Innlegg

PASTOR: Kristian Bønes Yndestad blir nye pastor/forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. FOTO: Privat

Han skal lede Bergens Indremisjon

Etter tre år uten leder har forsamlingen Bergens Indremisjon tilsatt Kristian Bønes Yndestad (28) som forsamlingsleder/pastor.

– Vi er utrolig glade for at Kristian har sagt ja til kallet som ny pastor i Bergens Indremisjon. Forsamlingen i Betlehem har vært uten leder i tre år, og vi kjenner på en enorm glede og takknemlighet for at Kristian nå blir vår nye pastor, sier styreleder Olav H. Haugen til sambåndet.no.

I styremøte i Bergens Indremisjon 5. april ble Kristian Bønes Yndestad ansatt som ny pastor/forsamlingsleder i Betlehem fra 1. august.

Studier
Yndestad fullfører sine studier i teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole til sommeren, og han er gift med Marianne, som har ett år igjen på veterinærstudiet.

I masteroppgaven jobber han med å lage en evalueringsmodell for å måle hvordan man formidler evangeliet og hvordan man treffer med det, hvordan man tenker strategisk, hvordan man kontekstualiserer (innretter et innhold etter hvem som er mottakere, red.anm.) og hvordan man på en sunn måte hjelper å bygge menigheter. Det første året vil han jobbe 50% i Betlehem og 50% i et forskningsprosjekt.

– Til høsten skal jeg forske på bymenigheter i Oslo, hvordan de er organisert og strukturert for å vinne og bevare mennesker i Kristus, forteller Yndestad.

Luthersk
Han er vokst opp i Credokirken i Bergen, mens kona Marianne har gått i YA i Betlehem. I 2016-17 bodde han på Betania Studentfellesskap og var med i Betlehem.

– I løpet av det året hadde jeg en trosreise. Jeg endte opp som lutheraner. En dag i mai 2017 lå jeg i sengen og tenkte: «Jeg lurer på om jeg kanskje er blitt luthersk.» Jeg ble utfordret av de bibelske tekstene om barnedåp. Det er en hvile i det at jeg er døpt til Kristus og kalt og oppreist med ham.

Kall
– Hvorfor vil du bli pastor/forsamlingsleder i Betlehem?

– Det var de som kontaktet meg. De visste om meg. Jeg har lenge opplevd et kall til å bli pastor, og jeg kjenner at Betlehem er et sted jeg har lyst til å være over tid.

– Hva vil du som forsamlingsleder/pastor i Bergens Indremisjon?

– Jeg har veldig tro på å være en trygg og stabil pastor som forkynner ordet, og at jeg kan være meg selv. En tenker gjerne på strategier og handlingsplaner. Jeg tror det også handler om det enkle, om livet med Jesus. Jeg ønsker å få være med og bidra til at folk får se Jesus, være hyrde, en hjelper og en støttespiller. Det er det vakreste med å være pastor.

Ung
– Hva tenker du om å gå inn i en slik stilling som ung og nyutdannet?

– Det er realistisk å tenke at det kan bli vanskeligheter, men jeg håper å kunne vokse inn i oppgavene, og at jeg kan gå inn i det med ydmykhet.

Styreleder Olav H. Haugen kommenterer Yndestads alder slik:

– Sin unge alder til tross fremstår han som en usedvanlig godt utrustet og dedikert person for denne oppgaven. Så kjenner han allerede godt til arbeidet.

Styrelederen legger til: – Både styret, eldsterådet og hele forsamlingen gleder seg til å ønske Kristian og Marianne velkommen, og vi vil gjøre alt for å ta godt imot dem.

REFLEKSJON: - Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv, mener Njål Skrunes i Bergens Indremisjon. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Bergens Indremisjon starter kristent seniorakademi

Forsamlingen Betlehem i Bergen vil samle seniorer til fellesskap, opplysning og refleksjon utfra et kristent lys.

‒ Seniorer utgjør en stor gruppe mennesker, og mange har høyere utdannelse og er interessert i å sette seg inn i aktuelle spørsmål. Sammensetningen av seniorer gjenspeiler utdanningsrevolusjonen vi har sett i samfunnet. Det er en viktig gruppe å nå og ha kontakt med, sier Njål Skrunes, som er leder for eldsterådet i Bergens Indremisjon.

Opplysning
Denne gruppen ønsker forsamlingen å nå ved å invitere til kristent seniorakademi.

‒ Ordet «akademi» viser til at det er et arrangement med vekt på opplysning og gjennomtenkning, og vi vil løfte frem aktuelle tema og viktige tradisjoner i et kristent lys, forklarer Skrunes.

Hauge
I høst blir det to arrangement, og begge vil ta for seg Hans Nielsen Hauge. Torsdag 30. september vil professor Ola Grytten snakke om «Hans Nielsen Hauge – gründer og forretningsmann i Bergen», og 4. november vil Per R Sævik snakke om «Kristen forretningsmann i dag – ideal og utfordringer».

