Innlegg

TAKEAWAY: Junnel Salaspi i arbeid på kjøkkenet. FOTO: Paul Tore Garvo

Vestre Jakobselvs eneste takeaway

(Korona) Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter har så smått kommet i gang med aktivitet etter at det ble koronastengt.

Normalt skulle misjonssenteret i Vestre Jakobselv vært fylt av fugleinteresserte gjester fra hele Europa, men koronakrisen har i stedet tvunget senteret til å holde stengt. Nå er det så smått begynt med aktivitet på senteret, i form av takeaway hvor det tilbys norsk og asiatisk mat.

Aktivitet
Bakgrunnen er at vi på grunn av alle avbestillingene har mistet alle våre inntekter. Det er snakk om et sekssifret beløp. Vi må starte opp med aktivitet for å få inn noe, sier kretsleder Paul Tore Garvo i Finnmark Indremisjon til sambåndet.no. Garvo er også daglig leder for Vestre Jakobselv camping og misjonssenter. 

De begynte med takeaway mandag før påske. På en god dag får de pr. nå inn 10-12 bestillinger, men etter hvert som tilbudet blir innarbeidet og man også kan ta imot kunder som spiser på misjonssenteret, tror Garvo at dette kan gå riktig bra.

Positive
Dette tiltaket blir som en del av konseptet som misjonssenteret startet med i fjor, Lilledalen kafé som holder til på misjonssenteret. Det var tenkt som et tilbud til turister og andre interesserte og skulle være åpent i sommermånedene.

– Hvordan er dette blitt mottatt?

Folk er veldig positive til dette. Det er ikke noen andre i bygda som driver med takeaway. Vi vil i hvert fall fortsette med dette til over sommeren, svarer Paul Tore Garvo.

HANDS ON: Edvard Foss har fått ansvar for å administrere Finnmarks-arbeidet. Her i aksjon under loppemarked på Bildøy bibelskole. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Edvard Foss tar tak i Finnmarksarbeidet

Forkynner og arrangementsansvarlig i ImF Sør, Edvard Foss, har fått en ny arbeidsoppgave.

I flere år har Roald Evensen vært ImFs kontakt for Finnmarksarbeid. Da han sluttet, overtok personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll midlertidig oppgaven, men fra 1. august har Edvard Foss gått inn i en 20 % stilling for å følge opp Finnmarksarbeidet. Han er ikke helt ukjent med Norges nordligste fylke.

Kjent
‒ Da jeg var lærer på Bildøy Bibelskole, hadde jeg med elever til Finnmark cirka en gang i året, og vi samlet inn penger til leirstedene der. Jeg har ellers vært der som forkynner, og nå sist var jeg med til Vardø da Irene Krokeide Alnes nylig var der og hadde møteaksjon. Så jeg er kjent med arbeidet. Det er spennende å følge med det som skjer i Finnmark, forteller Foss til sambåndet.no.

‒ Vi er veldig glad og takknemlig for at Edvard Foss sa ja til å følge opp Finnmarksarbeidet. Han er absolutt rett mann til jobben, sier daglig leder Paul Tore Garvo i Finnmark Indremisjon.

Arbeidsoppgaver
Foss er i tillegg ansatt som forkynner og arrangementsansvarlig i ImF Sør.

‒ Hvorfor sa du ja til å administrere Finnmarksarbeidet?

‒ Ja, hvorfor gjorde jeg det? Jeg fikk spørsmålet om å ta på meg ansvaret, samt ble oppfordret av andre til å gå inn i denne oppgaven og ble rolig for å si ja til spørsmålet. Finnmark er kjekt, og folk er åpne og rett frem. Det er spennende og noe nytt, sier Foss.

‒ Hva blir dine arbeidsoppgaver?

‒ Det blir å skaffe ledere og nye kontakter, holde kontakt med Finnmarksforeningene, skape engasjement og få inn penger til arbeidet. Det viktigste behovet nå er å få på plass folk i de ledige stillingene i kretsen.

Les også: Finnmark Indremisjon leter etter arbeidere.

Engasjement
‒ Hva vil være viktig for deg som administrator for Finnmarksarbeidet?

‒ To ting: Å prøve å få opp engasjementet for arbeidet og hjelpe til med å få på plass folk ved å formidle at der er et behov. Så vil jeg selvfølgelig at folk i Finnmark skal møte Jesus. Finnmarkingene har alt, men de mangler Jesus.

Leirarbeidet
‒ Hva tenker du om arbeidet i Finnmark?

‒ Mitt inntrykk er at etter at Maria Hauge ble ansatt i Vadsø, har leirarbeidet blomstret.

Foss ønsker å få frem at det egentlig ikke er så langt til Finnmark.

‒ Det er bare to timer med fly unna, sier han.

Foreløpig skal han være administrator for Finnmarksarbeidet i ett år.

‒ Vi får se hvor lenge jeg blir i stillingen, sier Edvard Foss.

