Tag Archive for: GF

Styrekandidatene er klare

En av disse to får fast plass i Forbundsstyret.

– Det har ikke vært et bevisst mål for oss i valgkomiteen, men når det har blitt sånn, så synes jeg i grunnen det er ganske fint, sier valgkomiteens formann Atle Våge.

Han har sammen med komiteen levert sin innstilling, og de to kandidatene fra valgdistriktet Nordmøre og Romsdal Indremisjon er begge kvinner. Marit Røykenes Dahle og Anne Bente Klok Svendsvik, skal slåss om den ledige plassen fra dette valgdistriktet.

– Vi har fulgt prioriteringslisten som er foreslått fra kretsene og der er disse to øverst. Det fine med dette er at vi slipper et sterkt fokus og diskusjon om kvinne-plasser i styret under selve generalforsamlingen, sier Våge.

Kompetanse
Heller ikke kretsen har hatt kvinne-kvote som et kriterium i sitt forslag.
­– Vi foreslo fire kandidater, to kvinner og to menn. Kvinnene var øverst fordi vi vurderte dem som de beste kandidatene, sier kretsleder Arild Ove Halås.

– Men når det er sagt, så er det ingen hemmelighet at kretsstyret vårt mente at tiden er overmoden for å få en kvinne inn på fast plass.

Halås er likevel mer opptatt av kompetanse enn kjønnsfordeling.
– Både Marit og Anne Bente er meget dyktige kandidater med solid styreerfaring. Jeg kan sterkt anbefale begge to, sier Halås.

Skjev ordning
Det andre valgdistriktet som det skal velges nye representanter fra denne gang er Indremisjonssamskipnaden. Her er begge kandidatene menn. Arne Lindekleiv som har en periode bak seg i styret, tar gjenvalg. Motkandidat blir Hans Arne Børsheim.

I følge valgordningen skulle også distriktet Finnmark, Trøndelag og landet for øvrig valgt ny representant. Dette skjer ikke likevel fordi formann Sverre Dag Ljønes, som representerer dette distriktet, tar gjenvalg som formann.

– Dette gir en skjevhet i forhold til valgsystemet. Den normale prosedyren er å velge formann pluss tre medlemmer til styret. I år blir det formann pluss to medlemmer. Neste gang blir det da formann pluss fire medlemmer, sier Atle Våge.
– Dette bør vi se nærmere på til neste gang.

Lettere enn tenkt
Skjevheten har likevel sine fordeler.
– Det har gjort jobben vår mye lettere. Vi har en formann som sa ja til gjenvalg, da sier lovene at vi ikke trenger motkandidat. Dessuten var det ett mindre distrikt å skaffe kandidater fra, sier Våge som er godt fornøyd med valgkomiteens innsats.

– Vi fikk mange gode innspill fra kretsene. Det gjorde jobben vår mye lettere, sier Våge.

Komplett oversikt over valgkomiteens innstilling til styrekandidater og vararepresentanter finnes på imf.no/gf.

broder yun

Kinabesøk til GF

Sommerens GF skal ha fokus på oppdraget: å gjøre dem til disipler. Broder Yun fra Kina blir en av talerne.

– Vi så først på saker som kunne være aktuelle debatt-saker under GF, men valgte i stedet å legge fokuset på selve tema: disipler, sier generalsekretær Erik Furnes, som også er leder for programkomiteen.

– Vi ønsker et GF der vi snakker om arbeidet vårt og hvordan vi som kristne kan leve som disipler. Hva vil det si i praksis å gå med Guds ord til folket – eller til folket med Guds ord, om du vil, sier Furnes.

Disipler for framtiden
Han håper derfor misjonsfolket tar ansvar og møter sterkt opp for å være med å legge viktige føringer for retningen på indremisjonsarbeidet de neste årene.

– Nå har vi en mulighet til å se framover og prøve å se for oss bedehusarbeidet om 10 til 20 år. Hvor vil vi hen? Hva skal til for å kunne leve som disipler og fullføre oppdraget, sier Furnes.

Tema disipler vil derfor bli belyst på mange måter og med ulike innfallsvinkler. Jesus i hjemmet, kjent som D6-fokuset, eller 5M6 som det vil hete på norsk, vil være ett fokus. Et annet vil handle om hvordan nå ikke-kristne med budskapet vårt.

Broder Yun
– Dessuten vil vi sette fokus på hvordan vi skal leve som disipler i overflodssamfunnet vårt der vi så lett klarer oss uten Gud.

For å hjelpe indremisjonsfolket til dette siste, henter de hjelp fra Kina. Broder Yun, også kjent som Den himmelske mann, blir med hele lørdagen under GF.

– Mange vil påstå av norsk kristenliv de senere år i for stor grad har hentet inspirasjon fra velfødde amerikanere. Det kan være noe rett i dette derfor ønsker vi denne gang å hente impulser fra den forfulgte kirke. Det er noe av bakgrunnen for at vi henter broder Yun til Norge for å utfordre oss, sier Furnes. Han blir med hele lørdagen under samtalen til arbeidet og vil også delta på kveldsmøtet.

Bibeltimer
Bibeltimene er også tilbake på programmet etter at de noen GF har vært erstattet av et kortere Dagens Fokus. Årets bibeltimeholder blir kretsleder i Nordhordland, Glenn Nord-Varhaug.

– Glenn står i en veldig flott tjeneste i kretsen og vil kunne vinkle tema disipler på en bibelsk fundert måte ut fra sin hverdag.

Men betyr dette fokuset at folk ikke trenger å møte som utsendinger i år?
– Nei, nei, for all del, sier Furnes med et smil.

