Tag Archive for: Knarvik Misjonshus

NY STILLING: Vegard Hetlebakke er ansatt som menighetsutvikler i Knarvik Misjonshus. Bildet er fra Lederkonferansen 2022. FOTO: PETTER OLSEN

Forsamling i vekst ansetter menighetsutvikler

Fra nyttår begynner Vegard Hetlebakke i en 40% stilling som menighetsutvikler i Knarvik Misjonshus.

På årsmøtet i 2019 ble Knarvik Misjonshus en forsamling innmeldt i ImF og NLM.

– Vi ser i dag et behov for et helhetlig tilbud, og det er flere som er meldt inn i trossamfunnet for ImF og NLM. Da vil det være en naturlig ramme rundt et mer helhetlig tilbud at vi etablerer en forsamling, sier styreleder Svenning Bjørke til sambåndet.no.

Forsamlingen har de siste årene hatt en økt vekst i gudstjenestedeltakelse og medlemstall, og den økningen skjer i alle generasjoner. Derfor har forsamlingen ansatt Vegard Hetlebakke i en 40% stilling som menighetsutvikler fra 1. januar 2024. Dette sto først å lese i kretsbladet Venehelsing nr. 5/23, som kom ut i Sambåndet i oktober 2023.

Nådegavefellesskap
– Vi ønsker å være et nådegavefellesskap der arbeidet blir bygd rundt de nådegavene vi har til å tjene hverandre. Når forsamlingen vokser og aktiviteten øker, er det et behov for å styrke nettopp den siden der. Nå har vi ansatt Vegard Hetlebakke i en deltidsstilling der det å koordinere og følge opp de ulike tjenestegruppene blir en viktig oppgave, fortsetter Bjørke.

Rett person
– Hvorfor har dere ansatt Hetlebakke?

– Vi er veldig glade for at vi kan ansette Vegard Hetlebakke og at han takket ja til stillingen.  Vi har tro på at han er rett person til de oppgavene som ligger i stillingen. Så er det også positivt at han har god kontakt til Nordhordland Indremisjon, fremholder Bjørke.

NLM vil i en toårsperiode dekke deler av lønnen, mens forsamlingen selv må dekke resten av kostnadene. Det vil bli organisert med fast givertjeneste.

– Da har vi ansettelsesforhold til NLM, og vi får vi en god tilknytning til både ImF og NLM. Det synes vi er positivt. Så jobber vi også aktivt for at vi gir et godt bidrag til begge organisasjonene vi er knyttet til. Vi har som en målsetting at det at vi ansetter noen, ikke går på bekostning av det, snarere tvert imot.

Usikkert
Vegard Hetlebakke er i dag ansatt som kretsleder i Nordhordland Indremisjon, og han vil fortsette i den stillingen i 60%. Når det gjelder stillingen Hetlebakke har som leder på Betania studentfellesskap, er det usikkert hva som skjer, ettersom ImF vurderer å selge Betania.

– Vi blir boende over nyttår, så får vi ta en vurdering når det er tatt en avgjørelse på hva som skjer med bygget i løpet av våren, sier Hetlebakke.

Spennende
– Hvorfor vil du bli menighetsutvikler i Knarvik Misjonshus?

– Jeg synes at stillingen virker veldig spennende, og jeg har stor tro på forsamlingsbygging sentralt i Knarvik. Det er en fin-fin forsamling med masse flotte mennesker, og som jeg tenker ligger veldig gunstig til geografisk. Vi har opplevd at mange har funnet seg til rette i forsamlingen de siste årene, av både unge, familier, voksne og eldre.

Samtidig som Hetlebakke tror forsamlingen kan bli en viktig samlingsplass for unge familier i Nordhordland Indremisjon, understreker han at målet ikke er å tappe andre bedehus for gode ressurspersoner.

– Jeg gleder meg til å være med og arbeide for at forsamlingen kan fortsette den gode utviklingen som allerede er godt i gang.

Bety noe
Hva vil være viktig for deg som menighetsutvikler?

– For meg vil det være viktig at det er forsamlingen i fellesskap med Gud og hverandre som skal finne en retning og vei å gå fremover. Jeg er opptatt av at medlemmene i forsamlingen er involvert på en god måte, og at vi sammen finner en tjenlig måte å fortsatt drive arbeidet på. Så drømmer jeg om at vi kan få være en forsamling som kan bety noe for både nærmiljø og andre bedehus rundt i kretsen, at vi ikke må bli oss selv nok. Selv om jeg håper at så mange som mulig vil komme inn i Misjonshuset, håper jeg enda mer at vi som går i Misjonshuset, blir utrustet til å leve som kristne i hverdagen der vi er.

Helhetlig tilbud
– Hva tenker du at det betyr for forsamlingen at dere får en ansatt?

– Det betyr veldig mye, for når en skal fungere som en forsamling som nå er i god vekst med et helhetlig tilbud for alle generasjoner, er det veldig viktig at noen kan koordinere og utvikle dette arbeidet. Ellers er jeg redd for at den leder- og koordineringsoppgaven hadde blitt for krevende og stor for styret, svarer styreleder Svenning Bjørke.

Barn og unge
Ifølge Bjørke nærmer forsamlingen seg 100 voksne medlemmer i tillegg til barna. Nå jobber de med å utvikle et tilbud til en ny ungdomsgenerasjon, og de vurderer også å opprette en 20% stilling som barne- og ungdomsarbeider.

– Den håper vi kan være på plass til høsten 2024, sier Bjørke.

– Hvorfor tror du at det kommer stadig flere på gudstjenestene og andre tilbud dere har?

– Jeg tror det henger sammen med at når vi har etablert oss som forsamling, så er det flere som har vært på let etter et slikt tilbud, og da særlig blant yngre familier. Men vi ser også at økningen i medlemstall skjer i alle generasjoner, sier Svenning Bjørke.