Innlegg

NYBYGG: Slik ser arkitektens skisse ut.

Møre ungdomsskule utvider med barnetrinn

I høst starter arbeidet med nybygg som skal huse barnetrinn ved Møre ungdomsskule.

Møre Ungdomsskule som er eid av ImF Sunnmøre, er i dag en ren ungdomsskole med 112 elever, men er godkjent for 180 elever. Skolen på er også godkjent for å kunne drive barneskole med 175 elever. Dette har det tidligere vært søkt om, kommunen har uttalt seg i saken, og Utdanningsdirektoratet (Udir) har godkjent søknaden.

ImF Sunnmøre vil nå å bruke godkjennelsen og starte ny barneskole Hatlehol i Ålesund hvor Møre Ungdomsskule ligger. Sambåndet skrev første gang om planene i nr. 1/19

Første og andre trinn

‒ Skolen har overfylte lokaler slik det er i dag, og en utbygging er tenkt å ta høyde både for barneskole og på sikt flere elever på ungdomsskolen. Dette vil også innebære økt behov for arbeidsplasser for lærere, administrasjon og SFO, sier inspektør Olav Sæbø ved Møre Ungdomsskule til Sambåndet.

I første omgang er planen å starte med 1. og 2. klasse høsten 2020 for så å øke år for år.

‒ Dersom dette skal realiseres, må det bygges klasserom til klassene på barnetrinnet, og til et par klasser på ungdomstrinnet. En må også kunne omdisponere en del av dagens areal til nye arbeidsplasser for de ansatte, sier Sæbø og fremholder at den største utfordringen med et nytt skolebygg er økonomien.

Vekst

– Bydelen er i vekst, og det er behov for flere elevplasser på barnetrinnet i vårt nærområde. De siste årene har vi også fått mange signaler fra foreldre som ser etter et alternativ til den offentlige skolen. Vi følgjer vanlig læreplan, men i KRLE har vi utvidet plan, og vi har en klar kristen profil ved skolen. Vi understreker likevel at skolen er åpen for alle, og at alle er velkommen til å søke om plass. Elever fra nabokommunene er selvsagt også velkomne til skolen, heter det i en pressemelding som skolen sendte ut denne uka.

Nytt bygg i tilknytning til eksisterende bygg er planlagt og godkjent.

I høst

– Det nye flotte bygget vil komme som en forlengelse av amfiet, mot sør. Uteområde med lekeplass er planlagt på sør- og østsiden av bygningene. Byggeprosessen starter denne høsten. Planen er å være klar til oppstart høsten 2020. Inntak av elever skjer fra 15. oktober 2019, og det blir én klasse per trinn, heter det videre i pressemeldingen.

Skolen vil legge vekt på å ha mye uteaktivitet og læring gjennom å bruke naturen. Det blir også SFO-tilbud.

«Møre-skulane» får hjelp til å samordne

Sunnmøre Indremisjon satser på å koordinere arbeidet til sine skoler og har derfor ansatt en skoleutvikler.

Siden august har Arve Fiskerstrand hatt en 20 % stilling som skoleutvikler i Sunnmøre Indremisjon (SIM).

– Det var et ønske om å være til hjelp for kristne friskoler. Jeg har jobbet som rektor på Møre barne- og ungdomsskule Herøy på Søre Sunnmøre og har tidligere jobbet som lærer ved to andre kristne friskoler, sier Fiskerstrand til sambåndet.no.

Stillingen er formelt knyttet til SIM. Ledelsen ved de tre skolene som SIM eier; Møre ungdomsskule, Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Møre barne- og ungdomsskule Skodje, samt Molde friskole, ønsker hjelp til å samle det arbeidet som kan samkjøres og få felles kvalitetssikring av det.

Rådgivende funksjon
– Hva gjør du som skoleutvikler?

– Det er helt i startfasen. Som skoleutvikler har jeg en rådgivende funksjon overfor skoleledelsen. Jeg har så langt drevet med kartlegging av behovet for å snakke sammen og hva som kan koordineres og legge til rette for mer kontakt. Jeg har hatt flere samlinger med skoleledelsen, og vi arrangerte nylig en fagdag for alle lærerne der over 60 lærere deltok. Det er møter som skal skape felles identitet. Når det gjelder skoleledelse er det mye som er likt. Det handler om å få råd og gi råd og samle skoleledelse til møter hvor en tar opp aktuelle tema.

For tiden har Fiskerstrand permisjon fra stillingen som rektor på Møre barne- og ungdomsskule Herøy og jobber som høyskolelektor ved Høgskolen i Volda.

Mye engasjement

Arve Fiskerstrand

Arve Fiskerstrand

– Hvordan står det til på «Møre-skulane»?

– Det står bra til. Det er oppegående skoler med mye engasjement og bra trykk, synes Fiskerstrand.

Om utfordringene som skolene har, tenker han dette:

– Det vil alltid være en utfordring med å rekruttere elevene. Det er ikke som for den offentlige skolen. Rekruttering overfor kristne hjem kan også være en utfordring. Det er ikke alle kristne som vil sende barna sine på kristne friskoler. Ellers er det heller en kjempemulighet å drive kristne friskoler. Det er først og fremst en stor glede, sier Fiskerstrand.

Kjekt arbeid
– Hva er viktigst for deg som skoleutvikler?

– Det er å få være med og skape gode rammer for utvikling av skolene. Vi skal ha kvalitetsskoler, både som skoler og som kristne skoler. Så er det viktig at skoleledelsen kjenner at det er noen som står sammen med dem, at de ikke står alene, og at der er noen de kan spørre og få råd hos. I den sammenhengen vil jeg være med og bidra. Det er kjekt arbeid, flotte skoler og givende å få lov til å være med og bidra, sier Arve Fiskerstrand.