsterådet i Bergens Indremisjon.

Opplysning
Denne gruppen ønsker forsamlingen å nå ved å invitere til kristent seniorakademi.

‒ Ordet «akademi» viser til at det er et arrangement med vekt på opplysning og gjennomtenkning, og vi vil løfte frem aktuelle tema og viktige tradisjoner i et kristent lys, forklarer Skrunes.

Hauge
I høst blir det to arrangement, og begge vil ta for seg Hans Nielsen Hauge. Torsdag 30. september vil professor Ola Grytten snakke om «Hans Nielsen Hauge – gründer og forretningsmann i Bergen», og 4. november vil Per R Sævik snakke om «Kristen forretningsmann i dag – ideal og utfordringer».

‒ Vi skal prøve å ha to samlinger i semesteret. Til våren vil vi kanskje fortsette i Hauge-sporet.

‒ Hvorfor Hans Nielsen Hauge som tema?

‒ I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Vi er ikke ferdig med ham. I ImF- sammenheng har en ikke gjort så mye ut av Hauge.

Sambåndet hadde for øvrig Hauge som tema i nr. 06-07/21.

Brytningstid
‒ Hvorfor et kristent seniorakademi i tillegg til det som finnes av senioruniversiteter?

‒ Vi lever i en brytningstid, og mange strømdrag i tiden prøver å få makt over tanken vår. Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv. Vi tenker også at et slikt seniorakademi kan være et sted hvor seniorer kan samles og som kan skape fellesskap, sier Njål Skrunes.

BERGEN: Det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Betlehem søndag, men med begrensninger på antall gjester. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Konfirmasjon på minimum

(Korona) På grunn av nye, strengere smittevernregler i Bergen kommune har Bergens Indremisjon avlyst all aktivitet, bortsett fra konfirmasjonsgudstjenesten på søndag.

‒ Vi har allerede avlyst konfirmasjonsgudstjenesten én gang og vil ikke gjøre det en gang til. Så den vil gå som planlagt, men med begrensninger, opplyser daglig leder Bodhild Fjelltveit i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Minimum
Forsamlingen skal ha konfirmasjonsgudstjeneste i helgen, og den blir nå preget av de nye smitteverntiltakene som Bergen kommune har innført for perioden 8.-18. september. De nye reglene innebærer at det er begrensning på 50 personer for innendørs arrangement og 10 personer i private sammenkomster. For at Bergens Indremisjon skal følge de nye reglene, får forsamlingens fem konfirmanter ta med åtte gjester hver på konfirmasjonsgudstjeneste.

‒ Det er virkelig et minimum, men vi satser på at det likevel blir en fin gudstjeneste, sier Fjelltveit.

Avlyst
Ellers har forsamlingen avlyst all aktivitet til 18. september, bortsett fra bønnemøte på mandager som kjøres digitalt.

‒ Hvis det fortsetter med de nye begrensningene etter 18. september, vil vi fortsatt ha gudstjenester, men for bare 50 personer og med forhåndspåmelding, og det blir ingen søndagsskole, forteller Fjelltveit.

Gudstjenester
Siden regjeringen åpnet opp for arrangementer for 200, har Bergens Indremisjon hatt begrensning på 150 på sine gudstjenester for at det skal være mulig å holde nok avstand og følge smittevernreglene. Gudstjenestene blir strømmet. Ifølge Fjelltveit har det vært 100-130 personer på gudstjenestene.

Hva er din kommentar til de nye reglene i Bergen?

‒ Vi må ta vår del av dugnaden i kampen mot pandemien, sier Bodhild Fjelltveit.

PERMITTERT: Kretsleder Ole Andreas Wastvedt er permittert i 40 %. FOTO: Brit Rønningen

‘- Trenger de ansatte vi har

(Korona) Etter å ha vært to måneder koronastengt har Bergens Indremisjon fortsatt ikke noen planer om å permittere ansatte.

sambåndet.no 4. april og i papirutgaven for april meldte vi om permitteringer i sju av ti kretser i indremisjonsfamilien. Tre av kretsene hadde alle sine i arbeid.

Nå er situasjonen endret for den ene av de tre, ImF Midthordland. På kretsstyremøtet 23. april ble det vedtatt å permittere kretsleder Ole Andreas Wastvedt i 40 % fra 29. april.

