Tag Archive for: Logoskirken

VEKST: Styremedlem Edgeir Gunvordal i Logoskirken opplever så stor vekst i antall medlemmer at de nå søker pastor/forsamlingsutvikler. FOTO: Brit Rønningen

Logoskirken vokser og trenger en pastor

Siden starten i august i fjor er det stadig flere som vil bli med i Logoskirken på Nesttun i Bergen. Nå er de blitt så mange at de må ansatte folk for å kunne drifte videre.

På fjorårets årsmøte vedtok Nesttun Indremisjon at forsamlingen skal restarte og bli en kirke som er innmeldt 50-50 i ImF og NLM, og på et medlemsmøte før sommeren ble det vedtatt at navnet blir Logoskirken. Den nye kirken startet opp 15. august 2022. I januar 2023 er de 108 medlemmer, og nå søker de etter pastor/forsamlingsutvikler i 100% stilling. Fra før har Logoskirken en forsamlingsarbeider ansatt i 20%.

– Vi har hatt en veldig vekst. Det er jo det vi ønsker, men vi var ikke forberedt på slik vekst, sier styremedlem Edgeir Gunvordal i Logoskirken til sambåndet.no.

Enten-eller
– Hvorfor søker dere etter pastor/forsamlingsutvikler?

– Når du driver en menighet med lekfolk og på frivillig basis, som vi har gjort til nå, kommer du til et punkt der du enten ikke klarer å virkeliggjøre den kirken du ønsker å være, eller så må du begynne å ansette folk. Det er bakgrunnen for at vi ser oss nødt til å ansette noen.

Gunvordal fremholder at Logoskirken ikke ønsker å være et bedehus, men en kirke som kan gi medlemmene et fullverdig kirketilbud.

Hyrde
– Hva slags person ser dere etter?

– Vi leter veldig bredt. Vi ønsker flest mulig søkere slik at hvis det er noen som er veldig sterke på noen av oppgavene, så kan vi tilpasse det alt etter hva den som søker, er god på. Eksempelvis om det er økonomi og administrasjon eller å forkynne, være hyrde og drive med sjelesorg. Men det vi først og fremst ser etter, er en person som kan være menighetens ansikt utad og en åndelig hyrde og kan stake ut kursen videre.

Økonomi
– Hva med det økonomiske løftet det er å ansette en pastor/forsamlingsutvikler i 100% stilling?

– Det blir et stort steg i tro. Vi vil basere oss på fast givertjeneste som grunnlag. ImF Midthordland kan gå inn å dekke 20% av lønnen i et år.

Bønnesvar
– Hvorfor tror du så mange kommer til dere?

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor, men vi ligger veldig strategisk til på en plass der det bor veldig mye folk. Så det er et stort nedslagsfelt. De fleste som kommer til, er folk jeg ikke kjenner. Det kommer via, via. Det er mye jungeltelegrafen parallelt med at vi er flinke med sosiale medier. Kanskje er det en kombinasjon av at det er flere generasjoner sammen, og at det kanskje er det folk søker, forklarer Edgeir Gunvordal og konkluderer:

– Vi vet at det er et bønnesvar. Vi gjør det ikke mer vanskelig enn det.

FORNØYD: Paul Rødstøl (til venstre) og Edgeir Gunvordal er glade for at Nesttun indremisjon og 13 familier fra ulike sammenhenger skal gå sammen om å starte en ny kirke på Nesttun bedehus. FOTO: Brit Rønningen

Fra Nesttun indremisjon til Logoskirken

Det er allerede bestemt at Nesttun indremisjon skal bli kirke. Nå er navnet på den nye menigheten klar. "Logoskirken" fikk flest stemmer på siste medlemsmøte.

BERGEN: Nesttun indremisjon har medlemsmøte på kvelden den første tirsdagen i juni. Femti stykker har møtt frem på Nesttun bedehus. Folk skal få mer informasjon om det som ble vedtatt på Nesttun indremisjons årsmøte for en og en halv måned siden, nemlig at det skal bli en kirke som er innmeldt 50–50 i ImF og NLM. Kveldens store sak er hva den nye kirken skal hete.

Leder i interimsstyret, Arne Meier, forklarer hva styret har gjort så langt.

Registrering
– Vi har sendt registreringsmelding til Brønnøysundregisteret og venter på registreringsnummer. Og vi har løpende kontakt med ImF og NLM om innmeldinger, informerer Meier.

– Hvordan er det med vedtekter? For å bli registrert i Brønnøysundregisteret trenger vi vedtekter, spør en mann.

– Vi bruker «Normallover for fellesforsamlinger med NLM» som er en standard for ImF forsamlinger, og vi har sendt det til ImF og NLM, svarer Meier.

SPØRSMÅL: Arne Meier (til venstre) og Paul Rødstøl svarer på spørsmål om den nye kirken. FOTO: Brit Rønningen

Aldrende
Nestleder Paul Rødstøl i interimsstyret forklarer til Sambåndet hvorfor de vil bli menighet.

