Tag Archive for: GF

Fullt hus på kveldsmøtet

Flere måtte følge møtet på storskjerm.

Det var på forhånd ventet mye folk til lørdagens Visjons- og misjonsmøte med broder Yun og Voice of Joy. Det slo til.

Alle de 900 stolene i bibelskolehallen var tatt i bruk da møtet startet. I tillegg ble mange henvist til skolebygget for å følge møtet på overføring derifra.

Også tidligere på dagen talte broder Yun til misjonsfolket på generalforsamlingen. Da underviste han om Disipler i overflodssamfunnet.

Med entusiasme og engasjement delte han vitnesbyrdet sitt som innledning til samtale under forhandlingsmøtene.
– Første steget er alltid det viktigeste når du skal følge Herren, sa han blant annet.

Broder Yun på plass

ImF forventer fullt hus i kveld

To ganger i løpet av dagen skal broder Yun utfordre misjonsfolket på generalforsamlingen. Først nå i formiddag der han skal undervise om Disipler i overflodssamfunnet.

Med entusiasme og engasjement delte han fra sitt liv og vitnesbyrd. Undervisningen er innledning til samtale under forhandlingsmøtene.
– Første steget er alltid det viktigeste når du skal følge Herren, sa han blant annet.

Broder Yun taler også på Visjons- og misjonsmøtet lørdag kveld. Der deltar også koret Voice of Joy.

Det forventes fullt hus under kveldens møte.

Anne Bente Klokk Svendsvik

Anne Bente Klokk Svendsvik – første kvinne

Valgt inn i Forbundsstyret med 9 stemmers overvekt

–  Det var på tide at det kom inn en kvinne, sier en fornøyd Anne Bente Klokk Svendsvik like etter at valgresultatet var klart fredag ettermiddag.
– Men at det skulle bli meg,  var ikke så viktig, legger hun til.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på oppgaven som historiens første kvinne med fast plass i Forbundsstyret, Indremisjonsforbundet sitt hovedstyre.
– Det blir spennende å få være med i Guds arbeid også på denne måten, sier hun. 

Klokk Svendsvik har mye styreerfaring fra før, blant annet som styreleder for Molde Folkehøgskole. Skolearbeid er også et av hjertebarna hennes
– Ja, skole – og familiearbeid. Jeg brenner for å ta vare på familien, ekteskapet og barna, sier hun.

Ni stemmer skilte henne fra motkandidat Marit Elise Røykenes Dahle, som Klokk Svendsvik  beskriver som en meget dyktig kvinne som også ville fylt plassen i Forbundsstyret på en verdig måte.

Kvinnene har hatt stemmerett i ImF siden starten i 1898, men kvinnene har ikke hatt sete i Forbundsstyret før i 2007.

I den andre valgkretsen, Samskipnaden, ble Arne Linekleiv gjenvalgt med 147 av 201 stemmer.

 

VALGRESULTATET:

Formann 
Sverre Dag Ljønes – 191 stemmer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon
Anne Bente Klokk Svendsvik – 101
Marit Elise Røykenes Dahle – 92

Indremisjonssamskipnaden
Arne Lindekleiv – 147
Hans Arne Børsheim – 50

Varamedlemmer (eget valg)
Gudmund Furnes – 128
Marit Hauge – 101
Marit Mulelid – 81

Ljønes gjenvalgt

Fikk rent flertall under formannsvalget

Uten motkandidat ble som ventet dagens formann Sverre Dag Ljønes gjenvalgt for to nye år. Ljønes representerer valgdistriktet: Finnmark, trøndelag og landet forøvrig.

194 stemmer ble avgitt under valget. 191 av disse stemte for Ljønes, 2 var blanke og 1 ble forkastet. 

GF flagger på halv stang

Mintes ofrene

Generalforsamlingen sendte kondolanse til Stoltenberg.

