Tag Archive for: Jorunn Singstad Djupvik

SPARKS: Jorunn S. Djupvik og Awana Norge har gjort mer enn å oversette og tilrettelegge når det gjelder det nye undervisningsopplegget for 1. til 4. klasse. Bildet er fra en tidligere boklansering. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Jesusboka fra Awana

Nå er den tredje Awana-boka for 1.–4. klasse kommet ut, og undervisningsboka og håndboka er blitt samkjørt og tar opp de samme bibeltekstene og temaene.

Den nyeste boka fra Awana Norge er en undervisningsbok for Sparks, 1.–4. klasse.

‒ Vi anbefaler at de som skal starte barneklubb, begynner med denne boka, sier Jorunn S. Djupvik fra Awana Norge.

Hun har sammen med Elise Rønning og Marte Andersen Sæthren skrevet undervisningsboka Hvem trenger jeg å kjenne i Bibelen? Bok 3 og håndboka Himmelstormer. Den inneholder 32 undervisningsemner og handler om Jesu liv og død.

‒ Vi kaller det Jesusboka, fortsetter Djupvik.

Samkjører

Det amerikanske materialet for denne aldersgruppa dekker 3. klassetrinn, mens det norske dekker 4. klassetrinn.

‒ Det er litt amerikansk stoff her, men det er ikke nok til å dekke en hel bok. I den amerikanske håndboka for hjemmene er det andre tema og bibeltekster enn det som blir behandlet i undervisningsboka. Det var mange foreldre som reagerte på det og syntes at det virket forvirrende. Vi har laget en håndbok som er skrevet fra grunnen av for å samkjøre den med undervisningsboka, forklarer Djupvik.

Lovisk

En grunn til at hun foreslår å begynne med denne siste boka, er at de to første bøkene for Sparks tar for seg tekster i Det gamle testamente (GT).

‒ Det er fare når en går gjennom tekster fra GT, at Jesus blir borte. Vi har fornyet innholdet i en bok mange har opplevd som litt lovisk. Målet vårt er at formidlingen av de bibelske tekstene skal være slik at de er livsnære og Jesus-sentrert selv om de tar for seg tekster fra Det gamle testamente.

Til våren kommer ifølge Jorunn S. Djupvik bok nummer fire for Sparks. Den vil ta for seg Apostlenes gjerninger og det kristne livet.

Relasjon

‒ Hva vil dere med Himmelstormer?

 ‒ Vi er opptatt av at ungene skal få en relasjon til Jesus og en tro som er nært knyttet til livet deres. Vårt ønske er at kunnskapen de får om de bibelske tekstene, kan nære Jesulivet. Det handler ikke bare om kunnskap om Jesus, men at man kan ta med Jesus i alle livets forhold. Slik kan barna få en tro som angår livet og varer hele livet, sier Jorunn S. Djupvik.

Jorunn Singstad Djupvik presenterer boken "Hva ville du ha gjort?" på Lederkonferansen 2019. FOTO: Petter Olsen

Mye nytt fra Awana

Awana Norge har brukt koronakrisen til å avslutte flere bokprosjekter og lage påskesamlinger på nettet og en bibelleseapp.

Koronatiden har vært godt brukt, slår Jorunn Singstad Djupvik fast.

Hun er ansatt i Awana Norge og kan melde om at organisasjonen er i innspurten i en del bokprosjekter.

Prosjekter
Det ene prosjektet gjelder undervisningsbok til Trek (8-10. klasse).

Til den har vi også laget en bibelleseapp som følger med. Det er en bibelleseplan som de kan lese mellom samlingene, forteller Singstad Djupvik.

Boken Vitner som er for Journey (1.vgs-3.vgs), er også ferdig til å gå i trykken.

Den skal dyktiggjøre videregående elever til å være vitner.

T&Ts (5-7. klasse) tredje bok, Nådeagentene, er også klar.

Det handler om det kristne livet, og man blir kjent med Jesus og Den hellige ånd, forklarer Singstad Djupvik.

Til sist er bok nummer tre for Sparks (1-4. klasse), en undervisningsbok, til korrektur. Awana Norge jobber også med å skrive en håndbok til boken.

Kvalitet
Alle bøkene skal være klare til høsten. Nå driver vi med kvalitetssikring, og det tar litt tid. Jeg gleder meg til å se resultatet. Jeg er veldig fornøyd så langt og tror det skal bli bra.

– Hvordan sikrer dere at bøkene holder god kvalitet?

Vi har brukt dyktige norske skribenter og har vært tydelige på at i stedet for å oversette det amerikanske materiellet, har vi jobbet mye med å tilpasse det til norske forhold. Jeg er veldig glad for at dyktig skribenter har vært med i dette arbeidet. De fleste har jobbet i prosjektstillinger, men noen har også jobbet frivillig.

