Tag Archive for: Møre barne- og ungdomsskole Skodje

Skole leter etter nytt bygg

Møre barne- og ungdomsskole Skodje bruker Facebook for å finne nye lokaler.

«Vil du hjelpe oss med valg av skulehus-plassering?» står det i en melding på Facebooksiden til Møre barne- og ungdomsskole Skodje. Meldingen har en lenke til et skjema hvor interesserte kan krysse av for bostedskommune, hvor de mener skolen bør plassere permanent skolehus, og hva som er viktig for dem med tanke på valg av skole.

Tilbakemelding
– Det er en kanal for å få tilbakemelding fra de som har barn på vår skole, og de som er interessert i å bruke den. Vi har også sendt direkte mail til foreldre, sier rektor Ingrid Kvam Steinshamn ved Møre barne- og ungdomsskole Skodje til sambåndet.no.

Skolen har godkjenning for 195 elever. Den begynte i fjor og har hatt 40 elever dette året fra 1.–10. trinn. Ifølge Kvam Steinshamn blir det rundt 60 elever neste år. Det første året har skolen leid i lokaler på Brusdal skole, men nå ser man etter et permanent skolehus.

Engasjerer folk
– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Foreløpig har vi fått 110-120  tilbakemeldinger. Dette engasjerer folk. Det er absolutt flest som vil at det nye skolehuset skal ligge i Skodje sentrum eller på Digerneset som også er ganske sentralt i kommunen, sier Kvam Steinshamn.

Skolen har hatt kontakt med ordfører og rådmann om saken, men kommunen har ikke noe bygg som skolen kan kjøpe.

Kommunikasjon
– Det er to faktorer som er viktige å ta i betraktning. Siden elevene kommer fra flere kommuner, er det viktig med kommunikasjon, at skolen ligger ved et trafikknutepunkt. Samtidig må vi legge vekt på hvor elevene bor, slik at flest mulig kan ha gangavstand til skolen, og da blir Skodje sentrum meget aktuelt, sier styreleder Odd Asbjørn Nybø.

– Vi har mulighet til å kjøpe lokalene vi leier, og vi har vi leiekontrakt der for to år til. Det er litt viktig at vi klarer å ta en bestemmelse ganske snart, legger han til.

Innhold og geografi
Kvam Steinshamn tror det blir krevende å lande permanent i Brusdal siden det ligger i utkanten i kommunen og ved siden av et drikkevann.

– Vi må prøve å finne en løsning som kan vare noen år. Det mest sannsynlige ser ut til å bli at vi kjøper en tomt og bygger selv, sier hun.

– Hva svarer folk er viktig for dem med tanke på valg av skole?

– Det er en blanding av innhold i skolen, som går på miljø, læring og voksentetthet, og geografisk plassering, som er avgjørende, sier rektor Ingrid Kvam Steinshamn.

Rektor på plass på Skodje

Ingrid Kvam Steinshamn har takket ja til å lede den nye friskolen Møre barne- og ungdomsskole Skodje.

Ingrid Kvam Steinshamn begynner 1. mars som rektor på den nye Møre barne- og ungdomsskole Skodje. Hun begynner i en deltidsstilling for å ansette lærere og annet skolepersonell som skal være med i driften av den nye skolen. Søknadsfristen for stillingene er i 25. februar. Så vil intervjurundene starte. Ifølge Steinshamn er det mange gode søkere til stillingene ved skolen.

− Vi er veldig fornøyd med de søkerne vi har, sier hun.

Ung Misjon
Steinshamn er oppvokst på Frekhaug utenfor Bergen og utdannet allmennlærer. Hun har jobbet både som prosjektleder for oppstart, samt kontaktlærer og inspektør ved Danielsen ungdomsskole Osterøy. Så skoleetablering og drift av nyetablerte skoler er ikke ukjent for henne.

I dag er hun leder i Ung Misjon som er ImF-UNG avdelingen i Sunnmøre Indremisjon.

− Vi jobber med å finne gode løsninger for UNG-avdelingen, både for vårsemesteret og på lengre sikt. Men der er ennå ikke avklart helt hvordan dette blir. Jeg går gradvis ned i prosent i ImF-UNG Sunnmøre, og planen er at fra 1. mai er jeg 100 prosent rektor, forteller Steinshamn.