Dagens forhandlingsmøte ble innledet med ett minutts stillhet til minne om ofrene etter terrorhandingene i Oslo og på Utøya forrige fredag. Deretter ble det bestemt å sende en kondolansehilsen til statsminister Jens Stoltenberg. Dette skjer i tillegg til det tradisjonelle hilsningsbrevet som sendes Kongehuset.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å markere dette som har skjedd og som så mange i landet vårt lever med i hverdagen, sa formann Sverre Dag Ljønes.

Hilsningsteksten som ble sendt Stoltenberg er:

Til statsminister Jens Stoltenberg

Indremisjonsforbundet si Generalforsamling, samla på Bildøy utanfor Bergen i dagane 28.-31. juli 2011, har eit sterkt ønskje om å gje uttrykk for vår store sorg og djupe fortviling over dei ufattelege ugjerningane som forrige fredag vart utført mot landet vårt.

Dette er anslag mot oss alle, mot det verdigrunnlaget som nasjonen vår er bygd på, mot fridomen, freden og det opne samfunnet som me set så høgt. 

Indremisjonsforbundet si Generalforsamling vil takka Statsministeren for hans trygge og faste leiarskap i denne vanskelege situasjonen og for at han umiddelbart så tydeleg sette tone og retning for den nasjonale reaksjonen. No er det respekt, kjærleik, varme og omsorg som rår grunnen, og heile folket slår ring rundt dei umistelege verdiane våre.

Det er mange som no er i indremisjonsfolket sine bøner; Konge, Regjering og Storting, dei mange som er direkte berørte av dei grufulle brotsverka, hjelpemannskap i ulike etatar og i tillegg alle dei mange frivillige som har gjort, og som framleis gjer ein heroisk innsats i hjelpearbeidet.

På vegne av ImF si generalforsamling 
Sverre Dag Ljønes, formann
Erik Furnes, generalsekretær 

Hilsningen til Slottet er denne:

Til Hans Majestet Kongen,
Slottet, Oslo

Indremisjonsforbundet samlet til generalforsamling på Bildøu ved Bergen 28.-31.juli 2011 hilser H M Kong Hararld og H M Dronning Sonja med ønske om Guds velsignelse for vårt kjære kongepar og den kongelige familie.

I disse vanskelige dager preget av sorg og fortvilelse, er vi takknemlige for kongehusets store betydnig i vårt folk. Gjennom hele året er kongeparet og den kongelige familie i våre bønner, og i denne tid ligger det oss spesielt på hjerte å be Gud om kraft og styrke over deres gjerning. 

Det er vårt håp at vårt kjære fedreland fremdeles kan være tuftet på kristen grunn i omsorg for alle norske borgere og alle andre som er hos oss.

På vegne av ImFs generalforsamling 
Sverre Dag Ljønes, formann

Flaggene på stevneområdet henger også på halv stang i dag – i tråd med oppfordring fra departementet.

Les også tidligere publiserte blogg-kommentarer fra Erik Furnes og Torgeir Hauge.

GF er i gang

GF har startet

Over 400 var tilstede på åpningsmøtet

– Da starter vi dere, sa Sverre Dag Ljønes på slaget 1900. Etter åtte minutt med velkomstsang fikk formannen ønske velkommen til ImFs femte generalforsamling gjennom tidene.

– Jeg er vegen, sannheten og livet. Det er noe vi kan få peke på til folk som roper etter et svar i disse dager. Da har vi en anledning til å peke på denne Jesus som vi tror på og som vi får være disipler til, sa han i sin åpningshilsen.

Velkomster
Åpnigsmøtet var som åpningsmøter flest preget av mye velkomst, blant annet av fungerende ordfører i Fjell kommune, Georg Indervik.

– Det er en stor glede og ære å ønske enhver av dere velkommen til Fjell kommune og øyriket vest for Bergen, sa ordføreren, og pekte på at det var et aktivum for kommunen å ha ImF og Bibelskolen i kommunen.
– Personlig vil jeg si at det kristne livssynet har stått, står, og skal stå sterkt i kommunen også framtida, sa han.