TRENGER FOLK: Daglig leder Paul Tore Garvo søker flere arbeidere til Finnmark Indremisjon. Foto: ImF Media arkiv

Finnmark Indremisjon leter etter arbeidere

Så langt har ingen søkt på de tre ledige stillingene i Finnmark Indremisjon. Daglig leder Paul Tore Garvo vil nå gå bredere ut for å rekruttere.

I det siste nummeret av Finnmark Indremisjons kretsblad, Kamp og Seier, er det tre stillingsannonser. Den ene er 50 % stilling som barne- og ungdomsarbeider i Vadsø/Vestre Jakobselv, den andre er en 50 % stilling som barne- og ungdomsarbeider eller forkynner i Hammerfest, mens den siste er en 50 % stilling som daglig leder for Repparfjord camping- og misjonssenter.

Optimistisk
‒ Vi har pr. dato ikke mottatt noen søknader til de ledige stillingene, men har vært i kontakt med et par stykker angående jobb i Finnmark. Dette har imidlertid ikke ført fram, sier daglig leder Paul Tore Garvo  i Finnmark Indremisjon til sambåndet.no.

‒ Hva tenker du om situasjonen med tanke på at det ikke er søkere til de ledige stillingene?

‒ Jeg er optimistisk og tror at vi skal få søkere. Utfordringen er å holde arbeidet i gang mens vi venter på å få ansatt folk. Det gjelder først og fremst barne- og ungdomsarbeidet i Øst-Finnmark. Frivillige har stilt opp og gjort det mulig å fortsette arbeidet, svarer Garvo og legger til:

Bredere
‒ Vi må gå bredere ut. Så langt har vi annonsert i kretsbladet og på sosiale medier, men vi vil nå også annonsere i våre kristne dagsaviser.

‒ Hva med å annonsere i lokale medier?

‒ Der er det ikke så mye å hente, for vi har ikke så mange kandidater lokalt i Finnmark. Vi må henvende oss nasjonalt og sannsynligvis rekruttere fra andre deler av landet, sier Paul Tore Garvo.

Vekkelsestegn i Vardø

Etter en møteserie i Vardø opplever evangelist Irene Krokeide Alnes at Gud arbeider i Vardø, og Finnmark Indremisjon er med og støtter arbeidet i byen.

‒ Det var ikke store flokken som kom denne gangen, fra en til 20 stykker på møtene. Men det var utrolig fine samlinger, forteller en engasjert Irene Krokeide Alnes til sambåndet.no.

I september har hun hatt en tre uker lang møteserie i Vardø. Da hun var der i april–mai, kunne Sambåndet melde om at det kom mye folk på møtene. Krokeide Alnes forklarer mindre oppslutning denne gangen med at tidspunktet for møteserien var midt i multesesongen, og at folk var opptatte med sauesankingen og å nytte de siste dagene på hyttene sine før vinteren.

Søkende
‒ Vi opplevde at der er mennesker som er søkende og kommer på møtene selv om oppslutningen var større i vår, sier kretsleder i Finnmark Indremisjon, Paul Tore Garvo.

‒ Hva vil dere gjøre videre i Vardø?

‒ I Finnmark Indremisjon vil vi satse mer på Vardø enn vi har gjort før. Vi har et ønske om å få til jevnlige møter, kanskje en gang i måneden. svarer Garvo.

Møteserien ble holdt i Frelsesarmeens lokaler, og Krokeide Alnes og Garvo samarbeidet med et team fra IM-kirken på Tertnes utenfor Bergen. Lokale krefter deltok også med musikk, sang og vitnesbyrd.

Gjennombrudd
‒ Folk ba om konkret forbønn for syke og kom med frimodige vitnesbyrd. De fortalte om at de hadde fått frimodighet til å dele troen med andre. En som sang på møtene, sa etter det første møtet han sang på, at han hadde opplevd et åndelig gjennombrudd. Vi som hørte ham synge, kunne høre en nådegave, sier Krokeide Alnes.

Sangevangelisten nevner videre en mann som jobbet på sjøen og som trodde han var alene kristen. Han hørte sangen utenfor bakeriet og ble invitert til møte.

‒ På møtet oppdaget han at han ikke var alene, men han hadde kristne søsken også i Vardø. Det var veldig stort, og han ble styrket i troen på Jesus.

Sangstund
Krokeide Alnes hadde ikke bare møter, men var også ute på gaten og sang og inviterte folk på møte om kvelden.

‒ Utenfor butikken og bakeriet hadde vi sangstund i en halv time eller tre kvarter. Noen sa: «Syng mer. Vi vil høre mer.» Det var veldig kjekt, sier hun og legger til:

‒ Vi hadde også møter med folk i ledende stillinger i byen. De uttrykte takknemlighet for at vi ber for byen og ville velsigne byen.

Lengsel
Til slutt vil hun oppfordre folk til å be for Vardø.

