SJØHOLT: På generalforsamlingen forsvarte gjenvalgt ImF-styreleder Gabriel Pollestad, til venstre, satsingen på Sjøholt folkehøgskole, her representert ved assisterende rektor - og utsending fra Ørskog - Ruben Lie Monsen. ALLE FOTO: PETTER OLSEN

– Tidenes skoleprosjekt i ImF

- Jeg har tenkt å møte Jesus med tomme lommer og mye gjeld, erklærte styreleder Gabriel Pollestad i ImF under innledningen av generalforsamlingen lørdag ettermiddag.

Vel vitende om at det ville bli framført kritikk av styrets behandling av kostnadsoverskridelsene på Sjøholt folkehøgskole, kastet ikke Pollestad bort et minutt av taletiden sin på å gå gjennom den treårsmeldingen som ble publisert i Sambåndet allerede i september, og som han forutsatte at delegatene hadde lest.

– Det er det som utfordrer, som motiverer meg mest, sa Pollestad.

– Bunnsolid

Underveis i Lederkonferansen 2022, som foregikk samme helgen som generalforsamlingen (GF), har det flere ganger vært sagt at ImF har dårlig økonomi. Styrelederen, som til daglig arbeider som forretningsutvikler, ville ikke uten videre skrive under på det.

– ImF har ikke dårlig økonomi, vi har en bunnsolid økonomi. Men vi har en utfordring med de pengene som skal betale regninger og lønn hver måned. Driftslikviditeten er utfordringen. Det er fordi vi har måttet låne en del penger for å realisere tidenes  skoleprosjekt i ImF. Det gir ca. 1 million i økte rentekostnader hvert år som skal håndteres, sa Pollestad.

Lån

Det skulle vise seg at åpningsinnlegget til styrelederen, som for øvrig senere ble gjenvalgt for en ny treårsperiode som formann, fungerte som et svar på de spørsmål som skulle komme fra Bergens Indremisjon.

Som Sambåndet har skrevet, har ImF – som skoleeier – tatt opp lån, på til sammen nesten 41 millioner kroner, og stilt pengene til rådighet for Sjøholt folkehøgskole Eiendom AS. ImF skal betale renter og avdrag på lånet fra og med 2024.

SPØRSMÅL: Utsending Jon Osvald Harila kom med fire spørsmål til ImF-styret på vegne av Bergens Indremisjon.

Spørsmål

På vegne av styret for Bergens Indremisjon kom utsending Jon Osvald Harila med fire spørsmål som han ønsket svar på under GF. Styret for Bergens Indremisjon hadde behandlet Sjøholt-saken i et styremøte, og styret uttrykte da bekymring for hvilke konsekvenser låneopptaket får for misjonsvirksomheten til ImF og kretsene.

I forbindelse med presentasjonen av regnskap på GF lørdag ble ImF-styret bedt om å redegjøre for hvordan driftslikviditeten til forbundet vil bli påvirket framover, og hvilke prioriteringer ImF-styret vil gjøre. Konkret ble det spurt om hvilke aktiviteter som vil bli redusert som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen. Harila ba også om en redegjørelse for hvilke eiendeler som ble pantsatt i forbindelsen med låneopptakene.

Med utgangspunkt i styrevedtaket i Bergens Indremisjon ba utsendingen også ImF-styret vurdere å gjennomføre en uavhengig evaluering av de avgjørelsene som var tatt i denne saken, ansvars- og myndighetsforhold inkludert. Hensikten var å dra lærdom av det som er skjedd, og på den bakgrunn sikre en forsvarlig beslutningsstruktur i forbundet.

Utsendingen for Betlehem ønsket også ImF-styrets vurdering av ordningen med generalforsamling i ImF bare hvert tredje år. Styret i Bergens Indremisjon mener dette fører til mindre engasjement fra misjonsfolket og større avstand mellom forbund og kretser.

TØRRE: – Vi skal være langt framme i skoene, sa ImF-formann Gabriel Pollestad i sitt åpningsinnlegg.

