Innlegg

NEDGANG: – Det er en trist trend at volumet av kristen litteratur minker, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde forlag. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Selger en halv million kristne bøker årlig

Salget av kristne bøker går merkbart ned, men kristne forlag selger fortsatt godt over en halv million bøker årlig.

Kristelig Pressekontor har hentet inn tall fra forlagene i den kristne sammenslutningen Norsk Forleggersamband, samt ett forlag som ikke med der. Dette er de største kristne forlagene i Norge. Tallene for 2016, 2017 og 2018 viser ingen dramatisk nedgang, men både antallet titler og solgte bøker daler.

Nedgang

Det ble gitt ut 197 titler i 2016 og 181 i fjor, en nedgang på over 8 prosent. Noe tilsvarende har skjedd med antallet solgte bøker: De seks forlagene solgt omkring 531.000 bøker i 2016, mens salget økte til 541.000 i 2017. I fjor gikk tallet ned til 513.500 eksemplarer, en nedgang fra året før på nesten 5 prosent. Tallene gjelder både nye titler og tidligere utgivelser.

Bildet er delvis det samme som for forlagsbransjen ellers. Fra 2016 til -17 økte antallet titler blant Den norske Forleggerforenings medlemmer med 2 prosent. Samtidig falt antallet solgte bøker med 14 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, gjengitt av NTB.

Stabilt i Lunde

Lunde forlag, med Luther forlag som imprint (merkenavn, red.anm), har hatt et jevnt antall titler de siste tre åra. I 2016 utga de 31 nye titler, i 2017 kom det 37, mens tallet i fjor var 34. Salgstallene har imidlertid gått betraktelig ned. I 2016 ble det solgt nesten 78.000 bøker, i 2017 såvidt over 75.000 og i 2018 hårfint over 70.000. Nedgangen er på over ti prosent siden 2016, og forlagssjef Tom Teien jubler ikke.

– Når det går såpass mye ned, er du bekymret?

– Det er en negativ utvikling. Om jeg skal velge å bli bekymret, vet jeg ikke, men en trist trend er det jo at volumet av kristen litteratur minker, sier Teien.

15. juli hadde Teien og hans kollega Katrine Masvie et debattinnlegg i Dagen der de påpekte at å være «på vandring i en kristen bok … har stor verdi».

Generell utvikling

Lunde er med i Forleggerforeningen og får jevnlige oppdateringer om hele bokbransjen.

– Jeg ser jo at det er samme utvikling for papirbøker i forlagene generelt som for de kristne forlagene, sier Teien som registrerer at salget av digitale bøker går opp.

LANSERING: Tarald Ueland, t.v., intervjues av leirsjef Torgeir Lauvås om sin nye bok. Forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS og avtroppende forlagssjef Petter Olsen i Sambåndet Forlag deltok også under lanseringen. FOTO: BRIT RØNINGEN

Sambåndet Forlag er i ferd med å fusjonere med Lunde Forlag og blir da, i likhet med Luther Forlag, en merkevare innen Lunde Forlag AS. Indremisjonsforbundet (ImF) får en eierandel i Lunde Forlag AS på 15 prosent.

På kveldsmøtet på Lyngdal Bibelcamp 3. juli ble den første boken i denne nye ordningen lansert – «Til hvilens vann» av Tarald Ueland.   

Hermon holder stand

Hermon Forlag – med Genesis som imprint – har økt antallet utgivelser siden 2016, mens salgstallene har dalt litt. Det samme har omsetningen regnet i kroner, men hovedbildet er at det nest største av de kristne bokforlagene holder stand.

Hermon ga ut 60 titler i 2016, 55 i 2017 og 64 i 2018. Salgstallene var henholdsvis 179.000, 182.000 0g 175.000 disse årene, og omsetningen på henholdsvis 19,2 millioner, 18,5 millioner og 18,8 millioner kroner, oppgir forlagssjef Svein Andersen.

Sterk nedgang

Norsk Bokforlag, som eies av Adventistkirken, har også hatt betydelig nedgang. Antallet nye titler har vært stabilt, henholdsvis 12, 13 og 15 i 2016, 2017 og 2018, men salget sank som en stein i fjor. Forlaget solgte 39.000 bøker i 2016, nærmere 36.000 i 2017 og 27.500 i fjor.

Nedgangen er på nesten 30 prosent, og forlagssjef Terje Wollan Dahl forklarer den med «en ekstraordinær situasjon og ikke en trend i markedet».

Hemmelige tall

Tord Langmoen, midlertidig forlagssjef i Bibelselskapet og deres imprint Verbum, vil ikke ut med salgstall for de tre siste årene.

– Solgte bøker for hvert år oppgir vi ikke, dessverre. Det er forlagets policy, sier han.

Driftsinntektene ligger imidlertid omkring 70 millioner kroner både i 2016 og 2017, ifølge proff.no. Bibelselskapet/Verbum utga 40 nye titler i 2016, 20 i 2017 og 14 i 2018.

– Titteltallene forteller ikke hele sannheten, sier Langmoen. Han forklarer at tallet i 2016 var uvanlig høyt grunnet flere mindre hefter på bokmål og nynorsk, mens det var lavere enn normalt i fjor grunnet store utgivelser som Studiebibelen og prosjektet «Bibelen til Alle i Østfold» som var en av Bibelselskapets største leveranser gjennom tidene.

