Innlegg

ULIKE SYN: Konstituert kretsleder Odd Sverre Hove i Nordhordland og kretssekretær Sondre Johannes Orrestad i Sogn og Fjordane ser litt ulikt på virksomheten "mirakelpredikantene" Svein-Magne Pedersen og Tor Roger Edvardsen har hatt på Teletorget. Foto: ImF Media arkiv

Kretsledere uenige om «mirakelpredikantene»

Både Sondre Johannes Orrestad og Odd Sverre Hove er blitt utfordret til å kommentere virksomheten til Svein-Magne Pedersen og Tor Roger Edvardsen. De er ikke helt enige.

Det har stormet rundt Svein-Magne Pedersen og Tor Roger Edvardsen de siste ukene, og det begynte med at VG 16. juni publiserte en stor reportasje om «mirakelpredikantene». Pedersen skal ifølge VG ha tjent 28 millioner kroner på telefonhelbredelse siden 2007. En slik telefonsamtale koster 14 kroner i minuttet.

Kritisk
I Vårt Land 20. juni kommenterer blant andre konstituert kretsleder i Nordhordland Indremisjon, Odd Sverre Hove, virksomheten til Pedersen og Edvardsen, mens kretssekretær i Sogn og Fjordane Indremisjon, Sondre Johannes Orrestad, gjør det samme til NRK Sogn og Fjordane.

Orrestad er kritisk til at Pedersen og Edvardsen tjener penger på å be for folk som er syke, og kretssekretæren refererer til Matt 10,8: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.»

For enkelt
Hove mener at det blir for enkelt å tolke skriftstedet som at evangeliets gave skal være gratis. – Det er klart at Jesus og disiplene hadde driftsutgifter, og at de fikk det de trengte fra menneskene de møtte. Og det er klart uttrykt i Bibelen at ansatte i kristne virksomheter skal motta lønn, sier han til Vårt Land.

Enig
‒ Jeg er helt enig med Hove i at de som arbeider i kristne sammenhenger, skal ha lønn. Mitt poeng er at vi har en lang tradisjon i Indremisjonsforbundet hvor vi baserer inntektene våre på gaver. Det er de kristne forsamlingene som står for lønn til arbeiderne, sier Orrestad til sambåndet.no.

Tjeneste
‒ Så du mener det er en forskjell på å få lønn for å forkynne og ta penger for å be for folk?

‒ Ja, det er en forskjell. Det er en veldig fin ting å ha forbønn. I tilfellet med Svein Magne Pedersen er det tydelig snakk om en tjeneste for kristne og ikke-kristne der de tar betalt fra de som ønsker forbønn, og i tillegg – ifølge VG – tjener de seg rike på noe som vi er oppfordret om å gi gratis. Det er noe annet enn når en kristen forsamling går sammen om å lønne en diakon eller forkynner. Både når det gjelder Pedersen og Edvardsen, er det vanskelig å definere hva slags driftsutgifter de har. Teletorgtjenestene er derfor i en etisk gråsone, men nå har begge gått inn for å avvikle disse tjenestene, og det hadde de vel ikke gjort dersom det var helt innenfor, sier Orrestad.

Hove har et kort svar når Sambåndet ber ham kommentere at Pedersen og Edvardsen vil avvikle teletorgtjenestene.

‒ Det får de bestemme selv, svarer han.

Ikke forbudt
‒ Hva tenker du om at en i Indremisjonsforbundet tenker ulikt om «mirakelpredikantene» og deres innsamlingsmetoder?

‒ Av de to fokuserte predikantene sokner Edvardsen til trosbevegelsen, mens Pedersen er klassisk pinsevenn. Derfor er det lettere for indremisjonsfolk å sympatisere med Pedersen. Hans syn på helbredelsesbønn står vårt syn en del nærmere, sier Hove og tilføyer:

‒ Når stiftelsen som lønner Svein Magne Pedersen, finansierer virksomheten sin via telertorget, er det normalt en ærlig sak som ikke strider mot Matt 10:8ff, men som tvert imot faller inn under 1. Kor 9:14 – «Den som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet». Teletorg-finansiering av kristen virksomhet er ikke forbudt noe sted i Bibelen.

Les også: Blir evangeliet hindret? (om TV Visjon Norge)