Innlegg

EIENDOM: Den nyinnkjøpte tomta ligger mellom trærne rett sør for Audnastrand leirsted. FOTO: PETTER OLSEN

Skole bygger bru, krets kjøper tomt 

Mens KVS Lyngdal skal bygge bru over den nærliggende fylkesvegen, har ImF Sør utvidet eiendommen sin på Snik.

LYNGDAL/LINDESNES: – Jeg kjenner ikke til andre skoler som bygger bru, i alle fall ikke i den størrelsen, humrer rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal. 

Den ImF-eide videregående skolen er i samtaler med Statens vegvesen og Lyngdal kommune om de siste detaljene i det som skal bli Solvang bru. Brua skal lage en sikker og praktisk forbindelse mellom skolen og Solvang-eiendommen i vest, med fylkesvegen i midten. 

Naturbruk

Som Sambåndet skrev i juli 2019, har KVS Lyngdal solgt 50 dekar til Anne-Cath Vestlys familiepark, som er under oppføring vest for skolen. I den forbindelse kjøpte skolen en eiendom litt lenger sør, på samme side av fylkesvegen. Denne eiendommen bærer navnet Solvang, og derav navnet på brua. 

– Vi bruker eiendommen til skogbruk og beite, og det er også en hinderløype der, sier Andersen. 

Meningen med brua er, som nevnt, å binde skoleområdet sammen. Ifølge et møtereferat har brua et spenn på 17 meter med en kjørebane på 3,75 meter bredde i en fri høyde på 9,1 meter.  

Pris

– Siste priskalkyle er på 3,4 millioner kroner, sier Andersen. 

Rektoren bekrefter at det innebærer en økning på ca. 1,2 millioner. Grunnen er prisstigning og at prosjektet er blitt mer omfattende enn først tenkt.  

– Vi har foreløpig ikke planer om å ta opp lån med tanke på finansieringen, sier Ståle Andersen.  

KVS Lyngdal fikk et overskudd på 4,2 millioner kroner for 2021. Men så langt i år har skolen et underskudd på ca. to millioner som følge av mindre i statsstøtte og økte priser på eksempelvis strøm.  

6. juli opplyser rektor til sambåndet.no at arbeidene med brua ikke kom i gang før sommerferien, og det er dermed uklart når den kan stå ferdig.

BRU: Går man opp bakken til venstre for fjøset ved KVS Lyngdal, kan man se området hvor brua skal komme. FOTO: PETTER OLSEN

Tomt

Noen mil lenger sør, i Lindesnes kommune, har ImF Sør kjøpt en eiendom som grenser til leirstedet Audnastrand i sør.  

– Dette er en indrefilet i misjonssammenheng, sier kretsleder Ragnar Ringvoll i ImF Sør til Sambåndet. 

Den sørligste kretsen i ImF eier og driver Audnastrand leirsted på Snik, tre kilometer sør for Vigeland. Første byggetrinn sto ferdig i 1969. 

– Tomta er på ca. fire mål, og vi kjøpte den for 1,4 millioner kroner, opplyser Ringvoll. 

Verdi

Det var tidlig i november i fjor at kretsen ble kjent med at naboeiendommen ved Audnaelva lå ute for salg. Budrunden startet på 650.000 kroner. ImF Sør har finansiert kjøpet med oppsparte penger.  

– Ifølge eiendomsmeglere har vi med dette kjøpet løftet verdien av eiendommen vår med langt mer enn det vi betalte for den nye tomta, sier Ringvoll. 

Kretslederen anslår at eiendommen deres nå blir på ca. 12 mål.   

– Hva skal dere bruke den nye tomta til? 

– Vi har tanker, drømmer og visjoner, men foreløpig ikke noen plan, svarer Ringvoll på sedvanlig lunt vis. 

Kretslederen peker likevel på at leirstedets kapasitet er begrenset til 21 rom dersom folk ønsker å leie enkeltrom med bad. En utvidelse av bygningsmasse kan altså være aktuelt. Tomta kan også brukes som område for ulike aktiviteter. 