– Våge mer

Som styreleder Gabriel Pollestad senere klargjorde overfor sambåndet.no, søkte han å gi et svar på disse spørsmålene i åpningsinnlegget.

– Vi leter etter muligheter for å lage et budsjett for 2023 og en økonomi som ikke skaper for stor uro i organisasjonen og ikke dominerer for mye av styret sitt arbeid. Vi har ingen intensjon om å begrense, stoppe eller gjøre mindre av det vi er satt til å gjøre som organisasjon, fortsatte Pollestad i innlegget.

– I ImF-styret motiveres vi av det som utfordrer. Erfaringer vi gjorde med Sjøholt, er et eksempel på at vi framover skal våge mer, kanskje ta større sjanser og satse mer på identiteten vår, som er misjon. Vi skal ikke unnskylde arbeidet vårt med at vi ikke har penger, men heller finne løsninger på det som er utfordrende for oss, understreket Pollestad.

GF: De 142 delegatene ble utfordret på flere måter under lørdagens generalforsamling.

Utfordret delegatene

Vel vitende om den gjeldende organisasjonsstrukturen i ImF, der alle tilsluttede enheter styrer seg selv og sin egen økonomi, valgte ImF-formannen også å utfordre de 142 delegatene.

– Dere representerer kretser, foreninger og forsamlinger, og vi trenger at dere tenker litt over det som er basisen for ImF sentralt, sa Pollestad – og penset inn på det som kalles misjonstilskuddet. Det innebærer at tilsluttede enheter overfører en del av sine gaveinntekter til forbundet, mot å få tjenester tilbake.

– Vi har sett på utviklingen i misjonstilskuddet, og det er blitt redusert. Jeg spør dere – er det for at vi ikke driver misjonen godt nok? Er det ikke viktig for ImF sentralt med disse pengene, driver vi mindre misjon nå enn i 2016?

ImF-formannen utdypet med at misjonstilskuddet har gått gradvis ned siden 2016.

– Kan dere være med på å snu denne trenden slik at vi i det minste står på stedet hvil? Det utgjør 12-13 prosent av inntektene våre. 100.000 mer i misjonstilskudd fra dere som sitter her, gjør at vi ikke trenger å lete så mye andre steder. Kan vi på sikt også se en snuoperasjon, spurte Pollestad.

– Framme i skoene

Styrelederen gikk inn i en omfattende beskrivelse av hvordan det ville ha sett ut dersom han hadde hatt på seg sandaler på GF i stedet for pensko. Essensen var denne:

– ImF skal være litt framme i skoene, tørre litt mer enn det som er forsvarlig. Noen kan tenke at vi har vært tankeløse på Sjøholt, og at vi burde ha forutsett kostnadsoverskridelsene. Men vi ser noe annet. Kanskje noen vil ta ordet og støtte tanken med skolen, sa Pollestad.

SJØHOLT folkehøgskole ble dominerende tema på generalforsamlingen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Han kom med oppmuntrende rapporter om effekten av første skoleår på Sjøholt.

– Det var bare to av de 25 elevene som ikke fikk læreplass, skoleplass eller lønnet arbeid etter at de var ferdig på Sjøholt. Og 59 av de 61 som er elever dette skoleåret, kommer fra ikke-kristne hjem. Det er dette som er litt av misjonsmarken vår, litt av det vi tenkte på. Sjøholt folkehøgskole er ikke et påfunn fra et styre, men resultat av et engasjement som går tilbake til 2011, påpekte Pollestad.

Takk

Styrelederen unnslo likevel ikke at det har vært motbakker underveis, og at det kan ha satt seg et inntrykk av at styret har vært opptatt av å peke på noen som har gjort feil.

– Når du opplever fire henvendelser om nye overskridelser i løpet av kort tid, lurer du litt på hva dette er for noe. Er det dårlig styring, har de ikke kontroll? Men jeg er ydmyk med tanke på innsatsen for å realisere skolen. Rektor Lars Johan, nestkommanderende Ruben Lie Monsen og tidligere skolestyreleder Odd Christian Stenerud fortjener en stor takk og en applaus fra salen, sa Pollestad – og applausen kom.

