Innlegg

FRA SCENE TIL NETT: Helt Fri fra Tro & Medier har tatt undervisningen fra sine seminarer om porno og laget et nettkurs for å hjelpe folk ut av pornoavhengighet. Her fra et seminar i 2018. Arkivfoto: Markus Plementas, KPK

Mener porno går «under radaren» blant kristne

Tro & Medier lanserer et nytt nettkurs for å hjelpe folk ut av pornoavhengighet. – Det er et kjempebehov for denne typen undervisning i kristne miljøer, sier Alexis Lundh.

– Dette er et kurs som tar deg på en reise inn mot å kunne leve i frihet fra pornografi. Vi har sett behovet for et slikt kurs lenge, sier Alexis Lundh. Han er leder for Helt Fri, Tro & Mediers plattform for kompetanse og kunnskapsformidling om pornografiens skadevirkninger.

Kurset består av seks videoer som ifølge Lundh kan sees på egenhånd eller gås gjennom i en gruppe.

– De ulike bolkene inneholder viktige elementer for å komme fri fra pornoavhengighet. Dette er en prosess mange finner vanskelig. Vi har god erfaring med å snakke om dette i felt og vet at det er stor etterspørsel etter mer, sier han.

Fullbookede seminarer

Lundh har de siste årene reist land og strand med seminarer og foredrag om pornografi i regi av Helt Fri.

– Vi får mange spørsmål om hvordan man kan komme seg ut av det folk selv betegner som en avhengighet til pornografi. Derfor har vi tatt deler fra denne undervisningen og laget ulike videoer til et nettkurs, sier han til Kristelig Pressekontor.

Nylig har Helt Fri ansatt en person til som skal reise rundt med undervisning og formidling om pornoens skadevirkninger.

– Vi rekker ikke over alt og er stort sett fullbooket. Pornografien eter om seg, og vi forventer en økning i etterspørselen da unge nå enkelt har en inngang til porno gjennom sosiale medier og dataspill. Her har vi et ansvar som voksne og som kristne, sier Lundh.

Viktig i kristne miljøer

Lundh mener det er et kjempebehov i kristne miljøer for undervisning om pornografi.

– Disse problemene går gjerne under radaren her. Det er mange som sliter med det nå, eller har hatt en fortid de ikke har tatt et ordentlig oppgjør med, sier han.

Kurset er også vinklet inn mot den kristne troen.

– Porno lyver om seksualitet. Når vi leser Bibelen og setter seksualiteten inn i en ramme som handler om å gi og ikke ta, får vi en helt annen inngang til å snakke om den, sier Lundh.

Han tror også at det finnes et ekstra lag av skam blant pornoavhengige som er kristne.

– Det er knyttet stor skam til dette. Det er jo i konflikt med alt vi tror på når det gjelder menneskeverd og seksualitet. Vi bruker en hel bolk på å snakke om skam. Skammen trives ikke der den blir satt ord på, sier Helt Fri-lederen.

Tilbyr e-coach og anonymitet

I tillegg til videoene, som ligger gratis og åpent tilgjengelig på Tro & Mediers plattformer HeltFri.net og omGud.net, tilbyr organisasjonen deltagere som ønsker det, å bli koblet på en e-coach.

– E-coachen er ikke en profesjonell terapeut, men en person som kan komme med råd og være en medvandrer for den som ønsker å bli fri fra pornoavhengigheten, forteller Lundh.

Han legger til at deltagere kan velge å være helt anonyme selv om de ønsker en slik medvandrer.

– Dette er et felt hvor vi ønsker å være varsomme. Vi er ikke fagfolk, det er vi tydelige på, men vi ønsker å formidle en bedre historie.

– Ikke noe nytt

Lundh påpeker at dette med skadelig lyst og begjær ikke er noe nytt.

– Det er bare å lese Bibelen, det, så finner du mange eksempler på dette. Men vi prøver å sette det inn i samtiden og gi noen veier ut, sier han.

Han håper mannsgrupper, menigheter og andre kristne forsamlinger vil benytte seg av nettkurset.

– Det er få som har satt seg inn i dette. Det er jo ikke akkurat et spesielt oppmuntrende landskap å bevege seg i, men vi tror det er viktig, avslutter han. KPK

FAR OG SØNN: Menn i alle aldre samlet seg for å høre Alexis Lundh, som arbeider i organisasjonen Tro og medier, og sønnen Ruben (17) snakke sammen om hva lett tilgjengelig pornografi gjør med synet vårt på sex. FOTO: Markus Plementas, KPK

‘- Gud har satt rammer for seksualitet

17 år gamle Ruben Lundh har erfart at det ikke alltid er like lett å stå fram med et bibelsk syn på seksualitet og samliv.