Pusterom
– Vil du si at dere ikke hadde kommet så langt hvis det ikke hadde vært for koronakrisen?

Vi har brukt mindre tid på reising. Der en del reiser i forbindelse med oppfølging av menigheter, møter og konferanser. Under korona er det blitt mer pusterom til å jobbe med bokprosjektene til Awana.

Det har fått Singstad Djupvik til å tenke rundt hvilke muligheter man har til å få gjort ting ved å være på nett og om man kanskje kan reise mindre.

Jeg savner fellesskap, det å være i samme rom og det sosiale. Så det er tosidig. Men mange har nevnt hvor mye man kan få gjort på nettet, og det har vært mange gode møter på nettet og en del møter som kan avvikles på nettet.

PRESENTASJON: Jounn Singstad Djupvik intervjues av Torgeir Lauvås. FOTO: PETTER OLSEN

Første norske Awana-bok

Med sin nye bok «Hva ville du ha gjort?» legger Jorunn S. Djupvik opp til at barn og unge kan samtale om de vanskelige tingene, og hun vil gjerne ha med de voksne.

På avslutningsmøtet på ImFs Lederkonferanse 2019 ble boken «Hva ville du ha gjort?» presentert.

Noveller
‒ Den er siktet inn på tweensgruppa, fra 10 til 15 år, og tar utgangspunkt i små noveller som er hentet fra ungenes egen verden og egen hverdag og som tar opp problemstillinger som de står i. Eksempler er gruppepress, forholdet til egen kropp, spiseforstyrrelser, mobbing, sex, porno, abort, foreldre i konflikt, skilsmisse og tro og tvil, forteller Singstad Djupvik til sambåndet.no.

Til daglig jobber hun i Awana Norge, og hun ser på den nye boken som et supplement til det andre Awana-materiellet som er mer et rent trosopplæringsopplegg.

Dilemma
‒ Hva vil du med boken?

‒ Jeg prøver å gå inn i spørsmål som barn og ungdom er opptatt av. I novellene har jeg presentert et dilemma, og så stopper man opp og spør «Hva ville du ha gjort?» Når en har reflektert over det, er det lagt opp til undervisning om hva Jesus ville ha gjort, og om hva Bibelen sier om dette. Du kan si dagliglivet møter troen. Guds ord møter oss i alle livets situasjoner.

Interesse

Daglig leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, bekrefter overfor Sambåndet at «Hva ville du ha gjort?» er en Awana-bok og en del av Awana-materiellet.

– Har dere tenkt på å få den ut til andre land?

– Vi har hatt dialog med Awana i USA. De er interessert i det vi i Norge gjør med det oversatte materiellet, og de vet om boken. Det kan hende de vil ta den i bruk, men det er for tidlig å si, framholder Otterøen.

Kobling
Singstad Djupvik opplever at en del barn og unge er helt blanke når det gjelder bibelkunnskap, men også at mange barn og unge kan mye om Bibelen og kjenner til mange av bibelfortellingene, men at de ikke klarer å koble dette til eget liv.

‒ Hvis de er misfornøyd med egen kropp, opplever mobbing eller kjenner seg presset til å gjøre noe de ikke vil – hva har Bibelen å si i den situasjonen? For begge grupper, både de som kan mye om Bibelen og de som kan mindre, er det godt å få høre at Bibelen berører disse temaene, og at det er tekster som sier noe om akkurat dem.

Samtale
‒ Så samtale og etisk refleksjon er noe av det du ønsker å bidra til med denne boken?

Ja, og da jeg prøvde ut boken på barn i tweensalderen, viste det seg at de har veldig mange tanker om hva de ville gjort stilt overfor dilemmaene som blir presentert. Boken er også veldig fin å bruke hjemme som utgangspunkt til samtale i familien, svarer Singstad Djupvik.

Slutten på novellene er samlet i en bolk bak i boken hvor en kan lese hva hovedpersonen faktisk valgte å gjøre.

Det blir som en testing av barn som gjør gode valg og som våger å følge Jesus og det Bibelen sier, og som våger å gjøre det som er riktig. Men noen av novellene har en åpen slutt, og man må spørre hva som er et godt valg i denne situasjonen, sier Singstad Djupvik.

Voksne
Hun etterlyser de de voksnes deltakelse i samtalene som «Hva ville du ha gjort?» legger opp til.

Boken tar opp spørsmål som mange voksne vegrer seg for å snakke om. Vi hører ikke så mye forkynnelse om disse temaene, og det er ikke så mange som har fått undervisning om dem. Voksne bør være modige og snakke om det barn og unge er opptatt av og våge å si noe om det, framholder Jorunn Singstad Djupvik.

Årets Awana DNA-konferanse går for øvrig av stabelen i Fredheim Arena i Sandnes 1. februar. Påmeldingsfrist er 15. januar.