Innlegg

Bergen får kristen bokhandel

Lokale er på plass, og dagleg leiar er tilsett. Bergen Kristne Bokhandel opnar i oktober.

Det stadfestar styreformann Johannes Kleppa i Bergen Kristne Bokhandel AS overfor sambåndet.no.

– Dagleg leiar blir Britt Helen Nerheim Opstad, og lokalet ligg i Øvre Korskireallmenningen 6, seier Kleppa.

Stiftingsmøtet for selskapet var på måndag, og første styremøte var på torsdag. Den daglege leiaren er tilsett i 80 prosent stilling frå 1. oktober.

– Lokalet er nokså tenleg slik det er, men noko oppussing er det snakk om, seier Kleppa.

Treng fleire frivillige
Etter styremøtet torsdag var det òg ei samling med ein del av dei som har meldt seg som ulønna medarbeidarar.

– Det var eit positivt møte, men me treng fleire, både til arbeidet i butikken og til boksal rundt om i forsamlingar og kyrkjelydar, seier Kleppa.

Styret heldt fast på at butikken skal opna i oktober, men det er ikkje fastsett nokon dato.

ImF er med
Indremisjonsforbundet, som eigar av Sambåndet Forlag AS, går inn med 100.000 kroner i butikken. I tillegg får selskapet 500.000 kroner i gåve. Pengane kjem frå salet av eigedomen der Vestbok heldt til.

– Me har òg takka ja til tilbod frå ImF om gratis rekneskapsføring det første året. Det var svært generøst, seier Johannes Kleppa.

Vestlandets hovudstad har vore utan kristen bokhandel sidan Vestbok stengde dørene i februar 2013.

LES MEIR: Planar for kristen bokhandel

Den kristen bokhandelen Vestbok, som vart nedlagt i 2013, lå i krysset Vetrelidsallmenning og Kong Oscarsgate. Den nye bokhandlaran får lokale i Øvre Korskirkeallmenning, ei tverrgate 150 meter lengre aust i same gata.

Den kristen bokhandelen Vestbok, som vart nedlagt i 2013, lå i krysset Vetrlidsallmenningen og Kong Oscarsgate. Den nye bokhandlaran får lokale i Øvre Korskirkeallmenning, ei tverrgate 150 meter lengre aust (til høgre på biletet) i same gata.

Bok og Media, Vestbok

Planlegger ny kristen bokhandel

31. august blir det stiftelsesmøte for ny kristen bokhandel i Bergen sentrum.

Johannes Kleppa og Tarald Ueland ønsker at kristen litteratur skal være godt tilgjengelig i Bergen sentrum.

− Det er viktig med kristen litteratur, og det er viktig at kristen litteratur er godt tilgjengelig. I dag er det i Bergen bare en liten kristen bokhandel i Åsane. Vi trenger en større kristen bokhandel sentralt i Bergen, sier forkynner Johannes Kleppa til sambåndet.no.

Inntil for et par år siden var det en kristen bokhandel i Bergen sentrum, Vestbok. I lengre tid har Kleppa og Tarald Ueland jobbet med å starte opp en ny kristen bokhandel. Nå er de kommet så langt i prosjektet at de har sendt ut innkalling til stiftelsesmøte mandag 31. august. Invitasjonen er gått til alle som har sagt at de vil gå inn med aksjekapital i den nye kristne bokhandelen i Bergen og til Bjørgvin Bispekontor til orientering. På møtet vil man vedta stiftelsesdokument ved vedtekter, aksjonæravtale og velge styre, og man vil drøfte det videre arbeidet med realiseringen av prosjektet.

God tilbakemelding
− Hvordan har responsen vært på prosjektet?

− Vi har fått god tilbakemelding særlig fra kristne forlag. De er svært positive. Vi har også fått gode og positive tilbakemeldinger fra enkeltpersoner og noen forsamlinger og menigheter som vil gå inn med aksjekapital. Menighetene i Den norske kirke har ikke anledning til å gå inn som eiere, men er svært interessert i dåpsmateriale som en slik butikk kan selge, forteller Kleppa.

De kristne forlagene, Lunde, Hermon, Proklamedia og Verbum, er med som eiere på linje med andre eiere. Butikkjeden Vivo (tidl. Bok og Media) går inn med 50.000 kroner i aksjekapital. Sambåndet Forlag vil gå inn med 100.000 kroner i aksjekapital.

Indremisjonsforbundet (ImF) har fått spørsmål om å gå inn med startkapital. Det ble tatt opp i et styremøte 3. august.

− Styret åpner for at ImF kan gi et større beløp som gave eller rentefritt lån til bokhandelen, men ønsker seg litt flere opplysninger først, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF.

− Bakgrunnen for forespørselen til ImF er at de kom ut med positivt overskudd etter salget av Vestbok-eiendommen, forteller Kleppa.

Samlet er det kommet inn cirka 1 million kroner i aksjekapital.

− Vi hadde en målsetting om 1 million, og det har vi oppnådd. Men vi tror at enda flere kan komme etter, sier Kleppa.

På frivillig basis
Planen er å drive den nye kristne bokhandelen på frivillig ulønnet basis.

− Det vil være en lønnet daglig leder, de andre vil være frivillige. Slik tror vi at det kan gå økonomisk. Vi har fått positive signaler på at en del vil gå inn som frivillige, men vi vil gjerne utfordre enda flere til å gjøre det samme.

− Hvem er det som har sagt at de vil jobbe frivillig?

− Det er friske pensjonister.

Et møtepunkt
Kleppa og Ueland har ennå ikke funnet noen lokaler til den nye bokhandelen, men de har sett på flere.

− Det gjelder å finne lokale til en overkommelig pris. Vi ønsker at butikken skal være et møtepunkt hvor folk har god tid og personalet har tid til å slå av en prat. I all hovedsak vil vi selge kristen litteratur. Vi ser også for oss at vi muligens kan selge ting som turister kan være interessert i og kristne symbolgjenstander som for eksempel julekrybber. Det spørs hva slags lokaler vi får. Lokalet vil avgjøre hva slags varer vi kan ha, forteller Kleppa.