‒ Vi skal prøve å ha to samlinger i semesteret. Til våren vil vi kanskje fortsette i Hauge-sporet.

‒ Hvorfor Hans Nielsen Hauge som tema?

‒ I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Vi er ikke ferdig med ham. I ImF- sammenheng har en ikke gjort så mye ut av Hauge.

Sambåndet hadde for øvrig Hauge som tema i nr. 06-07/21.

Brytningstid
‒ Hvorfor et kristent seniorakademi i tillegg til det som finnes av senioruniversiteter?

‒ Vi lever i en brytningstid, og mange strømdrag i tiden prøver å få makt over tanken vår. Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv. Vi tenker også at et slikt seniorakademi kan være et sted hvor seniorer kan samles og som kan skape fellesskap, sier Njål Skrunes.

BERGEN: Det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Betlehem søndag, men med begrensninger på antall gjester. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Konfirmasjon på minimum

(Korona) På grunn av nye, strengere smittevernregler i Bergen kommune har Bergens Indremisjon avlyst all aktivitet, bortsett fra konfirmasjonsgudstjenesten på søndag.

‒ Vi har allerede avlyst konfirmasjonsgudstjenesten én gang og vil ikke gjøre det en gang til. Så den vil gå som planlagt, men med begrensninger, opplyser daglig leder Bodhild Fjelltveit i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Minimum
Forsamlingen skal ha konfirmasjonsgudstjeneste i helgen, og den blir nå preget av de nye smitteverntiltakene som Bergen kommune har innført for perioden 8.-18. september. De nye reglene innebærer at det er begrensning på 50 personer for innendørs arrangement og 10 personer i private sammenkomster. For at Bergens Indremisjon skal følge de nye reglene, får forsamlingens fem konfirmanter ta med åtte gjester hver på konfirmasjonsgudstjeneste.

‒ Det er virkelig et minimum, men vi satser på at det likevel blir en fin gudstjeneste, sier Fjelltveit.

Avlyst
Ellers har forsamlingen avlyst all aktivitet til 18. september, bortsett fra bønnemøte på mandager som kjøres digitalt.

‒ Hvis det fortsetter med de nye begrensningene etter 18. september, vil vi fortsatt ha gudstjenester, men for bare 50 personer og med forhåndspåmelding, og det blir ingen søndagsskole, forteller Fjelltveit.

Gudstjenester
Siden regjeringen åpnet opp for arrangementer for 200, har Bergens Indremisjon hatt begrensning på 150 på sine gudstjenester for at det skal være mulig å holde nok avstand og følge smittevernreglene. Gudstjenestene blir strømmet. Ifølge Fjelltveit har det vært 100-130 personer på gudstjenestene.

Hva er din kommentar til de nye reglene i Bergen?

‒ Vi må ta vår del av dugnaden i kampen mot pandemien, sier Bodhild Fjelltveit.

PERMITTERT: Kretsleder Ole Andreas Wastvedt er permittert i 40 %. FOTO: Brit Rønningen

‘- Trenger de ansatte vi har

(Korona) Etter å ha vært to måneder koronastengt har Bergens Indremisjon fortsatt ikke noen planer om å permittere ansatte.

sambåndet.no 4. april og i papirutgaven for april meldte vi om permitteringer i sju av ti kretser i indremisjonsfamilien. Tre av kretsene hadde alle sine i arbeid.

Nå er situasjonen endret for den ene av de tre, ImF Midthordland. På kretsstyremøtet 23. april ble det vedtatt å permittere kretsleder Ole Andreas Wastvedt i 40 % fra 29. april.

Jeg er permittert på ubestemt tid. Det er begrunnet med at det er reduksjon i arbeidsoppgaver på grunn av frafall av leirer og møter, sier Wastvedt og føyer til:

Kretsstyret vil vurdere fortløpende den økonomiske situasjonen og vil ha nytt møte den 26. mai.

Bergens Indremisjon
Bergens Indremisjon har ennå ikke gått til permitteringer.

Styret har vedtatt at vi ikke skal permittere noen av de ansatte, forteller daglig leder Bodhild Fjelltveit i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Hun forteller at forsamlingens ungdomsarbeider har hatt nok å gjøre siden ungdomsarbeid går sin gang på nettet, kontorleder og kontorsekretær gjør det daglige administrative arbeidet, og vaktmesteren fortsetter med sine vedlikeholdsoppgaver.

Økonomi
Vi har trengt de ansatte vi har. Vi har nedgang i kollekt siden vi ikke har hatt ordinære gudstjenester disse to månedene, men vårgaven er sendt ut som normalt. Ellers jobber vi med beredskapsplan for leir, planlegge neste semester og med å tilrettelegge Awana for barne- og ungdomsarbeidet, sier Fjelltveit.