AUDNASTRAND: Her ses tomta fra sør, i retning mot dagens bygningsmasse. FOTO: PETTER OLSEN

Stamgjester på Audnastrand

På sommerens familieleir på Audnastrand finner du en gjeng fra Bergen og Karmøy.

− De kommer igjen år etter år. De er stamgjester, sier Anne Rita Nilsen. Hun har vært barnearbeider i ImF Sør i 11 år og i alle de årene har noen familier fra Bergen og Karmøy reist hver sommer til kretsens leirsted for å delta på familieleir.

− Foreldrene tok barna med seg. Nå er barna blitt store og har fått sine egne familier. Det er familier med mange søsken som reiser sammen med sine familier, forklarer Nilsen.

Ingen sommer uten familieleir
− Hvorfor kommer de?

− De trives så godt, og de er vokst opp med det. For dem er det ingen sommer uten familieleir på Audnastrand. Det er fellesskapet og vennskapet og omsorgen for hverandre pluss programmet og det er god kristen forkynnelse for alle aldre, og det er opplegg for barn og unge slik at de har det gøy.

Bading, kano og grilling er ifølge Nilsen veldig populært.

Familien Ånensen fra Kopervik er blant stamgjestene.

− Vår familie har vært på Audnastrand 12 år på rad. Vi reiser på leir først og fremst for å få en kjempegod forkynnelse og fordi barna har det helt topp når de treffer alle som vi er blitt kjent med gjennom årene. Også dette året hadde vi Nat Rodgers med som taler, forteller Eivind Ånensen.

Plass til flere
I år har det vært to familieleirer, en 28. juni – 3. juli og en 5. juli – 10. juli. Gjengen fra Bergen og Karmøy deltok på den første leiren. Der var det cirka 60 deltakere. På den andre leiren var det cirka 70 deltakere og det var stort sett sørlandsfolk og noen få fra Vestlandet.

− Det er god variasjon i alder. Det er eldre som er sammen med sine barn og barnebarn, sier Nilsen som også kan forteller om upåklagelig stemning og vær.

− Det var godt og varmt vær. Vi hadde det vidunderlig. Gjensynsgleden er stor. Man bare gleder seg et år frem. Så må du få med at folk er veldig velkommen. Her er plass til flere og det er moro at det kommer nye, sier Anne Rita Nilsen.

God leirsommer i ImF-land

Det har vært god oppslutning og stemning på ImF kretsenes sommerleirer, og mange av deltakerne kommer fra ikke-kristne hjem.

Både på Nordhordland Indremisjons leirsted Raknestunet, ImF Sørs leirsted Audnastrand, Indremisjonssamskipnadens leirsted Brandøy og ImF Rogalands leirsted Ognatun har det vært fullt på leirene i sommer.

− Vi har aldri hatt en så flott sesong, ikke bare når det gjelder været, men også i antall deltakere. Leirarbeidet er ikke på vei ut. Det er nesten så det er bærebjelken i arbeidet, sier ungdomssekretær i ImF Sør, Åge Nygård.

Han har i sommer opplevd at grensen som de har satt ved maks 75 deltakere på leirene på Audnastrand, ble utfordret da det har vært et økt trykk med barn som vil på leir. Det har vært fire barneleirer med 80-85 deltakere. To familieleirer har det også vært med 70-80 deltakere. I tillegg var det tenåringsleir fra 4. -6. august. I skrivende stund hadde 40 deltakere meldt seg på, noe som er en liten nedgang fra i fjor.

Fulle barneleirer
Daglig leder Ottar Dalseid på Raknestunet opplever at leirene er fulle en halvtime eller time etter at det er mulig å melde seg på via nettet.

− Det er alle kategorier barn som kommer, ikke bare barn fra kristne hjem. Det er veldig god oppslutning, og foreldre opplever at det er et godt tilbud for barn. For noen er det dette som er ferien. Det er åpent for alle. Det har vært 50-60 deltakere på sommerens leire, og det har vært veldig god stemning, forteller han.

Barnesekretær Ingfrid Byrkje Hystad i Indremisjonssamskipnaden (IMS) kan fortelle om fulle barneleirer på kretsens leirsted Brandøy. Det har vært to barneleirer hvor det var henholdsvis cirka 60 og 50 deltakere.

