Tag Archive for: Jørgen Tønnesen

FULLT: Forsamlingsleder Jørgen Tønnessen (i midten fremst) foran en festpyntet forsamling under nyåpningen av Fristad bedehus tidligere i år. FOTO: PETTER OLSEN

Det skjer noe på Frikstad

En møtehelg på Frikstad bedehus ble plutselig til seks, snart syv møtehelger.

En overveldet forsamlingsleder forsøker å forklare hva som skjer på bedehuset for tiden.

‒ På en måte er det litt uvirkelig. Vi har nettopp fått nytt hus. Og nå har vi møtehelger hvor det kommer så mange at det gamle huset ville vært altfor lite, sier forsamlingsleder på Frikstad bedehus, Jørgen Tønnessen, til sambåndet.no og begynner med begynnelsen.

Masse folk
‒ Det begynte med at en predikant ikke kunne komme på et søndagsmøte vi skulle ha 12. august. Leif Solheim, Sverre Leif Lien og Arne Gundersen skulle synge på møtet. Men siden taleren ikke kunne komme, ble de enige om å synge å tale hele helgen. Det var greit, men så begynte ting å skje.

‒ Hva skjedde?

‒ Det var masse folk på møtene. Vi merket at der var en lengsel etter denne forkynnelsen, og der var en del utenfra forsamlingen som var på møtene. Så har det gått slag i slag med møtehelg hver helg siden. Vi skal også ha møtehelg nå til helgen, og det blir syvende helgen. Så langt er det åtte personer som er kommet til tro. Den eldste er i 80-årene, og den yngste er i 20-årene.

Alle generasjoner
‒ Så dere når alle generasjoner, også de unge?

Ja, det gjør vi. Der er flere unge fra forsamlingen som kommer på møtene, og de har med seg venner. Men tyngden av de som kommer, er 50 pluss.

Sist uke hadde Frikstad bedehus i tillegg til kveldsmøter med Solheim, Lien og Gundersen, også besøk av rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole, som hadde bibelundervisning torsdag kveld, bibeltime lørdag formiddag og tale på formiddagsmøtet på søndag.

‒ Det var fullt hus på søndag. Det var et godt tegn, det viser seg at det ikke er talerne folk løper etter.

Forkynnelsen
Tønnessen tror forkynnelse og bønn er en viktig forklaring på det som skjer.

‒ Forkynnelsen rører ved hjertet og samvittigheten. Den berører livet og virkeligheten. Man blir satt på valg. Det tales direkte til tilhørerne. Det er vekkelsesforkynnelse. Når folk er ærlig med livet sitt, begynner det å skje ting. Det kan spre seg. Gud kan røre ved mennesker og tenne en ild. De forkynner for livet og for fornyelse og omvendelse. Fornyelse for Guds eget folk er også viktig. En kristen som lever et dobbeltliv, har det ikke godt med seg selv. Man må komme i lyset med livet sitt og rydde i eget hus og komme til Jesus med alt, også våre medmennesker, og bli med i bærelaget, være med og bære folk til Jesus, sier han.

‒ Hvor lenge vil dere holde på med møtehelger?

Så lenge det skjer noe, vil vi fortsette møtehelgene. Og jeg vil oppfordre folk til å be for møtene, svarer Jørgen Tønnessen.

Publisert tidligere denne uka:

17.09.: Å forvalte en arv i hurtighetens tidsalder (om NLA Høgskolen) 

18.09.: Nettverk for god lyd (om Lederkonferansen) 

19.09.: Lederkonferansen foran skjema.

20.09.: I kø for å endra abortlova (leiarartikkel)

Bygger ut bedehuset

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

− Vi har begynt med byggingen. Tomta er sprengt ut og vi er begynt å reise muren. Vi startet for over en måned siden, sier forsamlingsleder Jørgen Tønnesen på Frikstad bedehus til sambåndet.no.

Høsten 2014 fortalte han til sambåndet.no at Frikstad bedehus er en forholdsvis stor forsamling med alle generasjoner som trenger mer plass. Planen er en utvidelse på cirka 1200 m² som blant annet skal romme ny møtesal, ny peisestue, nye toaletter og nytt kjøkken. Prosjektet er kalkulert til cirka 16,5 millioner kroner. Entreprenørfirmaet Vavik og Tønnesen AS skal gjøre alt utvendig arbeid, mens innvendig skal forsamlingen bidra med så mye dugnad som den er i stand til.

 Dugnad
− Når er planen at det skal være ferdig?

− Så snart som mulig! Til høsten blir det mye dugnadsinnsats. Det blir neppe ferdig i år, men kanskje innen våren 2018. Det kommer an på egeninnsatsen, sier Tønnesen.

Frikstad bedehus har cirka 150 medlemmer og en del av dem er ifølge Tønnesen klar for dugnad.

 Finansiering
− Hvordan går det med finansieringen?

− Vi har samlet inn cirka 5,8 millioner kroner i løpet av tre år, og vi regner med at vi kan spare 1 – 2 millioner kroner av totalsummen på å gjøre en del av arbeidet på dugnad. Gjenbruksbutikken Gjenbruk skal finansiere deler av prosjektet. I tillegg har vi tatt opp 5 – 6 millioner kroner i privat lån, forteller Tønnesen og legger til:

− Målsettingen er å opprettholde samme giverglede til misjonen. Dette blir et ekstra prosjekt som vi gir til.

Audun Vesetvik er forsamlingsleder på Molde Bedehus. Foto: Vilhelm Viksøy

Planforslag
Molde bedehus er et annet bedehus som har planer om utbygging, men der er ikke forsamlingen kommet like langt i prosessen.

− Det tar lengre tid enn vi trodde, men vi er i en prosess med forsamlingen. Vi har en økonomikomité og en plankomité som samarbeider med arkitekten om mulige løsninger. Nå jobber vi mot å legge frem et konkret plan- og fasadeforslag for forsamlingen, opplyser forsamlingsleder Audun Vesetvik.

Det er snakk om at den eldste delen av bedehuset som er fra 1876, skal rives og at en så skal bygge ut bedehuset.

Økonomi
− Økonomikomiteen fokuserer på givertjenesten og hvordan vi kan bedre økonomien. Blant annet har vi sendt brev til medlemmene med spørsmål i forhold til givertjeneste og enkelt gaver til utbyggingen. Økonomien har mye å si på hva slags løsning vi kan gå inn for og er med på å bestemme totalvolumet på utbyggingsprosjektet. Vi ønsker og har behov for et større bedehus, sier Vesetvik, men fremholder at det er opptil forsamlingen å bestemme hva slags planforslag man lander på.

− I siste instans er det årsmøtet som avgjør, konkluderer Vesetvik.

Fra inngangen til Molde Bedehus kan man skimte kirketårnet til Molde Domkirke lenger nede i veien. Foto: Vilhelm Viksøy