Tag Archive for: GF

AVSTEMNING: ImF ønsker flere utsendinger til GF. Her er fra opptelling av stemmer på GF i Ålesund 2016. Foto: ImF Media arkiv

Vil ha flere utsendinger

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF ser gjerne at flere av de som er påmeldt til ImFs Lederkonferanse, også deltar på GF.

Påmeldingsfristen til Lederkonferansen går ut torsdag 24. oktober kl 12.00.

‒ Det er en absolutt frist, og vår oppfordring til de som har tenkt seg på Lederkonferansen, er at de melder seg på innen fristen, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss til sambåndet.no.

Nedgang
Status pr 22. oktober er at det er 464 påmeldt til Lederkonferansen, og av disse er 157 utsendinger til generalforsamlingen (GF). I tillegg er det 13 som bare er påmeldt GF, slik at det til sammen er 170 utsendinger.

Siden GF i Molde i 2009, da det var 306 utsendinger, har det vært en stadig nedgang i antall delegater til GF, med 212 i GF på Bildøy i 2011, 205 på Lyngdal Bibelcamp i 2013 og 195 utsendinger på GF i Ålesund i 2016.

Oppfordring
Foss har også en annen oppfordring.

‒ Vi ønsker at mange melder seg på GF, for det er en viktig GF, og det er viktig at det er så mange utsendinger som mulig. Derfor håper vi at så mange som mulig av de som skal på Lederkonferansen, også blir utsendinger til GF. Vi oppfordrer folk til å vurdere om det er mulig at de kan hoppe fra seminar på Lederkonferansen og i stedet representere sitt lag eller forsamling på GF.

De som vil hoppe over til GF, kan kontakte Bjarte Vesetvik på e-post bjarte@imf-ung.no.

Fellesreise
For de som ennå ikke har meldt seg på, er det fortsatt mulig å være med på fellesreise med buss i regi av Plussreiser.

‒ Det er veldig god plass på begge bussene. Vi hadde håpet at flere ville være med på fellesreisene, sier reisekonsulent Geir Sandvik i Plussreiser.

En buss kjører fra Agder og Rogaland med avreise Kristiansand den 8. november, mens en annen buss kjører fra Møre og Romsdal samme dag.

‒ Vi er klar for Lederkonferansen. Det er bare å glede seg, sier Kenneth Foss.

STRAUME: Ca. 500 deltok på Lederkonferansen 2018, og det forventes samme antall i år. Bildet viser deltakere på vei inn til åpningssamlingen i Straume Forum i fjor. FOTO: PETTER OLSEN

Over 400 påmeldt Lederkonferansen

Status for Lederkonferansen 2019 er 440 påmeldte, mens 156 foreløpig har meldt seg som utsendinger til generalforsamlingen. Både arrangements- og markedsansvarlig og generalsekretær i ImF har forventning om enda flere.

Fram til 7. oktober, starten på høstferieuka i blant annet Rogaland og Hordaland, har 440 meldt seg på Lederkonferansen. Av disse har 144 også meldt seg på generalforsamlingen (GF). I tillegg er det 12 personer som kun har meldt seg på GF.

De tre nettverkene på Lederkonferansen med flest påmeldte, er forsamlingsbygging (76), trosforsvar (72) og godhet (61). Når det gjelder seminarer, er det Ut av kristenboblen! med Glenn Nord-Varhaug som har flest påmeldte (105) fulgt av Når Gud er taus med Andreas Nordli (90). Fristen for å melde seg på er 24. oktober

Spredning
‒ Det kan ennå komme flere. Vi regner med at omtrent 500 vil melde seg på konferansen, sier Kenneth Foss til sambåndet.no.

Hans inntrykk er at det er en god geografisk spredning på de påmeldte.

‒ Vi har satset på å få unge ledere til å komme og har et eget nettverk for dem. Så langt har nettverket Unge ledere 13 påmeldte, melder Foss.

Generalforsamling 
I en e-post til Sambåndet-redaksjonen kommenterer generalsekretær Erik Furnes i ImF påmeldingen til GF slik:

«Det er altfor tidleg å gjere opp status for utsendingar ein månad før GF, for i alle år eg har vore med, har mange vore seint ute med å melde seg. Når det er sagt, har administrasjonen og styret ikkje hatt store forventningar om at utsendingstalet til GF skal verte så mykje høgare enn før – når vi arrangerer det i november i staden for om sommaren. Før har misjonsfolket vore med på GF som ein del av ein ferietur, og no kombinerer vi GF med ein leiarkonferanse. Det seier seg sjølv at det er to ulike settingar, og til dels kan ein seie at to ulike konsept appellerer ulikt, men styret har vore klar på at vi vil prøve dette denne gongen. Og så er vi klare til å bli positivt overraska over mange som melder seg heretter.»

