Innlegg

Hybler søker studenter

Betania på Laksevåg i Bergen er snart ferdig oppusset. Nå starter prosessen med å finne studentene som skal bo der.

− Oppussingen av Betania skal være ferdig i løpet av april, sier administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i Indremisjonsforbundet til Sambåndet.

Planen for det nyoppussede Betania på Laksevåg i Bergen, som ble overført til ImF i 2010, er at det skal være et kristent studentkollektiv. Til høsten er bygget klart til å ta imot studenter.

God standard

− Det er 10 hybler med vask på hvert rom. I tillegg er det fellesareal som inneholder fire toaletter og dusjer, et stort og et mindre kjøkken, en stue og et vaskerom. Alt er nyoppusset, så det er god standard, forteller Heggen.

Rekrutteringen av studenter til kollektivet kan dermed begynne. Det er Bergens Indremisjon som har ansvar for rekruttering, og interesserte kan henvende seg til dem. Fristen for å søke om plass er 15. mai.

− De studentene som skal bo her, skal være en del av Bergens Indremisjon og bidra med utadrettet virksomhet. Det vil bli en link til ImFs nettside for å annonsere hyblene, sier Heggen.

Torgeir Skrunes skal gå inn som husfar i det nye prosjektet og vil være med i rekrutteringsarbeidet.

− Vi går nå ut offentlig for å rekruttere studenter til kollektivet. Etter at det sto om planene i Sambåndet i fjor har noen tatt kontakt, men det er helt løselig. Nå er brosjyren om studentkollektivet klar, og vi vil begynne å spre den, sier Skrunes.

Utadrettet

− Hva vil dere se etter når dere skal rekruttere til studentkollektivet?

− Vi ser etter bevisste kristne som har lyst til å bidra i fellesskapet og nå ut til andre i nærområdet. Målet er å hjelpe hverandre til å være utadrettet i studenthverdagen, forteller Skrunes.

Når det gjelder hva studentene konkret skal bidra med, er noen konkrete ideer en kafé, en ungdomsklubb og åpne middager.

− Dette er bare noen ideer, men de som blir med, skal selv få være med og bestemme hva vi skal satse på og hvem som er målgruppen. Men vi vil ha faste interne ting. En gang i uken vil vi ha fast middag og fellesskap etterpå, sier Skrunes.

Foruten å annonsere via ImFs nettside og omtale i Sambåndet, håper Skrunes at også dagsaviser vil skrive om det nye studentkollektivet.

− Jeg er spent. Om det blir et studentkollektiv, er avhengig av at vi får studenter som vil være med. Vi prøver å spre det i sosiale medier, rundt Betlehem og Bildøy Bibelskole, sier Torgeir Skrunes.

Kretsleder blir husfar

Torgeir Skrunes har sagt ja til å bli husfar i et kristent studentkollektiv i bedehuset Betania i Laksevåg i Bergen.

Torgeir Skrunes er i dag kretsleder i ImF Sør. Som Sambåndet skrev i januarnummeret, slutter han i denne stillingen til sommeren. Sammen med kona flytter han da til Bergen, der hun skal studere medisin. Sambåndet brakte i oktobernummeret i fjor nyheten om at en gruppe i Bergens Indremisjon (BI) drømmer om å skape et kristent studenthjem i bedehuset i Laksevåg for 8-12 studenter.

Styremøte

Styret i Bergens Indremisjon (BI) behandlet saken i sitt møte 1. april.

– Styret vedtok å tilby Torgeir Skrunes et engasjement på 20 prosent fra 1. januar 2015 til 30. juni 2016 i den hensikt å utvikle et tilbud i Laksevåg med utspring fra og tilknytning til Betlehem. Arbeidet på Laksevåg har i mange år vært på vikende front, og styret håper dette kan være kimen til et nytt, levende bedehusarbeid for mennesker som bor i Laksevåg, sier konstituert daglig leder i BI, Kenneth Hjortland, til sambåndet.no.

Engasjementsperioden på halvannet år er det som tilbys i denne omgang, og prosjektet skal evalueres underveis.

Fra august 2014 og ut året skal Torgeir Skrunes virke som forkynner i 50 prosent stilling i ImF. I tillegg skal han studere.

Hyblene i bedehuset i Laksevåg skal i tiden framover pusses opp i regi av huseieren, som er Indremisjonsforbundet (ImF).