‘- Men hva står man for om man ikke tør å stå inne for noe som man virkelig bryr seg om, sier Ruben Lundh.

sambåndet.no har den siste tiden publisert to artikler om arbeidet som Alexis Lundh og Tro & Medier driver for å undervise om hvilke konsekvenser pornografi kan ha og hvordan både unge og foreldre kan møte det rådende synet i samfunnet på sex og samliv. Artiklene har tatt utgangspunkt i et seminar Alexis Lundh hadde i Betlehem i Bergen i regi av Bergens Indremisjon.

I forrige uke var Alexis Lundh i Misjonssalen i Ålesund sammen med sønnen Ruben. På «Guttekveld om det å være fri» snakket de om hvordan fedre, menn og ledere kan «modellere de viktigste tingene i livet» og stilte spørsmålet om hvem som «eier definisjonsmakten på kjærlighet». Det handlet også om pornografi og hva dette gjør med oss og verdiene våre.

Kristelig Pressekontor (KPK) var til stede og kan rapporter om at menn i alle aldre samlet seg for å høre Alexis Lundh og sønnen Ruben (17) snakke sammen om hva lett tilgjengelig pornografi gjør med synet vårt på sex.

Tilhørerne besto av fedre, noen sammen sine sønner helt ned i 13-årsalderen, det var unge voksne, godt voksne og eldre menn.

Bibelens seksualitet

Temaet som far og sønn tok opp, handlet blant annet om Barneombudets ferske rapport. Nakenbilder på mobil og uønsket seksuell oppmerksomhet blir stadig vanligere blant ungdom. Rapporten er basert på samtaler med 200 ungdommer i Norge på fire forskjellige steder – og viser at seksuelle krenkelser blir stadig mer vanlig blant norsk ungdom.

– Det er mye mer aktuelt å snakke om dette med barna sine i dag enn tidligere på grunn av tilgjengeligheten. Hva skal vi snakke med barna våre om, og hvordan skal vi videreføre det bibelske perspektivet på seksualitet, spør Alexis.

– Det er viktig at dette ikke blir et tabu-tema for fedre å ta opp med sønnene sine, svarer Ruben bekreftende på farens spørsmål.

– Tøft å skille seg ut

Ruben takker faren for at han hele veien har vært et godt forbilde for ham i oppveksten. Det har vært vanlig i familien å prate åpent og ærlig ut om ting. For ham er det naturlig å stå inne for det bibelske synet på seksualitet og samliv.

Det å være ungdom i dag er vanskelig. Alle sønner bør ha en slik far. Det har betydd utrolig mye for meg at han har valgt å bruke mye tid på meg i oppveksten, sier Ruben.

Hvordan er det å skille seg så tydelig ut blant ungdom der seksuell selvskryt og krenkelser er vanlig?

– Man møter mye motstand og føler seg ofte alene. 

Han tror også det er lettere å være et godt forbilde for andre dersom man står tydelig for det selv. Han har også en kjæreste, og de to er enige om at sex tilhører ekteskapet.

– Jeg tenker at Gud har satt sine rammer for en grunn, sier Ruben.

– Hvordan er det å stå på scenen sammen sin far og snakke om pornografi?

– Det er veldig kult. Det er et såpass viktig tema at det gjør jeg gjerne, sier Ruben.

Pornoens konsekvenser

Posisjonen om å snakke sant om pornografiens virkninger og konsekvenser, er ledig i Norge, mener Alexis Lundh. Det er en posisjon han ønsker å ta. I forrige uke var han også på Greveskogen videregående skole i Vestfold for å snakke om temaet som ren kunnskapsformidling.

– Jeg har en forventning om at tematikken vi bygger mye kompetanse om, vil bli etterspurt da vi som samfunn har store utfordringer knyttet til bevisst mediebruk og seksualitet.

Han mener den nye rapporten om seksuelle krenkelser blant ungdom viser at unge etterspør tydelige grenser, rammer og voksne som tør å prate om dette.

– Jeg skulle gjerne sett flere ledere og voksne som tar et større ansvar ovenfor den kommende generasjonen, sier han.

Ruben er enig med faren sin om dette.

– Mange barn lærer ikke om hva som er greit og ikke greit å si. Det starter gjerne med språkbruken, og man kaller hverandre for stygge ting allerede i 3. og 4. klasse, sier Ruben.

Tok med seg sønnen

Blant de fremmøtte denne fredagskvelden var Morten Reindal som kom med sin 13-år gamle sønn Mathias Reindal.

– Jeg var litt usikker på om Mathias var for ung for denne settingen, men nå syntes jeg overhodet ikke det. Undersøkelsen fra Barneombudet viser jo at det starter kanskje enda tidligere, sier Morten Reindal.

Han mener ungdom i dag blir bombardert med så mye lett tilgjengelig pornografi sammenlignet med hva som var tilfellet da han var ung.

– Det finnes i dag lite god og sann undervisning i skolene. Når det kommer ting som dette, så syntes jeg det er viktig at Mathias får høre noen som står for et annet synspunkt, sier Morten Reindal.