I oktobernummeret av Sambåndet som kommer ut i neste uke, får du blant annet treårsmelding og regnskapsopplysninger fra ImF. På imf.no finner du også meldinger fra blant annet kretser og skoler, samt enda flere regnskapsopplysninger.  

PÅMELDT: Mens Linda Rusken Santistevan skal på sin tredje lederkonferanse i ImF-regi, er det første gang for John Morten Espevik. FOTO: PRIVAT. FOTOMONTASJE: ImF MEDIA

Til Lederkonferansen for å bli inspirert

John Morten Espevik og Linda Rusken Santistevan skal bruke Lederkonferansen for å jobbe med menighetsutvikling.

Både Laurhammer bedehus og Bygstad Indremisjon har valgt å bli med i Futurum, en prosess som går over tre år og som skal bidra til utvikling av menighets- og forsamlingsarbeidet.

‒ Vi skal ha første samling på nettverket Futurum på Lederkonferansen. Det er nytt og spennende, sier John Morten Espevik fra Bømlo, som er aktiv i Laurhammer bedehus, til Sambåndet.

Utveksling
Det er også første gang han er på Lederkonferansen, og han har meldt seg på før deltageravgiften øker natt til 18. september.

‒ Jeg har meldt meg på tidligere år også, men på grunn av sykdom ble det ikke noe av.

Hva slags forventninger har du til konferansen?

‒ Jeg har masse gode forventninger. Jeg tror det er et viktig arrangement hvor en treffer mange andre og kan utveksle erfaringer, og det er viktig for ledere som ønsker å utvikle sine forsamlinger.

Espevik har valgt å melde seg på seminarer i stedet for å få med seg generalforsamlingen (GF). Han er ikke den eneste fra Laurhammer bedehusforsamling som har meldt seg på Lederkonferansen. De er til sammen åtte-ti stykker fra forsamlingen som blir med, og seks av dem vil delta på nettverket Futurum.

Oppmuntring
Linda Rusken Santistevan er ansatt i Bygstad Indremisjon og skal også delta på Futurum-nettverket på Lederkonferansen. Forsamlingen har fulgt Futurum i to år.

‒ Jeg har vært med på de to første Lederkonferansene. Det har vært veldig bra, men jeg har ikke fått med meg seminarer. Nettverket Futurum har tatt hele tiden, sier hun.

Hva slags forventninger har du til konferansen?

‒ Jeg forventer at Futurumgruppa lager gode mål for videre arbeid i vår forsamling. Så tror jeg konferansen vil være en oppmuntring i arbeidet og gi ny giv i forsamlingen.

Inspirasjon
Som for Espevik blir det også første Lederkonferanse for Ole Inge Skagen fra Sogndal.

‒ Det har ikke lagt seg til rette for at jeg kunne dra på Lederkonferansen tidligere. Så er det samtidig GF, og det bruker jeg å få med meg, forteller Skagen.

Han og kona driver en barneklubb, og de ønsker inspirasjon i arbeidet.

‒ Vi har meldt oss på Awana-nettverket. Vi bruker ikke Awana på barneklubben, men vi har lyst til å lære mer om Awana. Så er jeg med i styret i Sogn og Fjordane Indremisjon, og da er det naturlig å dra siden det er GF. Og GF blir veldig spennende.

Hvilke forventninger har du til Lederkonferansen?

‒ At det gir inspirasjon å møtes til en større samling. Det blir som en storsamling med familien.

UNGE: ImF ønsker flere unge ledere på Lederkonferansen og GF. Bildet er fra et nettverk på Lederkonferansen 2017 som hadde mange unge deltakere. Foto: Brit Rønningen

Unge ledere får eget nettverk

ImF ønsker å få ungdom fra 16-20 år til å komme på Lederkonferansen og generalforsamlingen og tilbyr billig overnatting og rabatt på fellesreise og deltakeravgift.

‒ Det begynte etter fjorårets konferanse. Da kom det et ønske om et nettverk for unge ledere. Derfor er det nytt i år at vi har et nettverk for unge ledere som ImF-Ung har ansvaret for. Det er for ungdom fra 16 til 20 år, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til sambåndet.no.

Bærekraftig
Programmet for dette nettverket er klart. Redaktør Anne Solfrid Brennhovd i Snakk om tro vil undervise om trosforsvar, og daglig leder Andreas Norli i Ungdom i Oppdrag vil undervise om praktisk disippelskap under tittelen Jesus er Herre, mens bibelskolelærer ved Bildøy Bibelskole, Anne Furnes, vil undervise om at godt nok er godt nok.

‒ Vi håper det kommer unge ledere fra alle kretsene i organisasjonen. Det er en spennende livsfase, og det er mange som faller vekk fra troen og kristen sammenheng i 20-årene. Derfor ønsker vi å gi undervisning som kan bidra til bærekraftig tro hos unge ledere og til å utruste dem som ledere, sier daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen.