– Vi er en aldrende forsamling. Hvis vi ikke får nye familier og nye folk inn, dør vi ut, konstaterer han.

Det er Nesttun indremisjon som eier Nesttun bedehus og som driver alt arbeidet som foregår på huset.

Salem
I oktober i fjor tok Edgeir Gunvordal kontakt med Rødstøl. Gunvordal har gått i Misjonssambandets forsamling Salem i Bergen i 20 år og har vært søndagsskolelærer der i ti. I Salem var de fem familier som ønsket å starte en ny forsamling i området Bergen sør, hvor de alle bor. Siden har det kommet til flere familier fra ulike sammenhenger som ønsker å være med. Nå er det til sammen 13 familier med nærmere 50 personer inkludert barn. Kanskje Nesttun indremisjon ville være interessert i å danne en ny kirke sammen med dem?

På det allerede nevnte årsmøtet stemte de eksisterende medlemmene i Nesttun Indremisjon over om de ville starte ny kirke sammen med disse 13 familiene og gi kirken et nytt uttrykk der det var rom for flere generasjoner. Med 29 mot 3 stemmer og én blank stemme vedtok de å starte en ny kirke.

Overrasket
– Jeg er overrasket over at så mange som 29 stemte for å bli bli replantet som kirke, og jeg er overrasket over at Nesttun indremisjon var så positive til dette, innrømmer Gunvordal, som er med i interimsstyret.

– Min generasjon ønsker en full kirke, eller full pakke, med dåp, konfirmasjon og vielser. Vi ønsker ikke å gå inn i noe etablert, men å replante Logoskirken og bygge noe nytt, fortsetter han.

Satsingsområder
Meier viser på en Power Point-plansje de fire satsingsområdene interimsstyret har kommet frem til.

– Det første er søndagsskole, som er et kjerneområde. Så er det bønnemøte som vi vil ha fast hver onsdag. Det er kjempeviktig. Og søndagsmøte klokken 11 hver søndag er samlingspunktet for menigheten. Til sist er det inkluderende fellesskap, at det skal være et godt fellesskap å være med i, forteller Meier.

De har hatt to prøvegudstjenester. På den første var de cirka 75 personer, og på andre var de 95. På den siste var det ifølge Rødstøl et aldersspenn fra 0 til 94 år, og en 94-åring sto vertskap og ønsket velkommen i døra.

I tillegg til kjerneområdene vil det som foregår av aktiviteter på bedehuset, fortsette. I dag har de formiddagstreff, Optimisten – som er en klubb for psykisk utviklingshemmede, strikkekafé, kvinneforeningen Søsterringen, Awanaklubb og koret Godt Nytt.

NAVN: Edgeir Gunvordal viser interimsstyrets forslag til navn på den nye kirken. FOTO: Brit Rønningen

Navn
Gunvordal presenterer de seks navnealternativene fra interimsstyret; Nesttun bedehuskirke, Logoskirken, Fana misjonskirke, Fana misjonsforsamling, Nesttunkirken og Nesttun bedehusforsamling. Det blir litt diskusjon om de ulike navnene. Noen lurer på om å gå for navnet «misjonskirke» og «misjonsforsamling» vil gi problemer med kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Det tror ikke representantene for interimsstyret. Rødstøl forklarer navnet «Logoskirken», som er det eneste som ikke har stedstilknytning i seg.

– Logos betyr «ordet» på gresk. Når folk spør om navnet, kan vi fortelle at vi er en kirke som tror på Guds ord, sier Rødstøl.

Noen gir uttrykk for at de foretrekker et navn som forteller hvor den nye menigheten holder til.

– Så går vi til avstemning, sier Meier.

Lapp med navnene blir delt ut, og folk skal krysse av for det navnet de foretrekker. Tellekorpset jobber raskt, og resultatet blir presentert på Power Point. Logoskirken får 21 stemmer. De neste på listen, Nesttun bedehuskirke og Nesttun bedehusforsamling får ni stemmer hver.

Generasjoner
– For oss er det godt med et nytt navn når vi skal starte nytt arbeid, kommenterer Gunvordal fornøyd overfor Sambåndet.

– Hvis vi hadde startet helt for oss selv, uten Nesttun indremisjon, ville det bare blitt en menighet med vår generasjon, uten erfaringen og modenheten fra den eldre generasjonen. Målet er at generasjonene skal fungere sammen. Da må vi være romslige med hverandre og være åpne for at vi kan gjøre feil, fortsetter han.

– Det må være Gud. Her lever vi midt oppi et bønnesvar, tror Paul Rødstøl.

– Det er en gjeng som er åpen for noe nytt. Det er resultat av forbønn over flere år og nød og ydmykhet. De er ikke så steile. Vi kommer sikkert til å gjøre feil, men ingen skal beskylde oss for å ikke å prøve, legger Edgeir Gunvordal til.