Opplysning
Åpningsmøtet var som åpningsmøter flest også preget av informasjon som må nå fram til stevnefolket. Enten det handler om trådløse nett, ildsjeler, mat eller barne- og ungdomsopplegget Guff og Fargeklatten.

– Jeg lurer veldig på hva dette GF er for noe, sa kaninen Irene Erik, med røtter i Bergen og på Sunnmøre. «Gamle fruer», «gretne Furnes» eller «greie, gode, gnistrende, glitrende, generalsekretær Furnes», var blant forslagene som ble foreslått før barne- og ungdomsopplegget ble presentert.

Forkynnelse
Åpningsmøtet var også preget av solid forkynnelse fra Annbjørg Barane. Disipler hos Jesus, var hennes tema og hun utfordret forsamlingen på hvor deres plass er i forhold til mesteren.

– Først og fremst har han en plass for oss der han kan elske oss med sin evige kjærlighet, sa hun, og minnet oss om at vi kan bli for travle til å ta imot fra ham.
– En mann fortalte, «jeg var så opptatt med å tjene Herren at han ikke fikk tid til å tjene meg». En annen sa, «jeg mistet Herren da jeg var så travelt opptatt med å forberede evangelisk aksjon».

– Er det samsvar mellom hans lengt etter samfunn med oss, og med vår lengt etter samfunn med han, spurte hun, og fortsatte:
– Det er stort å si ja til Jesus, men enda større er hans ja til oss – igjen og igjen og igjen.

Offer
Åpningsmøtet hadde også med seg, som åpningsmøter flest, en påminning om økonomien. På styremøtet tidligere på dagen var regnskapstall under budsjettet blitt presentert.
– Men da har vi ikke hatt GF enda, og der venter vi en solid inntekt, sa formann Ljønes med et smil, før mannskoret Manna tok oss inn i avslutningen.

Bak skjema
Og avslutningen kom 2047, 19 minutter etter tidsskjema – også det som åpningsmøter pleier å være. Men arrangørene er godt fornøyd med starten likevel.
– Det har gått omtrent som planlagt. En del rusk er det alltid, men ikke noe som ødelegger humøret mitt, sier Atle Våge, leder i hovedkomiteen.

Humøret var også på plass hos generalsekretær Erik Furnes.
– 400 på møtet? Det bør være såpass, men jeg vet om en del som er undervegs. Men det var en fin gjeng som var her. Det var en flott kveld med god forkynnelse. Jeg tror vi kan kalle dette en god start, sier Furnes.

innsjekking på GF

Travelt, men moro

- Og noen synes vi er så kjekke at de kommer tilbake igjen og igjen, sier Kenneth Hjortland.

Det er mer enn bare sanger og taler som skal være i orden når misjonsfolket møtes til GF. Mange har fulgt oppfordringen og meldt seg på stevnet i forkant.

370 navn fyller deltakerlisten som funksjonærene har fått utdelt, men det har ikke blitt krøll på pennen foreløpig.

– Det har vært mye roliger enn fryktet, sier Hjortland.
– Det er vel egentlig oss fire her det er mest bråk med, sier han og ler – uten at noen av de andre forsøker å protestere.

Den største forglemmelsen fra deltakerne har vært fullmaktene.
– Jeg tror faktisk halvparten har glemt disse. Men da kommer de bare tilbake en gang til, og det synes jo vi er topp. Faktisk, en av deltakerne var innom oss hele 11 ganger, men da var siste turen for å gi oss sjokolade. Sånn liker vi, sier Hjortland.

Generalforsamlingen går som planlagt

– Men den siste ukens hendelser vil nok prege oss fortsatt, sier Anja U. Heggen.

– Vi har tenkt igjennom situasjonen både i hovedkomiteen og i programkomiteen, men vi er enige om å gjennomføre GF som planlagt. Slik vi ser det er det ikke grunn for å avlyse, sier administarsjonlederen, som også er en av GF-lederne.