Tilrettelegging
Kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland har jobbet for å legge praktisk til rette for at unge skal komme på Lederkonferansen og generalforsamlingen (GF). Blant annet har ImF Rogaland leid hele leirstedet Fjell-ly for at ungdom fra 16-20 år kan overnatte billigere på madrasser på gulvet i gymsalen (gutter) og i et kafélokale (jenter) for 300 kr natten inkludert frokost.

‒ Ungdommer fra alle kretser er velkommen til å bo billig på Fjell-ly. Det er sendt ut informasjon om dette til lag i kretsene med oppfordring om å støtte unge ledere, understreker Lauvås.

Han anmoder de som er interessert i å overnatte på Fjell-ly, om å ta kontakt med ImF Rogaland på epost rogaland@imf.no. I tillegg får ungdommene 25% rabatt på deltakeravgiften samt på fellesreise via Plussreiser.

 Viktig
‒ Jeg har engasjert meg i dette fordi noe av det viktigste vi gjør, er å utruste unge ledere. Der er mange flotte ungdommer i lokale lag og forsamlinger og i leirarbeidet. Ungdommene betyr mye for arbeidet. Og Lederkonferansen og GF er en fin anledning for unge og voksne ledere til å være sammen, reise og oppleve noe sammen, sier Lauvås.

‒ Det er en veldig god sak at unge og voksne ledere kan komme sammen og få felles opplevelser. ImF satser på ungdom og ønsker å se et større innslag av ungdom på GF. Ungdommen er fremtiden, og det er viktig at de er med på Lederkonferansen og GF for å få ansvar og få prege organisasjonen, fremholder Kenneth Foss og minner om at påmeldingsfristen er 24. oktober, men at 17. september er frist for å få den rimeligste prisen.

‒ Vi er klare til å ta imot ungdommer, sier Andreas Evensen.

Misjonsfolk gleder Baronen

GF-START Borgund Folkehøgskole er full, men hotellene i Ålesund sentrum har ikke merket så veldig mye til at det er Indremisjonsforbundets (ImF) sin generalforsamling (GF) denne uken.

Økonomi- og administrasjonsleder Kurt André Henriksen i Si-Reiser har oversikt over hvor mange som har bestilt overnatting i forbindelse med GF.

– Det er 166 personer som har bestilt på et rom. Så er det 15 enheter – campingvogn, campingbil, combicamp – som har bestilt på Campingplass Borg. Hvis man regner tre personer på hver enhet, kan man si at det er cirka 200 som har bestilt overnatting, sier Henriksen til sambåndet.no.

Ventet flere
Aministrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF opplyser like før GF-start at det er 178 registrerte utsendinger til GF. Dette tallet kan fortsatt øke, fram mot forhandlngsstart i morgen, torsdag. Oppdatert torsdag: Det endelige tallet er 204. Det er én færre enn ved forrige GF, i 2013.

På Borgund Folkehøgskole er det plass til 110 personer, og der er det ifølge Henriksen fullt. For de som ikke får plass på skolen, har Si-Reiser gjort avtale med Thon Hotell Ålesund og Scandic Parken Hotell i sentrum av Ålesund og Baronen Hotell i Spjelkavik.

– Vi hadde ventet at flere tok kontakt for overnatting. Hotellene er ikke fulle, og Brusdalsheimen er ikke tatt i bruk i det hele tatt. Vi trodde det skulle være fullt på Campingplass Borg som har kapasitet til 30 enheter, forteller Henriksen.

Merker lite
Hotelldirektør Jorunn Dyb ved Thon Hotell Ålesund bekrefter det Henriksen sier.

– Det er veldig lite vi har merket til at det er ImFs generalforsamling. Vi hadde satt av 25 rom til gjester som skal til generalforsamlingen, men det er bare et par rom som vil bli tatt i bruk, sier Dyb.

Heller ikke Scandic Parken Hotell har stort innrykk av indremisjonsfolk som skal på GF.

– Si-Reiser spurte oss først om vi kunne holde av 50 rom. Så sa de at vi kunne redusere det til 10. Nå er det to rom som blir brukt, forteller resepsjonist Ovedie Hopen ved Scandic Parken Hotell.

Masse bookinger
For Baronen Hotell i Spjelkavik, som ligger nærmere Borgund Folkehøgskole, er det annerledes.

– Vi har merket at det er generalforsamling og har masse bookinger, sier hotelldirektør Kari Janne Myklebust ved Baronen Hotell. En rask sjekk viser at der har 46 personer booket i forbindelse med GF.

– Det er veldig viktig for oss som hotell at de legger arrangementet i nærheten av oss, legger Mykelbust til.

