Tag Archive for: Møre barne- og ungdomsskole Herøy

«Møre-skulane» får hjelp til å samordne

Sunnmøre Indremisjon satser på å koordinere arbeidet til sine skoler og har derfor ansatt en skoleutvikler.

Siden august har Arve Fiskerstrand hatt en 20 % stilling som skoleutvikler i Sunnmøre Indremisjon (SIM).

– Det var et ønske om å være til hjelp for kristne friskoler. Jeg har jobbet som rektor på Møre barne- og ungdomsskule Herøy på Søre Sunnmøre og har tidligere jobbet som lærer ved to andre kristne friskoler, sier Fiskerstrand til sambåndet.no.

Stillingen er formelt knyttet til SIM. Ledelsen ved de tre skolene som SIM eier; Møre ungdomsskule, Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Møre barne- og ungdomsskule Skodje, samt Molde friskole, ønsker hjelp til å samle det arbeidet som kan samkjøres og få felles kvalitetssikring av det.

Rådgivende funksjon
– Hva gjør du som skoleutvikler?

– Det er helt i startfasen. Som skoleutvikler har jeg en rådgivende funksjon overfor skoleledelsen. Jeg har så langt drevet med kartlegging av behovet for å snakke sammen og hva som kan koordineres og legge til rette for mer kontakt. Jeg har hatt flere samlinger med skoleledelsen, og vi arrangerte nylig en fagdag for alle lærerne der over 60 lærere deltok. Det er møter som skal skape felles identitet. Når det gjelder skoleledelse er det mye som er likt. Det handler om å få råd og gi råd og samle skoleledelse til møter hvor en tar opp aktuelle tema.

For tiden har Fiskerstrand permisjon fra stillingen som rektor på Møre barne- og ungdomsskule Herøy og jobber som høyskolelektor ved Høgskolen i Volda.

Mye engasjement

Arve Fiskerstrand

Arve Fiskerstrand

– Hvordan står det til på «Møre-skulane»?

– Det står bra til. Det er oppegående skoler med mye engasjement og bra trykk, synes Fiskerstrand.

Om utfordringene som skolene har, tenker han dette:

– Det vil alltid være en utfordring med å rekruttere elevene. Det er ikke som for den offentlige skolen. Rekruttering overfor kristne hjem kan også være en utfordring. Det er ikke alle kristne som vil sende barna sine på kristne friskoler. Ellers er det heller en kjempemulighet å drive kristne friskoler. Det er først og fremst en stor glede, sier Fiskerstrand.

Kjekt arbeid
– Hva er viktigst for deg som skoleutvikler?

– Det er å få være med og skape gode rammer for utvikling av skolene. Vi skal ha kvalitetsskoler, både som skoler og som kristne skoler. Så er det viktig at skoleledelsen kjenner at det er noen som står sammen med dem, at de ikke står alene, og at der er noen de kan spørre og få råd hos. I den sammenhengen vil jeg være med og bidra. Det er kjekt arbeid, flotte skoler og givende å få lov til å være med og bidra, sier Arve Fiskerstrand.

 

Ny friskole godkjent

Møre barne- og ungdomsskole Skodje er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolen planlegger oppstart i august i år.

− Vi er veldig glade, for vi har jobbet lenge for dette. Søknaden om godkjenning ble sendt i mars i fjor. Det er viktig å få godkjenning for å kunne arbeide videre med planene våre, sier styreformann Odd Asbjørn Nybø til sambåndet.no.

Det er Sunnmøre Indremisjon som står som eier av den nye skolen. Fra før eier Sunnmøre Indremisjon Borgund Folkehøgskole, Møre ungdomsskole i Ålesund og Møre barne- og ungdomsskole i Herøy.

Skolestart i august
Den nye skolen har fått godkjenning for 195 elever fordelt på 1.-10. trinn. Bak dette elevtallet ligger det følgende; 15 elever på hvert årstrinn i barneskolen og 30 elever pr. trinn i ungdomsskolen. I oppstartsåret planlegger man å ta inn elever på alle klassetrinn i barneskolen og i 8. og 9. klasse i ungdomsskolen. I starten vil skolen bli organisert som fådelt skole, trolig en 4-deling på barnetrinnet.
Friskolen skal etableres i Digerneset Næringspark. Planen videre er å ha klart et skoleanlegg av moduler til skolestart i august i år.

− Det er det vi vil jobbe for. Det er masse som må på plass – moduler, utstyr og personale – men vi satser på at det skal gå, sier Nybø.

Kristen friskole
Skolen har ute annonser hvor de søker etter rektor, lærere og assistenter. Det er ennå ikke fastsatt noen søknadsfrist for elever som ønsker å begynne på skolen, men søknader kommer inn kontinuerlig. Man venter elever fra Skodje kommune, Ørskog, Haram og elever fra Ålesund kommune, som ikke får plass ved Møre Ungdomsskule i Hatleholen.

− Vi har hittil fått inn cirka 30 søknader, opplyser en fornøyd styreformann.

− Hvorfor vil dere starte en ny friskole?

− Det er fordi vi har så gode erfaringer fra de andre skolene. Å få gå på en kristen skole er flott for elevene. Det skal merkes at det er en kristen skole, sier Nybø.

At skolen er en kristen friskole betyr faglig at skolen vil ha mer fokus på kristendomskunnskap og kristen etikk enn det er i den offentlige skolen. I samsvar med planene vil elevene ved Møre barne- og ungdomsskole Skodje lære det samme som i offentlig skole, men med de tillegg skolen har i egne planer.