Tag Archive for: Den norske israelsmisjon

NY LEIAR: Vegard Soltveit (30) tek over som generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon ved årskiftet. FOTO: Den Norske Israelsmisjon

Vegard Soltveit ny general-sekretær i Israelsmisjonen

Den noverande assisterande generalsekretæren tar over etter Rolf Gunnar Heitmann som generalsekretær frå 2020.

Landsstyret i Den norske Israelsmisjon har tilsett Vegard Soltveit som ny generalsekretær i organisasjonen. Soltveit tar frå kommande årsskifte over etter Rolf Gunnar Heitmann, som går frå stillinga etter 22 år.

– Eg synest visjonen og formålet til Israelsmisjonen framleis er like sentrale som dei har vore i 175 år. Vi skal vera ein misjonsorganisasjon med eit heilskapleg misjonsarbeid i samarbeid med internasjonale partnarar, seier Vegard Soltveit til Kristeleg Pressekontor.

Han gir ros til forgjengaren sin som han no skal fylla skorne til.

– Rolf Gunnar er ein utruleg flott person som er både kunnskapsrik og audmjuk. Han er flink til å sleppa andre til, og eg ser fram til å fortsetja å samarbeida med han, seier Soltveit.

Vegval

Vegard Soltveit er fødd i 1989 og har vore assisterande generalsekretær i Israelsmisjonen frå 2016. Der har han òg vore sterkt involvert i ein vegvalsprosess som framleis føregår.

– Norge og norske kyrkjesamfunn ser annleis ut i 2019 enn dei gjorde i 1844. Utfordringa blir å vera ei rørsle som rører i Norge, samtidig som vi driv godt arbeid ute og deler evangeliet med respekt og kjærleik til det jødiske folket, seier han.

Soltveit framhevar nettverksbygging både ute og heime som viktige moglegheiter, og dessutan å styrka det frivillige arbeidet.

– Betydeleg erfaring

Soltveit har tidlegare vore ungdomsarbeidar i Indremisjonsforbundet Sør, og hatt mindre stillingar i Laget og Indremisjonsforbundet. Han er utdanna med mastergrad i kristendom og historie og har òg leiingsutdanning.

– Landsstyret er glad for at Vegard Soltveit har svart ja til utfordringa om å gå inn som Israelsmisjonens nye leiar. Trass den unge alderen sin har han betydeleg erfaring frå ulike leiaroppgåver, og han er godt kjent i den kyrkjegeografien som organisasjonen rører seg i, skriv landsstyret i ei pressemelding og held fram:

– Både utdanning og erfaring gir relevant kompetanse for tenesta som generalsekretær. Åra som assisterande generalsekretær har gjort han godt kjend med tilsette og frivillige medarbeidarar rundt om i organisasjonen. Hen er trygt forankra i Israelsmisjonens visjon og verdiar. KPK

LANGT LØP: Informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad i Israelsmisjonen skal sammen med seks andre nordmenn delta i Tel Aviv maraton for å samle inn penger til misjonsvirksomheten. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Løper for Israelsmisjon

Når raske føtter flytter svette kropper gjennom en krevende maraton, kan det faktisk gi penger i Israelsmisjonens kasse – som når sju nordmenn skal løpe gjennom Tel Avivs gater.

Forbindelsen mellom langdistanseløp og misjonsøkonomi er kanskje ikke åpenbar, men er det ferskeste tiltaket fra Den Norske Israelsmisjon for å nå ut til nye, særlig yngre og kanskje mer treningsivrige givergrupper enn de har i rekkene fra før. Vi snakker om prosjektet Run For Israel som akkurat har forlatt startblokkene.

– Vi når allerede ut til ungdom, men ikke like godt som vi kunne ønske ut fra den veivalgsprosessen vi er oppe i. Derfor vil vi prøve noe nytt, sier informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad i Israelsmisjonen til Kristelig Pressekontor.

– Vis Israel-kjærlighet

Israelsmisjonen inviterer «alle som ønsker å vise sin kjærlighet til Israel», både jøder og andre folkegrupper i landet, til å løpe for sin egen helses skyld og samtidig skape oppmerksomhet og samle inn penger til misjonens sak.

Dette skal gi både god form og klingende mynt i misjonskassa, og Run For Israel legger til rette for både idrettsinnsats og giverglede ved å arrangere tur til Israel for å løpe og et opplegg for å samle inn penger.

– De som løper, kan gi penger selv, men de kan også spørre venner og bedrifter om å sponse løpingen, sier Skagestad.

Maraton-Miriam

Tidlig om morgenen 22. februar vil 45.000 løpere legge av gårde på Tel Aviv maraton, mange av dem på de 42.195 meterne som en maraton består av, andre på halvmaraton.

Miriam Skagestad i Israelsmisjonen trekker selv på seg løpeskoene og skal slite seg fram gjennom traseen for mosjonens og misjonens sak. Det gjør hun sammen med seks andre norske misjonsvenner.

Hun er idrettsaktiv fra før, og det var etter hennes første maraton i fjor høst hun fikk en idé: Kanskje kunne løping brukes til å skaffe penger i misjonskassa?

Foruten de sju nordmennene, har 50 israelere sagt at de vil løpe for Israelsmisjonen, så allerede på første forsøk har Run For Israel fått et visst omfang. Målet er at det skal vokse ytterligere i årene som kommer, og det må gjerne bli et internasjonalt fenomen.

Gaveinntektene er foreløpig beskjedne, men det er kommet inn noen tusenlapper på kontoen som er opprettet.

Ebenezerhjemmet

I Haifa ligger Ebenezerhjemmet, et eldrehjem for kristne arabere og messianske jøder som ble startet på Israelsmisjonens initiativ og som organisasjonen støtter. Meningen er at pengene som samles inn gjennom Run For Israel i år, skal gå til driften av dette hjemmet. Senere vil det gå penger til andre diakonale tiltak Israelsmisjonen er involvert i.

En av hjemmets medarbeidere, David Phillips, er en blanding av vaktmester og fundraiser, så han jobber allerede med å samle inn penger for å holde hjemmet i gang. Run For Israel skal i år bidra til dette.

De 50 israelerne som skal løpe sammen med de norske deltakerne, har satt som mål å få inn 800.000 kroner til hjemmet i denne omgang. I Norge håper løperne at de skal greie å samle inn 100.000 kroner.

– Vi regner med at det er sponsorbidrag fra bedrifter som kommer til å monne mest, sier Skagestad håpefullt. KPK