Jeg er permittert på ubestemt tid. Det er begrunnet med at det er reduksjon i arbeidsoppgaver på grunn av frafall av leirer og møter, sier Wastvedt og føyer til:

Kretsstyret vil vurdere fortløpende den økonomiske situasjonen og vil ha nytt møte den 26. mai.

Bergens Indremisjon
Bergens Indremisjon har ennå ikke gått til permitteringer.

Styret har vedtatt at vi ikke skal permittere noen av de ansatte, forteller daglig leder Bodhild Fjelltveit i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Hun forteller at forsamlingens ungdomsarbeider har hatt nok å gjøre siden ungdomsarbeid går sin gang på nettet, kontorleder og kontorsekretær gjør det daglige administrative arbeidet, og vaktmesteren fortsetter med sine vedlikeholdsoppgaver.

Økonomi
Vi har trengt de ansatte vi har. Vi har nedgang i kollekt siden vi ikke har hatt ordinære gudstjenester disse to månedene, men vårgaven er sendt ut som normalt. Ellers jobber vi med beredskapsplan for leir, planlegge neste semester og med å tilrettelegge Awana for barne- og ungdomsarbeidet, sier Fjelltveit.

I Sogn og Fjordane Indremisjon er det heller ingen permittering. Kretssekretær og eneste ansatte, Sondre Orrestad, fortsetter som før i 100 % stilling, opplyser Orrestad selv til sambåndet.no.

RAPPORT: Styret for Bergens Indremisjon har nå informert forsamlingen om den varslede evalueringsrapporten. FOTO: ImF Media akriv

BI-styret får sterk kritikk

Styret for Bergens Indremisjon (BI) fastslår at de burde handlet raskt i saken som førte til at forsamlingsleder 2 sa opp stillingen sin.

Sambåndet meldte i marsnummeret at psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide hadde fått i oppdrag å evaluere styrets behandling av bakgrunnen for at forsamlingsleder 2, Arne Pareli Pedersen, leverte sin oppsigelse i januar.

– En konklusjon i en evalueringsrapport vil bli gjort kjent for forsamlingen, lovet styret i en medlemsmail datert 12. mars.

Rapporten ble levert til styret før påske og ble behandlet i styremøtet 23. april. Nå har styret, det vil si de som satt fra april 2018 til april 2019 – kommet med sin vurdering i en medlemsmail datert 29. april. 

Kritikk

I mailen skriver styret at de har fått «kraftig kritikk» fra de to som har evaluert saksbehandlingen. Styret gjengir noen hovedpunkter fra evalueringsrapporten.

De viser til et styremøte 22. mai 2018 og fastslår at styret umiddelbart etter dette «skulle ha satt formelle vilkår for at forsamlingsleder 2 kunne fortsette i stillingen og håndtert saken i forhold til vilkårene». Videre at «andre fikk i stor grad legge premisser for saken, styret skulle tatt større kontroll».    

Sju måneder etter det omtalte styremøtet gjorde forsamlingsleder 2 kjent fra talerstolen i Betlehem at han skulle slutte i jobben.

ImF

Et av punktene i styrets egenvurdering av rapporten handler om Indremisjonsforbundet (ImF). Ifølge medlemsmail fra styret datert 12. mars, ble ImF rådspurt av forsamlingsleder 1 i BI, Glenn Nord-Varhaug, på et tidlig tidspunkt av saksforløpet. «Det ble tatt en kontakt tidlig, men vi så ikke substansen i saken», ble generalsekretær Erik Furnes i ImF sitert på i Dagen 18. januar i år (lenke krever innlogging).

I medlemsmailen 12. mars opplyste styret at Nord-Varhaug tok ny kontakt med ImF i oktober 2018. «De kom med noen konkrete råd som ble lagt fram for styret på styre-weekenden 19.-20. okt. Forsamlingsleder ble kort tid etter sykemeldt og den videre behandling av saken skjedde av styret», framgår det av medlemsmailen 12. mars. 

Sa opp

10. april ble det gjennom ny medlemsmail kjent at forsamlingsleder 1 hadde sagt opp stillingen sin i BI, med virkning fra 1. september. Han er delvis sykmeldt fram til 5. mai.