I Sogn og Fjordane Indremisjon er det heller ingen permittering. Kretssekretær og eneste ansatte, Sondre Orrestad, fortsetter som før i 100 % stilling, opplyser Orrestad selv til sambåndet.no.

RAPPORT: Styret for Bergens Indremisjon har nå informert forsamlingen om den varslede evalueringsrapporten. FOTO: ImF Media akriv

BI-styret får sterk kritikk

Styret for Bergens Indremisjon (BI) fastslår at de burde handlet raskt i saken som førte til at forsamlingsleder 2 sa opp stillingen sin.

Sambåndet meldte i marsnummeret at psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide hadde fått i oppdrag å evaluere styrets behandling av bakgrunnen for at forsamlingsleder 2, Arne Pareli Pedersen, leverte sin oppsigelse i januar.

– En konklusjon i en evalueringsrapport vil bli gjort kjent for forsamlingen, lovet styret i en medlemsmail datert 12. mars.

Rapporten ble levert til styret før påske og ble behandlet i styremøtet 23. april. Nå har styret, det vil si de som satt fra april 2018 til april 2019 – kommet med sin vurdering i en medlemsmail datert 29. april. 

Kritikk

I mailen skriver styret at de har fått «kraftig kritikk» fra de to som har evaluert saksbehandlingen. Styret gjengir noen hovedpunkter fra evalueringsrapporten.

De viser til et styremøte 22. mai 2018 og fastslår at styret umiddelbart etter dette «skulle ha satt formelle vilkår for at forsamlingsleder 2 kunne fortsette i stillingen og håndtert saken i forhold til vilkårene». Videre at «andre fikk i stor grad legge premisser for saken, styret skulle tatt større kontroll».    

Sju måneder etter det omtalte styremøtet gjorde forsamlingsleder 2 kjent fra talerstolen i Betlehem at han skulle slutte i jobben.

ImF

Et av punktene i styrets egenvurdering av rapporten handler om Indremisjonsforbundet (ImF). Ifølge medlemsmail fra styret datert 12. mars, ble ImF rådspurt av forsamlingsleder 1 i BI, Glenn Nord-Varhaug, på et tidlig tidspunkt av saksforløpet. «Det ble tatt en kontakt tidlig, men vi så ikke substansen i saken», ble generalsekretær Erik Furnes i ImF sitert på i Dagen 18. januar i år (lenke krever innlogging).

I medlemsmailen 12. mars opplyste styret at Nord-Varhaug tok ny kontakt med ImF i oktober 2018. «De kom med noen konkrete råd som ble lagt fram for styret på styre-weekenden 19.-20. okt. Forsamlingsleder ble kort tid etter sykemeldt og den videre behandling av saken skjedde av styret», framgår det av medlemsmailen 12. mars. 

Sa opp

10. april ble det gjennom ny medlemsmail kjent at forsamlingsleder 1 hadde sagt opp stillingen sin i BI, med virkning fra 1. september. Han er delvis sykmeldt fram til 5. mai.

I et brev som var vedlagt medlemsmailen og undertegnet av både Glenn Nord-Varhaug og daværende styreleder John Økland, framgikk det at særlig det siste halve året hadde vært krevende for Nord-Varhaug. Dette fordi Nord-Varhaug «i perioder har vært uenig med flertallet i styret i håndtering av en konkret utfordring i forsamlingen. Dette, sammen med langvarig slitasje, har resultert i lengre tids sykmelding», står det i brevet.   

12. mars opplyste styret også at det på medlemsmøtet 17. januar ble «bedt om at styret ble underlagt tilsyn fra ImF. Som det fremgår i denne eposten, har styret hatt en dialog med ImF underveis. Vi tenker derfor ikke det er naturlig at ImF skal vurdere styrets håndtering av denne saken», skrev styret. 

Læring

I medlemsmailen av 29. april oppsummerer BI-styret følgende fra det evalueringsrapporten sier om involveringen fra ImF: «Rådene fra Indremisjonsforbundet er ikke tilfredsstillende håndtert av styret i Bergens Indremisjon. Styret har ikke gitt Indremisjonsforbundet den plassen de fortjener som rådgiver. Styret har referert til ImF i større grad enn rådene er blitt fulgt.»

Styret opplyser også at de to som har evaluert dem, anbefaler et styreseminar «for fremtidig læring på konkrete punkter», nærmere bestemt «konkret om det saken dreier seg om, forholdet mellom daglig leder og styret og arbeidsgivers lojalitet, forpliktelser og rettigheter» og det å «kvalitetssikre årlige samtaler med medarbeiderne».

Beklager

Avslutningsvis skriver styret:

«Styret ble varslet om saken på styremøtet 22.05.18. Styret burde tatt tak i saken da og handlet, noe vi ikke gjorde. Vi ser at om vi hadde satt formelle vilkår på dette tidspunktet i saken, kunne saken vært løst på et tidligere tidspunkt. Styret ser i tillegg at vi burde tatt større kontroll over saken. Styret beklager den belastning og smerte som styrets behandling av saken har vært for de som er berørt av saken og for forsamlingen.»

