OMSTRIDT: Her i Triangelgården i Hamar sentrum, bak gråpapiret helt til høyre i bildet, åpner den nye kaféen som både skal servere kaffe og alkohol. På motsatt hjørne, bare noen meter unna, ligger Café Uno som er et rusfritt tilbud til ungdom. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Fremdeles et spørsmål om liv og lære

KOMMENTAR To kristne lederes involvering i alkoholservering tydeliggjør hvor problematisk det er å opptre privat på en måte som oppfattes å være i strid med det man står for som følge av yrkes- eller tillitsverv.

Kristelig Pressekontor (KPK) publiserte onsdag en grundig sak om en alkoholinvestering knyttet til Linn og Geir Byberg. Ekteparet har i en årrekke vært profilerte ledere i norsk kristenliv. Sammen har de lenge ledet Ungdom i Oppdrags familiearbeid, og Linn Byberg satt i Pinsebevegelsens lederråd. De har i flere år ledet Pinsebevegelsens sommerstevne på Hedmarktoppen, mens Geir Byberg en periode var varaordfører for Kristelig Folkeparti i Hamar.

Geir Byberg er totalavholdsmann og til daglig rektor ved Pinsebevegelsens rusfrie folkehøgskole på Hedmarkstoppen, hvor også kona Linn er ansatt, som lærer. Geir Byberg er fortsatt profilert politiker i Hamar og Hedmark KrF.

Skjenkebevilling

Den aktuelle saken handler om det KPK omtaler som en ny «kaffe- og coctailbar» ved navn Poppe i Hamar sentrum. Driftsselskapet (Tre streker under svaret AS) har søkt om – og fått –  skjenkebevilling. Cumulus Hamar AS var på søknadstidspunktet majoritetseier i driftsselskapet, og Linn Byberg eide da 71 prosent av aksjene i Cumulus. Hun er også daglig leder og styreleder der, og ektemannen sitter i styret sammen med henne. Cumulus skjøt inn 60 prosent av aksjekapitalen i driftsselskapet.

Denne investeringen har skapt reaksjoner lokalt. På spørsmål fra KPK om hvorvidt investeringen harmonerer med KrFs edruskapspolitikk, svarer leder for Hamar KrF, Magne Rydland, slik: «For meg harmonerer det ikke, og jeg tror jeg har mange i KrF med meg når jeg sier det.» Han bekrefter å ha fått «en god del henvendelser», og at han har «snakket med flere som reagerer».

– Juridisk er ikke Byberg på tynn is, men følelsesmessig er han det. Alkoholservering samsvarer ikke med KrFs praktiske politikk, og derfor er vi lei oss for det som nå skjer, legger Rydland til.

Bekkevold-saken

Selv om Rydland også understreker at «KrF ikke har noen formulering som kan hindre medlemmer i å investere i alkoholservering», mener han altså at Bybergs handlemåte bryter med «KrFs praktiske politikk». Som KPK får fram, har både Hedmark KrF og Hamar formuleringer om rusbekjempelse. Lokallaget i Hamar vil «sette fokus på mindreåriges alkoholbruk, alkoholtilgang og debutarena».

Tanken går til tidligere saker som har prinsipielle likhetstrekk. Ikke minst handler det om stortingsrepresentant og daværende familiepolitisk talsmann for KrF, Geir Jørgen Bekkevold, som i fjor sommer viet et lesbisk par. Sammen med Frp stemte KrF i 2008 imot den nye ekteskapsloven, som gir likekjønnede rett til å gifte seg.

Bekkevold, som også er ordinert prest, presiserte overfor avisen Dagen 6. august i fjor at vielsen «ikke var en politisk handling, men noe han gjorde som prest». Bekkevold avviste at dette var uttrykk for dobbeltmoral, og han argumentere med at KrF hadde vært «i bevegelse» i saken etter 2008 og forandret sin formulering om ekteskapet.

Bekkevold fikk støtte fra daværende partileder, Knut Arild Hareide, som også holdt fram skillet Bekkevold selv trakk opp mellom prest og KrF-politiker. Flere titalls partimedlemmer var uenig i dette forsøket på å skille mellom en privat og en tillits-/yrkesmessig rolle og valgte å melde seg ut på grunn av saken.

Bekkevolds og andre KrF-politikeres deltakelse i Pride-parader kommer etter mitt syn i samme kategori. Ideologien bak paradene bryter fundamentalt med KrFs formulering om å «løfte fram ekteskapet mellom en mann og kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst». 

