Tag Archive for: Johannesevangeliet

NY BOK: – Mitt inderlige ønske er det samme som Johannes’ ønske; at mennesker skal komme til tro, at de skal se hvem Jesus er, at de skal bli glad i å lese Bibelen og være vitner om Jesus, sier Vegard Soltveit. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Fra bibelgruppe til bok

Vegard Soltveit har skrevet en bok som han håper kan hjelpe folk til tro.

– Da jeg jobbet i ImF Sør og var ungdomsarbeider i Finsland og Frikstad bedehus, opplevde jeg et behov for et bibelgruppeopplegg. De som fantes, var mest temarettet. Det manglet et opplegg som går inn i bibeltekstene. Jeg kontaktet daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung og nevnte at jeg ønsket å lage en bok av opplegg jeg brukte da jeg jobbet i ImF Sør. Andreas syntes det var en god idé, sier assisterende generalsekretær Vegard Soltveit i Den norske israelsmisjon (DNI) til Sambåndet.

Boken som heter «For at dere skal tro», er nå gitt ut på Sambåndet Forlag i samarbeid med DNI og ImF-Ung. «For at dere skal tro» er et bibelgruppeopplegg over Johannesevangeliet 1–12.

Til tro

Hva vil du med boken?

 – Mitt inderlige ønske er det samme som Johannes’ ønske; at mennesker skal komme til tro, at de skal se hvem Jesus er, at de skal bli glad i å lese Bibelen og være vitner om Jesus. Jeg håper boken kan hjelpe folk inn i bibeltekstene og til å trekke linjer og se sammenhenger.

Hvorfor et bibelgruppeopplegg om akkurat Johannesevangeliet?

Jeg har alltid likt Johannesevangeliet. Det er en sentral bok, det er et av evangeliene, og det er annerledes enn de andre tre evangeliene. I kapitlene 1–12 vandrer Jesus ute blant folk.

Perspektiv

Soltveit fremholder at boken fokuserer på flere ting.

Det ene er Det gamle testamente (GT) som perspektiv for å forstå Johannesevangeliet. Johannes vil vise hvem Jesus var. Han snakker om tegn, mens de andre evangelistene snakker om under. Johannes bruker GT for å vise at det Jesus gjør, er tegn på at han er den som GT snakker om.

Det andre forfatteren fokuserer på, er trospersektivet.

Johannes skriver på slutten av evangeliet at han har skrevet for at folk skal komme til tro.

Til slutt nevner han misjonsperspektivet med indremisjon, ytremisjon og jødemisjon.

Disse perspektivene hører sammen og må gå sammen, forklarer Soltveit.

Daglig leder Petter Olsen i Sambåndet Forlag framhever at boken kaster lys over den kristne tros jødiske røtter og dermed også at de to testamentene i Bibelen henger sammen. 

Videoer

Det er også lagt ut videoer på preik.tv for hvert kapittel. Noen ligger åpne, og andre må man ha kode for å se. Hvert kapittel har spørsmål til samtale og refleksjon.

Hvem er boken for?

Dette bibelgruppeopplegget passer for folk i 20-årene, men også tenåringer kan bruke det, sier Vegard Soltveit.