Innlegg

NOTHEIM: Tomta ligger sør for NLM-eide Kristen videregående skole Haugalandet. Bildet ble tatt vinteren 2021. FOTO: GEIRMUND MONSEN

Danielsen fikk godkjenning for skolebygg på Norheim

Med stort flertall godkjente Karmøy kommunestyre mandag kveld reguleringsplanen for nytt skolebygg til Danielsen ungdomsskole Haugesund.

Publisert 12. mai kl. 10.41.

33 av 45 kommunestyrerepresentanter stemte for å godkjenne reguleringsplanen. Danielsen ungdomsskole Haugesund (DUH) holder i dag til i et skolebygg i Skåredalen i Haugesund som har dispensasjon fram til juni 2024. Nå velger altså skoleeieren, Egill Danielsen Stiftelse (EDS), i praksis å flytte skolen over kommunegrensa til Norheim på fastlandssida av Karmøy kommune.

Positiv

Rådmannen i Karmøy kommune innstilte på godkjenning av reguleringsplanen og mener at en plassering på Norheim har en rekke fordeler: kort vei til kollektivknutepunkt, gåavstand til idrettssenter, kjøpesenter og friluftsområder, og teknisk infrastruktur er etablert.

– Skolen kan ha sambruk med allerede etablert videregående skole på nabotomta og slik spare arealer, og uteområder kan brukes av allmennheten etter skoletid, påpeker rådmannen.

Ingen innsigelser

Som Sambåndet skrev i februarnummeret, ble det ikke innsigelse verken fra Haugesund kommune – som innledningsvis varslet at det kunne komme – eller Rogaland fylkeskommune. En innsigelse ville ha forsinket reguleringsprosessen fordi det ville vært nødvendig med megling mellom partene med sikte på å bli enig.

– Planen kan godkjennes av kommunestyret, og det er ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig ettersyn, fastslår dermed rådmannen.

Vurderte også Flotmyr

EDS har også sett på tomter i Haugesund kommune, nærmere bestemt Flotmyr-området nord i byen. Men skoleeieren konkluderte med at det var for usikkert om ny skolebygg kunne realiseres der før dispensasjonen for eksisterende skolebygg går ut sommeren 2024. «Nye DUH» er av Utdanningsdirektoratet godkjent for inntil 180 elever.

Målet er at det nye skolebygget skal stå ferdig til skolestart 2024.

HAUGESUND: Danielsen ungdomsskole Haugesund ble stengt tirsdag fordi flere av elevene er koronasmittet med ukjent smittekilde. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Danielsen ungdomsskole i Haugesund smitte-stengt

Flere elever ved Danielsen ungdomsskole Haugesund har testet positivt for covid-19, og skolen er stengt til og med lørdag.

Mandag 23. august fikk Danielsen ungdomsskole Haugesund (DUH) bekreftet at flere elever var smittet.

Kommuneoverlegen i Haugesund besluttet å stenge skolen siden man ikke vet hvor smitten kommer fra, men noen elever har av kommuneoverlegen fått lov til å være på skolen.

Stengt
‒ Pr i dag er sju av våre elever er bekreftet smittet, sier rektor Odd-Erik Eriksson til sambåndet.no fredag.

Skolen er stengt til og med i morgen, lørdag 28. august. Alle elevene ved skolen testet seg første gang tirsdag og onsdag og må teste seg for andre gang lørdag.

‒ Alle som tester negativt, kan komme på skolen mandag, mens de som tester positivt, må holde seg hjemme, sier Eriksson.

Skolen har 90 elever fordelt på tre klasser, og smitten er registrert i to av klassene.

Håndtering
‒ Hvordan ivaretar dere elevene i denne situasjonen?

‒ Alle klasser har hatt undervisning på Teams og One Note. Heldigvis har vi og elevene erfaring med stengt skole.

‒ Hvordan tar elevene og de ansatte dette?

‒ Elevene sier at de savner skolen, og at de ønsker å komme tilbake. Personalet har vært fantastisk og har snudd seg rundt for å håndtere dette. Vi håper dette er over til helgen, og at det ikke blir flere negative overraskelser i løpet av helgen, sier Odd-Erik Eriksson.

Danielsen ungdomsskole Haugesund FOTO: ImF Media arkiv

Ungdomsskoler forbereder seg på å åpne igjen

(Korona) De ansatte ved Danielsen ungdomsskole Haugesund har blant annet hatt «trappemøte» med elevene for å følge dem opp i en unormal og uvirkelig skolehverdag.

Rektor Odd-Erik Eriksson ved Danielsen ungdomsskole Haugesund vet ikke når skolen vil åpne. Ifølge e-post de har fått fra Utdanningsdepartementet, er det ennå usikkert når ungdomsskolene vil åpne, men det kan skje raskt.

Foreløpig går vi uvisse og spenning, sier Eriksson.