I et brev som var vedlagt medlemsmailen og undertegnet av både Glenn Nord-Varhaug og daværende styreleder John Økland, framgikk det at særlig det siste halve året hadde vært krevende for Nord-Varhaug. Dette fordi Nord-Varhaug «i perioder har vært uenig med flertallet i styret i håndtering av en konkret utfordring i forsamlingen. Dette, sammen med langvarig slitasje, har resultert i lengre tids sykmelding», står det i brevet.   

12. mars opplyste styret også at det på medlemsmøtet 17. januar ble «bedt om at styret ble underlagt tilsyn fra ImF. Som det fremgår i denne eposten, har styret hatt en dialog med ImF underveis. Vi tenker derfor ikke det er naturlig at ImF skal vurdere styrets håndtering av denne saken», skrev styret. 

Læring

I medlemsmailen av 29. april oppsummerer BI-styret følgende fra det evalueringsrapporten sier om involveringen fra ImF: «Rådene fra Indremisjonsforbundet er ikke tilfredsstillende håndtert av styret i Bergens Indremisjon. Styret har ikke gitt Indremisjonsforbundet den plassen de fortjener som rådgiver. Styret har referert til ImF i større grad enn rådene er blitt fulgt.»

Styret opplyser også at de to som har evaluert dem, anbefaler et styreseminar «for fremtidig læring på konkrete punkter», nærmere bestemt «konkret om det saken dreier seg om, forholdet mellom daglig leder og styret og arbeidsgivers lojalitet, forpliktelser og rettigheter» og det å «kvalitetssikre årlige samtaler med medarbeiderne».

Beklager

Avslutningsvis skriver styret:

«Styret ble varslet om saken på styremøtet 22.05.18. Styret burde tatt tak i saken da og handlet, noe vi ikke gjorde. Vi ser at om vi hadde satt formelle vilkår på dette tidspunktet i saken, kunne saken vært løst på et tidligere tidspunkt. Styret ser i tillegg at vi burde tatt større kontroll over saken. Styret beklager den belastning og smerte som styrets behandling av saken har vært for de som er berørt av saken og for forsamlingen.»

På årsmøtet i Bergens Indremisjon 25. april ga styret en muntlig presentasjon av innholdet i det som senere ble sendt ut som medlemsmail.

Overfor sambåndet.no 30. januar mente daværende styreleder John Økland at evalueringen som skulle komme, kunne føre noe godt med seg:

– Det er godt både med tanke på styret og forsamlingen å gjøre dette. Det vil kunne være med på å skape mer ro.

TAKK: Helsebyråd Rebekka Ljosland (forsidebildet) takker Omsorgssenteret Bergens Indremisjon for at de tør å være en annerledes institusjon. Bilde over: Styrer Dag Henning Reksten til venstre og styreleder Svein Ludvigsen i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon takker helsebyråden med blomster for godt samarbeid med Bergen kommune. Alle foto: Brit Rønningen

Omsorgssenteret Bergens Indremisjon er åpnet

Bergens Indremisjons aldershjem er pusset opp, har skiftet navn og er blitt et omsorgssenter.

BERGEN: ‒ Det er en stor dag i dag, for det er åpning av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, sier styrer Dag Henning Reksten og ønsker velkommen til spesielt inviterte gjester, som representanter fra Bergens Indremisjon og styret der, Bergen kommune, firmaene som har stått for ombyggingen, arbeiderne som jobbet fysisk med ombyggingen, ansatte og to beboere fra institusjonen til åpningen onsdag denne uka.

Samarbeid
Både Reksten og styreleder i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Svein Ludvigsen, fremhever at de har hatt et godt samarbeid med Bergen kommune med tanke på ombyggingen. For et år siden skrev sambåndet.no om ombyggingen av Bergens Indremisjons aldershjem fra aldershjem til omsorgssenter for å kunne følge nye nasjonale krav i eldreomsorgen. Ombyggingen har også ført til navneendring, noe som Reksten strevde litt med tidligere på dagen, ifølge Ludvigsen, da han på telefonen sa «Bergens Indremisjons aldershjem» i stedet for «Omsorgssenteret Bergens Indremisjon».