− Det var en god opplevelse. Vi var veldig heldig med været, og det var flotte unger. Det er en god blanding med folk. Noen reiser på leir fordi de har venner som drar.

Gode samtaler
Styrer på Helgatun, IMS’ andre leirsted, Solveig Norheim, har også opplevd god oppslutning om leirene på Helgatun.

− Vi hadde en super helg for barn fra 0-9 år. Der var 100 stykker med stort og smått. Så har vi hatt to barneleirer med flere enn 60 barn på hver. Vi har også hatt en familieleir med fulle hus, 80 stykker med stort og smått. Det er i alle fall ikke noen nedgang. Det er heller et oppsving, sier hun og ser et generasjonsskifte på familieleirene.

− Noen av de som har vært med som barn, kommer nå med egen familie, sier Norheim.

På Ognatun har det vært tre barneleirer. På to av leirene har det vært fullt, cirka 60 deltakere, mens det på den tredje var 28 deltakere.

− Bading var det store høydepunktet. Og vi hadde gode samtaler. Ungene spør om ting, alt fra hvem Gud er til spørsmål om Bibelen og om Jesus, sier Karen Helen Garheim, leder for ungdomsarbeidet. Hun registrerer at det ikke bare er barn fra bedehusbakgrunn som kommer på leir.

− Det er gjerne lavere terskel for å være med på leir enn å gå på et møte i bedehuset. Noen unger kommer ikke fra bedehusbakgrunn, men blir med på leir fordi de har venner som skal dit. Vi har også respons fra foreldre som ikke er med i kristen sammenheng, at de synes det er fint at ungene vil på leir, forteller Garheim.

Berørt av Jesus
Lyngmo Ungdomssenter, Sogn og Fjordane Indremisjons leirsted, har ifølge styrer Kjetil Stautland hatt en god og stabil oppslutning om sommerens leirer. Lyngmo har hatt to leirer i sommer, hvor det var cirka 60 deltakere på den ene og cirka 30 på den andre. I august vil det være en leir for 11-13 åringer i samarbeid med kirken. Det har også vært bibelcamp med 200 deltakere.

− Jeg har fått positiv tilbakemelding fra ungene og lederne. Det har ikke bare gått på aktivitetene som har vært, som kano- og kajakkpadling, bading og frisbeegolf. De har også hatt et åndelig utbytte. Jeg har fått tilbakemelding fra unger som blir berørt av Jesus. Det er det aller viktigste, sier Stautland.

Også på leirene på Lyngmo kommer det barn fra ulik bakgrunn.

− Det er en fin blanding. Halvparten kommer fra familier som ikke er aktive i bedehus og kirke. Vi når bredere enn det tradisjonelle miljøet, forteller Stautland.

Privilegert med ledere
Kvinatun, ImF Sørs leirsted, var det to barneleirer i juni.

− På den første leiren var det fullt. På den andre var det ikke så veldig mange, en 20 stykker, men de hadde det godt. Det var fint vær, de badet og koste seg. Så var det god forkynnelse, sier barnesekretær Tina Haddeland.

Sambåndet.no har også fått respons fra flere om at det ikke har vært problem å få tak i ledere til leirene.

− Vi har vært veldig privilegert med ledere og har hatt mange frivillige ledere. Det har vært en fryd å ha ansvar for dem, sier Nygård.

− Vi har bra med ledere. Der er vi mer enn nok velsignet. Og lederne koser seg like mye som deltakerne, forteller Garheim.

Finnmark Indremisjon, Midthordland Indremisjon og Bergens Indremisjon har ikke hatt leirer i sommer. Det har heller ikke Nordmøre og Romsdal Indremisjons (NRI) leirsted Frænabu og Sunnmøre Indremisjons (SIM) leirsted Orreneset. SIMs leirsted Brusdalsheimen og NRIs leirsted Visthus har leir om sommeren, men det har ikke lyktes sambåndet.no å få kontakt med disse leirstedene.

Les også: God sesong for Lyngdal Bibelcamp