Innlegg

TAKK: Helsebyråd Rebekka Ljosland (forsidebildet) takker Omsorgssenteret Bergens Indremisjon for at de tør å være en annerledes institusjon. Bilde over: Styrer Dag Henning Reksten til venstre og styreleder Svein Ludvigsen i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon takker helsebyråden med blomster for godt samarbeid med Bergen kommune. Alle foto: Brit Rønningen

Omsorgssenteret Bergens Indremisjon er åpnet

Bergens Indremisjons aldershjem er pusset opp, har skiftet navn og er blitt et omsorgssenter.

BERGEN: ‒ Det er en stor dag i dag, for det er åpning av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, sier styrer Dag Henning Reksten og ønsker velkommen til spesielt inviterte gjester, som representanter fra Bergens Indremisjon og styret der, Bergen kommune, firmaene som har stått for ombyggingen, arbeiderne som jobbet fysisk med ombyggingen, ansatte og to beboere fra institusjonen til åpningen onsdag denne uka.

Samarbeid
Både Reksten og styreleder i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Svein Ludvigsen, fremhever at de har hatt et godt samarbeid med Bergen kommune med tanke på ombyggingen. For et år siden skrev sambåndet.no om ombyggingen av Bergens Indremisjons aldershjem fra aldershjem til omsorgssenter for å kunne følge nye nasjonale krav i eldreomsorgen. Ombyggingen har også ført til navneendring, noe som Reksten strevde litt med tidligere på dagen, ifølge Ludvigsen, da han på telefonen sa «Bergens Indremisjons aldershjem» i stedet for «Omsorgssenteret Bergens Indremisjon».

‒ Så vi har en jobb å gjøre, sier Ludvigsen til latter fra salen før han fortsetter:

NAUSTROMMET: Her viser styrer Dag Henning Reksten frem naustrommet til helsebyråd Rebekka Ljosland

Ombygging
‒ I 2014 begynte vi å tenke på ombygging, og den 7. mai 2014 hadde vi møte på Bergen rådhus med tanke på hva som skulle skje videre med institusjonen for at den skulle tilpasses nasjonale føringer for eldreomsorgen. Forslaget vi landet på, ble noe midt mellom aldershjem og sykehjem, det skulle bygges om til omsorgssenter. Den 20. juni undertegnet vi en avtale med Bergen kommune.

Under prosessen skulle det ikke bare bygges om, men også flyttes på beboere.

‒ Det har vært strevsomt, men spør du beboerne, så tror jeg de synes det har vært spennende. Det er mange kjekke folk som har vært med i arbeidet med ombyggingen, forteller Ludvigsen.

Takk
Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), er spesielt invitert for å gjøre åpningen av det nye omsorgssenteret offisiell. Det skal vise seg å bli noe av det siste hun gjør som byråd. Torsdag 25. april blir det klart at hun går av som helsebyråd og blir samhandlingssjef på Haraldsplass Diakonale sykehus fra sommeren av.

‒ Jeg vil takke dere for at dere tør å være annerledes, og at dere følger verdiene dere har tro på, og det handler om å se den enkelte beboer. Vi har valgt å tro på dere, for vi ønsker ulike aktører og flere alternativer i eldreomsorgen, sier Ljosland.

Omvisning
Etter åpningen står det omvisning på huset på programmet. I bakgården midt i bygget er det bygd om med nytt betongdekke i alle fire etasjene, og på toppen er det kommet en ny stue med glasstak og bilde fra Sandviken i Bergen på den veggen. I en etasje ned i bakgården har de laget til et naustrom hvor det er bilde av en båt på sjøen veggen, og nedenfor bildet er det planker langs veggen som gir assosiasjoner til en brygge.

‒ Disse rommene er vi mest stolte av, sier Reksten.

KAKE: Kake hører med til åpningen av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon.

På et av de nye kjøkkenene har flere beboere samlet seg.

‒ Er dere fornøyd med fargene, spør Ljosland.

‒ Vi har ikke tenkt så mye på det, svarer en av beboerne.

Omvisningen avsluttes i en av stuene hvor det venter kake og kaffe.

Viktig institusjon
‒ Dette er en veldig viktig diakonal institusjon for Bergens Indremisjon. Det har det vært i mange år, og det skal det fortsette å være i mange år fremover. Ombyggingen innbyr til at folk kan ha det greit her, og at vi kan fortsette å drive institusjonen fremover, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon

Det har bodd 23 beboere under byggeperioden. Det blir 35 beboere når det er ferdig.