‒ Der er en enorm lengsel etter åndelig liv. Folk som kom fra andre steder, sa at det var utrolig åpent og godt å være på møtene. Det var flere som ble sittende sammen og synge i lag en halv time og mer etter at møtet var slutt og kaffen var drukket opp. At folk ikke vil gå hjem etter et møte, er et vekkelsestegn. På slutten av møteserien var der mennesker som søkte frelse. Be om at det som er begynt i Vardø, må fortsette og spre seg til hele landet, sier Irene Krokeide Alnes.

Ga eiendommer til Finnmark Indremisjon

Finnmark Indremisjon har overtatt eierskapet til flere eiendommer tilknyttet Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter.

I begynnelsen av juli var det Landssommerstevne og samtidig markering av at Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter er 50 år. Foreningen Vestre Jakobselv Indremisjons Ungdomsforening (IUF) i Finnmark har tidligere kjøpt tre eiendommer rundt senteret. På jubileumsfeiringen overdro IUF eiendommene til Finnmark Indremisjon.

«Prosjekt Ungdomssenter»
– Da IUF i 1971 kjøpte en bestående campingplass, var vårt ønske at campingdriften på sikt kunne gi et økonomisk bidrag til drift av Misjonssenteret. I tillegg har IUF kjøpt to andre tilliggende eiendommer med mulighet for utvidelse av campingplassen, forteller Kåre Harila i IUF.

IUF som ble stiftet i 1950, har støttet senteret siden det ble besluttet bygd. Foreningen solgte bedehusbygget sitt til en privatmann og solgte grunneiendommen til kommunen. Pengene fra salget gikk i sin helhet til «prosjekt Ungdomssenter».

Klausuler
– Hvorfor har dere overdratt disse eiendommene til Finnmark Indremisjon?

– Vi ønsker at misjonen skal være eier og har hatt det i tankene i mange år, men av formelle årsaker – klausuler knyttet til eiendommene – har overdragelse av eiendommene ikke vært mulig tidligere. Men tanken har hele tiden vært at Finnmark Indremisjon skulle kunne eie alle eiendommene campingen kan drives på, sier Harila.

Campingformål
Alle tidligere bindinger/klausuler ble ordnet i 2015, og nå passet det ifølge Harila bra å overdra eiendommene i forbindelse med 50-årsjubileet.

Eiendommene som ble overdratt, er på vel 11 000 kvadratmeter og har en tomteverdi på 337.000 kroner. De brukes av senteret til campingformål. To av eiendommene blir brukt til telt, bobiler og campingvogner. På den tredje er det bygd nye hytter.

 Større frihet
– Det gir oss større frihet. Nå er det vårt eget, og vi får mer spillerom, er formann i Finnmark Indremisjon, Paul Tore Garvos kommentar til jubileumsgaven fra IUF.

På den ene eiendommen er det fortsatt arealer med muligheter til utvidelse. Garvo har foreløpig ikke så mange tanker om hvordan disse arealene kan brukes. Det vil bli behandlet av styret. 

Ny kretsleder i Finnmark indremisjon

Paul Tore Garvo starter i 50 prosent stilling fra 1. februar.

– Paul Tore er ansatt fordi han er en mann som over tid har vist evne og forståelse for å drive misjon i Finnmark. Han har en allsidig bakgrunn og er både positiv og omsorgsfull som person, sier Roald Evensen, formann i Finnmark Indremisjon.

LOKALKUNNSKAP
Garvo er født og oppvokst i Vestre Jakobselv som ligger i Vadsø kommune. Han har «vært i sammenhengen» i mange år, kjenner landsdelen, folket, de ansatte og alle de frivillige. Nå gleder seg nå til å ta fatt på stillingen som kretsleder.

– Det er mange utfordringer som venter i Finnmark, det er klart det, men vi har også mange dyktige arbeidere og støttespillere og uten dem hadde jeg ikke våget meg inn i dette, sier Paul Tore Garvo.

– HYRDE
– Hva blir din styrke som kretsleder?

– Jeg tror jeg er flink til å lytte til hva folk har å si, og jeg er løsningsorientert i forhold til utfordringer, sier den kommende kretsledere, og får støtte fra sin formann.

– Paul Tore har litt av hyrden i seg. Han er flink til å snakke med folk, ta seg av dem og vise at han bryr seg.

STORE LØFT
Paul Tore Garvo er 46 år, gift og har tre barn. Han starter i stillingen 1. februar og overtar etter Øyvind Kjelling som slutter som kretsleder 1. mars. Foreløpig skal han virke i en 50 prosent stilling.

– Femti prosent er det vi klarer akkurat nå med tanke på økonomi. Vi har satset ganske mye i Finnmark de siste årene så kan ikke bare dure i veg. Vi må ha en viss edruelighet med oss, men er åpne for mer dersom det gis rom for det, sier Roald Evensen.

Og halv stilling passer den nye kretslederen godt.

– Jeg har noen prosjekter på egenhånd som jeg fortsatt ønsker å holde på med, så dette passer meg godt, sier Paul Tore Garvo – titulert som «grovarbeider for ungdomssenteret, Vestre Jakobselv» på sin Facebook-profil.