Tag Archive for: Aksel Ingvard Johannessen

VERTER: Aksel Ingvard og Jorunn Johannessen er klar til å ta imot gjester. FOTO: Brit Rønningen

En bra dag for Helgatun

Etter å ha vært koronastengt siden mars, har Helgatun endelig begynt å ta imot gjester.

I det sambåndet.no åpner døra og går inn på Helgatun fjellpensjonat, kommer en gutt i 8-10-årsalderen forbi og forsvinner ned trappen og ut den andre døra. Det er tomt i resepsjonen og sambåndet.no må ringe på klokken som ligger på skranken. Etter noen minutter kommer Jorunn Johannessen, som er daglig leder sammen med mannen Aksel Ingvard Johannessen. Gutten er med henne. Det viser seg at det er barnebarnet.

Familie
‒ Datteren vår har ferie og skal til Bømlo, der vi bor. Men vi kan ikke ha ferie nå, så de kommer innom Helgatun for å hilse på oss, før de drar videre til Bømlo om litt senere i dag, forklarer Jorunn.

Like etterpå dukker datteren og datterdatteren opp. Planen er å ta en tur til Voss Vind hvor barna kan fly i vindtunnel. Mens de forbereder seg på avgang, kommer også Aksel Ingvard.

Åpning
Han begynner å fortelle om hvordan åpningen av Helgatun har vært.

‒ Vi åpnet fredag 26. juni, men fra mandag til torsdag samme uke, overnattet en storfamilie på over 20 personer. De ringte på forhånd og spurte om de kunne overnatte, og vi åpnet ekstra for dem. De koste seg, sier Aksel Ingvard.

Så må han ordne noe, og Jorunn setter seg ned og forteller videre.

‒ Vi ble aldri pålagt å stenge. Når vi skulle søke om støtte, kom vi ikke under kategorien som måtte stenge. Men alle avbestilte, så det ble stengt av seg selv, sier hun.

‒ Hvordan har det vært etter 26. juni?

‒ Siden vi åpnet har vi hatt overnattingsgjester hver natt. Det har variert med 6, 8 eller 10 overnattinger pr natt. De fleste booker en natt.

Ekstraarbeid
For Jorunn har åpningen vært litt annerledes.

‒ Vi må jobbe ekstra med renhold og det er ekstra arbeid med matservering. Vi nummererer bordene og gjestene sitter ved samme bordet til alle måltidene. Når det gjelder frokost så servere s den i kafédisken. Gjestene forteller hva de vil ha og vi serverer. Slik har vi kontroll på hva som skjer. Vi må servere hver enkelt gjest for seg. Når folk reiser, er det ekstra arbeid med å rengjøre rommene. Vi ber om telefonnummer når folk ringer og bestiller. Det er viktig at gjestene følers seg trygge og at vi har gode renholdsrutiner, forteller Jorunn.

‒ Hva synes du om åpningen?

‒ Det har gått bra. Jeg hadde ingen forventninger og synes det er fint med myk start og at folk er fornøyd.

ÅPENT: Helgatun er åpen igjen. FOTO: Brit Rønningen

Gjester
Aksel Ingvard er tilbake og setter seg ned, men han får ikke sitte lenge, for det kommer inn seks gjester kledd i mc-klær. Lederparet sjekker dem inn og gir dem nøkler.

‒ De spurte om de kunne få middag her, selv om kafeen er stengt, sier Aksel Ingvard.

‒ De skal være her en natt. Senere får vi to gjester til som skal overnatte to netter, legger Jorunn til.

Aksel Ingvard forsvinner igjen.

Nordmenn
‒ Om sommeren bruker det å være mest utlendinger på Helgatun. Denne sommeren blir det mest nordmenn som kommer, sier Jorunn.

Hennes opplevelse er at nordmenn er mer forsiktige med å bruke penger og ikke legger igjen så mye.

Spontant
Så må hun reise seg, for det dukker opp et ungt par. Etterpå forteller hun:

‒ De kom spontant innom og spurte om det var noe ledig. Jeg måtte sjekke om det var noe rom som var ferdig redd opp.

‒ Ti gjester en natt er vel bra?

‒ Ja, det er bra, synes Jorunn og kaster seg rundt for å lage middag til gjestene.

Etter besøket må det bli konklusjonen: Dette har vært en bra dag for Helgatun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STØPING: Helgatunlia borettslag tar form. FOTO: Brit Rønningen

Helgatunlia tar form

Den 22. juni var det byggestart for Helgatunlia-prosjektet. For tiden er det hektisk aktivitet for å få de første leilighetene klar til påske 2021.

VOSS: Den 4. august 2019 ble det første gravetaket tatt for Helgatunlia-prosjektet. Nesten et år senere, den 22. juni, startet byggmester Hitland med oppføringen av det første leilighetshuset. Når sambåndet.no er der litt over en uke senere, er det støping det går i.

