Tag Archive for: Kjersti Landro

OVERTAR: Generasjonspastor Lachie McNicol overtar etter Thomas Rake i ledertemeamet i Bedehuskirken. FOTO: ImF Media arkiv

Bedehuskirken satser på neste generasjon

Til høsten går Lachie McNicol inn og erstatter Thomas Rake i Bedehuskirkens ledelse. Hans rolle blir å være brobygger mellom generasjonene.

Fra 1. august vil pastorteamet i Bedehuskirke bestå av Magnar Helland, Kjersti Landro og Lachie McNicol. Helland og Landro vil øke stillingsprosenten i sine pastorstillinger, og de vil da primært være knyttet til Futurum, et prosessverktøy for bedehus som er utviklet av Bedehuskirken.

McNicol, som har vært ansatt i Bedehuskirken i 2 ½ år som generasjonspastor, overtar etter Thomas Rake i pastorteamet. Han vil også øke sin stillingsprosent knyttet til pastorteamets ansvarsområde samtidig som han beholder sine eksisterende ansvarsområde som helhetsplan for barn og unge (0-18 år), Oppdrift læringsfellesskap for foreldre og ungdomsarbeidet GN.

Neste generasjon
‒ Bedehuskirken er vokst frem fra et ungdomsmiljø som nå er blitt voksne. Nå ønsker vi å gi det vi har fått, videre til den neste generasjonen. Vi ønsker å bruke de kommende årene til å bedre utruste dagens unge voksne slik at de kan lede kirke videre om 5-10 år. Det er dem som skal lede kirken om ti år. Vi vil utruste dagens unge og unge voksne til å lede kirken videre, sier Kjersti Landro til sambåndet.no – og legger til:

‒ Lachie er generasjonspastor og har jobbet tett på ungdomsmiljøet og kjenner ungdommene. Det er naturlig at han nå blir med i pastorteamet.

Helhetstenkning
McNicol sin rolle vil være å få inn en helhetlig menighetstenkning i pastorteamet – å være en brobygger mellom generasjonene.

‒ Det vil si å få alle generasjoner med. Vi har et lite miljø av den unge voksne generasjonen (20-30 år). Min oppgave er å koble sammen barne- og ungdomsarbeidet og det andre arbeidet i Bedehuskirken, og da særlig med tanke på overgangsperioder, som fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole, og fra unge voksne til voksne. Jeg skal være en stemme for unge og unge voksne, sier McNicol.

Inkludert
‒ Hvordan vil du bli en tydeligere stemme for den neste generasjonen i pastorteamets daglige ledelse?

‒ Vi må gi dem plass slik at de føler seg inkludert i menigheten og utrustet til tjeneste, og vi må gi folk rom og ansvar. Det å istandsette unge ledere er et av satsingsområdene i strategiplanen Scenario 2024, svarer McNicol.

En kveld for damene

Bedehuskiren inviterer for første gang til Helaften - kun for damer, en aften hvor herrene tjener damene.

− Vi ønsker å sveise sammen damene i menigheten enda mer, og vi ønsker å komme nærmere Jesus og nærmere hverandre, sier pastor Kjersti Landro til sambåndet.no.

Noe av bakgrunnen for at den ImF-tilknyttede meningheten Bedehuskirken nå inviterer til Helaften – kun for damer, er ifølge Landro at det ikke har vært så lett å samle menighetens kvinner til kvinneweekend, mens den årlige mannsweekend har vært viktig for mennene i menigheten.

Være til stede
− Denne kvelden vil vi ha god mat, en treretters middag. Og det blir underholdning og lovsangsdans. Damene kan komme og bli vartet opp og kan bruke tiden på å være i lag og ikke på andre aktiviteter.

− Det er mennene som skal tilberede middagen og ordne det andre praktiske. Er det bevisst?

− Det er veldig bevisst! Mennene er veldig giret på å tjene damene denne kvelden. Damene skal være til stede og ikke tjene denne kvelden, sier Landro.

Kveldens taler
Kveldens taler blir Gina Gjerme, som sammen med sin mann Øystein Gjerme leder Salt Bergenskirken. Tema for talen blir Duften av et liv i overgivelse.

− Vi lurte på hvem vi skulle invitere som taler. Så dukket Gina Gjermes navn opp. Hun har skrevet boken Bro til tro, og hun traff noe hos oss. Det handler om å dele troen med de som vi omgås i hverdagen. Vi ønsker å komme nærmere Jesus og dele ham med de som vi omgås, forteller Landro.

Inspirerende kveld
− Hva vil dere med kvelden?

− Hovedønsket er at det blir en inspirerende kveld hvor vi oppmuntrer hverandre og heier på hverandre. Vi trenger å komme inn på hverandre og våge åpne opp og være ærlig om livet.

Så langt har 70 kvinner har meldt seg på Helaften – kun for damer.

− Jeg synes det er veldig bra. Det er oppmuntrende at så mange har lyst til å komme. Damer fra 16 til 80 år har meldt seg på. Det er veldig fint at hele aldersbredden er representert, sier Kjersti Landro.

− Vi har store forventninger. Jeg håper det blir starten på noe Gud vil gjøre blant damene i menigheten, legger pastoren til.

Gir vekk 10 prosent av gaveinntektene

Pastor Kjersti Landro i Bedehuskirken på Bryne er på jakt etter forslag til prosjekter som kan få støtte fra forsamlingens gaveinntekter.

Kjersti-Landro-e1383051234638− Vi ser det som helt naturlig. Vi ønsker å være en raus menighet. Alle kollektene på våre gudstjenester går til prosjekter utenom menigheten, forteller Landro til sambåndet.no.

Bedehuskirken har sine fellessamlinger på bedehuset Saron på Bryne og er tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF). Tienden gjelder Bedehuskirkens gaveinntekter, fra faste givere og enkeltgaver. Gaveinntektene er på cirka 2 millioner i året.

− 10 prosent, cirka 200 000 kr, går videre til andre gode formål, sier Landro og oppfordrer folk til å søke om støtte hvis de har prosjekter som trenger tilskudd. Både personer som er og ikke er en del av Bedehuskirken kan søke.

Ikke strenge regler
− Hva slags prosjekter kan få støtte?

− Vi er ganske åpne og har ikke noen strenge regler. Men det må ikke stride mot det vi står for som menighet. Hvis noen har prosjekter som de mener bør får støtte, og som på den måten ønsker å være med og velsigne andre, er det bare å søke.

Tidligere har Bedehuskirken gitt penger til blant annet Unge Spor, flerkulturell leir arrangert av ImF Rogaland, Euromission, bok til alle foreldre i barnehager, HLH Farm Tanzania – ny buss, sommerleir for misjonærbarn i India, menighetsplanting i Tsjekkia, språkskole i India, KPK Ukraina og Dawn Norge.

Gode søknader
− Alle får ikke støtte. Vi har fått inn mange gode søknader og gode prosjekter. Vi velger å støtte få prosjekter med de pengene de har søkt om, slik at de kan bli realisert, i stedet for å gi litt til alle.

− Hvordan foregår prosessen rent praktisk?

− Vi har lagt ut informasjon og søknadsskjema på nettstedet vårt (se faktaboks). Søknadsfristen er 1. desember. Etter at søknadene er kommet inn blir de behandlet og vurdert av representanter fra pastorteamet og noen andre ansatte. Med godkjenning fra Bedehuskirkens styre velger de ut prosjektene som skal få støtte, sier Kjersti Landro.