Gode meldingar om generalforsamlinga

Nærmare 1000 menneske var på det best besøkte møtet på generalforsamlinga i Lyngdal.

– Det var flest folk fredag kveld med mellom 950 og 1000 tilhøyrarar. Laurdagskvelden var nummer to med om lag 800, seier driftsleiar Bjarte Kjetilstad ved Lyngdal Bibelcamp til Sambåndet.

På kveldsmøta elles var det ifølgje Kjetilstad mellom 700 og 800 til stades i generalforsamlingsveka 24. til 28. juli. På bibeltimane med Leif Nummela var det vel 300 tilhøyrarar.

TILBAKEMELDING
– Det må me seia er ei god oppslutning. Folk på bibelcampen støtta godt opp. Eg fekk ein del tilbakemeldingar undervegs, og alle var positive. Ein som hadde vore på mange stemne i sommar, sa at dette var det beste, kommenterer  administrasjonsleiar Anja U. Heggen i ImF.

Folk har mellom anna sagt at dei var imponert over arrangementet, og at dei opplevde eit klart Jesus-fokus over generalforsamlinga.

– Og så har vi fått mykje skrøyt for songen og musikken, til dømes divisi og Pareli, seier Heggen.

Administrasjonsleiaren strekar under at ho ønskjer at alle typar tilbakemeldingar skal koma fram.

– Når det gjeld barneopplegget, ser me at det ikkje er mogleg å berre gå inn i det eksisterande opplegget for bibelcampen. Neste gong det skal vera GF i Lyngdal, må me ha eit eige barneopplegg som er tilpassa timeplanen for GF, seier Heggen.

Ein annan ting ein har sett, er at organiseringa av måltida ikkje var heilt ideel i starten av GF:

– Det var ikkje kveldsmat i byrjinga. Men etter kvart vart det mogleg å kjøpa kveldsmåltid i kafeen. Samarbeidet med KVS-Lyngdal var i det heile smidig og godt, seier Heggen.

KOLEKT OVER BUDSJETT
Totalt kom det inn 398.692 kroner gjennom kollekt og billettsal. Dette er over budsjettet på totalt 335.000 kroner, men mindre enn på førre GF i 2011, på Bildøy, då det kom inn 444.869 kroner i kollekt og 27.560 i billettsal. 110.000 av kollektpengane i år går til vedlikehaldet av Bildøy bibelskole, opplyser Heggen.

Administrasjonsleiaren har gjort seg nokre tankar om kvifor det kom mindre i kollekt på GF i år enn for to år sidan:

– Mange av dei som var på GF i år, hadde vore på campen i vekene før og gitt pengar då. Det kan vera ein årsak, seier Heggen

Ho har førebels ikkje oversikt over om arrangementet vil gå med overskot eller underskot.

FÅ DELAGATAR
Som meldt på sambåndet.no, var det 205 røysteføre delegatar til generalforsamlinga. Dette kan vera det lågaste antalet som har vore på ei generalforsamling i ImF. «Rekorden» er 306 – i Molde i 2009.

– Det er eit lågt tal. Me veit at me var seint ute med å senda ut fullmaktspapira, så det kan ha spela ei rolle, sier Anja U. Heggen.

MANGE TOK ORDET
Generalsekretær Erik Furnes i ImF er glad for at mange tok ordet under forhandlingane, særlig om strategiplanen fram mot 2020:

– Om det var færre delegatar i år, var det desto større engasjement i forhandlingsmøta enn på lang tid. Kjekt var det også å registrere at så mange kvinner tok del i debatten. Det er tydeleg at strategiplanen har fått eit fokus som kan føre vidare sentrale verdiar i vår indremisjonshistorie, samstundes som den utfordrar oss på fleire punkt der vi er blitt for svake, seier Furnes.

Generalsekretæren peikar på at det kom gode innspel også under forhandlingsmøtet:

– Dette vil ImF-styret ta med seg når planen no skal sluttførast. Så får vi håpe at den prosessen som ligg bak denne strategiplanen, kan føre til at mange nok har fått eit eigarforhold til den og dermed kan vere med og sette den ut i praktisk misjonsarbeid.

– Bibelen er levbar

- Me må ikkje bli så bibelske at me gløymer at Bibelen er levbar, seier nyvalt forbundsstyremedlem Vegard Soltveit.

På forhandlingsmøtet fredag 26. juli var det strategiplanen fram mot 2020 som var tema på generalforsamlinga til Indremisjonsforbundet. Mange ville ha ordet, og dirigentane sin plan om å avslutta til middag kl. 15, lot seg ikkje gjennomføra (langt frå alle innlegga er referert her, red.anm.).

Fire hovudpunkt

Dei fire hovudpunkta i planen er misjonær i Norge, disippel av Jesus, trua i heimen og kvardagsdiakoni (du finn lenke til heile planen nedst).