På årsmøtet i Bergens Indremisjon 25. april ga styret en muntlig presentasjon av innholdet i det som senere ble sendt ut som medlemsmail.

Overfor sambåndet.no 30. januar mente daværende styreleder John Økland at evalueringen som skulle komme, kunne føre noe godt med seg:

– Det er godt både med tanke på styret og forsamlingen å gjøre dette. Det vil kunne være med på å skape mer ro.

TAKK: Helsebyråd Rebekka Ljosland (forsidebildet) takker Omsorgssenteret Bergens Indremisjon for at de tør å være en annerledes institusjon. Bilde over: Styrer Dag Henning Reksten til venstre og styreleder Svein Ludvigsen i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon takker helsebyråden med blomster for godt samarbeid med Bergen kommune. Alle foto: Brit Rønningen

Omsorgssenteret Bergens Indremisjon er åpnet

Bergens Indremisjons aldershjem er pusset opp, har skiftet navn og er blitt et omsorgssenter.

BERGEN: ‒ Det er en stor dag i dag, for det er åpning av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, sier styrer Dag Henning Reksten og ønsker velkommen til spesielt inviterte gjester, som representanter fra Bergens Indremisjon og styret der, Bergen kommune, firmaene som har stått for ombyggingen, arbeiderne som jobbet fysisk med ombyggingen, ansatte og to beboere fra institusjonen til åpningen onsdag denne uka.

Samarbeid
Både Reksten og styreleder i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Svein Ludvigsen, fremhever at de har hatt et godt samarbeid med Bergen kommune med tanke på ombyggingen. For et år siden skrev sambåndet.no om ombyggingen av Bergens Indremisjons aldershjem fra aldershjem til omsorgssenter for å kunne følge nye nasjonale krav i eldreomsorgen. Ombyggingen har også ført til navneendring, noe som Reksten strevde litt med tidligere på dagen, ifølge Ludvigsen, da han på telefonen sa «Bergens Indremisjons aldershjem» i stedet for «Omsorgssenteret Bergens Indremisjon».

‒ Så vi har en jobb å gjøre, sier Ludvigsen til latter fra salen før han fortsetter:

NAUSTROMMET: Her viser styrer Dag Henning Reksten frem naustrommet til helsebyråd Rebekka Ljosland

Ombygging
‒ I 2014 begynte vi å tenke på ombygging, og den 7. mai 2014 hadde vi møte på Bergen rådhus med tanke på hva som skulle skje videre med institusjonen for at den skulle tilpasses nasjonale føringer for eldreomsorgen. Forslaget vi landet på, ble noe midt mellom aldershjem og sykehjem, det skulle bygges om til omsorgssenter. Den 20. juni undertegnet vi en avtale med Bergen kommune.

Under prosessen skulle det ikke bare bygges om, men også flyttes på beboere.

‒ Det har vært strevsomt, men spør du beboerne, så tror jeg de synes det har vært spennende. Det er mange kjekke folk som har vært med i arbeidet med ombyggingen, forteller Ludvigsen.

Takk
Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), er spesielt invitert for å gjøre åpningen av det nye omsorgssenteret offisiell. Det skal vise seg å bli noe av det siste hun gjør som byråd. Torsdag 25. april blir det klart at hun går av som helsebyråd og blir samhandlingssjef på Haraldsplass Diakonale sykehus fra sommeren av.

‒ Jeg vil takke dere for at dere tør å være annerledes, og at dere følger verdiene dere har tro på, og det handler om å se den enkelte beboer. Vi har valgt å tro på dere, for vi ønsker ulike aktører og flere alternativer i eldreomsorgen, sier Ljosland.

Omvisning
Etter åpningen står det omvisning på huset på programmet. I bakgården midt i bygget er det bygd om med nytt betongdekke i alle fire etasjene, og på toppen er det kommet en ny stue med glasstak og bilde fra Sandviken i Bergen på den veggen. I en etasje ned i bakgården har de laget til et naustrom hvor det er bilde av en båt på sjøen veggen, og nedenfor bildet er det planker langs veggen som gir assosiasjoner til en brygge.

‒ Disse rommene er vi mest stolte av, sier Reksten.

KAKE: Kake hører med til åpningen av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon.

På et av de nye kjøkkenene har flere beboere samlet seg.

‒ Er dere fornøyd med fargene, spør Ljosland.

‒ Vi har ikke tenkt så mye på det, svarer en av beboerne.

Omvisningen avsluttes i en av stuene hvor det venter kake og kaffe.

Viktig institusjon
‒ Dette er en veldig viktig diakonal institusjon for Bergens Indremisjon. Det har det vært i mange år, og det skal det fortsette å være i mange år fremover. Ombyggingen innbyr til at folk kan ha det greit her, og at vi kan fortsette å drive institusjonen fremover, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon

Det har bodd 23 beboere under byggeperioden. Det blir 35 beboere når det er ferdig.

