Innlegg

LES BIBELEN er inspirert av Nasjonalbibliotekets lesekonkurranse. ILLUSTRASJON: BEDEHUSKIRKEN

Minidisipler på oppdagelsesferd i Bibelen

Da Bedehuskirken startet BibelLES, en konkurranse for å få barn til å lese i Bibelen, skulle den vare en måned. Nå fortsetter konkurransen etter initiativ fra barn.

‒ Vi er inspirert av Nasjonalbibliotekets lesekonkurranse. Flere av barna i Bedehuskirken har vært med i den, og de har syntes det har vært kjekt. Så da tenkte vi at vi kan gjøre det samme og ha en lesekonkurranse som går på å lese Bibelen, sier leder for Minidisipler i Bedehuskirken på Saron, Bryne, Hilde Birkeland.

Konkurranse
Den 11. oktober startet Bedehuskirken lesekonkurransen Bibel Les for barn i 1.-7. klasse. Barna kan lese i Bibelen selv eller få noen til å lese for seg ti minutter i Bibelen hver dag. For å være med må de registrere seg hver dag de leser. Konkurransen varer i fire uker, det blir premier til alle som deltar, og det trekkes ut ekstra premier, blant annet bowling på Stadion bowling på Bryne for to personer, til de som har deltatt ti dager eller mer.

Gøy
‒ Selve registreringen er ikke viktig. Registreringen er en gøy inspirasjon og motivasjon, men det viktigste er at de leser Bibelen. Det viktigste målet med konkurransen er at vi drømmer om barn som er glad i Bibelen og som leser Bibelen. Vi ønsker å legge til rette for at Bibelen er en del av den daglige rutinen i familien.

For Birkeland er også felleskap et viktig mål med konkurransen.

‒ Det er et fellesskap i å lese Bibelen sammen, og det er fellesskap i å vite at vennen din også leser Bibelen, sier hun.

Erfaring
I første omgang skulle konkurransen vare i fire uker. Da sambåndet.no snakket med Birkeland i slutten av oktober utelukket hun ikke at de vil fortsette med BibelLES.

‒ Vi har fått respons fra noen at de ønsker at vi skal fortsette, sa hun da.

Nå er de fire ukene over, men Birkeland opplyser at BibelLES fortsetter.

‒ Det er flere barn som har lyst til å være med på BibelLES.

Hva slags erfaring har dere gjort med konkurransen så langt?

‒ Noen leser jevnlig, andre leser av og til. Erfaringen er at flere blir med og leser mer regelmessig og flere tar initiativ til å lese Bibelen hjemme, sier Hilde Birkeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRILAGER: Hilde Birkeland i Bedehuskirken sørger for at denne hytta fylles med det utstyret som blir bestilt. FOTO: PETTER OLSEN

Utstyrssentral til beste for byen

Bedehuskirken på Bryne tjener byen med å bidra til at innbyggere med dårlig økonomi får gratis tilgang til friluftsutstyr.

− Utstyrssentralen begynte allerede i 2013 som et samarbeid mellom Time kommune og Nav Time, via en prosjektstilling som ble opprettet da. Bedehuskirken ble spurt om vi kunne administrere sentralen, sier Hilde Birkeland i Bedehuskirken til sambåndet.no.

Våren 2018 startet et samarbeid mellom Blå Kors Bryne, som ennå ikke formelt er stiftet, Time kommune og frilager.no. Sistnevnte er igjen et samarbeid mellom Stavanger Turistforening, Vesterlen speiderkrets, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd.

Handlingsplan
‒ Disse tre har inngått en samarbeidsavtale, der vi nå sammen har forpliktet oss på å videreutvikle sentralen, fortsetter Birkeland.

For Time kommune er utstyrssentralen blitt en del av arbeidet mot utenforskap. 

− For noen år siden vedtok Time kommune en handlingsplan mot barnefattigdom. Opprettelse av et utstyrslager ble en del av planen. Vi opplever det som en fin måte å jobbe forebyggende mot utenforskap, sier fritidssjef Stian Langeland i Time kommune.