– Utfordringa er korleis vi skal ta dette frå papir til levd liv, understreka Runar Landro frå Fredheim forsamling i Sandnes.

– Me treng at Den heilage ande er oss nærare, framheva Glenn Nord-Varhaug frå Nordhordland Indremisjon.

Om korleis dette kunne skje, sa han dette:

– Nokre her har sagt at bedehuset er viktig. Men slik eg ser det, er det ikkje bedehuset som er viktig, men dei folka som høyrer til der, og at Guds ord blir delt med andre.

Abort

Liv Måseide frå Torvik Indremisjon etterlyste eit sterkare engasjement frå ImF i abortspørsmålet:

– Kva kan me gjera for å berga liv? Me kan be om vern av barna i mors liv og støtta dei som ber barna fram, sa Måseide, som òg tilrådde folk å melda seg inn i organisasjonen Menneskeverd (der Indremisjonsforbundet er ein av 40 støtteorganisasjonar, red.anm.).

Kjetil Samuelsen frå Randesund Indremisjon meinte ImF burde setja eit mål for kva nivå gjevartenesta skal vera på i 2020, og då særleg ordninga gåver med skattefrådag (FGS).

– Dei fleste av oss har god råd. Det burde òg ImF ha, sa Samuelsen.

Bad om signal til styret

Tor Andre Haddeland frå Hægebostad ImF var opptatt av å setja planen ut i praksis:

– Eg er livredd for at dette skal bli papir. Eg vil prøva for min del å setja av tid til å vera saman med folk, sa Haddeland.

Reidar Røyland frå forbundsstyret oppmoda folk om å melda inn konkrete behov til styret.

– Me treng signal om kva me kan gjera for, til dømes, at nokon skal slå seg ned ein stad der det er lite kristent arbeid, sa Røyland.

– Bibelsk i handling

Og då er me tilbake til Vegard Soltveit, som dagen før vart valt inn i forbundsstyret (sjå eiga sak). Kva tenkjer han om nettopp dette som Røyland trekte fram?

– Forbundsstyret kan ikkje styra dette. Guds ord må ta tak i folk. Og eit mål  med strategiplanen er jo at me skal koma tettare på Ordet; leva det ut – vera bibelsk òg i handling. Bibelen utfordrar oss på korleis me skal leva, seier Soltveit til sambåndet.no.

Soltveit strekar under at målet om å «sende menneske til å busette seg i delar av landet der det er lite kristen verksemd» slett ikkje berre gjeld unge:

– Folk i alle aldrar kan gjera dette, pensjonistar òg. Alle kan gjera det, og nokon gjera det. Kanskje leiarar må gå føre, kanskje nokon i forbundsstyret, høgttenkjer Soltveit og held fram:

– Nokre familiar kan gå saman om å gjera det. Kvar og ein av oss må ta nokre skritt i tru. Grasrota må i rørsle, og forbundsstyret må vera forbilder i praksis.

Ropet frå Sogn

– Rådgjevar Trond Johansen i Sogn og Fjordane Indremisjon har, som han uttrykte det no på generalforsamlinga, «ropa i to år indremisjonsland» etter nokon som vil koma og driva familiearbeid i kretsen hans, utan resultat. Kva tenkjer du om det?

– Me må synleggjera og konkretisera. Til dømes velja ut ei bygd og invitera konkrete personar med på ei uforpliktande omvisning der. Kanskje nokre stader kunne blitt presentert på generalforsamlinga eller i liknande fora. Det er slik Norsk Luthersk Misjonssamband gjer det, då med land i staden for bygder. Det blir for stort å gapa over alle dei 1,7 millionar menneska som bur på stader der ImF har verksemd, under eitt, resonnerer Vegard Soltveit.

Soltveit er tilsett i full stilling som forkynnar i ImF Sør, men skal vera utleigd i 80 prosent til to bedehus i krinsen. Då er det ungdomsarbeid som står sentralt.

– Endringar kjem

Då generalsekretær Erik Furnes i ImF oppsummerte debatten om strategiplanen, trekte han mellom anna fram dei kvinnelege delegatane:

– Eg trur det er sett uoffisiell verdsrekord i antal kvinner som har teke ordet på ei generalforsamling i ImF!

Furnes understreka at strategiplanen er eit dokument som kan brukast på alle nivå i organisasjonen.

– Om me ikkje ser noko der framme, vil me berre koma til å repetera det me tidlegare har gjort, sa han.

Generalsekretæren lova å ta med signala som kom i debatten, inn i det vidare arbeidet med planen i forbundsstyret:

– Det vil bli endringar i planen, sa Erik Furnes.

Generalforsamlinga var samrøystes i at den planteksten som var lagt fram, kunne vera grunnlag for arbeidet framover.

