Innlegg

Sunnmøre Indremisjon skal kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Foto: ImF Media arkiv

Delt om kjøp av fargehandel

Sunnmøre Indremisjon har vedtatt å selge Ålesund bedehus og kjøpe butikken Johan R. Sunde AS.

‒ Møtet forløp veldig rolig og saklig. Temperaturen var ikke høy, og det var en god tone, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon til sambåndet.no om det ekstraordinære kretsårsmøtet tirsdag 6. november.

Som tidligere meldt på sambåndet.no var det to saker som var oppe, nemlig salg av Ålesund bedehus og kjøp av Johan R. Sunde AS, en jernvare- og fargehandel. Årsmøtet har nå vedtatt å gi styret fullmakt til å selge Ålesund bedehus og overta Johan R. Sunde AS.

Avstemming
‒ Det var bare innlegg som støttet salg av bedehuset, mens det var nesten likelig fordelt mellom innlegg som var for og mot kjøpet av butikken, sier Halsne.

Avstemmingen viste at av de 69 utsendingene var det to som stemte mot salg av bedehuset, og åtte som stemte mot kjøp av Johan R. Sunde AS.

Spennende
Saken om Johan R. Sunde er en spennende sak der ingen vet så altfor mye om hvordan dette vil se ut om fem-seks år. Men vi er trygge på at vi har gjort et klokt valg om å takke ja til dette gode tilbudet vi har fått om å overta drifta av denne virksomheten, forteller styreleder i ImF Sunnmøre, Oddbjørn Brunstad, til radiosunnmore.no.

Han nevner også at det ble stilt kritiske spørsmål og uttrykt usikkerhet overfor hva en slik overtakelse vil kreve av Sunnmøre Indremisjon, og om det vil ta oppmerksomhet vekk fra misjonsvirksomheten som kretsen skal drive.

Tradisjon
‒ Det er spesielt at misjonen skal drive jernvare- og fargehandel, men Sunnmøre Indremisjon har god tradisjon for å engasjere seg i forskjellig typer forretningsvirksomhet. Og dette skal generere inntekter til misjonen, sier Halsne.

Kretslederen viser til at kretsen tidligere har drevet kafé og bokhandel, og at den i dag driver både brukthandel, begravelsesbyrå, barnehage og reiseselskap (Plussreiser).

Neste steg
‒ Når det gjelder salget av Ålesund bedehus, vil neste steg være å starte forhandlinger med Ungdom i Oppdrag, bekrefter Halsne.

Organisasjonen har vært leietaker i huset siden 2015 og har gitt uttrykk for at de er interessert i å overta huset.

Aksjeselskapet ImF Sunnmøre Holding AS er under dannelse og blir den nye juridiske eieren av Johan R. Sunde AS. Den første oppgaven for styret i ImF Sunnmøre Holding AS blir nå å sluttføre forhandlingene og ansette daglig leder.

KJØP: Jernvare- og fargehandelen Johan R Sunde AS holder til på Eidsnes. KILDE: Skjermdump fra jrsunde.no

Sunnmøre Indremisjon vil kjøpe fargehandel

Styret i Sunnmøre Indremisjon anbefaler overfor et ekstraordinært årsmøte å kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Samtidig ber styret om tillatelse til å selge Ålesund bedehus, mest sannsynlig til leietaker Ungdom i Oppdrag.

Sakspapirene til det ekstraordinære årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon 6. november er nå sendt ut. Mens et mulig salg av Ålesund bedehus ikke kommer som noen overraskelse – det antydet Sambåndet allerede i januarnummeret i 2015 – er et eventuelt kjøp av Johan R. Sunde AS så absolutt en nyhet.

Tilbud å kjøpe

– Det er ikke dagligdags at en misjonsorganisasjon skal drive en jernvare- og fargehandel, vedgår da også styreleder Oddbjørn Brunstad i Sunnmøre Indremisjon overfor sambåndet.no.

Ifølge sakspapirene har det vært samtaler mellom Sunnmøre Indremisjon og styreleder og daglig leder Johan Sunde og hans kone Linbjørg B. Sunde, som også er styremedlem i selskapet, siden i vår. Det er ekteparet som har tilbudt misjonen å kjøpe butikkdriften, bygningene er unntatt. Bakgrunnen er at ekteparet ønsker å pensjonere seg og har ikke noen i nær familie som ønsker å overta driften.

Johan R. Sunde AS hadde i fjor driftsinntekter på 23,8 millioner kroner (24,5 mill. i 2016) og et resultat før skatt på 1,6 millioner (1,2 mill. i 2016). Foruten ekteparet er det ni ansatte i bedriften.