Sykepleiefaglig leder Brit Helen Yndestad innrømmer at det har vært krevende å jobbe på institusjonen under ombyggingen.

‒ Men vi kommer til å savne arbeiderne når de er ferdige, sier hun.

Fortsatt gjenstår noe arbeid, men Yndestad regner med at ombyggingen og oppussingen vil være ferdig til sommeren.

Forsamlingsleder sier opp i Bergens Indremisjon

SAKEN ER OPPDATERT Glenn Nord-Varhaug har sagt opp stillingen som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Samtidig lyser kretsen ut fire stillinger.

‘- Det er ikke med lett hjerte jeg har levert min oppsigelse, men det kjennes likevel som en riktig beslutning for meg, skriver Nord-Varhaug i en mail som onsdag formiddag ble sendt til medlemmene av Bergens Indremisjon. 

Oppsigelsen har virkning fra 1. september. Nord-Varhaug er delvis sykmeldt fram til 5. mai. Han har kontordag i forsamlingsbygget på tirsdager. Den avtroppende forsamlingslederen skriver at han er tilgjengelig for kontakt for forsamlingsmedlemmer som ønsker det. 

Krevende

I et brev som er vedlagt medlemsmailen og undertegnet av både Glenn Nord-Varhaug og styreleder John Økland i Bergens Indremisjon, framgår det at særlig det siste halve året har vært krevende for forsamlingslederen. Dette fordi Nord-Varhaug «i perioder har vært uenig med flertallet i styret i håndtering av en konkret utfordring i forsamlingen. Dette, sammen med langvarig slitasje, har resultert i lengre tids sykmelding», heter det i brevet.

Sambåndet vet at denne «konkrete utfordringen» handler om bakgrunnen for at Arne Pareli Pedersen i januar sa opp stillingen sin som forsamlingsleder 2 i Bergens Indremisjon. Sambåndet har valgt ikke å bringe detaljer om den konkrete saken. Som omtalt i marsnummeret, var det da også styrets håndtering av denne saken som førte til krav fra medlemmer om ekstern evaluering av styrets behandling av  saken.

Omsorg

Nord-Varhaug kom tidligere i vår delvis tilbake i jobb. 

– I oppstartsfasen har det vært godt å treffe medlemmer i forsamlingen og merke omsorg, omtanke og forbønn. Det setter jeg stor pris på, skriver Nord-Varhaug i medlemsmailen.

Han legger til at han «likevel har landet på beslutningen om å si opp min stilling som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon».

Det framgår av brevet som er vedlagt medlemsmailen, at Nord-Varhaug i tiden fram til 1. september vil «ta ut gjenstående ferie og avtalt avspasering. Han vil likevel tale på to søndagsmøter, «legge best mulig til rette for en ny forsamlingsleder for Bergens Indremisjon samt utføre andre oppgaver» som ham selv og styret er enige om.

Ønske om endring

Glenn Nord-Varhaug har vært ansatt i stillingen som forsamlingsleder siden januar 2014 «etter kall fra styret i Bergens Indremisjon hvor ønsket var å lede forsamlingen i endring. Styret som ansatte Glenn, ville at han – sammen med styret – skulle lede forsamlingen nærmere røttene til Bergens Indremisjon», heter det videre i brevet. Det framgår også at Nord-Varhaug «har erfart tjenesten som forsamlingsleder som krevende», både personlig og med tanke på familien. Dette har han vært åpen med overfor styret.

I brevet vises det også til to bestemte saker «som har tært mye både på krefter og motivasjon». Sambåndet omtalte den første av disse sakene i aprilnummeret 2017. Den andre saken omhandler altså bakgrunnen for Arne Pareli Pedersens oppsigelse.

Ut fra det undertegnede brevet er det ønsket – og kallet fra daværende styre – om å lede forsamlingen nærmere røttene til Bergens Indremisjon, som sammen med de to nevnte sakene, har gjort tjenesten som forsamlingsleder krevende og ført til «langvarig slitasje» med påfølgende langvarig sykmelding. 

Takknemlighet

Det framgår også av brevet at Nord-Varhaug ønsker å uttrykke takknemlighet ved avslutningen av ansettelsesforholdet. «Takknemlighet for all den omsorgen og forbønn har han har møtt fra forsamlingen, spesielt gjennom krevende perioder. Takknemlighet for de mange enkeltpersoner han har blitt kjent med, og som har hatt stor betydning inn i hans liv. Takknemlighet for de lærdommer tiden i Bergens Indremisjon har gitt han for videre liv og tjeneste. Mest av alt – takknemlighet til Jesus som aldri svikter.»

Fra styrets side takkes det «for den tiden han har vært ansatt i Bergens Indremisjon og for den gode innsatsen og alt det arbeidet han har gjort». Styret ønsker Guds rike velsignelse over Glenn og den flotte familien hans», avsluttes brevet med.

