KONSENTRASJONSLEIR: Tiendeklasse fra Møre barne- og ungdomsskule Skodje var på tur til Krakow i vår. Her er de i Auschwitz. FOTO: Kristine Vik Magerholm

Elever tror ikke at holocaust skjedde

Plussreiser hjelper skoler med å søke tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme.

– Vår erfaring er at mange er uvitende og derfor likegyldige til temaet antisemittisme – det angår dem ikke. Likevel ser vi at når de får lære om holocaust og ulike menneskesyn, vekker det engasjement hos dem. Vi har også hatt elever som ikke tror at holocaust faktisk har skjedd. Det sier lærer Monica Volle ved Møre barne- og ungdomsskule Skodje, eid av ImF Sunnmøre, til Sambåndet.

Utdanningsdirektoratet (Udir) ga Plussreiser tilskudd til skoleturer i skoleåret 2021/2022 på litt over én million kroner. Tilskuddet er knyttet til handlingsplan mot antisemittisme og gjelder ungdomsskoler og videregående skoler.

– I skolens handlingsplan mot antisemittisme står det at skolen må ha en viss mengde undervisning om antisemittisme. Det er viktige verdier å få med seg, og vi lager gjerne slike turer, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Plussreiser til Sambåndet.

To- eller tredagersturer
Plussreiser arrangerer totalt om lag 50 skoleturer i året. Mange av dem kommer ikke inn under tilskuddsordningen, som turer for bibelskoler og folkehøyskoler. Reiseselskapet søker på vegne av  skolene om tilskudd fra Udir, som avgjør hvilke turer som får tilskudd. Program for turen må legges ved søknaden. Plussreiser overfører tilskuddet til skolene, som får det for hver elev som deltar. Det er øremerkede penger.

– Det er snakk om to- eller tredagersturer i Norge, og det er besøk til steder som HL-senteret (Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter), Rjukan, Grini og Jødiske museum. Det er også mange turer til Krakow og Berlin og til Israel. En får bare tilskudd for dager med antisemittisk innhold, ikke for reisedager og annet program, forteller Kindervåg Halsne.

DAGLIG LEDER Aud Kindervåg Halsne i Plussreiser. FOTO: Sambåndet arkiv

I en oversikt fra Udir står det at Plussreiser for skoleåret 2021/2022 fikk tilskudd for 18 turer, som 13 skoler har gjennomført og til sammen 791 ungdommer har deltatt på. Skolene Danielsen Sotra, Møre Skodje, Møre Hatlehol og Møre Herøy, som har eierskap innen indremisjonsfamilien, er blant de 13 skolene. De 18 turene er inkludert i de nevnte 50 skoleturene som Plussreiser arrangerer.

Fra Skodje til Krakow
I vår hadde tiendeklasse ved Møre barne- og ungdomsskule Skodje klassetur til Krakow. Lærer Monica Volle forteller til sambåndet.no at skolen ønsker å gi elevene den opplevelsen, fordi den mener at tematikken er med og forme dem som mennesker. Elevene blir forberedt gjennom tverrfaglig arbeid i for- og etterkant av turene skolen har til Krakow. Programmet er innholdsrikt med besøk til både Auschwitz, Schindlers fabrikk og det jødiske kvarter. Plussreiser står for turplanleggingen i samarbeid med skolen.

– Målet for klasseturene våre til Krakow er at elevene skal lære om andre verdenskrig, holocaust og menneskeverd. Vi får oppleve sterke inntrykk om forfølging og utrydding av folkegrupper, samtidig som vi også fokuserer på at det skal være en kjekk og sosial tur. Når vi i tillegg vet at det er antisemittistiske strømninger i samfunnet også i dag, ser vi på dette som svært viktige turer, fremholder Volle og føyer til:

– Turen vil også hjelpe elevene til å løfte blikket, til å se temaet menneskeverd som noe større enn det som er knyttet til andre verdskrig, og relatere det til dagsaktuelle saker i samfunnet.

INITIATIV: Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti, tidligere stortingsrepresentant fra Vest-Agder. FOTO: STORTINGET

Dannelsesreise
Det var stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) som kom med forslaget om å sette av penger på statsbudsjettet til tilskudd til skoleturer som del av handlingsplan mot antisemittisme. Det skjedde da han satt i utdanningskomiteen i forrige stortingsperiode.

– Mange skoler, elever og foreldre syntes at disse turene var en god dannelsesreise. For mange unge har en slik tur betydd mye og preget dem videre i livet. Problemet var at skolene ikke hadde råd til å dekke kostnadene ved en slik tur, og noen kommuner hadde ikke økonomi til å støtte skoleturer, sier Grøvan til Sambåndet.

Tredel
Hans forslag var at staten kunne dekke 1/3 av kostnadene ved slike skoleturer.

– Vi fikk gjennomslag. Det var en allmenn tanke at dette var det viktig å støtte, fortsetter Grøvan.

Det ble vedtatt at 15 millioner kroner over statsbudsjettet skulle brukes per år som tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme, og det kom inn i budsjettåret 2019.

Viktig
– Det var en viktig og riktig satsing. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at tilskuddsordningen var avgjørende for at disse turene kunne bli realisert. Det er en sentral tematikk i lærerplanen. For meg personlig og for KrF er det en utrolig viktig sak at unge får innsikt i det som skjedde med jødene i mellomkrigstiden og under 2 verdenskrig. Det er viktig i dannelsen, fremholder Hans Fredrik Grøvan.

En kortere versjon av denne saken ble først publisert i Sambåndet nr. 10/22.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.