Innlegg

INNSETTING: Pastor Magnar Helland taler under sin innsetting som pastor i Bedehuskirken i 2019. FOTO: ImF Meidia arkiv

Bønn- og fasteuke som hjelp i bønnelivet

En gang i semesteret har Bedehuskirken bønn- og fasteuke. Pastor Magnar Helland opplever at Gud har kalt menigheten til å vokse i bønn og bli et bønnens folk.

I kalenderen på hjemmesiden til Bedehuskirken står det at det er bønn- og fasteuke i uke 13. Det var det også i uke 40 i fjor.

– I Bedehuskirken ønsker vi å hjelpe folk til å leve liv hvor bønn og faste er naturlige elementer. Dette er grunnen til at vi samles til bønn og faste uke en gang hvert semester for å fokusere ekstra på dette, sier pastor Magnar Helland.

I 1. Tim 2,1-4 står det slik: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Det er en tekst de ifølge Helland bruker ofte i Bedehuskirken.

Kall
– Denne frelsen og erkjennelsen handler om at Gud ønsker å komme nær til alle mennesker her på jord og lære oss hvordan vi kan leve stille og rolige liv i lag med han og alle andre. Samt at vi erkjenner at i oss selv er vi mennesker som går fortapt uten Gud. Vi trenger hans frelse gjennom Jesus i dette livet og for evigheten.

Helland påpeker at etterfølgere av Jesus blir invitert til å bli med i bønn for at Guds frelsesverk skal nå alle mennesker.

– I Bedehuskirken har vi flere år opplevd at Gud kaller oss til å vokse i bønn og bli et bønnens folk. Moses lærer oss at mennesket ikke lever av brød alene, men av hvert ord som går ut av Herrens munn (5. Mos 8:3), og Jakob sier at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning (Jak 5:16).

Opplegg
Hvordan er opplegget på bønn- og fasteuken?

– Vi ønsker å ha bønn i hjemmet, i huskirkene og i storfamilien, og derfor lager vi en bønneressurs som er tredelt med ulike tema og bønner for morgen, lunsj og kveld. Hver dag er det utvidet bønn på kontoret morgen og lunsjtid, og annenhver dag samles vi til bønn på kveldene. Ellers er målet at folk ber hjemme og på hver sin måte bruker bønn og faste uken som en uke med ekstra innvielse til Herren slik han leder.

Invitasjon
Hvor mange bruker å være med på bønn- og fasteukene?

– Målet vårt er å vokse i bønn og å bli et bønnens folk. Vi ønsker at flere og flere skal oppdage privilegiet det er å be. Hvor mange som blir med, er litt vanskelig å si noe om, men vi erfarer at for hver gang vi gjør dette, så er det noen flere som oppdager bønnens privilegium. Vi ser på bønn som en invitasjon og ikke som et krav, derfor er det viktigste for oss å være takknemlig for hver enkelt som ber, mer enn å telle antall folk som kommer til felles bønn.

Faste
Siden det ikke bare står bønneuke, men bønn og fast uke, faster folk?

– På gudstjenestene høsten 2022 gikk vi gjennom  Bergprekenen. Her er Jesus veldig tydelig på at vi skal gjøre gode barmhjertighetsgjerninger for folk, slik at de kan møte Gud. Samtidig så er Jesus også veldig tydelig på at fromhetsgjerninger som omhandler givertjeneste, bønn og faste, ikke skal vises for andre mennesker, men gjøres i det skjulte. På grunn av dette spør vi ikke om folk faster, men prøver å oppfordre og veilede til fasting. Vi vet litt om at noen bare ber, noen faster fra mediene og internett, noen spiser bare frukt og grønnsaker, noen faster fra noen faste måltider, mens andre faster fra all mat.

Forandring
– Hva er forskjellen på å be uten å faste og å be og faste?

– Jesus kaller oss til å be, og vi vet at det er kraft i bønn. Allikevel ser vi i Bibelen, og også i kirkens historie, at faste ofte praktiseres når en står overfor en større utfordring, noe en ønsker å se å en forandring på, sier Helland.