Diakoni
På spørsmål om hvorfor Bedehuskirken har engasjert seg i dette arbeidet, svarer Birkeland:
‒ Bedehuskirken ønsker å være en kirke til beste for byen, og dette er en god arena for å tjene byen og menneskene som bor her. Vi har derfor ønsket å utvikle et diakonalt arbeid. Etablering av Blå Kors på Bryne har derfor vært en gave for oss, og det gir oss noen gode rammer til å jobbe med diakoni innenfor.

Hentekode
Utstyrssentralen fungerer slik at man bestiller ønsket utstyr på frilager.no. Utstyret hentes og leveres i trehytta som er plassert utenfor Saron og som har egen hentekode. Slik bestemmer man selv tidspunkt for henting og levering. Det er også mulig å levere inn godt utstyr til sentralen.

Lån av utstyr er gratis for skoler og andre kommunale virksomheter. Frivillige organisasjoner får 50 prosent rabatt. Utstyr som man kan låne eller leie, er tursko, skøyter og hjelmer, ski, tursekker, telt og lavvo, fiskestang, kokeapparat, liggeunderlag og sovepose, klatreutstyr og aggregat. Noe av utstyret kan bestilles som klassesett.

God jobb
Frilager.no har virksomhet i kommunene Stavanger, Klepp, Time og Randaberg og er en frivillig organisasjon uten religiøs tilknytning.

‒ Det er bare i Time kommune vi har et samarbeid med en kristen forsamling. I de andre kommunene leverer vi ut utstyret selv og står selv for administrasjonen, sier daglig leder i frilager.no, Kine Vassbø.

Hun er godt fornøyd med samarbeidet med Bedehuskirken.

‒ Det gjør en veldig god jobb med å levere ut utstyr. Jeg synes det fungerer helt fantastisk. Det er bra folk som gjør en super jobb, sier hun.

Tilbud
‒ Frilager.no er et genialt samarbeid. Hvis for eksempel noen i Time kommune spør etter utstyr vi ikke har, men som de har i Stavanger, så kan vi få det sendt hit, forteller Stian Langeland.

Bedehuskirken samarbeider med skoler i kommunen og Nav for å utvikle sentralen videre.

‒ De kjenner barn og unge, og hvilke behov som trengs. Vi ønsker å være et tilbud til alle i kommunen, men spesielt for barn og unge i lavtlønnede familier og familier som har økonomiske utfordringer, sier Birkeland.

God dialog
‒ Hvordan fungerer samarbeidet om utstyrssentralen for kommunen?

Samarbeidet fungerer veldig bra, og vi har en god dialog mellom partene. Kommunen satser og er veldig positive til utstyrssentralen.  I februar inviterte kommunen til en kontaktkonferanse for alle i kommunen der «Fritid for alle» sto sentralt. Her skal vi presentere utstyrssentralen sammen med andre som driver arbeid i kommunen. Frilager.no har et system som fungerer veldig bra og er oversiktlig og lett å bruke. Vi samarbeider og utfyller hverandre godt.

Bedehuskirken har vært en veldig positiv samarbeidspartner, sier Stian Langeland

Mer utstyr
Ifølge Birkeland er utstyrssentralen i stadig utvikling for å finne nye og bedre løsninger for å gi et best mulig tilbud.

‒ Vi ønsker å utvide sentralen med mer utstyr, forteller hun.

‒ Hva slags erfaringer har dette engasjementet gitt dere?

‒ Vi opplever stor velvilje hos kommunen, og at kommunen fokuserer på å gi alle barn og unge muligheter til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens inntekt og økonomi. Det er veldig givende å få være med og skape noe som bidrar til å hjelpe mennesker som har helt konkrete behov, sier Hilde Birkeland.

Tilskudd
 Fritidssjefen i Time opplyser at kommunen vil satse enda mer på utstyrslageret.

‒ Vi har satt av penger på budsjettet, nærmere bestemt cirka 100 000 kr i tilskudd til frilager.no. Det har vi ikke gjort før. Med hjemmesiden frilager.no er tilbudet også blitt mer synlig og tilgjengelig enn det var før, sier Stian Langeland.

Se video der Time-ordfører Reinert Kverneland tester ordningen.