Innlegg

Ny kretsleder i Finnmark indremisjon

Paul Tore Garvo starter i 50 prosent stilling fra 1. februar.

– Paul Tore er ansatt fordi han er en mann som over tid har vist evne og forståelse for å drive misjon i Finnmark. Han har en allsidig bakgrunn og er både positiv og omsorgsfull som person, sier Roald Evensen, formann i Finnmark Indremisjon.

LOKALKUNNSKAP
Garvo er født og oppvokst i Vestre Jakobselv som ligger i Vadsø kommune. Han har «vært i sammenhengen» i mange år, kjenner landsdelen, folket, de ansatte og alle de frivillige. Nå gleder seg nå til å ta fatt på stillingen som kretsleder.

– Det er mange utfordringer som venter i Finnmark, det er klart det, men vi har også mange dyktige arbeidere og støttespillere og uten dem hadde jeg ikke våget meg inn i dette, sier Paul Tore Garvo.

– HYRDE
– Hva blir din styrke som kretsleder?

– Jeg tror jeg er flink til å lytte til hva folk har å si, og jeg er løsningsorientert i forhold til utfordringer, sier den kommende kretsledere, og får støtte fra sin formann.

– Paul Tore har litt av hyrden i seg. Han er flink til å snakke med folk, ta seg av dem og vise at han bryr seg.

STORE LØFT
Paul Tore Garvo er 46 år, gift og har tre barn. Han starter i stillingen 1. februar og overtar etter Øyvind Kjelling som slutter som kretsleder 1. mars. Foreløpig skal han virke i en 50 prosent stilling.

– Femti prosent er det vi klarer akkurat nå med tanke på økonomi. Vi har satset ganske mye i Finnmark de siste årene så kan ikke bare dure i veg. Vi må ha en viss edruelighet med oss, men er åpne for mer dersom det gis rom for det, sier Roald Evensen.

Og halv stilling passer den nye kretslederen godt.

– Jeg har noen prosjekter på egenhånd som jeg fortsatt ønsker å holde på med, så dette passer meg godt, sier Paul Tore Garvo – titulert som «grovarbeider for ungdomssenteret, Vestre Jakobselv» på sin Facebook-profil.

Ny ledertrio i Nordhordland indremisjon

Asle Hetlebakke fortsetter som kretsleder, Karen Sofie Aasmyr blir administrasjonsleder og Sindre Kvalheim ny ungdomskonsulent.

– Jeg er veldig fornøyd med det vi nå har fått på plass. I disse tre har vi fått veldig dyktige medarbeidere som vil utfylle hverandre godt, sier kretsformann Ottar Dalseid.

Ut 2015
Asle Hetlebakke har vært konstituert som kretsleder siden årsskiftet etter at Glenn Nord-Varhaug startet som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Han fortsetter nå som kretsleder ut 2015.

– Avgrensningen i tid var etter ønske fra meg. Da skal vi bruke tiden til å finne en god fordeling på arbeidsoppgavene og sørge for at vi ikke bare blir bedriftsledere og kontorfolk. Så vil det bli en gjensidig vurdering på vegen videre, sier Hetlebakke.

Mer ut
For noe av målet med omleggingen er at staben ved kontoret skal være mer «ute i felten». Det gjelder også for den nyoppretta stillingen som administrasjonsleder som nåværende ungdomskonsulent Karen Sofie Aasmyr går inn i denne når hun er tilbake etter foreldrepermisjon 1. august.

– Karen Sofie kjenner kretsen godt og vil være en kjemperessurs for oss i dette omleggingsarbeidet. En del av hennes jobb vil også være knyttet til forsamlingsbygging, sier kretsformann Dalseid.

Stillingen som ungdomskonsulent blir fra samme dato overtatt av Sindre Kvalheim. Kvalheim er fra Alversund og er ferdig utdannet lærer i år. Han er i med i Nordhordland Indremisjon sitt barne- og ungdomsråd og er aktiv som leder både i lags- og leirarbeidet vårt.

