Tag Archive for: Kristent seniorakademi

REFLEKSJON: - Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv, mener Njål Skrunes i Bergens Indremisjon. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Bergens Indremisjon starter kristent seniorakademi

Forsamlingen Betlehem i Bergen vil samle seniorer til fellesskap, opplysning og refleksjon utfra et kristent lys.

‒ Seniorer utgjør en stor gruppe mennesker, og mange har høyere utdannelse og er interessert i å sette seg inn i aktuelle spørsmål. Sammensetningen av seniorer gjenspeiler utdanningsrevolusjonen vi har sett i samfunnet. Det er en viktig gruppe å nå og ha kontakt med, sier Njål Skrunes, som er leder for eldsterådet i Bergens Indremisjon.

Opplysning
Denne gruppen ønsker forsamlingen å nå ved å invitere til kristent seniorakademi.

‒ Ordet «akademi» viser til at det er et arrangement med vekt på opplysning og gjennomtenkning, og vi vil løfte frem aktuelle tema og viktige tradisjoner i et kristent lys, forklarer Skrunes.

Hauge
I høst blir det to arrangement, og begge vil ta for seg Hans Nielsen Hauge. Torsdag 30. september vil professor Ola Grytten snakke om «Hans Nielsen Hauge – gründer og forretningsmann i Bergen», og 4. november vil Per R Sævik snakke om «Kristen forretningsmann i dag – ideal og utfordringer».

‒ Vi skal prøve å ha to samlinger i semesteret. Til våren vil vi kanskje fortsette i Hauge-sporet.

‒ Hvorfor Hans Nielsen Hauge som tema?

‒ I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Vi er ikke ferdig med ham. I ImF- sammenheng har en ikke gjort så mye ut av Hauge.

Sambåndet hadde for øvrig Hauge som tema i nr. 06-07/21.

Brytningstid
‒ Hvorfor et kristent seniorakademi i tillegg til det som finnes av senioruniversiteter?

‒ Vi lever i en brytningstid, og mange strømdrag i tiden prøver å få makt over tanken vår. Det er viktig å tenke gjennom tiden vi lever i, utfra et kristent perspektiv. Vi tenker også at et slikt seniorakademi kan være et sted hvor seniorer kan samles og som kan skape fellesskap, sier Njål Skrunes.