Innlegg

Fra Normisjon til Barnevakten

Leif Gunnar Vestbøstad Vik (41) går inn i rollen som leder i Barnevakten.

Vik er utdannet journalist, og har blant annet jobbet flere år som nyhetsreporter i NRK. Han har også vært ansatt som fotojournalist i Harstad Tidende og som medieleder i Normisjon.

Nå er han ansatt som fungerende daglig leder i Barnevakten i et årsvikariat for Merethe Clausen Moe, som er sykemeldt.

Firebarnsfaren sier han er godt kjent med utfordringene som følger med den digitale mediehverdagen.

– Jeg merker at barna mine har det bedre når vi voksne bryr seg og tar dem på alvor. Jeg opplever at det å bruke tid på å forstå hvert enkelt barn skaper trygghet hos barna og får dem til å føle seg verdifulle, samtidig som de får testet ut grenser og sin personlighet.

– Denne omsorgsfulle rammen tror jeg er nært knyttet til Barnevaktens visjon om å legge til rette for at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte, sier Vik.

Barnevakten arbeider ut fra FNs barnekonvensjon som understreker barnas rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig. KPK

Demonfilm får likevel 15-årsgrense

Aldersgrensen for «Skyggejegerne: Demonenes by» er satt opp igjen til 15 år, etter enstemmig vedtak i klagenemnda. Etter oppfordring fra Barnevakten klaget Barneombudet på 11-årsgrensen.

Aldersgrensesettingen for Harald Zwarts demonfilm har hatt en kronglete vei. Den ble først vurdert til 15-årsgrense av to filmsakkyndige i Medietilsynet. Etter klage fra distributøren SF Norge ble den vurdert av Medietilsynet på nytt i fullt kollegium, og aldersgrensen ble da senket til 11 år med tre mot to stemmer. Etter å ha sett og vurdert filmen, sendte Barnevakten en oppfordring til Barneombudet om å klage på 11-årsgrensen. Barneombudet fulgte opp med en klage, og filmklagenemnda har nå enstemmig konkludert med at filmen skal ha 15-årsgrense.

Barnevakten melder i sin pressemelding, at de er glad for det nye vedtaket:

– Vi vil først og fremst takke for at Barneombudet fulgte opp saken, og det er svært positivt og gledelig at klagen ble tatt til følge, og at filmen «Skyggejegerne: Demonenes by» nå har fått en aldersgrense som bedre ivaretar barns trygghet og sikkerhet. Samtidig er det beklagelig at det har tatt så lang tid å lande på denne aldersgrensen, og at filmen har blitt vist på kino med 11-års aldersgrense i to uker allerede. Klagenemndas enstemmige vedtak, samt Medietilsynets innledende vurderinger, levner liten tvil om at filmen nå har fått den riktige aldersgrensen, utifra dagens lovverk, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

BRED ENIGHET OM 13-ÅRSGRENSE

Noe det er bred enighet om i alle vurderingene knyttet til aldersgrense av filmen «Skyggejegerne: Demonenes by» er at det er behov for en 13-årsgrense. Det har både Medietilsynet, Barnevakten. Barneombudet, Klagenemnda, og til sist også distributør og regissør, gitt uttrykk for.

Regissør Harald Zwart kommenterer følgende til VG om avgjørelsen om at filmen nå har fått 15-årsgrense:

– Jeg synes for det første at det er flott at vi har et system i Norge som beskytter barn. Og det kan hende vi bør gjøre som USA og etablere en 13-års grense som ville passe bra på denne filmen. Det er det som er aldersgrensen i USA, og den er jeg komfortabel med. Spranget mellom 11 og 15 år er stort, sier Zwart til VG.

Administrerende direktør hos distributøren SF Norge, Guttorm Petterson, forstår også aldersgrenseproblematikken.

– Jeg vet det var tvil hos Medietilsynet innledningsvis, og dette illustrerer at dette er en film som ligger vanskelig til mellom 11 og 15 år. Det hadde antagelig vært riktigere å ha 13-årsgrense, sier han til VG.

– Jeg synes likevel det nye vedtaket er litt tullete når filmen har vært ute i flere uker, sier Petterson til barnevakten.no

Barnevakten med foreldrebok

Vil hjelpe foreldre med å lykkes i møte med barn og unges mediebruk.

Barnevaktens bok ”Gode råd om barn, ungdom og medier” er nå på plass hos bokhandlere. Boken inneholder informasjon om medieområdene som barn og ungdom møter.

– Dette er et spennende bokprosjekt som vi har stor tro på, sier redaktør i Cappelen Damm om boken.

I boka får du blant annet informasjon om Internett, mobil, spill, film og tv. Boken inneholder også råd om digital mobbing. Til hvert emne får du forslag til hvordan du kan snakke med barna om ulike situasjoner.

– Vi ønsker å hjelpe foreldre med å lykkes på hjemmebane med tanke på å skape gode medieopplevelser og fremme bevisst bruk hos egne barn. Boken samler den viktigste informasjonen for foreldre på ett sted, og dermed får foreldre en håndbok og verktøykasse vi tror vil være til stor nytte og glede, forteller Øystein Samnøen, ansvarlig redaktør for bokutgivelsen (bildet til høyre).

Samnøen mener innholdet i boken er veldig konkret og treffer direkte inn i barn og unges mediehverdag.

– Boken inneholder viktig informasjon om medieområdene barn og unge møter, og inneholder også masse konkrete råd og forslag til samtalepunkter mellom foreldre og barn, sier han. Boken tar for seg følgende hovedemner: internettmediet, mobilmediet, film og fjernsyn, spillmediet og digital mobbing. KPK