Tilbakegang i IKO-Forlaget

Forlagssjef Heidi J. Andersen i IKO-Forlaget melder om synkende omsetning siden 2016, men den er ikke dramatisk. Forlaget har årlig solgt noe over 200.000 bøker de siste åra, men solgte mindre i fjor. Nedgangen i 2018 er på omkring 5 prosent.

– Det har gått merkbart ned, sier Andersen og forklarer det blant annet med at mye av salget skjer gjennom Dåpsklubben Tripp Trapp som dels selger produkter som ikke er bøker.

– Den norske kirkes statistikker, som dåpstallene, peker nedover. Slår det ut hos dere?

– Vi har en reell nedgang, og solgte mindre til menighetene i fjor, så det er ganske åpenbart en sammenheng her, sier hun og peker på at bevilgninger som før var øremerket trosopplæring i Den norske kirke, ikke er det lenger.

– Det er en ganske sterk hypotese at en del penger går til lønn i stedet for materiell, og det merkes hos oss, sier Andersen.

Oppgang i Stange

Ungdom i Oppdrags forlag Proklamedia kan vise til markant framgang de siste tre åra. I 2016 solgte de omkring 30.000 bøker fordelt på 13 nye titler. I 2017 økte antallet titler til 21, mens 39.000 eksemplarer ble solgt. I fjor gikk tallet på utgivelser noe ned, til 18 nye titler. Omkring 40.000 bøker ble solgt, opplyser forlagssjef Alexandru Dragoman.

Forlagssjef Eivind Sætrang i Ventura forlag oppgir at de hadde tolv titler i 2016, samme år som de startet. Det året solgt Ventura 5.189 bøker.

Sætrang var tidligere leder for Proklamedia, og Ventura holder til et par steinkast unna sin «storebror» på Grimerud gård i Stange. I 2017 økte Ventura antallet titler til 14, mens salget nesten ble doblet. 9.576 eksemplarer ble solgt. I 2018 gikk antallet titler ned til 12, mens salgstallene økte noe, til 10.419 eksemplarer.

Omsetningen har også steget betraktelig for det lille forlaget, fra 1,24 millioner i 2016 til 1,58 millioner i 2017 og 2,32 millioner i fjor. KPK

LAGER: Forlagssjefene Petter Olsen, til høyre, og Tom Teien går gjennom lageret til Sambåndet Forlag. Foto: Brit Rønningen

Sambåndet og Lunde fusjonerer

I tiden rundt 2. verdenskrig gjorde forbundsstyret i Vestlandske vedtak om å kjøpe Lunde Forlag. Det ble ikke gjennomført. Nå er ringen sluttet ved at Lunde Forlag og Sambåndet Forlag fusjonerer.

‒ Det viktigste for oss er at de tre største lutherske organisasjonene får eierskap til Lunde Forlag. Å fusjonere med Sambåndet Forlag er ikke en stor gevinst for oss med tanke på omsetning. Men for oss har Sambåndet Forlags utgivelsesprofil en verdi, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS til sambåndet.no.

Undertegning
Ved 13-tiden mandag ble aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale undertegnet. Det betyr at Lunde får ImF som ny deleier. Fra før er det NLM og Normisjon som står som eiere av forlaget. Etter at avtalen trer i kraft fra årsskiftet vil NLM ha 70% eierandel, mens Normisjon og ImF vil ha 15% eierandel hver i Lunde Forlag AS. ImF vil samtidig få en representant i styret som består av fem representanter. Lunde Forlag AS vil da bestå av forlagsnavnene Lunde, Luther, Veritas og Sambåndet. Planen er med andre ord at det fortsatt skal komme ut bøker med Sambåndet Forlags logo på.

Profesjonell
‒ Jeg mener at våre forfattere vil få en ende mer profesjonell behandling i arbeidet med manus. Bøkene vil også få en mye bedre markedsføring enn i dag. Så er det viktig at tre kristne organisasjoner står sammen om å gi ut kristne bøker. Jeg tror det vil styrke den kristne boken, sier avtroppende forlagssjef i Sambåndet Forlag, Petter Olsen.

Teien er enig med Olsen.

‒ Vi vil få større bredde og nå bredere ut, sier Teien.

Prosess
Det var i april 2015 at Sambåndet Forlag fikk en henvendelse fra Lunde Forlag om fusjon med Lunde Forlag. Året før hadde Lunde Forlag fusjonert med Luther Forlag. I september 2018 gjorde ImF-styret følgende vedtak: «Etter en samlet vurdering finner ImF-styret det rett at Sambåndet Forlag AS blir fusjonert med Lunde forlag.»

‒ Det har vært en lang prosess. Delvis handler det om at det har vært en vurdering av om Sambåndet Forlag skulle endre strukturen fra AS til å bli en avdeling i ImF. Prosessen ble også satt på vent mens man avklarte hvor man skulle putte ansvaret for utgivelsen av Awana-materiellet, forteller styreleder i Sambåndet Forlag, Helge Kleven.

Konsekvenser
‒ Hva slags konsekvenser fusjonen får det for ImF?

‒ For ImFs del vil vi miste litt husleieinntekter fra forlaget og 10% av medieleders lønn som Sambåndet Forlag har dekket. En gevinst for ImF er at bøkene til Sambåndet Forlag vil få større geografisk spredning, men vi gir vi fra oss kontrollen over hvilke bøker som gis ut. Om vi skulle ønske å gi ut en bok Lunde ikke vil gi ut, så kan ImF gi den ut, svarer Helge Kleven.