ILLUSTRASJON: ImF Rogaland

Slik ser de for seg nye ImF Rogaland

Kretsen består, men i redusert form der flere oppgaver flyttes over i nettverk som lokale enheter kan knytte seg til mot betaling. Det er hovedtrekk i forslaget til omorganisering fra prosessgruppa i ImF Rogaland.

I juni i fjor sa kretsstyreleder Egil Vigdel til sambåndet.no at det kunne bli en aktuelt med en prøveordning i ImF Rogaland, og at nettverksmodellen kunne være fornuftig. Den konkrete bakgrunnen da var nyheten om at kretsleder Torgeir Lauvås skulle bli pastor i Fredheim Arena.

«Mer misjon – fornyet organisasjon»

Arbeidet startet imidlertid allerede våren 2020, da det ble valgt en prosessgruppe på årsmøtet for ImF Rogaland. Foranledningen var anmodningen på generalforsamlingen for ImF i november 2019 til alle dei ti kretsene om å «gå inn i ein forpliktande prosess … for å finne fram til ein mest mogleg tenleg organisasjon og struktur for å nå lengst mogleg med vårt misjonsoppdrag».

Det første konkrete resultatet av denne prosessen var at Sogn og Fjordane Indremisjon i fjor høst som kjent valgte å oppløse seg selv som juridisk enhet og legge arbeidet direkte under ImF sentralt, med virkning fra 1. januar 2024.

Forslag

Neste krets ut med forslag til konkrete forandringer er altså ImF Rogaland. Onsdag 10. januar ble et 12 siders dokument sendt ut til alle forsamlinger, foreninger og kontaktpersoner. I dokumentet legger prosessgruppa fram sine anbefalinger til endringer i kretsen.

I 2023 var det sju lag, 13 forsamlinger og 27 kontaktpersoner tilknyttet kretsen ImF Rogaland. Prosessgruppa legger opp til at forsamlinger og lag fortsatt skal være innmeldt i kretsen, men at de knytter seg til nettverk som er relevante for deres eget arbeid. I tillegg ser gruppa for seg at det opprettes økonomiske støttenettverk for leirdrift og administrative fellesoppgaver.

Nettverk

Nettverkene skal ta seg av bestemte arbeidsoppgaver. Eksempler er sjelesorgarbeid, forsamlingsutvikling og nyplanting, forkynnerressurser, smågruppearbeid, stabsutrustning og kollegafellesskap, diakoni, bønnearbeid, barnearbeid og Awana, konfirmantarbeid, evangelisering og tilsyn og eldstefunksjon.

Hvert nettverk får en nettverksleder. Vedkommende skal være en ansatt i eller frivillig ressursperson i et lokalt forsamlingsarbeid. Nettverkslederen knyttet til seg ressurspersoner og danner en ressursgruppe som leder nettverket. Nettverkslederen rapporter til kretslederen for ImF Rogaland.

I hvert nettverk skal det være en årlig samling med undervisning, inspirasjon og erfaringsdeling. De lag og forsamlinger som knytter seg til nettverket, betaler en årlig avgift for dette som bestemmes utfra enhetens størrelse. Mer om det senere.

Krets

Når det gjelder kretsen, skal den fortsatt ha en kretsleder/daglig leder, men i en deltids- og åremålsstilling (fire år). Også kretsleder skal være ansatt i eller ha en sentral lederrolle i en av kretsens innmeldte forsamlinger eller lag. Kretslederen ansettes i kretsen og bør være leder for minst ett av de nevnte nettverkene.

Et kretsråd skal erstatte dagens kretsstyre. En valgkomité, utpekt av årsmøtet, innstiller til valg av kretsråd. De fire medlemmene som velges, bør alle være ansatt eller ha en sentral lederrolle i lokalt indremisjonsarbeid.

Årsmøtet blir fortsatt øverste organ. Det skal avholdes innen utgangen av april som del av en lederdag som samler alle nettverkene.

