Tag Archive for: NRI

Mot fusjon i Møre og Romsdal?

– Tall og fakta roper mot oss at tiden er moden for at NRI slår seg sammen med Sunnmøre Indremisjon!

Kretslederen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon,  Arild Ove Halås, er klar på at kretsen må gå nye veier skal den kunne overleve. Stram økonomi har tært på misjonsdriften, noe den yngre garde særlig har fått merke.

– Det er en veldig markant tilbakegang i en del viktig arbeid, særlig på barne- og ungdomsiden, sier Halås, og forklarer at de fra 1. mars kun har en halv stilling igjen i barne- og ungdomsarbeidet i kretsen. På 20 år har de dessuten mistet 75 barnelag, fra 90 til bare 15. Også leirene er redusert; for 20 år siden hadde de 25 leirer for året. I år teller de i beste fall 7.

– At vi skal klare å imøtekomme barna, at de skal få vokse opp med barnelag og få mulighet til å reise på leir, er et viktig anliggende for oss. Skal vi få det til i fremtiden, tror jeg at vi tjener på å være en større menighet enn det vi er i dag, sier han.

– Ikke tilstrekkelig 
På papiret er NRI fortsatt en stor krets med omkring 65 lag, foreninger og kontaktpersoner, samt 2 leirsteder og 3 skoler.

– Men selv om NRI er en veldig stor krets med henhold til arbeid, så ser vi jo at ressursene våre, i en 10-15 år frem i tid, ikke vil være tilstrekkelig til at vi skal kunne klare å drive misjon slik som vi ønsker, sier han.

Kretsen har merket en jevn nedgang i gaveinntekter og foreningsgaver, og de siste tre årene har misjonsdriften hatt et samlet underskudd på 1 150 000,-.  Antall årsverk er dessuten redusert fra å være ca. 11 for 20 år siden til 3,4 årsverk i dag, fordelt på 5 personer, leirstedene ekskludert.

Omorganisering.
En sammenslåing med Sunnmøre Indremisjon vil nødvendigvis medføre omorganisering av midler og ressurser, og man vil stå igjen med ett kretskontor, én kretsleder, ett regnskap, m.m. Dette, kombinert med gode løsninger med områdearbeidere rundt i fylket, og en klar og tydelig visjon om videre drift av misjons- arbeidet, mener Halås vil være utslagsgivende for å kunne nå enda lenger ut med evangeliet.

Fusjonsforslaget er ennå ikke tatt opp og drøftet innad i kretsstyret. Ei heller med Sunnmøre Indremisjon, rent offisielt. Utenom på kretslederplan, har ikke NRI noe videre samarbeid med nabokretsen per dags dato, opplyser han.

Må tas på alvor.
Karl Arne Austnes, kretsleder i Sunnmøre Indremisjon, kan bekrefte at han har samtalt med Halås om dette emnet, da i forbindelse med strategiplanlegging. Han synes det er en spennende og interessant tanke som de blir nødt til å ta på alvor.

– I den situasjon vi er i, trenger vi et tettere samarbeid med Nordmøre og Romsdal. Vi har skoler og forkynnere og mange andre ting vi kan hjelpe hverandre med på tvers av kretsene, sier Austnes.

Trenden er mye den samme her som i NRI, men med en litt annen reduksjon i bemanningen. I likhet med kollegene i nord, sliter Sunnmøre Indremisjon med å nå ut til unge mennesker.

– En sammenslåing kan styrke oss i arbeidet med å nå nye mennesker med evangeliet, mener han. 

Bør vurderes.
Arild Ove Halås kan rapportere om lite respons fra egne rekker, men det som har nådd fram har vært av både positiv og negativ karakter. Hvordan responsen har vært hos sine kolleger i søre del av fylket, vet han lite om.

– Men hvis du ser på vår økonomi og våre ressurser, og utviklingen som vi står i nå fremover, så begynner den jo å bli litt stram. Og Sunnmøre Indremisjon er heller ikke noe sånn kjempestor når det gjelder misjonsdrift. Skal vi klare å drive en misjon her i Møre og Romsdal på en god måte om ti år, så tror jeg at dette er et forslag som absolutt bør vurderes, konkluderer han.

Høstmøtetid

I mange av ImFs kretser er det i disse dager duket for høstmøte.

I Indremisjonssamskipnaden (IMS) kan de allerede se tilbake på en helg fylt med inspirasjon, utfordring og festmøte.

– Jeg er fornøyd med oppslutningen og håper vi når formålet vårt; nemlig å gi inspirasjon til de som står i misjonsarbeidet, sier kretsleder Svein Bjarne Aase til stordnytt.no.

Til stede som gjestetaler i Leirvik bedehus var Gunnar Elstad, som er psykolog og predikant, og etter hvert et kjent navn i indremisjonssammenheng. Så mens høstmørket siger inn over landet, snakket han om å takle hverdagen når det «butter litt imot».

Ekteskapsseminar
Mens man på Stord har en hel helg med høstmøte, har man i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) konsentrert programmet på en søndag. Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon, står som hovedgjest når Molde bedehus åpner dørene for hele familien 21. oktober.

SE OGSÅ: Plakat for høstmøtet i NRI

I tillegg til å tale på både hovedmøtet og festen på kvelden, skal Kjøde også lede seminar med temaet «Ekteskapets plass i Norge i dag».

Nye tider med motvind
Men høstmøtetradisjonen møter også på utfordringer. Mens NRI før i tiden arrangerte samlinger både i Molde og i Kristiansund, måtte de i fjor innse at tiden for høstmøte på sistnevnte sted var over.

– Vi er i tenkeboksen for hvordan vi skal gripe saken an for å få til en skikkelig høstsamling for misjonsfolket i Kristiansund. Dette kommer vi forhåpentligvis tilbake til et senere år, i år arrangeres det ikke Høstmøte i Kristiansund, skriver kretsleder Arild Ove Halaas på NRI på sine nettsider.

Også i Molde opplevde de over flere år nedgang i antall fremmøtte, men etter en omlegging i programmet ser de nå positivt på en ny form for høstmøte, med program for hele familien.