‒ Så vi har en jobb å gjøre, sier Ludvigsen til latter fra salen før han fortsetter:

NAUSTROMMET: Her viser styrer Dag Henning Reksten frem naustrommet til helsebyråd Rebekka Ljosland

Ombygging
‒ I 2014 begynte vi å tenke på ombygging, og den 7. mai 2014 hadde vi møte på Bergen rådhus med tanke på hva som skulle skje videre med institusjonen for at den skulle tilpasses nasjonale føringer for eldreomsorgen. Forslaget vi landet på, ble noe midt mellom aldershjem og sykehjem, det skulle bygges om til omsorgssenter. Den 20. juni undertegnet vi en avtale med Bergen kommune.

Under prosessen skulle det ikke bare bygges om, men også flyttes på beboere.

‒ Det har vært strevsomt, men spør du beboerne, så tror jeg de synes det har vært spennende. Det er mange kjekke folk som har vært med i arbeidet med ombyggingen, forteller Ludvigsen.

Takk
Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), er spesielt invitert for å gjøre åpningen av det nye omsorgssenteret offisiell. Det skal vise seg å bli noe av det siste hun gjør som byråd. Torsdag 25. april blir det klart at hun går av som helsebyråd og blir samhandlingssjef på Haraldsplass Diakonale sykehus fra sommeren av.

‒ Jeg vil takke dere for at dere tør å være annerledes, og at dere følger verdiene dere har tro på, og det handler om å se den enkelte beboer. Vi har valgt å tro på dere, for vi ønsker ulike aktører og flere alternativer i eldreomsorgen, sier Ljosland.

Omvisning
Etter åpningen står det omvisning på huset på programmet. I bakgården midt i bygget er det bygd om med nytt betongdekke i alle fire etasjene, og på toppen er det kommet en ny stue med glasstak og bilde fra Sandviken i Bergen på den veggen. I en etasje ned i bakgården har de laget til et naustrom hvor det er bilde av en båt på sjøen veggen, og nedenfor bildet er det planker langs veggen som gir assosiasjoner til en brygge.

‒ Disse rommene er vi mest stolte av, sier Reksten.

KAKE: Kake hører med til åpningen av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon.

På et av de nye kjøkkenene har flere beboere samlet seg.

‒ Er dere fornøyd med fargene, spør Ljosland.

‒ Vi har ikke tenkt så mye på det, svarer en av beboerne.

Omvisningen avsluttes i en av stuene hvor det venter kake og kaffe.

Viktig institusjon
‒ Dette er en veldig viktig diakonal institusjon for Bergens Indremisjon. Det har det vært i mange år, og det skal det fortsette å være i mange år fremover. Ombyggingen innbyr til at folk kan ha det greit her, og at vi kan fortsette å drive institusjonen fremover, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon

Det har bodd 23 beboere under byggeperioden. Det blir 35 beboere når det er ferdig.

Sykepleiefaglig leder Brit Helen Yndestad innrømmer at det har vært krevende å jobbe på institusjonen under ombyggingen.

‒ Men vi kommer til å savne arbeiderne når de er ferdige, sier hun.

Fortsatt gjenstår noe arbeid, men Yndestad regner med at ombyggingen og oppussingen vil være ferdig til sommeren.

Forsamlingsleder sier opp i Bergens Indremisjon

SAKEN ER OPPDATERT Glenn Nord-Varhaug har sagt opp stillingen som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Samtidig lyser kretsen ut fire stillinger.

‘- Det er ikke med lett hjerte jeg har levert min oppsigelse, men det kjennes likevel som en riktig beslutning for meg, skriver Nord-Varhaug i en mail som onsdag formiddag ble sendt til medlemmene av Bergens Indremisjon. 

Oppsigelsen har virkning fra 1. september. Nord-Varhaug er delvis sykmeldt fram til 5. mai. Han har kontordag i forsamlingsbygget på tirsdager. Den avtroppende forsamlingslederen skriver at han er tilgjengelig for kontakt for forsamlingsmedlemmer som ønsker det. 

Krevende

I et brev som er vedlagt medlemsmailen og undertegnet av både Glenn Nord-Varhaug og styreleder John Økland i Bergens Indremisjon, framgår det at særlig det siste halve året har vært krevende for forsamlingslederen. Dette fordi Nord-Varhaug «i perioder har vært uenig med flertallet i styret i håndtering av en konkret utfordring i forsamlingen. Dette, sammen med langvarig slitasje, har resultert i lengre tids sykmelding», heter det i brevet.