I tillegg arbeider kretsen fortsatt med å få på plass ny barnekonsulent og flere ungdommer inn som forkynnere.

Ikke spare
– Så sent som i fjor sommer slet kretsen med økonomien og manglet likviditet. Ville det ikke vært fristene i denne fasen å fjerne stillinger i stedet for å opprette nye?

– Fristende er det, men da er vi virkelig ute å kjøre. Vi trenger å være der ute dersom vi skal drive med misjon, sier en offensiv kretsformann til sambåndet.no

Da er han langt mer åpen for videre omstrukturering og vurdering av hva stillingene brukes til – slik de har gjort nå det siste halvåret.

– Vi jobber aktivt med kostnadssiden vår. Vi må våge å luke bort ting vi gjør som ikke «produserer», for å bruke et ord fra bedriftsterminologien. Vi skal ikke gjøre ting fordi vi alltid har gjort det før. Vi skal spørre oss selv hvordan vi best kan gjennomføre misjonsoppdraget vårt i vår tid, sier Dalseid.

Bygger kretsen på ny

Asle Hetlebakke er konstituert som kretsleder for Nordhordland Indremisjon (Nhi) fra 1. januar til 1. juni 2014.

Kretsstyret gjorde vedtak om dette 30. september, opplyser kretsformann Ottar Dalseid i Nhi til sambåndet.no. Det er ikke første gang Hetlebakke bekler denne stillingen. Bakgrunnen nå er at nåværende kretsleder, Glenn Nord-Varhaug, som kjent er ansatt som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon fra 1. januar. Asle Hetlebakke har vært Nord-Varhaugs nestkommanderende. Samtidig er det klart at nåværende barnekonsulent i Nhi, Bjarte Vesetvik, slutter 1. juni for å bli barne- og familieleder i ImF-UNG fra 15. juni 2014. Kontorfullmektig Kari Skår slutter fra 20. april.

– Tenke nytt

 Konstitueringen gir kretsstyret mer tid og ro til å ta en grundig gjennomgang av hvordan kretsen er administrert og se om det er behov for endringer, sier Dalseid.

 Hva legger du i det?

 Samtidig som jeg synes det er vemodig med de som forlater oss, ser vi muligheten til å skape et nytt Nhi. Da må vi tenke helt nytt, og jeg er optimist. Vi har veldig mange unge som er med i arbeidet i kretsen, og generelt sett har vi jo ingen grunn til å være noe annet i denne «bransjen», sier Dalseid.

 Må ha effektiv administrasjon

De tre stillingene som kretsleder (100 prosent), barnekonsulent (100 prosent) og ungdomskonsulent (80-100 prosent) vil etter alt å dømme bli beholdt. Soveig Hosøy vikarierer i sistnevnte stilling i dag. Til de to sistnevnte stillingene har det ligget mye leirarbeid på Raknestundet, og det skal de ifølge Dalseid fortsatt gjøre.

 Det som er viktig for meg, er at personene som har disse stillingene, får rom for å komme ut og treffe lokalforeninger og folk ellers. Vi må ha en effektiv og dyktig administrasjon som også kan avlaste disse tre for en del administrative oppgaver. Da må vi eventuelt ha en annen person til å ta seg av disse oppgavene, sier Dalseid, som heller ikke er fremmed for å sette ut en del oppgaver, slik de i dag gjør med regnskapsfunksjonen.

Ingen navn ennå

Det er satt ned en komite i styret som skal jobbe med en arbeidsform for Nhi fram til neste styremøte 11. november.

 Når vi har det på plass, vil vi se på hvilke mennesketyper vi trenger og gå aktivt ut. Vi har altså ingen konkrete navn vi arbeider med ennå. Men styret jobber veldig konstruktivt, og målet mitt er at vi har folk i stillingene innen årsmøtet vårt 1. juni,  sier Ottar Dalseid.