Skole er spennende
−Hvorfor vil du bli rektor ved Møre barn- og ungdomsskole?

− Det er fordi jeg synes skole i seg selv er spennende. Så har jeg vært inspektør og var med og starte Danielsen ungdomsskole Osterøy og fikk smaken på det å lede og legge til rette for nye friskoler. Men skole er absolutt et teamarbeid. Nå er det viktig å få på plass gode medarbeidere.

Steinshamn er spent på hvor mange som vil søke om elevplass.

− Hvor mange ansatte vi trenger, avhenger av hvor stor søkermasse vi har. Vi har godkjenning for 195 elever. Jeg blir veldig overrasket om det kommer så mange elever til skolestart. Vi blir glad hvis vi får 40-50 elever, sier Steinshamn.

Ekstra dimensjon
En annen ting den nye rektoren er spent på, er om skolen klarer å levere det den lover i reklamen på hjemmesiden.

− Foreldre skal forvente noe annet av en kristen skole. Det er det som skjer i klasserommet som viser hvilke verdier vi står for. For lærere på kristen friskole er det en ekstra dimensjon i tillegg til det profesjonelle og faglige. De skal også formidle kristne verdier.

− Hva vil du legge vekt på som rektor?

− Det viktigste for meg vil være å oppleve at foreldre kommer bort til meg og sier at det valget de tok da de sendte sine barn til vår skole, var rett. Og det er viktig at elevene blir sett, sier Ingrid Kvam Steinshamn.

Ny friskole godkjent

Møre barne- og ungdomsskole Skodje er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolen planlegger oppstart i august i år.

− Vi er veldig glade, for vi har jobbet lenge for dette. Søknaden om godkjenning ble sendt i mars i fjor. Det er viktig å få godkjenning for å kunne arbeide videre med planene våre, sier styreformann Odd Asbjørn Nybø til sambåndet.no.

Det er Sunnmøre Indremisjon som står som eier av den nye skolen. Fra før eier Sunnmøre Indremisjon Borgund Folkehøgskole, Møre ungdomsskole i Ålesund og Møre barne- og ungdomsskole i Herøy.

Skolestart i august
Den nye skolen har fått godkjenning for 195 elever fordelt på 1.-10. trinn. Bak dette elevtallet ligger det følgende; 15 elever på hvert årstrinn i barneskolen og 30 elever pr. trinn i ungdomsskolen. I oppstartsåret planlegger man å ta inn elever på alle klassetrinn i barneskolen og i 8. og 9. klasse i ungdomsskolen. I starten vil skolen bli organisert som fådelt skole, trolig en 4-deling på barnetrinnet.
Friskolen skal etableres i Digerneset Næringspark. Planen videre er å ha klart et skoleanlegg av moduler til skolestart i august i år.

− Det er det vi vil jobbe for. Det er masse som må på plass – moduler, utstyr og personale – men vi satser på at det skal gå, sier Nybø.

Kristen friskole
Skolen har ute annonser hvor de søker etter rektor, lærere og assistenter. Det er ennå ikke fastsatt noen søknadsfrist for elever som ønsker å begynne på skolen, men søknader kommer inn kontinuerlig. Man venter elever fra Skodje kommune, Ørskog, Haram og elever fra Ålesund kommune, som ikke får plass ved Møre Ungdomsskule i Hatleholen.

− Vi har hittil fått inn cirka 30 søknader, opplyser en fornøyd styreformann.

− Hvorfor vil dere starte en ny friskole?

− Det er fordi vi har så gode erfaringer fra de andre skolene. Å få gå på en kristen skole er flott for elevene. Det skal merkes at det er en kristen skole, sier Nybø.

At skolen er en kristen friskole betyr faglig at skolen vil ha mer fokus på kristendomskunnskap og kristen etikk enn det er i den offentlige skolen. I samsvar med planene vil elevene ved Møre barne- og ungdomsskole Skodje lære det samme som i offentlig skole, men med de tillegg skolen har i egne planer.