En ofte brukt innvending mot faste er, ifølge pastoren, at det er noe vi gjør, men dette passer liksom ikke med Guds frelse av bare nåde og ikke gjerninger.

– Igjen er det Jesu invitasjon til å faste som blir viktig. Vi faster ikke fordi vi vil bli frelst, men fordi vi er frelst, påpeker Helland.

Han viser til Nicky Gumbel, som sier at fasten forsterker bønnens virkning og er et tydelig tegn på omvendelse og ydmykhet. Fasten brukes for å søke Guds ledelse, den er et uttrykk for selvdisiplin og avholdenhet, og den gir mulighet for å lide med de som lider og dele av vår overflod.

Stor verdi
Hva vil du si at bønn- og fasteuker betyr for Bedehuskirken?

– Bønn- og fasteukene er uker der vi setter av utvidet tid til å søke Gud. Dette er livgivende, fornyende og oppbyggende for oss som mennesker og som kirke. Vi tror også på bønnens kraft til å gripe inn hos enkeltmennesker og samfunn. Når vi ber konkret og får konkrete bønnesvar, styrker dette troen og motivasjonen til å be mer. Som en lokal kirke er det av stor verdi når vi både i personlig liv og i fellesskapet, vokser i bønn, sier pastor Magnar Helland.

En kortere versjon av denne artikkelen ble først publisert i Sambåndets papirutgave for mars, som kom ut onsdag 29. mars.

INNSETTELSE: Magnar Helland, til høyre, er innsatt som pastor i Bedehuskirken. Rønnaug Aase, fra venstre, og Rune Løge var tekstlesere, mens pastor Kjersti Landro ledet innsettelsen. FOTO: PETTER OLSEN

Innsatt som pastor i Bedehuskirken

Magnar Helland (38) ble søndag innsatt som ny pastor i ImF-tilsluttede Bedehuskirken på Saron, Bryne.

BRYNE: – Jeg vet det handler om å lede, prege, sette retning, være modig og gi av det som Gud har gitt oss, sa firebarnsfaren da han ble presentert for forsamlingen av medpastor og daglig leder i Bedehuskirken, Kjersti Landro.

På feil side

Magnar Helland vokste opp på Ganddal i Sandnes kommune og har blant annet tidligere vært pastor i Misjonskirken Bryne og daglig leder for Ungdom i oppdrag i Rogaland på Sola.

Mens en jærbu ville si at Ganddal er «på feil side av Skjævelandsbrua» på kommunegrensa mot Klepp og Jæren, spøkte Helland med at man på hans hjemsted tenkte motsatt. Hans eneste minne fra Bryne under oppveksten var en ikke-autorisert sykkeltur til «bestemor på Tu» åtte eller ni år gammel. (Tu har postadresse Bryne i Time kommune, men hører likevel til nabokommunen Klepp.) 

I 1988 møtte han imidlertid Christina, som skulle bli hans kone, i forbindelse med et musikeroppdrag i Misjonskirken Bryne. Her ble han altså pastor, og familien på to voksne, fire barn og en øgle (!) bor i Verdalen i Klepp kommune.

Noe nytt

I talen sin på søndag fortalte Helland at han utover i 2017 og inn i 2018 opplevde det slik at Gud hadde noe nytt for ham. I slutten av mai måned fikk han en tekstmelding fra pastor Thomas Rake i Bedehuskirken som ledet fram til ansettelsen der.

Under innsettelsen ble det lest fra 2. Tim 1,6-12, 1. Kor 12,1-11, Matt 28,18-20 og 1. Tim 4,12-16.

Årsskifte

Magnar Helland viste i sin tale til at et årsskifte både får en til å tenke bakover og framover.

– 2018 – det gamle – er forbi. Det blir som et bilde på nåden, sa Helland.

Den nye pastoren viste også til menneskets gudgitte forvalteroppdrag og muligheten for å skape vekst på grunnlag av det som Gud har gjort. Streben etter vekst kan likevel også, påpekte Helland, bli en form for avgudsdyrkelse.

– Guds ord må få definere hvem vi er, understreket Magnar Helland.