Les også: Dei som riv ned.

Solgte aksjene

KRITISERES: Linn og Geir Byberg er profilerte ledere med posisjoner i kristenliv og politikk. Bildet er fra Pinsebevegelsens sommerstevne på Hedmarktoppen som de sammen har hatt ansvar for i flere år. Foto: Stein Gudvangen.

Interessant nok tyr ikke Geir Byberg til samme type argumentasjon. Med bakgrunn i investeringssaken og reaksjonene den har vakt, spør KPK: «Tenker du selv at det harmonerer godt med din og KrFs profil i ruspolitikken?» Geir Byberg svarer innledningsvis slik: «Med den spørsmålsstillingen hadde jeg nok reagert på samme måte selv.»

Et tilleggsmoment er at skjenkestedet saken gjelder, blir liggende 20 meter fra det rusfrie kristne ungdomsstedet Café Uno. Café Uno støttes blant andre av den lokale pinsemenigheten Filadelfia, som Byberg-familien i mange år har vært tilknyttet.

Byberg understreker at han «støtter Café Uno 100 prosent i deres mål om å redusere rusbruken i Hamar». Cumulus Hamar driver selv serveringsstedet Larsen butikk, kafé og bakgård i Hamar sentrum. Larsen har ikke har søkt om skjenkebevilling. Ekteparets tanke med investeringen til Cumulus Hamar var at Larsen og det nye stedet skulle supplere hverandre og samarbeide om kaffe og eventuelt også matproduksjon.

Respekt

Det går fram av KPK-saken at Cumulus Hamar hadde planer om å beholde en mindre aksjepost i selskapet som driver skjenkestedet. Onsdag morgen, et halvt døgn etter at KPK først tok kontakt med ekteparet Byberg, opplyser Geir Byberg at Cumulus Hamar har kvittet seg med alle aksjene i driftsselskapet. Overfor KPK grunngir Byberg dette med at eierskapet «åpenbart fører store misforståelser med seg».

Jeg mener det står respekt av det ekteparet Byberg nå har gjort

Man kunne sikkert si mye om klokskapen i investeringen. Men dette er i alle fall en helt annen måte å forholde seg til en oppfatning av brudd mellom liv og lære på enn den Geir Jørgen Bekkevold valgte, og jeg mener det står respekt av det ekteparet Byberg nå har gjort.

Interessant – og oppmuntrende – nok er det trolig også i tråd med oppfatninger i Hamar-samfunnet for øvrig. Geir Byberg har vært styreleder for ishockeyklubben Storhamars elitelag, som fikk skjenke alkohol i forbindelse med kampene. Da Byberg overlot til en annen å uttale seg på klubbens vegne, fikk han kritikk i lokalavisa Hamar Arbeiderblad.

På lederplass trakk avisa fram at Byberg var profilert avholdsmann og KrF-politiker. «Vi har lyst til å snu problemstillingen og spørre Byberg om det ikke er nettopp i saker som denne at han bør kjempe for sitt avholdssyn. Kan han som KrF-politiker abdisere i en debatt som handler om en av partiets hjertesaker?», spurte lederskribenten – som altså fant det uholdbart å skille mellom rollene.

Engasjement

I Storhamar-saken stemte Geir Byberg imot å søke om skjenkebevilling, men ble sittende som styreleder. I den aktuelle saken nå vil han heller ikke trekke seg fra styret i Cumulus Hamar AS. «Jeg har forståelse for at folk spør, men jeg håper og tror ikke at folk mener at KrF-medlemmer må være avholdsfolk eller ikke skal kunne engasjere seg i selskaper som selger alkohol. Da måtte man ha luket ut KrF-ere fra store deler av næringslivet», sier han til KPK.

Dette er en enda bredere debatt – som kanskje ligner litt på om det norske «Oljefondet» skal kunne investere i selskaper som på en eller annen måte kan tenkes å drive i strid med offisiell norsk politikk. Å bli valgt inn i et styre som en av flere, som Byberg formodentlig her refererer til, kan ikke sammenlignes med situasjonen i Cumulus, der ekteparet Byberg var de eneste faste styremedlemmene. 

Det interessante med Hamar-saken er uansett at problemstillingen om sammenheng mellom liv og lære fremdeles er aktuell. Dersom man ønsker å beholde sin troverdighet, er det ikke den beste løsningen å insistere på at man kan stå for noe privat som strider med den offentlige rollen man har. Det har Geir Byberg forstått. 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.