Her kan du lesa strategiplanen: http://imf.no/gf/files/2013/06/strategiplan.pdf

 

 

 

 

– Tyngre enn jeg trodde

Øyvind Angelskår kom fram til Lyngdal Bibelcamp kl. 13.20 mandag 8. juli - etter 42 mil på sykkelsetet til inntekt for Bildøy Bibelskole.

– Akkurat nå føles det helt greit. De siste par milene gikk det så det suste i nedoverbakke, sier Angelskår til sambåndet.no like etter målpassering.

Etter å ha finregnet på kilometrene har IT-lederen i Indremisjonsforbundet (ImF) kommet til st han har tilbakelagt 42 mil i løpet av de siste fire og en halv dagene. Første etappe hadde han selskap av sønnen Håkon Andreas.

– Den tyngste etappen var over Jæren. Da hadde jeg motvind og kunne ikke slappe av et eneste sekund. Tre mil før jeg kom fram til Ognatun, var jeg så gåen at jeg måtte legge meg ned og sove et kvarters tid,. Da var jeg omtrent tom for krefter, sier Angelskår.

IT-lederen innrømmer at turen totalt sett var tyngre enn han trodde:

– På det tyngste hadde jeg mye verk i knærne, men det var delig å merke at det ga seg når jeg fikk strukket litt ut, sier Angelskår.

Sykkelturen var som kjent ledd i innsamlingsaksjonen til fordel for generalvedlikeholdet sv Bildøy Bibelskole. Så var det verdt det?

– Akkurat nå tenker jeg det. Men når jeg ser at det bare har kommet inn 1500 kroner i løpet av turen, blir jeg litt mer i tvil, sier IT-lederen. Heldigvis hadde folk tegnet seg for 35.000 på forhånd.

Angelskår håper imidlertid at det løsner nå når det blit kjent at han nådde målet for turen.

– Jeg har snakket med flere om årsaken til turen, blant andre en syklist jeg traff på Bønlo, med bakgrunn i ImF på Fitjar, men nå bosatt i Tromsø, forteller Angelskår.

Om få dager legger generalsekretær Erik Furnes i ImF ut på samme tur.

– Har du noen råd til ham?

– Det må være at det er lurt å ha munnen lukket når man sykler i bratte nedoverbakker, sier Øyvind Angelskår med sedvanlig underfundighet.

Bilder fra turen kan du se på Instagram ved å søke på hashtag #imfsykling

Skjema for å gi din støtte til Bibelskolen finner du her: imf.no/gf/sykler-til-gf/

På samme side kan du følge Erik Furnes på hans tur. Møt gjerne opp langs veien, ta bilde og legg ut på Instagram med hashtag #imfsykling og #imfmedia

 

 

 

Med generalen på hjul

– Mi oppgåve er fyrst og fremst å rulla opp løypa for Erik, seier IT-leiar Øyvind Angelskår

Nokre feilvalde bokstavar tidleg i januar har ført til rullande sommarplanar for IT-leiaren. Men han tapte ikkje med vilje.

– Nei, eg kan garantera at eg gjorde alt eg kunne den kvelden for å vinna, sukkar han.

Erik i dragsuget.
Den skjebnesvangre kvelden var arbeidarfesten til ImF. Som ein del av underhaldninga spela Øyvind det populære nettspelet WordFeud mot Kenneth Hjortland, adm. leiar i Bergens Indremisjon. Premissane var klåre: taparen skulle sykla til GF i Lyngdal for på den måten å samla inn pengar til Bibelskulen. 69 deltakarar lova straks å gje minst 500 kroner når Øyvind eller Kenneth rulla inn i Lyngdal.

– Men sommarplanane mine inneheld ikkje GF dette året, så det passa rett og slett ikkje inn å sykla. Eg kunne berre ikkje tapa, seier Øyvind med smerte i stemma.

Men slik vart det ikkje. Han tapte, og tapet fekk konsekvensar.

For den andre premissen denne kvelden var: dersom vinnaren får meir enn 465 poeng, så skulle Erik Furnes sykla med. Vinnaren fekk 488.

Banar veg.
På grunn av ulike sommarplanar skal Øyvind og Erik begge sykla ned i god tid før GF startar. Erik startar 11. juli. Då er Øyvind for lengst i mål.

– Kjem du då til å leggja ut hindringar i vegen for Erik slik at du får ei betre tid enn han?

– No er ikkje dette ein konkurranse, men hadde det vore ein konkurranse, ville mitt mål vore å vinna på ærleg vis, ikkje med fusk, seier IT-leier Øyvind Angelskår bestemt.

– Eg tenkjer vel heller at min jobb er å rulla opp løypa for Erik. Det er mest så eg får lyst til å seia: etter meg kjem det ein som er langt større – og som har langt betre sykkel.