Sykepleiefaglig leder Brit Helen Yndestad innrømmer at det har vært krevende å jobbe på institusjonen under ombyggingen.

‒ Men vi kommer til å savne arbeiderne når de er ferdige, sier hun.

Fortsatt gjenstår noe arbeid, men Yndestad regner med at ombyggingen og oppussingen vil være ferdig til sommeren.

PÅGÅR: Ombyggingsarbeidet som styrer Dag Henning Reksten viser fram, skal være ferdig til mars neste år. Begge foto: Brit Rønningen

Bygger om aldershjem

Bergens Indremisjons aldershjem bygges om til omsorgssenter.

‒ Det er snakk om ombygging og oppussing til énmannsrom med eget bad. Før hadde vi både én- og tomannsrom, sier styrer Dag Henning Reksten ved Bergens Indremisjons aldershjem til Sambåndet.

 Nødvendig

På Bergen Indremisjons årsmøte i fjor ble det vedtatt at en skulle starte en ombygging og oppussing av aldershjemmet. Ombyggingen begynte i oktober og skjer i samarbeid med Bergen kommune.

‒ Vi ser veldig positivt på dette på grunn av at fremtidens eldreomsorg krever det. Bygget var sist renovert i 1983. Så det trengs. For vår del var det også nødvendig for å få bare enerom, sier Reksten. 

Historie

Det var i april 1947 at Bergens Indremisjon kjøpte Welhavensgate 76, en hjørneeiendom med tre åpne fasader, den ene med direkte ut mot Nygårdsparken. Huset hadde 23 værelser med flere kjøkken og bad. Søster Britt Flaten ble kalt til å bli den første bestyrerinne på gamlehjemmet som det het da. Styret i Bergens Indremisjon oppnevnte en allsidig sammensatt komité med diakon T Sandal som formann. Våren 1952 kjøpte Bergens Indremisjon Welhavensgate 78 for å utvide hjemmet. I 1963 ble det utarbeidet en moderniseringsplan for å kunne slå sammen nr. 76 og 78 i Welhavensgate. Våren 1965 søkte Bergens Indremisjon om godkjenning av Welhavensgate 76 og 78 til pleiehjem. Det ble avslått av Helsedirektoratet. Eiendommene kunne imidlertid utnyttes som aldershjem.

Krav

Første delen av ombyggingen med fem rom er ferdig. Midt i bygget er det en bakgård som blir bygd om med nye betongdekker i alle fire etasjene, og på toppen kommer det ny stue på cirka 35 kvm med glasstak. 

Hele ombyggingen er planlagt å være ferdig til mars neste år.

‒ Vi gjør det utfra et krav fra Stortinget som ligger i stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg, aldershjemmenes tid er forbi. Alle aldershjem skal legges ned eller ombygges til sykehjem eller omsorgssenter med mindre enheter. Og for Bergens Indremisjon er det viktig at videre drift ble mulig, da en ser på virksomheten som en viktig del av forsamlingens diakonale tjeneste, framholder Reksten.

Merverdi

‒ Bergen Indremisjons aldershjem har en stor merverdi for Bergen og gir gode omsorgstjenester med høy kvalitet. Derfor er jeg veldig glad for at det skjer ombygging slik at Bergen Indremisjon også skal ha en sentral rolle i pleie- og omsorgstilbudet i Bergen fremover. De kristne verdiene med nestekjærligheten i sentrum er med på å forandre Bergen til det bedre. Det er Bergen Indremisjon et veldig godt eksempel på, sier byråd for helse og omsorg i Bergen, Rebekka Ljosland, til Sambåndet.

Tre avdelinger

Før ombyggingen var det 38 beboere ved Bergens Indremisjons aldershjem. Etter ombyggingen vil det være kapasitet til 35 beboere. Under ombyggingen bor det 24 beboere ved aldershjemmet.

‒ Når arbeidet er ferdig, vil vi ha to avdelinger med 12 beboere og en med 11 beboere. Før spiste alle beboerne sammen. Etter ombyggingen vil de tre avdelingene ha hver sin stue og hvert sitt kjøkken, og beboerne i hver avdeling spiser sammen, sier Dag Henning Reksten.