Borettslag
‒ Gjester på Helgatun vil ikke merke så mye til arbeidet som pågår, men vi leier ikke ut til gjester det vi kaller huset i skogen. Det leier vi i stedet til arbeidsfolkene, sier daglig leder Jorunn Johannessen.

I Helgatunlia-prosjektet bygger Indremisjonssamskipnaden (IMS) 74 boenheter, Helgatunlia borettslag, tett på Myrkdalen fjellandsby, og er nå i gang med første byggetrinn der det skal bygges 15 leiligheter. Så langt er 14 leiligheter solgt.

‒ Det er privatpersoner og firma som har kjøpt seg inn, sier Aksel Ingvard Johannessen.

Inntekter
For å få inntekter skal Helgatun bygge nytt vannverk og levere vann til både Helgatun og Helgatunlia. I tillegg kan Helgatun få inntekter for utleie av leiligheter på vegne av eiere i Helgatunlia borettslag.

‒ Jeg er spent på hvor mange som vi får drive utleie for, sier Aksel Ingvard Johannessen.

Overskuddet av Helgatunlia-prosjektet skal gå til opprustning av Helgatun.

EKTEPAR: Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen begynner som lederteam på Helgatun. Foto: Privat

Helgatun får lederteam

Med to nye ansettelser på Helgatun ser daglig leder Marit Hårklau Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden (IMS) lyst på situasjonen for leirstedet og fjellpensjonatet.

Etter sommeren vil ekteparet Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen begynne som lederteam på Helgatun sammen med daglig leder Sylvi Røssland Sørfonn.
‒ Det er veldig bra at vi har fått et lederteam på plass, og nå har vi en bra bemanning, sier Ådnanes til sambåndet.no.

Rullering
Aksel Ingvard Johannessen har tidligere vært ansatt i ImF som forkynner og jobbet i en liten stilling i Indremisjonssamskipnaden. Nå er han miljøarbeider ved Laurhammer bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Jorunn Johannessen jobber på XL-bygg.

Ekteparet vil jobbe i til sammen 1,5 stilling og vil ha en rulleringsordning der de er en del dager på, for så å ha tilsvarende fri. I perioden de er på jobb, vil de bo på Helgatun, og når de har friperiode, vil de bo på hjemme på Moster.

Klar
‒ Tidligere har vi tenkt på og snakket om å jobbe på Helgatun. Med det samme jeg ble spurt, tenkte jeg at «dette vil jeg». Jorunn var ikke like klar. Hun var mer skeptisk, men nå er hun enda mer giret enn det jeg er. Vi er klar for Helgatun, sier Aksel Ingvard Johannessen.

‒ Hva vil være viktig for dere som lederteam?

‒ Det viktigste er å ha et godt forhold til de som jobber der, og skape trivsel og ta seg av gjestene på en god måte.

Krevende
‒ Det er krevende å drive både leirsted og fjellpensjonat, og det er ikke en ni til fire-jobb. Men vi har hatt en utfordring med å finne en permanent ordning når det gjelder stillingen som daglig leder, men vi har lært underveis. Nestleder Helge Røyksund, som sluttet til påske, har jobbet i to år og har blant annet sett på rutiner, organisering og bemanning, forteller Ådnanes.

Utfordringen med å finne en stabil ordning for stillingen som daglig leder, har Sambåndet fulgt over flere år. 

Johannessen synes kombinasjonen av leirsted og fjellpensjonat er god.

‒ Vi kommer i nær kontakt med alle slags folk, både kristne og ikke-kristne. Vi kan drive misjon på beste måte. Vi kan nå ut med evangeliet og i tillegg drive fjellpensjonat og tjene penger. Det er utrolig spennende.

Utbygging
Det er planer om utbygging av Helgatun, og et forslag som styret jobber ut fra, er en utbygging med inntil seks leilighetsbygg med totalt sytti leiligheter. Eiendomsselskapet Helgatun Utvikling AS skal stå for utbyggingen. Sambåndet satte søkelys på disse planene i juninummeret i fjor.

Storsatsingen vi planlegger på Helgatun, vil generere inntekter til Helgatun. Vi har bare 27 rom på Helgatun, og vi trenger flere. De to siste somrene har det vært kjempetravelt, med mye besøk, forteller Marit Hårklau Ådnanes.

Potensial
Ifølge årsmeldingen var det en økning på 1258 overnattinger, fra 8 971 overnattinger i 2016 til 10 229 overnattinger i 2017. Grupper med kinesiske turister utgjorde den største økningen.

Aksel Ingvard Johannessen ser lyst på fremtiden for Helgatun:

‒ Potensialet er veldig stort. Stedet har en stor kontaktflate, og det er en voldsomt stor hytteutbygging i området, sier han og kommer med noen ideer.

‒ Vi kan ha basar og samlinger på Helgatun som er åpne for alle, lavterskeltilbud med sang og forkynnelse, og vi kan samle folk i slike sammenhenger når det er anledning.