Nytt bakhjul.
For der generalsekretær Furnes har alliert seg med kretsleiarane og fått påspandert seg ein ny sykkel, har ikkje Øyvind Angelskår fått same gåva frå sine (ikkje-eksisterande) IT-kollegaer.

– Men eg skal få meg nytt bakhjul, understrekar han.

Han reknar uansett med å ha ein viss fordel.

– Eg har sykla til og frå jobb dei siste fire åra. Dermed er eg veldig godt trent – for korte løp i kupert terreng.

– Så då blir det litt nedtur om du ikkje slår generalen likevel?

– Nei, for her er det berre å erkjenna at det blir ein seier i seg sjølv å nå fram. Klarer vi det, utløyser det minst 35 000 til Bibelskulen.

– Og dersom ein av dykk ikkje kjem til mål?

– Då vert det opp til misjonsfolket å vurdera om innsatsen vår likevel var så god at det fortener nokre kroner til bibelskulen.

 

LES OGSÅ: lettere krank av kretsene

 

 

Gode tall for GF

I disse dager foregår den endelige evalueringen av GF 2011. Mest gledelig er de økonomiske tallene.

– De foreløpige regnskapstallene viser et underskudd på cirka 6 000, kroner, forteller økonomileder i Indremisjonsforbundet, Ingebrigt S. Sørfonn.

Dette er svært gode tall i forhold til tidligere år. Til sammenligning gikk forrige GF med et underskudd på 420.000, medregnet kollekter og gaver.

– Selv om GF 2009 var et bra arrangement, ble det veldig kostbart. Vi tok med oss erfaringene fra forrige gang inn mot årets arrangement.  Styret var også veldig klare på at det var nødvendig med en forsiktighetslinje uten for dyre investeringer, forteller Sørfonn.

– Har forstått ansvaret
I tillegg gleder organisasjonen seg over gode gavetall. Totalt kom det inn 445.000 i løpet av stevnedagene. Dette tallet inkluderer 121.000 som ble gitt til Asia-Link, og gaver til Finnmarksarbeidet. Totalt går rundt 262.000 til forbundet.
– Under GF-forhandlingene klarte vi på en positiv måte å formidle at medlemmene, misjonsfolket selv, må være med å ta ansvar for organisasjonens økonomi. Det som ble gitt gjennom kollekt og annet viser at folk har forstått dette, mener økonomilederen.

En av grunnene til at Årets GF har mindre utgifter er det tette samarbeidet med bibelskolen.
– Kortere avstand gir lavere utgifter, forklarer han.

I forhold til tidligere år var utgiftene mindre til hall og leie AV-utstyr, i stor grad ble eget utstyr benyttet. Også mesteparten av inntektene fra matsalg og overnatting tilfaller bibelskolen og Fjell-ly leirsted, i stedet for eksterne firma.

Fast på Bildøy?
– En av de tingene som har vært viktig for arrangementskomiteen å evaluere i ettertid, er synergieffekten av det å arrangere GF så tett opp i mot bibelskolen, og det at pengene på en måte forblir i organisasjonen, forteller Anja Ulveseth Heggen, sekretær i arrangementskomiteen.

Flere har ivret for at GF burde arrangeres fast på Bildøy, hvor man etter hvert har opparbeidet seg kompetanse og erfaring på det å arrangere stevner. Andre mener at det ligger for lite sentralt, noe som gjør det vanskelig å mobilisere misjonsfolket.
– Generalforsamlingen i 2013 blir ikke på Bildøy, men med tanke på fremtidige stevner kan det diskuteres, sier Ulveseth Heggen.

– En av fordelene med å bruke Bildøy er at det gjør det lettere for ImF sentralt å gjøre jobben, utdyper hun, og legger til at fasilitetene finnes der.
– Men vi har også muligheter på de andre stedene vi driver arbeid. Tanken bak å variere arrangementssted er å forhindre at det blir for mye arbeid på få ildsjeler, og at disse trenger en pause mellom slagene.

En vei å gå
Sammenlignet med de foregående generalforsamlingene i Molde og Stavanger, var oppmøtet dårligere. Generalsekretær Erik Furnes har tidligere spurt om hjelp til å knekke koden med å lokke misjonsfolket til Bergensregionen. Dette har han fått lite respons på.

– Vi har en vei å gå for å få samlet folket, vedgår Furnes.
– Dette GF var et arbeidsmøte uten de store vedtakene. For noen er sakene en viktig faktor for å møte opp. Andre har tidligere etterlyst mer fokus på det nære arbeidet og muligheter for de gode samtalene. Dette satset vi på i år. Derfor er jeg takknemlig for de som møtte opp, og var med på å gjøre disse dagene så fine, betrakter han.