APPLAUS: Assisterende rektor Ruben Lie Monsen (til venstre) og rektor Lars Johan Klokk fikk ros på generalforsamlingen, på vegne av staben ved Sjøholt folkehøgskole. FOTO: PETTER OLSEN

– Det er beundringsverdig at vi har pionerer og folk som tør. Vi må ikke bli for kritiske når det handler om å nå ufrelse og om å gi vår visjon videre til ungdommene våre, framholdet Pollestad.

– Enorm misjonsmark

Styrelederen viste også til det kristne arbeidet på andre ImF-eide skoler som KVS Lyngdal med 390 elever og KVS Bygland med 77, samt deleide Framnes kristne vidaregåande skule.

– Vi treffer så mange som ikke kjenner Jesus. Det gjelder elevene, men også søsken, foreldre og besteforeldre. Det er en enorm misjonsmark. Jeg oppfordrer dere til å bidra og være med på dette, i en situasjon der eksempelvis strømprisen har økt med 600 prosent. Skole er veldig mye misjon, og det er drivende for vårt arbeid i dag, sa Pollestad.

Styrelederen understreket også at ImF har dype røtter i diagonalt arbeid.

– Også det skjer på Sjøholt. I framtiden håper jeg vi vil se en tydeligere sammenheng mellom de elevene som begynner på Sjøholt folkehøgskole, og de som senere kommer inn på de videregående skolene våre og får seg en treårig fagutdanning. Så kan de gå på Bildøy bibelskole, og organisasjonen står så klar til å bruke dem i forsamlingene og i misjonsarbeidet vårt. Drømmen er at vi skal få bety noe gjennom flere år i ungdommenes liv. Det er nettopp i unge år at folk forsvinner fra organisert kristenliv. Jeg håper og tror at dere vil gjøre dere ytterste for at arbeidet med Awana og skolene ikke blir skadelidende. Jeg tror, håper og inviterer dere til å være med og bidra til at vi er i stand til å fullføre oppdraget vårt, understreket Pollestad.

Motbakker

Styrelederen vedgikk at det også her oppleves motbakker i dialogen med tilsluttede enheter.

– Forbundet er satt til tjene dere, og når vi inviterer oss inn med ulike utfordringer, opplever vi ikke alltid at våre henvendelser blir vennlig mottatt. Jeg håper dere gir oss rom til å gjennomføre lovpålagte oppgaver. Og at dere gir oss rom til å bidra med våre ressurser inn i ting som er utfordrende hos dere. Vi er langt framme i skoene. Jeg har tenkt å møte Jesus med tomme lommer og mye gjeld, og ikke tenke at vi skal spare på pengene og ikke gjøre det som er oppdraget vårt, avsluttet Gabriel Pollestad.

Treårsmeldingen ble etter dette vedtatt ved akklamasjon, uten debatt.

SAMTALE: Jon Osvald Harila, til høyre, i samtale med generalsekretær Erik Furnes.

– Feilbeslutninger

Det var etter at økonomikonsulent Rune Bødalen fra Knif Regnskap hadde presentert regnskapet for 2019 til 2021 at spørsmålene fra Jon Osvald Harila kom fram. Presentasjonen viste et samlet underskudd på om lag 2,6 millioner kroner i perioden.

– Hvordan kunne disse feilbeslutningene bli tatt? Det er ikke betryggende at et prosjekt kan utvikle seg slik, uavhengig av om en liker skoler eller ikke. Og misjonsfolket ønsker å være mer involvert, sa Harila i sitt innlegg.

Redusere gjeld

Som svar på spørsmålene i mer detalj, svarte Bødalen at det er bibelskoleeiendommen på Bildøy som er pantsatt i forbindelse med låneopptaket, slik da også Sambåndet for lenge siden har skrevet. Bødalen sa også at det arbeides med å redusere gjelden ut fra tre spor: ImF betalte 10 millioner kontant for det nye servicebygget på Lyngdal bibelcamp. Man ser på om dette er et beløp som KVS Drift AS kan låne selv. ImF har også aksjer i Knif Trygghet som kan selges til en verdi av mellom 10 og 20 millioner kroner. For det tredje, og mer langsiktig, kan deler av skoleeiendommen på Søre Bildøy videreutvikles.