Ledige stillinger

Tidligere denne uka lyste Bergens Indremisjon ut flere ledige stillinger via nettstedet sitt: leder for tenåringsarbeidet (50 prosent fast), leder for unge voksne-arbeidet (50 prosent fast), barne- og familieleder (inntil 60 prosent vikariat) og engasjement som forsamlingsleder 2 i halv stilling.

– Da vi publiserte dette, hadde vi ikke mottatt oppsigelsen fra Glenn Nord-Varhaug, sier styreleder John Økland i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

– Så at forsamlingsleder 1 ikke var tatt med, er ikke et signal om at styret allerede har en kandidat til den stillingen?

– Nei, svarer John Økland.

Forsamlingsleder 2-stillingen er lyst ut som engasjement.

– Grunnen til det er at det ble gjort på den måten sist, sier John Økland.

Noen av stillingene kan kombineres, og søknadsfristen er 1. mai.   

BERGEN: Betlehem er Bergens Indremisjons storstue. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Bergens Indremisjon-styret under lupen

Psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide evaluerer Betlehemstyrets behandling av saken som førte til at Arne Pareli sa opp i Bergens Indremisjon.

I februarnummeret skrev papirutgaven av Sambåndet kort om oppsigelsen og den forestående evalueringen. Redaksjonen har også omtalt saken i to nyhetsartikler på nyhetsnettstedet sambåndet.no henholdsvis 13. og 30. januar.

Medlemsmail
Det er i en orienteringsmail sendt til alle medlemmer av Bergens Indremisjon 12. mars, det kommer fram at det er psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide som skal forestå evalueringen. Sambåndet har fått tilgang til medlemsmailen fra kilder utenfor ImF. Bjørn Hareide har ifølge medlemsmailen erfaring fra evaluering av personalsaker i kristne sammenhenger.

– En konklusjon i en evalueringsrapport vil bli gjort kjent for forsamlingen, skriver styret for Bergens Indremisjon (BI).

Evalueringen kommer som et svar på at flere medlemmer på medlemsmøte 17. januar fremmet et ønske om «en ekstern granskning» av styrets behandling av saken som ledet til Arne Pareli Pedersens oppsigelse tidligere i år.

Ekstern kontakt
På medlemsmøtet 17. januar ble det tatt opp i hvilken grad styret har fått ekstern bistand. I medlemsmailen understrekes det at de beslutninger som er tatt i saken, er styrets ansvar. Som sambåndet.no tidligere har meldt, bekrefter styret at «i forbindelse med styrets vurdering i en innledende fase, tok forsamlingsleder bl.a. kontakt med ImF for råd og veiledning.»

Forsamlingsleder tok ny kontakt med ImF i oktober 2018. «De kom med noen konkrete råd som ble lagt fram for styret på styreweekenden 19.–20. oktober», opplyser styret.

I ukene framover hadde styret «samtaler med «noen av de evaluerte», og «rådene fra ImF ble tatt med i disse samtalene», skriver styret.

– Styret har i hovedsak fulgt de råd som er gitt fra eksterne, samt delt forsamlingsleders standpunkt i saken. Men styret har brukt mer tid før det er konkludert, og er blitt kritisert for det. Styret har også dels valgt en annen saksbehandling enn det som er foreslått fra ImF og forsamlingsleder. Saken er kjent for mange i forsamlingen, og det er delte oppfatninger om saken. Denne uenigheten har også gjenspeilt seg i styrets behandling av saken, heter det i medlemsmailen.

Det framgår at forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug ble sykmeldt kort tid etter styreweekenden i oktober, og at den videre behandlingen av saken ble gjort av styret.

Støtter
På medlemsmøtet 17. januar ble det bedt om at styret ble underlagt tilsyn fra ImF. Fordi styret har hatt en dialog med ImF underveis, fant styret det unaturlig.

Sambåndet har bedt om en kommentar fra ImF. Administrasjonsleder Helge Kleven sier han har formidlet til styret at ImF støtter at det gjennomføres en ekstern evaluering av styrets håndtering.

– Det er bra at styret har kunnet samle seg om et mandat for en slik evaluering – og orientering til medlemmene. Det er vår bønn at evalueringens konklusjon kan være til hjelp for styret, de involverte for øvrig og forsamlingen i sin helhet i tiden framover, sier Kleven.

Avslutningsvis skriver BI-styret at de i ettertid ser at «saken burde fått sin konklusjon på et tidligere tidspunkt, og at tiden som er gått, har medført ekstra belastninger for de involverte. Styret beklager det.

Det framgår også av medlemsmailen at tenåringsleder Bjørn-Sverre Juliussen har sagt opp stillingen som tenåringsleder fra 31. juli av hensyn til familien.

Denne saken er tidligere publisert i papirutgaven av Sambåndet. 