Visjon og retning

– Vi, det vil si engasjerte medlemmer, styret, eldsterådet, ansatte ledere og Torgeir, skal bruke litt tid i høst på å legge visjon og retning for arbeidet. Det er en forutsetning at Skrunes bor i huset, sier Hjortland.

Den konstituerte daglige lederen er klar på at det skal være noe mer enn bare et vanlig bokollektiv for studenter. «Et sted å bo, et sted å tro, et sted å tjene» var stikkord Hjortland brukte da han drømte høyt på Åpen post på Arbeidermøtet til ImF i januar i år.

– Jesus overnattet i byen Betania, og tanken er å skape et nåtidens Betania i Laksevåg, sa Hjortland.

En viktig del av dette er å ha et ungt ektepar som kan være husfolk og for eksempel lage til fellesmåtider, nattverd, bønnestunder og lignende. På medlemsmøtet til BI 26. januar kom det fram at styret var i dialog med ekteparet Skrunes, og Torgeir Skrunes bekreftet da overfor Sambåndet at de var villig til å gå inn i prosjektet.

Ut-fokus

– Vår ungdomsleder, Torstein Fosse, vil være en natulig samarbeidspartner for Torgeir Skrunes, og det vil være lurt at Torgeir er synlig i forsamlingen i Bergen sentrum, sier Kenneth Hjortland og fortsetter:

– Som daglig leder synes jeg dette er et gledelig vedtak. Jeg tror det ligger i vårt DNA som forsamling, og jeg synes det er flott at vi kikker litt ut fra Betlehem.

Ett skritt på vei mot studentkollektiv

Samarbeidet mellom Indremisjonsforbundet og Bergens Indremisjon om et studenkollektiv i bedehuset Betania i Laksevåg er blitt konkretisert. Og medlemmene i Bergens Indremisjon heier på ideen.

Sambåndet brakte nyheten om det forsamlingsleder Gunnar Ferstad i Bergens Indremisjon (BI) da beskrev som en drøm, i oktoberutgaven, og saken kan også leses på sambåndet.no. Den foreløpige beskrivelsen av prosjektet opererer med 8-12 hybler i toppetasjene i Kringsjåveien 28 i Laksevåg i Bergen. Bygningen eies av Indremisjonsforbundet (ImF), men allerede i august i år lanserte generalsekretær Erik Furnes i ImF tanken om et kollektiv i deler av lokalene.

Møte mellom ImF og BI

Onsdag 20. november var det et møte mellom BI og huseier ImF om denne saken.

– Vi er enig om visjonen for huset. Den er også i tråd med strategiplanen vår fram mot 2020. Mest sannsynlig blir det slik at ImF tar investeringskostnadene mens BI betaler leie, sier administrasjonsleder Anja Ulvetseth Heggen i ImF til sambåndet.no.

Hyblene er tenkt lagt i 4. etasje og loftet, og Ulveseth Heggen er klar på at dagens hybler i huset uansett har behov for en oppussing.

– Det trengs blant annet nytt rørsystem og ventilasjon, og kostnadene vil nok komme på flere millioner kroner, sier administrasjonslederen.

Ifølge Anja Ulveseth Heggen er det snakk om å slå de eksisterende hyblene sammen til noe større enheter. ImF avventer nå en videre behandling i BI før arbeidet legges ut på anbud.

Gruppe skal utrede

Bergens Indremisjon skal sette ned en gruppe som, under ledelse av ungdomsleder Torstein Fosse, skal tenke kreativt rundt bruken av huset. Det kan dreie seg om kafe, scene, øvingsrom osv. Gruppen skal levere en innstilling senest tidlig i januar neste år.

Torsdag kveld ble også planene for første gang lagt fram på et medlemsmøte i BI. Responsen fra de 40 frammøtte medlemmene var entydig positiv.

– Den generelle responsen i samtalen var veldig god. Medlemmene våre applauderte dette som et godt tiltak og signaliserte at dette var noe de som forsamling kan tenke seg å bruke midler på, sier Kenneth Hjortland, administrasjonsleder i Bergens Indremisjon.

Nettopp de økononiske midlene kan også være noe av utfordringen, for kollektiv-visjonen kommer midt i en periode der forsamlingen har et sterkt fokus på å styrke egen økonomi, både gjennom økt gaveinngang, men også gjennom strammere drift. Det er dermed et godt stykke arbeid som må gjøres før første student kan flytte inn.

– Medlemmene støttet likevel helhjertet opp om at styret kan arbeide videre med planene. Det kom ingen stoppsignal. Det er det viktige nå, sier Hjortland.