Sambåndet vet at denne «konkrete utfordringen» handler om bakgrunnen for at Arne Pareli Pedersen i januar sa opp stillingen sin som forsamlingsleder 2 i Bergens Indremisjon. Sambåndet har valgt ikke å bringe detaljer om den konkrete saken. Som omtalt i marsnummeret, var det da også styrets håndtering av denne saken som førte til krav fra medlemmer om ekstern evaluering av styrets behandling av  saken.

Omsorg

Nord-Varhaug kom tidligere i vår delvis tilbake i jobb. 

– I oppstartsfasen har det vært godt å treffe medlemmer i forsamlingen og merke omsorg, omtanke og forbønn. Det setter jeg stor pris på, skriver Nord-Varhaug i medlemsmailen.

Han legger til at han «likevel har landet på beslutningen om å si opp min stilling som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon».

Det framgår av brevet som er vedlagt medlemsmailen, at Nord-Varhaug i tiden fram til 1. september vil «ta ut gjenstående ferie og avtalt avspasering. Han vil likevel tale på to søndagsmøter, «legge best mulig til rette for en ny forsamlingsleder for Bergens Indremisjon samt utføre andre oppgaver» som ham selv og styret er enige om.

Ønske om endring

Glenn Nord-Varhaug har vært ansatt i stillingen som forsamlingsleder siden januar 2014 «etter kall fra styret i Bergens Indremisjon hvor ønsket var å lede forsamlingen i endring. Styret som ansatte Glenn, ville at han – sammen med styret – skulle lede forsamlingen nærmere røttene til Bergens Indremisjon», heter det videre i brevet. Det framgår også at Nord-Varhaug «har erfart tjenesten som forsamlingsleder som krevende», både personlig og med tanke på familien. Dette har han vært åpen med overfor styret.

I brevet vises det også til to bestemte saker «som har tært mye både på krefter og motivasjon». Sambåndet omtalte den første av disse sakene i aprilnummeret 2017. Den andre saken omhandler altså bakgrunnen for Arne Pareli Pedersens oppsigelse.

Ut fra det undertegnede brevet er det ønsket – og kallet fra daværende styre – om å lede forsamlingen nærmere røttene til Bergens Indremisjon, som sammen med de to nevnte sakene, har gjort tjenesten som forsamlingsleder krevende og ført til «langvarig slitasje» med påfølgende langvarig sykmelding. 

Takknemlighet

Det framgår også av brevet at Nord-Varhaug ønsker å uttrykke takknemlighet ved avslutningen av ansettelsesforholdet. «Takknemlighet for all den omsorgen og forbønn har han har møtt fra forsamlingen, spesielt gjennom krevende perioder. Takknemlighet for de mange enkeltpersoner han har blitt kjent med, og som har hatt stor betydning inn i hans liv. Takknemlighet for de lærdommer tiden i Bergens Indremisjon har gitt han for videre liv og tjeneste. Mest av alt – takknemlighet til Jesus som aldri svikter.»

Fra styrets side takkes det «for den tiden han har vært ansatt i Bergens Indremisjon og for den gode innsatsen og alt det arbeidet han har gjort». Styret ønsker Guds rike velsignelse over Glenn og den flotte familien hans», avsluttes brevet med.

Ledige stillinger

Tidligere denne uka lyste Bergens Indremisjon ut flere ledige stillinger via nettstedet sitt: leder for tenåringsarbeidet (50 prosent fast), leder for unge voksne-arbeidet (50 prosent fast), barne- og familieleder (inntil 60 prosent vikariat) og engasjement som forsamlingsleder 2 i halv stilling.

– Da vi publiserte dette, hadde vi ikke mottatt oppsigelsen fra Glenn Nord-Varhaug, sier styreleder John Økland i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

– Så at forsamlingsleder 1 ikke var tatt med, er ikke et signal om at styret allerede har en kandidat til den stillingen?

– Nei, svarer John Økland.

Forsamlingsleder 2-stillingen er lyst ut som engasjement.

– Grunnen til det er at det ble gjort på den måten sist, sier John Økland.

Noen av stillingene kan kombineres, og søknadsfristen er 1. mai.