Denne uvissheten synes rektor Torill Fagermoen ved Danielsen ungdomsskole Bergen er vanskelig.

Vi vet ikke hvem eller hvor mange det vil åpnes opp for, men vi er begynt å planlegge for klasseromsundervisning, sier Fagermoen.

Forberedelse
Danielsen ungdomsskole Haugesund er også i gang med å forberede seg til åpning.

Det vi har gjort, er å ordne klasserommene som er for 30 elever, til maks 20 elever. Vi har antibac fremme overalt og har hengt opp plakater om hygiene og renhold. Vi har strengere rutiner på rengjøring, særlig av dørhåndtak og lysbrytere, og vi har rutiner når elever er inne og når de er ute, sier Eriksson.

En utfordring han ser med de nye tiltakene, er at de betyr at skolen får færre klasserom.

Vi kan ikke ha alle på skolen samtidig. Det må vi finne en løsning på. Jeg tror det er en utfordring for alle skoler uansett størrelse. De fleste har akkurat nok klasserom.

Det samme peker Fagermoen på.

Vi har ni klasser og ti klasserom. Skolen er ikke bygd for grupper, men for større klasser. Alle kan ikke komme samtidig, sier hun.

Teams
Skolene bruker kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Teams i fjernundervisningen.

– Hvordan har deres erfaring med fjernundervisning vært?

Elevene har hatt to klokketimer før lunsj og to klokketimer etter lunsj. Vi har brukt tid på å komme inn i Teams, men det har fungert bedre og bedre, sier Fagermoen.

Det var uvant i begynnelsen å starte med. Det har vært en bratt læringskurve, men de ansatte har brettet opp ermene og utviklet en digital kompetanse som er uvurderlig, forteller Eriksson.

Han opplever både fordeler og ulemper med Teams.

Teams’ styrke er at det når alle elevene. Du kan ha ulike klasser, tavleundervisning, kople til film og strømme video, og det er mulighet for å stille spørsmål og opprette grupper. Svakheten er at man ikke ser elevene i øynene, man ser ikke uttrykkene, mimikken og deltakelsen. Det er et supplement og et veldig godt alternativ i den situasjonen vi er i, oppsummerer Eriksson.

I påskeuken kjørte skolens ledelse hjem til alle ansatte for å gi dem en blomst.

De fortjener en påskjønnelse, for de har hatt det stridt, konstaterer Eriksson.

Rektor Odd-Erik Eriksson Foto: Privat

Psykisk helse
Mandag 27. april var lærerne på Danielsen ungdomsskole Haugesund hjemme hos elevene og hadde «trappemøte» hvor elevene fikk påskeegg og snop.

Da fikk man sett hverandre fysisk og ikke bare på skjermen.

Rektoren er opptatt av å følge med på elevenes psykiske helse og at elevene blir sett.

De har vært hjemme, mye alene, og det har vært ekstraordinært. Vi ringer hjem til alle hver dag og spør dem hvordan det går faglig og ellers. Der er noen elever som er slitne og som synes at dette ikke er greit og som kanskje ikke har så mange venner. Andre elever synes dette går greit, de er med venner og har et større nettverk. Elever har sosiale behov og behov for å være sammen.

Fagermoen er også oppmerksom på at koronakrisen kan påvirke den psykiske helsen.

Det var tyngre å begynne igjen etter påske fordi man fortsatt ikke kan samles i klasserommet. Både elever og lærere lengter etter å samles igjen. Vi må være forberedt på at elevenes psykiske helse kan bli en stor utfordring, sier hun.

Oppfølging
Hvordan synes du dere klarer å følge opp elevene?

Mitt inntrykk er at vi har lykkes med å følge opp elevene etter det som var vårt mål og intensjon.

Som eksempel nevner Eriksson at lærerne i 8. klasse organiserte kveldsmøte på Teams hvor elevene kunne sove ute i telt eller hengekøye.

– Elevene kunne sende inn bilder av teltet eller hengekøya, og vi hadde konkurranser. Det var samlende og sosialt, og det betydde mye. Da var de sammen, forteller Odd-Erik Eriksson.

På Danielsen ungdomsskole Bergen har noen elever vært innom skolen etter behov. Skolen har også en omsorgstelefon hvor elever kan snakke med helsesykepleier eller spesialrådgiver og som er åpen hele døgnet.

– Vi når de som tar kontakt, men de som ikke tar kontakt, men likevel har behov for det, klarer vi ikke å følge opp i like stor grad. Kontaktlærerne har likevel gjort en veldig god jobb med å følge opp elevene. En gang i uken har vi kontaktlærerens time hvor elevene kan ta opp forskjellige ting med kontaktlærer, og der det er rom for sosiale aktiviteter som konkurranser og bursdagsfeiring, sier Torill Fagermoen ved Danielsen ungdomsskole Bergen.