Selv om det er vanskelig å gjøre alle til lags, har tilbakemeldingene på møteinnholdet vært bra.
– Det var et nærvær av Gud over dagene, og mange har fortalt at de ble berørt. Og dét er tross alt det viktigste, avslutter generalsekretæren.

broder Yun

– Jesus elsker deg

– Uansett hudfarge, så elsker Jesus deg, sier broder Yun.

– Jeg er så takknemlig for misjonærene som ble sendt til Kina, som fortalte oss om Jesus, sier broder Yun engasjert.

Han gjestet generalforsamlingen til Indremisjonsforbundet (ImF) lørdag kveld under visjons-og misjonsmøtet til indremisjonsfolket. Bibelskolehallen var smekk full med sine 900 sitteplasser, og møtet ble overført på skjerm til skolebygget der folk som ikke fikk plass i hallen, fulgte møtet. Med stort engasjement delte han sin historie og sterke vitnesbyrd fra et liv i tjeneste for Herren.

– Med evig kjærlighet
Hans historie starter i Kina, der han kommer fra. Moren hadde tatt i mot Jesus da kommunistene kom. Misjonærene måtte forlate landet etter kommunistenes inntog, og de sa til moren: “Vi må dra nå, vi kan ikke være her lenger. Husk at Jesus elsker dere med evig kjærlighet.”. Siden fulgte en stor opprensing av kristne i Kina. Mao satte alle kristne ledere i fengsel, forteller Yun.

– Mot slutten av revolusjonen sa Mao: “I dag er kristen tro kommet til museet”. Men Mao tok feil. I dag er Mao på museet, mens Jesus lever, sier broder Yun til stor applaus fra en fullsatt bibelskolehall.

Videre forteller kineseren om familien sin. En stor hungersnød rammet Kina, og millioner av mennesker døde. Blant dem var eldste bror til broder Yun. Så ble faren syk og fikk kreft.
– Min mor så ingen fremtid for oss. Og en natt ville hun ta sitt eget liv. Hun satte frem en stol og hadde gjort klart for å henge seg selv. Da hørte hun en røst som sa “Kom tilbake, mitt barn. Jeg elsker deg”. Da kom hun til å tenke på hva misjonærene hadde sagt om Jesus som elsker alle. Hun tenkte at dette måtte være Gud som snakket til henne. Hun bøyde seg ved stolen og overlot sitt liv tilbake til Gud, forteller Yun.

Helbredet
Faren var fremdeles syk. Moren vekket han samme natt som hun bøyde kne og sa ” Jesus elsker deg”. Så vekket hun barna og sa:” Det finnes håp. Vi skal be i Jesu navn sammen”, forteller Broder Yun.

– Vi elsker han fordi han elsket oss først. Gud har gjort så mye for oss og han har ikke glemt deg, sier Yun. Den dramatiske historien fortsetter: Innen en uke ble faren helbredet for all kreft, sier broder Yun til en lydhør forsamling. Da han så at faren ble helbredet, overlot Yun sitt liv til Gud. Han begynte så å studere i Bibelen. Han lærte seg evangeliene og apostlenes gjerninger utenat. Da kalte Gud han. – “Stå opp og bli mitt vitne i vest og i syd”, sa Gud til Yun.

Så begynte han å gå mot vest. I den første landsbyen han kom til, bøyde ti mennesker kne for Jesus. Siden fortsatte han å forkynne i Kina. Der sies det at han var en av lederne i det største nettverket av husmenigheter i Kina, som omfatter flere titalls millioner troende. Siden skulle han flykte fra Kina på grunn av forfølgelse og bli pågrepet i Burma, der han ble holdt fenglset og torturert. I fengselet vitnet han for medfanger og døpte noen av dem. Etter at han slapp fri etter sju måneder, bor han nå i Vesten med kone og to barn.

– Gud forløser
En historie som broder Yun er særlig opptatt av, er historien om de fem brød og to fisker, da Jesus mettet de 5000. Jesus talte til folket, og de var sultne. Disippelen Andreas var på leit etter noe å spise, og kom tilbake med en gutts matpakke som bestod av fem brød og to fisker. Dette velsignet Jesus, og disiplene fikk gi folket å spise. Det ble rikelig med mat, til og med mye til overs.

– Jeg spurte min mor hva dette betydde. Hun sa det handler om hva man har i seg. Vi har to hender, to øyne, to føtter, en munn, to ører. Jeg lærte at Gud er virkelig og lever, og at han bruke det jeg har. Gud kaller også deg til å gjøre noe du ikke kan gjøre selv, sier Yun. Han fortsetter:
– Herren er min hyrde. Han er en god hyrde. Vi må se mot himmelen, se opp til Gud først. Så forvandles vår situasjon. Tro på at Gud førløser din nasjon og din situasjon.  Herren er den gode hyrde for det norske folk. KPK