Tag Archive for: Awana-dag

PÅ NETT: Awana Norge vil i 2021 samle folk til en digital dag i stedet for en fysisk konferanse. Her er nasjonal leder Anne Lene Otterøen og daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung på Awana-konferansen i 2017. FOTO: ImF Media arkiv

Inviterer til digital Awana-dag

Awana Norge har valgt å ha en digital dag i stedet for å samle folk til fysisk konferanse.

– Tidlig valgte vi å gå inn for en digital dag i stedet for en fysisk konferanse. Vi gjorde det bevisst for å gjøre det mulig for folk å samles i sine sammenhenger og planlegge for det, sier nasjonal leder Anne Lene Otterøen i Awana Norge.

Samles
Den digitale Awana-dagen blir 23. januar. Folk samles i sine lokale menigheter og forsamlinger for følge programmet, hvor det meste vil gå live fra Fredheim Arena.

– Vi har lagt inn tid til at man i sine sammenhenger kan samtale og reflektere over undervisningen, sier Otterøen og legger til:

– Det positive er at flere fra samme sammenheng kan møtes sammen denne dagen. Men for 2022 ønsker å gå tilbake til fysiske konferanse.

Program
Otterøen lover et variert program med mange bidrag. Det vil følge to spor. Det ene er for dem som er ukjent med Awana. Der vil en bli bedre kjent med opplegget og høre hvordan en kan komme i gang.

Det andre sporet er for dem som allerede bruker Awana. Der vil programmet handle om lederrekruttering, hvordan bygge gode team og ta vare på medarbeiderne. Runar Landro, Jorunn Singstad Djupvik, Linda A Johannessen og Linda Kvavik er noen av dem som vil undervise. I tillegg blir det også innlegg fra folk som allerede bruker Awana. For de som melder seg på innen 31.12.2020, blir det rimeligere deltakeravgift.

Retning
– Hva vil dere med Awana-dagen?

– Vi ønsker at dagen gir mot og retning slik at vi kan stå sammen om det viktigste i arbeidet. Vi vil fokusere på Awana og DNA, det vil si den helhetlige tenkingen på samarbeid mellom hjem og menighet i trosopplæringen, og bygge gode lederteam og utruste gode ledere, sier Anne Lene Otterøen.