Innlegg

FIKK HJELP: Christian Petersen (forsidebildet) forteller hvordan Barnas Stasjon i Trondheim ble avgjørende for hans relasjon til sønnen. Bildet over: Blå Kors satser enda mer på frivillige, og tilbud som Barnas Stasjon øker i omfang. Her er fra kronprinsparets åpning av Barnas Stasjon i Oslo i mai i fjor. Kronprinsparet ble møtt av varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, styreleder i Blå Kors, Trine Stensen og generalsekretær Jan Elverum, BEGGE FOTO: Markus Plementas, KPK

Blå Kors hjalp nesten 12.000 i fjor

Blå Kors frykter at tap av anbudsrunder vil føre til at færre får hjelp.

Blå Kors er en tverrkirkelig diakonal organisasjon der Indremisjonsforbundet er ett av 21 organisasjonsmedlemmer. I 2017 hadde Blå Kors en omsetning på over en milliard kroner og leverte tjenester til 11 668 enkeltpersoner. Dette er en nedgang fra 2015 da 13 613 personer fikk hjelp gjennom Blå Kors sine tilbud.

Fikk hjelp

Christian Petersen er en av dem som, sammen med sønnen sin, i flere år har benyttet seg av tilbudene på Barnas Hus i Trondheim. Det fortalte han om under åpningen av Barnas Stasjon i Oslo 29. mai i fjor. 

– Først og fremst fikk jeg der en trygghet og en grunnleggende tro på at jeg er verdt noe. Det har gjort det mulig for meg å være sammen med sønnen min og meningsfylt utvikle relasjonen vår, sier Petersen.

Han forteller om en tidligere tilværelse der han kunne sitte livredd på et annet rom og bite seg selv til blods i armen heller enn å gå inn til sønnen som skrek.

– På Barnas Stasjon fikk jeg foreldreveiledning og omsorg, men også ansvar og grenser. I dag er jeg en velfungerende pappa med et sterkt følelsesmessig bånd til sønnen min.

Petersen tror ting ville vært veldig annerledes uten tilbudet fra Blå Kors.

– Hadde det ikke vært for Barnas Stasjon hadde jeg ikke hatt kontakt med sønnen min i dag og trolig ville jeg heller ikke vært i live, sier han.

Anbud

Informasjonssjef Steinar Glimsdal forteller at å miste anbud og virksomheter i perioden, for eksempel ved Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt, har påvirket statistikken, og han tror det vil slå ut negativt for neste toårsmelding også.

– Vi har en fin økning i mindre enheter som Kompasset og Barnas Stasjon, men disse er mindre i volum i form av både ansatte og budsjetter og blir ikke tilsvarende det vi har mistet, sier han.

Omsetningen i Blå Kors har steget med over 24 prosent de siste fire årene. I fjor var økningen på 0,8 prosent.

– Prisen er det viktigste

Å delta i anbudsrunder for det offentlige helsevesenet kan være en traumatisk øvelse ifølge Glimsdal.

– Vi har stor forståelse for at ting må skje i ordnede former i det offentlige, samtidig får det kriseaktige utslag i forhold til vårt arbeid og for tilbudet som blir stående igjen for forskjellige grupper, sier han.

Informasjonssjefen forteller at lang historikk og erfaring innenfor rusfeltet har lite å si i anbudsrundene.

– Det går ganske enøyd på pris. Prisen betyr mye, og det ser vi på hvilke muligheter vi har for å løse for å ikke miste anbud, sier han.

– Vi vil alltid være talsperson for brukerne, både pårørende og pasienter. Vi ser at det kan være ganske alvorlige hull i tjenestetilbudet i enkelte deler av landet, og der vil vi være en pådytter, sier Glimsdal.

Øker antall frivillige

Blå Kors mener det er en stor fordel for det offentlige å benytte seg av ideelle aktører som dem.

– Vi har en kampsak i å passe på at den delen som drives av ideelle ikke blir mindre men heller styrkes, sier Glimsdal.

Som følge av nedleggelser etter anbudstap har om lag 100-120 ansatte mistet jobben.

– Vi ønsker å være rigget til å møte de nye utfordringene som anbudsrundene gir. Vi har økt antall frivillige knyttet opp til virksomhetene våre ganske betraktelig den siste toårsperioden, forteller Glimsdal.

Han tror det vil være viktig for framtiden å satse på et godt innslag av frivillige i arbeidet.

– Vi har nå en økende bevissthet på verdien av frivillighet. Ofte som et supplement, men noen ganger også som den eneste måten å drive en aktivitet på. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

Vil gi hjelp til at tenåringar ikkje startar med alkohol

Korleis kan foreldre på ein god måte snakka med tenåringane sine om alkohol? Blå Kors lanserer no ein kampanje.

Den tverrkyrkjelege diakonale organisasjonen Blå Kors sender i desse dagar ut 100.000 brosjyrar til tenåringsforeldre i åtte fylke. Brosjyren er foreldreguiden «Du er viktigast!», som gir argument, fakta og hjelp til å snakke med ungdom om alkohol. Indremisjonsforbundet er ein av 25 medlemsorganisasjonar i Blå Kors.

– Foreldre er kjempeviktige, for vi er «bakkemannskap» for tenåringane våre. Vi skal ikkje synast, men vere trygt til stades i liva deira.

Dette seier Christina Søgård i ein kommentar. Ho er generalsekretær i organisasjonen Ungdom og Fritid. Det er ein barne- og ungdomsorganisasjon for brukarar, tilsette og frivillige i kommunalt støtta fritidsklubbar, ungdomshus og liknande opne møteplassar. 

Søgård seier til blakors.no at ho synest foreldreguiden er ein god idé. Ho har sjølv ein gut på 10 år og ei jente på 19. Med eitt barn på veg inn i tenåra og eitt på veg ut, er ho tett på ungdomslivet heime og på jobb.

Midt i tenåra

Dei aller fleste ungdomar begynner å eksperimentere med alkohol i midten av tenåra. Blå Kors foreldreguide gir tips om korleis foreldre kan snakke med barna sine om dette.

Ei befolkningsundersøking gjort av Ipsos/MMI på oppdrag frå Blå Kors sumaren 2016 viste at éin av tre foreldre gav uttrykk for at dei er usikre på kva som er riktig å gjere når det gjeld tenåringar og alkohol. Dei mest usikre er foreldre mellom 30 og 39 år.

I denne gruppa gav 40 prosent uttrykk for at dei er usikre. Søgård tenkjer at dette kan kome av at vaksne kan ha dårleg samvit fordi dei kanskje drikk litt for mykje sjølv.

Å teikne seg som personar

– Det er i tenåra mennesket begynner å teikne seg som personar. Det er no dei blir synlege og tydelege som noko eige. Å kunne følgje med her er noko av det beste ved det å ha tenåringsbarn, seier Christina Søgård.

Foreldreguiden er utvikla av Blå Kors i samarbeid med alkovett-organisasjonen Av-og-til og baserer seg på nettstaden www.kjipeforeldre.no.

I løpet av 2017 sender Blå Kors ut til saman 300.000 foreldreguidar til tenåringsforeldre i heile landet. Fyrste opplag på 100.000 blir ut sendt i desse dagane til åtte utvalde fylke: Oslo, Østfold, Vestfold, Nordland, Vest-Agder, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Buskerud. Utgivinga av guiden er støtta av Helsedirektoratet. KPK