FORSAMLING: Styreleder John Økland i Bergens Indremisjon mener det kan komme noe godt for forsamlingen i Betlehem ut av evalueringen som skal gjennomføres. FOTO: ImF Media akriv

Krav om evaluering av styret for Betlehem

Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av styrets behandling av saken som ledet til Arne Pareli Pedersens oppsigelse.

Om kvelden 13. januar publiserte sambåndet.no nyheten om at Arne Pareli Pedersen hadde sagt opp sin stilling som forsamlingsleder 2 i Betlehem, Bergens Indremisjon (BI). Både før og etter 13. januar har redaksjonen vært i kontakt med styreleder John Økland om saken.

23. januar, dagen etter styremøtet i BI, opplyste han at det på medlemsmøtet 17. januar var kommet fram et ønske om «en ekstern granskning» av styrets behandling av prosessen som ledet til Pedersens oppsigelse. Redaksjonen har ventet med å publisere dette til vi anså det som kjent i forsamlingen. 

Evaluering

I spalten «Nytt fra styret» i meldingsbladet Vårt Liv nr. 1/19, som utgis av BI og som Sambåndet abonnerer på, kunngjør BI nå følgende: «På medlemsmøtet ble det blant annet stilt spørsmål ved styrets måte å håndtere saken på. Styret tar med seg det som kom fram på medlemsmøtet, blant annet kravet om ekstern evaluering. Styret vil oppdatere medlemmene om dette og eventuelt andre ting på et senere tidspunkt.»

Overfor sambåndet.no i dag går styreleder John Økland et hakk lenger enn formuleringene i Vårt Liv:

– Jeg kan bekrefte at styret aksepterer ønsket om en evaluering, og at arbeidet med å utforme mandat og å finne personer som kan gjennomføre evalueringen, er i gang.

Ekstern

Styrelederen opplyser også at den tidligere brukte formuleringen «granskning» er endret til «evaluering».

– Noen i styret mente at «granskning» ikke er dekkende, og dessuten at det også ville bli omfattende og kostbart, sier Økland.

Det er imidlertid fortsatt slik at det skal være folk utenfor forsamlingen og BI som gjennomfører evalueringen.

– Ellers kunne det lett bli slik at noen ikke ville godta resultatet av arbeidet som ble gjort, framholder Økland.

En gruppe som består av folk både i og utenfor styret jobber nå med prosessen som må gjennomføres før evalueringen kan starte.

– Når evalueringen først er i gang, håper vi den kan gjennomføres i løpet av fire uker, sier Økland.

ImF rådspurt

I den tidligere nevnte telefonsamtalen 23. januar bekreftet Økland at Indremisjonsforbundet (ImF) var blant dem som på et tidlig tidspunkt var blitt rådspurt i saken, av administrasjonen i BI. Det opplyste styrelederen også til avisen Dagen 18. januar. I samtalen med sambåndet.no ga Økland uttrykk for at han for sin del ikke anser at ImF dermed må sies å ha vært formelt koblet på saken hele tiden.

På spørsmål om ImF kommer til å bli involvert i evalueringen, svarer styrelederen i BI dette:

– Vi vil nok ha innspill fra ImF også, men det er Betlehem som må ha hovedansvaret og styre det, sier Økland og fortsetter:

– Det er litt vanskelig å vite hvor mye ImF bør og skal være inne i evalueringsprosessen. De som skal evaluere, må ha mulighet for å kontakte ImF. Før vi går i gang med evalueringen, må ImF også kunne si noe om mandatet.

John Økland mener at BI-styret «må kunne prøves» på måten saken er håndtert på, og at det «også kan gjelde ImF».

– I og med at ImF har vært kontaktet i starten og også vært med i en senere prosess, må ImF få uttale seg, påpeker Økland.

Mer ro

Styrelederen mener evalueringen kan føre noe positivt med seg.

– Det er godt både med tanke på styret og forsamlingen å gjøre dette. Det vil kunne være med på å skape mer ro.

John Økland er også forberedt på at det kan komme fram kritikkverdige forhold.

– I ettertid vil jeg si at det er noen ting vi kunne ha gjort annerledes. Slik er det jo ofte i mange ting, og det vil forundre meg om de som skal evaluere, ikke finner noe å bemerke, sier styrelederen.

Han legger til at styret nok uansett ville ha gjennomført en intern evaluering av saken. 

BERGEN: Forsamlingen Betlehem i Bergens Indremisjon er for tiden uten forsamlingsleder på jobb. FOTO: Petter Olsen

Oppsigelse i Betlehem

Styret i Bergens Indremisjon møtes i neste uke for å diskutere veien videre etter at Arne Pareli Pedersen har sagt opp stillingen sin som forsamlingsleder 2.

Slik sambåndet.no meldte søndag kveld, har Pedersen selv bekreftet overfor sambåndet.no at han har sagt opp. Dagen før nyttårsaften gjorde han beslutningen kjent fra talerstolen på søndagsmøtet i Betlehem. 