Generalforsamlingen som skal være på Bildøy denne helgen, er grundig og godt planlagt, mange mennesker er i sving og oversikten på området er god. Utover en ekstra informasjon til politiet om at arrangementet finner sted, har ikke arrangøren gjort nevneverdige justeringer i gjennomføringen.

– Men det vil nok prege oss disse dagene også. Det er mange berørte i hele landet og mest sannsynlig vil det være folk som kommer til GF som er direkte berørt, eller kjenner noen som er berørt. Så på den måten vil det jo sette sine spor også hos oss, sier Heggen, og legger til.

– Tema for generalforsamlingen er «disipler». Det handler jo også om å være nær andre og bry seg om hverandre. Sånn sett er det et godt tema å bli en del av akkurat nå, sier hun.

Generalforsamlingen starter med Visjons- og misjonsmøte torsdag kveld og avsluttes med formiddagsmøte søndag. kl 11

 

broder yun

Broder Yun er velkommen

Tross kritiske røster, tar generalsekretær Erik Furnes det med ro. Broder Yun er velkommen på ImF generalforsamling.

– Vi er kjent med de som er kritiske til deler av broder Yuns budskap. Slik jeg oppfatter det handler dette først og fremst om forholdet mellom Yuns husmenighetsbevegelse og den mer offentlig godkjente Tre Selv-kirken i Kina. Jeg opplever ikke at det er en diskusjon som rammer vår invitasjon, sier Furnes.

Respekt for ImF.
Broder Yun, eller Den Himmelske Mann som han også kalles, er invitert til årets generalforsamling på Bildøy. Der er det meningen at han skal tale til forsamlingen om utfordringer knyttet til det å være kristen i et overflodssamfunn. Furnes mener dette gjør besøket enkelt å forsvare:
– Broder Yun har respekt for de ulike evangeliske bevegelsers egenart, og vil derfor vise den samme respekt overfor ImFs basis. Vi håper derfor folk ser på totaliteten i programmet og bedømmer det ut fra det.

Vekkelsesbevegelse.
Furnes tror ImF som vekkelsesbevegelse kan lære noe av broder Yuns historie.
– Han er en representant for de forfulgte kristne i Østen. Vi som ser på oss selv som en vekkelsesbevegelse må kunne ta oss tid til å lytte til en røst fra den bevegelsen hvor vekkelsen går mest fram i vår tid.

– Velkommen til gards

– Me gler oss til å vera vertskap for sommarens GF, seier Roald Kvam.

Rektoren på Bildøy er glad det framleis står mai i kalenderen, for det er mykje å få på plass til eit slikt storstemne.

– Det er mykje å gjera og det er eit mylder og samansurium av komitear i sving, seier Kvam. Sjølv er han ikkje så delaktig på detaljplanet, men han har stor tillit til både skulens folk og frivillige frå by og land kring skulen som er engasjert i GF.

Men han gler seg til GF og til å kunne møte misjonsfolket til god samtale.

– Det blir flott å få ta imot misjonsglade folk. Slikt er djupt meiningsfullt. Me skal prøva å leggja til rette for gode dagar for gode folk, som alle deler det same hjarte- og pulsslaget. Saman skal me gå nokre dagar saman og oppdaga meir frå Bibelen og Bibelens Gud, seier Kvam, som gler seg til å drikka kaffi med gamle vener – og nokre nye.

Også staben på skulen vil væra synleg desse dagane.
– Heile staben har GF-stemnet som sine arbeidsdagar. Dei skal væra her og drøsa saman med misjonsfolket. Ein del av dei er og sterkt involvert i komitear og gjennomføringa.

Fleire av linje-ressursane på skulen vil óg vera synlege på ulikt vis, som Film & TV-linja som har ansvar for både lyd og bilete under GF.

– Så kvifor skal folk ta turen i juli?
– Dette blir viktige dagar. Det er vårt GF. Bergen og Vestlandet kjem til å liggja der i all si sommarprakt og då er dette ein flott stad, skryt Kvam.