Ingen stemte imot ImF-styrets forslag til vedtak om å godkjenne de tre årsregnskapene.

Overrasket

sambåndet.no snakket med Jon Osvald Harila i en pause under generalforsamlingen. Harila sitter ikke i styret for Bergens Indremisjon, men er del av en ressursgruppe som er underlagt styret. Utsendingen betrakter ikke det som kom fram i Pollestads innlegg eller under Bødalens presentasjon av regnskapet, som fullgode svar.

– Vi er litt overrasket. Vi hadde sendt et brev til ImF-styret i forkant av GF og hadde forventet svar her i dag, sier han.

Harila ber om at deres henvendelse ikke misforstås.

– Vårt poeng er at misjonsfolket må få eierskap til prosjektene. Det har ikke vært tilfelle når det gjelder satsingen på Sjøholt, mener han.

Derfor mener styret for Bergens Indremisjon at folket bør samles til GF oftere enn det som skjer i dag, med tre år mellom hver.

– Da kan ImF-styret også få ansvarsfrihet, slik det skjer når en generalforsamling godkjenner regnskapet, påpeker Harila.

Uavhengig evaluering

Ett av punktene som ifølge Harila ikke ble besvart, var ønsket om en uavhengig evaluering av beslutningsprosessen i ImF-styret knyttet til kostnadsoverskridelsene på Sjøholt.

– Kan det at dere ber om en uavhengig evaluering, oppfattes som mistillit til ImF-styret?

– Det er ikke vår intensjon. Vårt ønske er at det blir tatt lærdom – at en som på hvordan dette kunne skje og hvordan feilbeslutninger kan unngås i framtiden, understreker Harila.

Ba om ekstraordinær GF

Harila påpeker også at de pengene som er brukt på Sjøholt, og som kommer til å bli brukt på betjening av gjelden, kunne vært brukt til andre ting. Han mener også at det vil bli snakk om høyere rentekostnader enn det Pollestad antydet.

– Jeg skjønner ikke behovet for å male et mer positivt bilde av dette enn det som er virkeligheten, sier Harila.

Til sambåndet.no opplyser Jon Osvald Harila også at Bergens Indremisjon, i brev av desember i fjor, ba ImF-styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Sjøholt. Ifølge utsendingen ble dette brevet ikke besvart før i september i år.

Gabriel Pollestad bekrefter overfor sambåndet.no at ImF-styret har hatt en dialog på e-post med styret for Bergens Indremisjon.

UFORMELT: Delegater fra Jæren markerte seg til fordel for Gabriel Pollestads formannskandidatur.

– En fot i hver leir

Ved valget til ImF-styret ble for øvrig Gabriel Pollestad gjenvalgt som formann for tre år med 128 stemmer av 142 stemmer. Ti stemmesedler var blanke.

Audun Sæle, utsending fra Inri-kyrkja, tok ordet før valget og mente det var kritikkverdig at Pollestad ikke var medlem av ImF Trossamfunn.

– At han er medlem av Den norske kirke (DNK) er som at han har en fot i hver leir. I dag er det snakk om å «gå all in». Skulle Paulus ha blitt synagogeforstander? Jeg vil utfordre Gabriel til å melde seg inn i ImF, og det kan han gjøre i dag. Det ville være dumt med blanke stemmer i formannsvalget, mente Sæle.

Utsendingen pådro seg replikk fra Vigleik Brekke, Bergens Indremisjon.

– Jeg er uenig med Sæle. Dette må være et personlig valg. Sist hadde vi en formann som var med i ImF Trossamfunn, nå har vi en som er medlem av DNK. Jeg tenker at det er greit, sa Brekke.

«All in»

Det var nok også med referanse til Sæles innlegg nestformann i ImF-styret, Kjell Hauan, på slutten av generalforsamlingen takket Gabriel Pollestad for den siste treårsperioden blant annet med disse ordene: – Gabriel går all in!

Også publisert i Lederkonferanse-helgen:

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.