– Styret informerte medlemmene via en medlemsmail som ble sendt ut tirsdag 8. januar. Her går det også fram at Arne Pareli Pedersen alt har fråtrådt stillingen. Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er for tiden sykmeldt.

Møter
– 22. januar, i et møte som har vært planlagt lenge, vil styret diskutere hva vi gjør videre med stillingen som forsamlingsleder 2. Da vil vi blant annet drøfte hvorvidt vi vil fortsette med to forsamlingslederstillinger og – hvis ja – når vi skal lyse ut forsamlingsleder 2, sier styreleder John Økland i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Styrelederen er klar på at man uansett fortsatt må ha en forsamlingsleder i full stilling.  

Torsdag denne uka skal det være et medlemsmøte i Bergens Indremisjon, og også dette har vært planlagt lenge. Her er det første og fremst en mulig lovendring om forholdet mellom styre og eldsteråd som står på agendaen, men styret vil også kort orientere om Arne Pareli Pedersens oppsigelse

– Saken om lovendring handler om forholdet mellom styre og eldsteråd. I dag sitter medlemmene av eldsterådet også i styret, og særlig for disse kan det da bli mange møter. Vi vil også snakke om antallet styremedlemmer, sier Økland.

Få «hull»
Arne Pareli Pedersen startet i jobben som forsamlingsleder 2 1. august 2016. Han har vært diakonal leder, frivillighetskoordinator og har fulgt opp smågrupper. Han fikk også ansvaret for unge voksne-arbeidet på lørdagskveldene og gikk dermed opp fra 50 til 100 prosent stilling. 

Styreleder John Økland opplyser at møtevirksomheten er langtidsplanlagt og inkluderer eksterne krefter. De to neste månedene er det bare noen få «hull» i møteplanen, og styret jobber med å fylle disse. Økland regner ikke med at det blir mange avlysninger.

Bergens Indremisjon er en av ti kretser som er tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF) og er samtidig en av de største forsamlingene innen ImF. 

BERGEN: De ansatte i Solgløtt barnehage får ny arbeidsgiver. Foto: Åse Johannessen

NLM overtar Solgløtt barnehage

Bergens Indremisjon Eiendom AS kjøper Ytre Laksevåg bedehus. Barnehagen på huset fortsetter, men med ny driftsansvarlig.

‒ Vi har jobbet lenge med dette, cirka et år, og vi er glad for at det er kommet på plass en avtale, sier styreleder i Bergens Indremisjon, John Økland, til sambåndet.no.

Avtalen han snakker om, gjelder Ytre Laksevåg bedehus og Solgløtt barnehage som holder til der.

Intensjonsavtale
Pr i dag er det Indremisjonsforbundet (ImF) som eier bedehuset og Bergens Indremisjon som drifter barnehagen. Nå er snart en intensjonsavtale mellom ImF og Bergens Indremisjon på plass. Ifølge avtalen skal Bergens Indremisjon kjøpe Ytre Laksevåg bedehus, mens NLM-barnehagene AS skal overta driften av Solgløtt Barnehage.

‒ Bare formalisering av overtakelsen og underskrifter gjenstår, men NLM har sagt ja til å være med på avtalen, forteller Økland.

Finansiering
‒ Vi selger bedehuset i sammenheng med at vi trenger penger til det nye servicebygget på Lyngdal Bibelcamp, sier administrasjonsleder Helge Kleven i ImF.

ImF selger Ytre Laksevåg bedehus for 2 millioner kroner.

‒ I utgangspunktet hadde vi ønsket å få høyere pris. Men vi er tilfreds med å ha fått en slik løsning at driften av barnehagen fortsetter, kommenterer Kleven.

‒ Vi ser positivt på at NLM-barnehagene overtar driften, og vi regner med at det blir bra for oss, og at det blir godt samarbeid mellom Bergens Indremisjon og NLM-barnehagene AS, sier styrer Åse Johannessen i Solgløtt barnehage.

Virksomhetsoverdragelse
Dato for virksomhetsoverdragelse er planlagt til 01.01.2019. Da skal NLM overtar driften av barnehagen og som leietaker, mens Bergens Indremisjon Eiendom formelt overtar som eier og ansvarlig for bygget.

‒ Hva betyr dette for Bergens Indremisjon?

Styret og ansatte er veldig glad og takknemlig for at vi har fått på plass en avtale som viderefører barnehagedriften slik den har vert. I tillegg er NLM-barnehagene AS en stor aktør når det gjelder barnehagedrift, og de har erfaring og kunnskap både til drift og til å videreutvikle barnehagen, sier Økland.

‒ Hva skjer med de ansatte ved Solgløtt barnehage?

De ansatte får fortsette, men med ny arbeidsgiver, svarer styreleder i Bergens Indremisjon, John Økland.