– Men noko av det som gjer årets GF spennande er at det er ein samling utan dei store spreng-sakene. Me kan snakka om den store Saken, ikkje berre dei mange sakene på sakslista. Me får ha fokus på det som ligg i ryggmargen vår: at folk skal bli frelst. Det gler eg meg til, seier Kvam.

– Og slapp av, når juli kjem då skal alle detaljane vera på plass. Me gler oss til å ta imot misjonsfolket til Bildøy.

Voice of Joy

Gledessangere til GF

Programmet til årets generalforsamling for Indremisjonsforbundet er klart. Et av trekkplastrene er koret Voice of Joy.

Koret regnes blant de beste gospelkorene i Norge, og leverer konserter i ulike sjangre. Konserten på årets storstevne på Bildøy er ikke bare for ungdommer, forsikrer generalsekretær Erik Furnes.

– Voice of Joy er et kvalitetskor som vil presentere et bredt repertoar med tradisjonelle bedehussanger kombinert med nyere materiale.

Godt program
Koret, som har sin tilhørlighet på Aksdal utenfor Haugesund, har gitt ut flere cder, og er kjent for å levere med høy kvalitet.

– Vi vil legge opp til kvalitet og variasjon i alt som skal formidles på GF, sier Furnes, før han fortsetter:
– Vi har derfor et program som skal gi noe for enhver smak. Både barn, unge og voksne skal oppleve seg sett og ivaretatt.

Familiefest
Det har også vært jobbet godt med eget program til barna og ungdommene. Fargeklatten, som opplegget for de yngste heter, legger opp til både hoppeslott, båttur, grilling og utflukter.

Samtidig skal ungdommene i GUFF kjøre sitt løp, som balanserer mellom å være til stede på Bildøy og å reise på turer rundt i Bergensområdet. Daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss, har gode erfaringer å fra tidligere GF å bygge på.

– Å ha et eget opplegg for de yngre er viktig, og vi vet det kan bli kjedelig å bare være på Bildøy hele dagen. Samtidig ønsker vi å bygge noen møtepunkter også, der alle aldersgruppene står sammen. Møtene på kvelden blir derfor felles mellom de voksne og barna, sier Foss.

Og midt oppi alt dette arrangeres «den store familiefesten», sammen med blant annet artisten Bjarte Leithaug på lørdag ettermiddag.
– Det ligger jo i navnet her at vi ønsker å involvere hele familien, og gi noe for alle aldre, sier Foss.

Filmrom
Når de voksne gir seg for dagen, da overtar GUFF-treffet, hvor både andakt, lovsang og sosiale aktiviteter står i fokus. Her er ungdommer i alle aldre velkommen, sier Foss.

På formiddagene legges opp til egne bibeltimer og andakter for de ulike alderstrinnene, mens det under «voksenmøtene» rigges til et filmrom for de yngste.

Hele mennesket
Det er ikke heller slik at delegater og andre ImFere må sitte hele dagene inne i bibelskolehallen, mens solen skinner utenfor. Til det er sommeren for kort, og Bildøy for vakkert, mener Furnes.
– Det skal være god tid inni mellom til å nyte fellesskapet og, ikke minst, naturen. Vi ønsker at stevnet vårt skal inneholde noe for både kroppen, tanken og hjertet. Det vi tar sikte på er altså et stevne for hele mennesket.

Det varierte programmet man ønsker å legge opp til, er for å skape en god totalitet.
– Vi håper folk kommer til Bildøy og føler seg velkommen. At de ser på helheten og bedømmer ut ifra det. Og at årets tema «disipler» får lyse gjennom på mange ulike måter. Det er viktig for oss at det ikke bare handler om hva vi skal gjøre for Gud, men at det starter med det Gud har gjort – og gjør – for oss, sier Furnes.

Se fullstendig program for årets generalforsamling på imf.no/gf.