Stab

I tillegg til kretsleder ser prosessgruppa for seg at det om nødvendig kan ansettes en person til å utføre administrative oppgaver. Om det er økonomi til det, kan det også åpnes for å ansette folk i kretsen til å lede noen av nettverkene.

De som ansettes i prosentstillinger i kretsen, bør uansett være ansatt i eller ha en aktiv hovedlederrolle i lokalt bedehusarbeid.

Leirplassen skal ledes av et eget styre som utpekes av kretsrådet og «bør ha en balanse mellom stab og frivillige» som gjør at den kan driftes i økonomisk balanse.

Fadderforsamling

I dokumentet oppfordrer prosessgruppa til at små, lokale bedehusfellesskap samarbeider med nærliggende og lignende fellesskap om fellesmøter på ett av bedehusene i tillegg til sine egne møter.

Et slikt samarbeid mellom to eller flere mindre bedehusfellesskap bør igjen knyttes opp mot en større nærliggende forsamling. Den store forsamlingen får da en fadderrolle som blant annet innebærer jevnlige «storgudstjenester».

Økonomi

Som nevnt foreslår prosessgruppa å opprette to støttenettverk for henholdsvis krets- og nasjonaldrift og for leirarbeid og drift av Ognatun. Fast givertjeneste fra enkeltpersoner til kretsen blir også opprettholdt.

Alle innmeldte forsamlinger, lag og kontaktpersoner i ImF Rogaland må knytte seg til kretsnettverket. Forsamlinger betaler forslagsvis 10.000 kroner per år, eventuelt 7500 dersom forsamlingen er innmeldt i flere organisasjoner. Har forsamlingen flere enn 200 medlemmer, økes avgiften med 50 prosent.

Indremisjonslag betaler forslagsvis 5000 kroner per år, mens kostnaden for kontaktpersoner settes til 3000 kroner i året. Satsene kan bli justert fram mot kretsstyremøtet 21. mars.

Fra disse pengene skal det betales et kretsbidrag til ImF sentralt til drift av nasjonale tiltak. Det skal erstatte dagens misjonstilskudd.

Framdrift

På årsmøtet for ImF Rogaland 23. april foreslår prosessgruppa at det velges et kretsstyre som vanlig. Men årsmøtet skal stemme over et forslag om at styret går inn i en trinnvis endringsprosess.

Som kjent er Torgeir Lauvås utleid fra Fredheim Arena til kretsen fram til årsmøtet for 2024. 29. juni sa kretsstyreleder Egil Vigdel til sambåndet.no at det også etter dette ville være behov for kretsleder «i en eller annen form». Prosessgruppa legger opp til å ansette kretsleder i 50 prosent etter at utleieperioden til Lauvås er over. Ansettelsen blir i form av en treårig prosjektstilling som skal lede endringsprosessen.

Tre år

Kretsstyret skal i 2024 etablere de to nevnte støttenettverkene og invitere de lokalene enhetene inn i disse. Styret skal også etablere to av de øvrige nettverkene, der ett ledes av kretsleder og det andre av en leder i et lokalt arbeid.

I 2025 skal det etableres inntil tre nettverk til samt en ny lederkonferanse i Rogaland i mars der årsmøtet skal avholdes. På dette årsmøtet skal det nye kretsrådet velges, med interimstatus.

På kretsårsmøtet i 2026 skal det fremmes et forslag om nye lover for ImF Rogaland for å organisere og drifte kretsen etter den beskrevne nettverksmodellen.

Høring

Det blir såkalte høringsmøter for innmeldte lag, foreninger og forsamlinger allerede 16. og 23. januar. Kretsstyret og prosessgruppa skal lage en innstilling til årsmøtet som må være klar innen midten av mars.

– Poenget med endring må uansett være at lag, foreninger og forsamlinger skal oppleve at de får mer relevant hjelp til misjonsarbeidet, sa kretsstyreleder Egil Vigdel til sambåndet.no 29. juni i fjor.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.