Mathias selv syntes det var flott at faren inviterte ham med på denne guttekvelden.

– Jeg syntes dette var spennende. Jeg kjenner meg igjen i mye av det som ble sagt her, sier Mathias. KPK

Snakkar med unge om porno

– Få snakkar sant om porno, seier Alexis Lundh som heldt seminar om porno på KRIK sin Explore-festival.

I 2017 har Alexis Lundh frå Tro & Medier undervist om porno i mange kristne samanhengar. På nyttårsfestivalen til KRIK (Kristen idrettskontakt), Explore, tok han pornopraten med dei rundt 1200 deltakarane der. Festivalen starta 28. desember og blir avslutta i dag.

HELT FRI: Alexis Lundh er leder for HeltFri.net, et arbeid innen Tro & Medier. Foto: Kjetil Fyllingen

– Få snakkar sant om porno, og ein manglar kunnskap om skadeverknader, seier Lundh som er leiar for HeltFri.net som er eit arbeid i Tro & Medier.

Les òg: Snakker annerledes om rus og seksualitet.

Lundh har opparbeidd seg stor kompetanse innanfor pornografi og kva for skadeverknader det har. Han opplever at det vert tagt for mykje om dette temaet i kristne samanhengar.

– Pornografi og seksualitet er noko vaksengenerasjonen i dag slit med å prata om. Det har vi alltid gjort som kristne. Det handlar ofte om kunnskapsmangel, frykt og skam i eige liv, seier han.

Les òg: Gir ut barnebok om pornografi.

Om kjærleik

Generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll, seier ungdomane på Explore sjølvsagt òg fekk høyra om Jesus.

– Samstundes ynskjer vi å ta eit større ansvar rundt den kvardagen ungdomane lever i, der det er eit veldig stort press på kropp og seksualitet. Vi ynskjer å gje støtte og rettleiing om korleis dei rettar seg til pornografi, seier han.

Barn og unge i dag veks opp med eit enormt tilgjenge til pornografi.

– Dette dannar eit grunnlag og er ein læringsplattform for det som har med seksualitet å gjera. Det er jo løgn, og kjærleiken vert utelate, seier Lundh.

Han er oppteken av at seminaret, som han heldt for første gong under Get Focused-festivalen i haust, skal løfta ungdomane og ikkje trykkja dei ned.

– Her er det mykje å ta tak i. Eg set ord på kva kjærleik er og kva for eigenskapar kjærleik har, og så noko om pornografi og korleis han påverkar oss både som individ og i samfunnet, fortel Lundh som vil vera tydeleg på kor destruktiv pornografien er.

– Eg forankrar dette i forsking frå veldig anerkjende universitet som ofte døljast i denne debatten. Her er det enorm mangel på kunnskap blant både leger og sexologar. Vi finn særs bra dokumentasjon på at pornografi er skadeleg for samfunnet og einskildindivid.

ENORM TILGANG: Gjennom internett har dagens ungdom enkel tilgang til pornografi. – Pornografien er jo løgn og kjærligheten blir utelatt, sier Alexis Lundh i Tro & Medier. ILLUSTRASJONSFOTO: KPK

– Sjukt relevant

Etter pornoseminaret på Get Focused i haust fekk Tro & Medier mange tilbakemeldingar frå deltakarane.

– Seminaret var sjukt relevant! Det er eit utruleg viktig og relevant tema som mange ikkje tør eller vil snakka om blant ungdom, skreiv ei 17 år gammal jente i evalueringa.

Fleire av ungdomane fortalde at seminaret hadde endra synet deira på ting.

– Dette seminaret har endra synet mitt på så mange ting, spesielt på pornografi, skreiv ein gut på 16 .

– Eg vil ikkje ha den dritten i livet mitt, noterte ein 13-årig gut.

Opne ungdomar

Sjølv om foreldregenerasjonen gjerne teier eller finn det vanskeleg å snakka om pornografi, opplever Lundh at ungdomane er mykje meir opne og har nesten ingen sperrer.

– Dei har behov for å snakka om dette. Dei treng å høyra vaksne som er uredde og tør å snakka sant om dette, seier han.

Lundh trur ungdomane treng nokre språklege knaggar for å snakka om pornografi og kjærleik.

– Kva er kjærleik? Jo, han snakkar sant, og han krenkjer ikkje. I dag lever vi i eit krenkingssamfunn med deling av nakenbilete og liknande på nett. Det er ein enorm krenking mot kjærleiken og det som skal skje mellom ein mann og ei kvinne, seier han.

HeltFri-leiaren håpar ungdomane på Explore vil sitja igjen med kunnskap.

– Dei kjem til å utfordrast på å ta eit standpunkt på kva dei vil fylla tankane og hjartet sitt med, og eg håpar at dei sit igjen med ei avgjerd om at dette er noko dei ynskjer å ta avstand frå. KPK