– Vi har som alltid valg av nytt Forbundsstyre, to-årsmelding skal behandlet og andre vanlige årsmøtesaker står på programmet. Det er derfor viktig at misjonsfolket også på denne formelle måten blir med og fører Forbundet i den retningen de ønsker.

hjerter i sikte

Jakten på en ildsjel

Vi skal kappes i å hedre hverandre, står det i Romerbrevet. Det vil ImF ta på alvor og kårer «årets ildsjel» under ImFs generalforsamlingen på Bildøy i sommer.

– Det var personalleder Aud Karin Kjølvik som først fikk ideen, sier generalsekretær Erik Furnes.
– Hun satt og så på Idrettsgallaen på tv, og det slo henne at idretten virkelig kan dette med å løfte hverandre opp på en positiv måte. De er flinke til å hedre andres innsats.

Litt uvant
Hvor mange i misjonen fortjener vel ikke heder og oppmerksomhet for innsatsen de legger ned i arbeidet for misjonen, hver dag – år etter år. Og når ideen var sådd, var den ikke vanskelig å selge inn.

– Dette er jo en uvant handling i våre sammenhenger, og noen vil kanskje synes det er unødvendig. Likevel tror jeg det gjøres på en sunn måte, og håper folk forstår det i beste mening, sier Furnes.

Konseptet er enkelt nok. Alle som ønsker det kan være med og foreslå kandidater til tittelen. Deretter vil noen navn bli valgt ut, basert på forslagene med begrunnelse.
– Egentlig er det deretter spenningen begynner. For til syvende og sist er alle med og stemmer fram vinneren, sier Furnes og utdyper.

– Vi jobber med en løsning hvor man skal kunne stemme via sms, og det gis faktisk rom for å stemme opptil flere ganger om man ønsker det

Kom med forslag
Og ikke nok med det. Man skal i samme omgang få gi en liten pengegave til misjonen, som legges direkte på mobilregningen. Men ikke alle detaljer er på plass, og Furnes ber folk følge med på videre informasjon i Sambåndet og på nettsidene til ImF.

Første oppfordring gis nå: Kom med forslag på kandidater til tittelen «årets ildsjel». Gå inn på nettsiden imf.no/gf, og der vil du finne mer informasjon. Kandidatforslag sendes, sammen med en kort begrunnelse på e-post til ildsjel@imf.no.

Valkomiteen i rute

Gode navn er på foreslått. No startar arbeidet med å få «ja» fra kandidatane.

– Me har fått inn forslag på mange gode namn, så me er godt i rute, seier Ingebrigt Sørfonn, sekretær for valkomiteen før sommarens Generalforsamling i ImF. Han har nå saman med resten av komiteen utarbeidd ei «spørjeliste».

– Me vil i tida framover ta kontakt med aktuelle kandidatar for å utfordra dei til å stille til val for Forbundsstyret. Så viss det kjem brev, e-post eller telefon fra ImF i nær framtid, er det ikkje sikkert det er gåveaksjon som er på gang, seier Sørfonn med eit smil.

Nytt Forbundsstyre skal veljast under sommarens Generalforsamling på Bildøy, 28.- 31. juli. Distrikta som står på val er Indremisjonssamskipnaden, og Nordmøre og Romsdal Indremisjon. I tillegg skal det veljast formann for to nye år. Dagens formann representerer distrikt Finnmark og landet for øvrig. Det skal også veljast varamedlemmer til styret.

Jakter styrekanditater

Har du forslag til gode styrekandidater i Forbundsstyret? Nå er tiden inne for å levere inn tipset ditt.

Alle kretsene har nå fått brev der de blir bedt om å komme med forslag på gode kandidater. Jeg håper og tror vi skal få mange gode navn som valgkomiteen kan jobbe videre med, sier Ingebrigt S. Sørfonn, sekretær for Valgkomiteen til sommerens Generalforsamling på Bildøy, 28.-31. juli.

Valgordningen til ImF deler landet inn i sju ulike valgdistrikt. Intensjonen er at et bredes mulig geografisk område skal være representert i Forbundsstyret. De valgdistriktene som denne gang er aktuelle, er Indremisjonssamskipnaden,
Nordmøre og Romsdal Indremisjon, og Landet for øvrig. I tillegg skal det velges formann for to nye år og varamedlemmer.

Fra alle
Men det er ikke bare kretskontorene og styrene som kan komme med forslag.
– Nei, har du gode navn, er dette den beste tiden å melde fra. Ta en kontakt til kretsen du tilhører og kom med tips.
Han understreker at det ikke er nødvendig å klarere med kandidatene en foreslår i denne omgang. Det er en jobb for Valgkomiteen i det videre arbeidet dersom det blir aktuelt å gå videre med forslagene som kommer inn.

Det er heller ikke bare distriktene med valgbare kandidater som kan komme med forslag. Innspill kan komme fra hele Forbundet. Dessuten skal varemedlemmene fortrinnsvis velges fra et distrikt som ikke er på valg.

Viktig oppgave
– Erfaringenviser at det ofte er krevende å få folk til å stille, men jeg håper likevel at mange ser ansvaret de har for fellesskapet, sier Sørfonn, som selv har åtte år bak seg som styreformann i ImF.
– Det er et kjempeviktig verv der man er med og profilerer og former framtidens ImF. Dette er særlig utfordrende i vår tid med et kirkelandskap i stadig endring. Ting skjer raskt rundt oss og da er det viktig for Forbundet og være på banen for å ivareta det oppdraget vi har fått: å vinne og bevare mennesker for Jesus, sier Sørfonn.

Frist for tilbakemelding fra kretsene til Valgkomiteen er satt til 15. november.