– Den enkle tanken fra styret i Sunnmøre Indremisjon er at overskuddet fra driften skal være med på å styrke indremisjonsarbeidet, sier Oddbjørn Brunstad.

Avtalt pris

Styret vurderer risikoen ved kjøpet til å være liten. De har også hatt en ressursgruppe, bestående av Kjell Harald Otterlei, Harry Valderhaug og Per Sævik, til å bistå seg. Formelt er et aksjeselskap, ImF Sunnmøre Holding AS, under dannelse og blir eventuelt den nye juridiske eieren av virksomheten.

– Vi er trygge på det i styret. Risikoen for tap er veldig liten, og mulighetene for å fortsette driften av butikken er gode, sier Brunstad.

Sakspapirene sier ingenting om pris, bortsett fra at den er «avtalt». Ifølge Brunstad kommer styret heller ikke til å opplyse om den på det ekstraordinære årsmøtet.

– Det blir et tillitsforhold. Men det er et godt kjøp, og det jeg også kan si, er at kontantutlegget for Sunnmøre Indremisjon vil beløpe seg til de 30.000 kronene som det holdingselskapet må ha i aksjekapital.

Brunstad kommer også med en opplysning som trolig vil berolige årsmøtet:

– Finansieringen av kjøpet skal skje gjennom driften av butikken. Dette er en langsiktig avtale.

I sakspapirene er dette uttrykt på følgende måte: «Det er lite realistisk å rekne med noko større overskot (for misjonen, red.anm.) dei første fem åra då kjøpesummen skal dekkast inn og selskapet må ha ein viss driftskapital».

Forskjell

Styrelederen Oddbjørn Brunstad viser til at det ikke er første gang Sunnmøre Indremisjon engasjerer seg i forretningsvirksomhet. I tidligere tider har det vært kafé og bokhandel, og dag driver misjonen både brukthandel, begravelsesbyrå, barnehage og reiseselskap (Plussreiser).

– Forskjellen er likevel at dette er gjort utfra en misjonsstrategisk tanke. Det ekstraordinære årsmøtet må uttale seg om det prinsipielle rundt det at Sunnmøre Indremisjon eventuelt skal drive en jernvarehandel. Det er vanskelig å knytte det til misjonsbefalingen. Ikke minst derfor er avgjørelsen på årsmøtet et åpent spørsmål, sier Brunstad.  

Dersom kjøpet blir vedtatt på årsmøtet, blir første oppgave for styret i ImF Sunnmøre Holding AS å sluttføre forhandlingene og ansette ny daglig leder.

Salg

Den andre saken på agendaen for det ekstraordinære årsmøtet er altså salg av Ålesund bedehus. Det ble overtatt av indremisjonskretsen 1. januar 2009, som en gave fra Ålesund Indremisjon. Samlingene til Sunnmørskirka brukte huset til den ble lagt ned i 2016. En tanke om å bygge om deler av huset for å gi plass for kretskontor, ble forkastet på grunn av begrensninger fra Riksantikvaren.

– For Sunnmøre Indremisjon er det litt sårt at vi ikke har klart å finne en god egen bruk av huset, sier Oddbjørn Brunstad.

Styrelederen understreker at Ålesund Indremisjon, som holder sine søndagsmøter i bedehuset, skal sikres fortsatt – og vederlagsfri – møtelokale i huset så lenge det er behov.

– At det har vært fremmet tanker i Sunnmøre Indremisjon om å selge huset, har lenge vært kjent for Ålesund Indremisjon, og jeg har ikke oppfattet at de har hatt spesielt mye imot det, sier Brunstad.

Ungdom i Oppdrag

Ifølge styrelederen vil ikke bedehuset bli lagt ut på det åpne markedet. Den mest aktuelle kjøperen er Ungdom i Oppdrag (UiO), som har vært leietaker i huset siden 2015. Leder Jan Huse i UiO Ålesund sa til Sambåndet i januar 2015 at «vi har sagt at vi kan overta huset. Det er noe av det de (Sunnmøre Indremisjon, red.anm.) må finne ut av – om de vil selge eller leie ut».

«Ved gjentatte anledningar har UiO vist interesse for å kjøpe bygget», står det da også i sakspapirene.

Det særpregede bedehuset er ut fra en markedsvurdering taksert til 3,3 millioner kroner. Den bokførte verdien er på 4 millioner kroner. Styrelederen påpeker at det er et betydelig vedlikeholdsarbeid forbundet med den vernede bygningen. 

– For oss er det viktig at det fortsatt skal drives kristent arbeid i bedehuset, understreker Oddbjørn Brunstad.