Tag Archive for: Ragnhild Kristine Vartdal Espelund

OPPSLUTNING: Daglig leder Ragnhild Vartdal Espelund i Radio Sunnmøre opplever økt opslutning under koronakrisen. FOTO: Privat

Oppsving for Radio Sunnmøre

Under koronakrisen har Radio Sunnmøre fått flere lyttere, givere og følgere på Facebook.

Etter at folk mer måtte være hjemme, ha hjemmekontor og fikk færre sosiale aktiviteter, har folk fått større anledning til å lytte på radio, og stadig flere gir signal om at de lytter på oss, sier daglig leder Ragnhild Vartdal Espelund i Radio Sunnmøre.

Skryt
Brukertall fra nettside og sosiale medier, samt konkrete tilbakemeldinger til den kristne radiokanalen, viser at den har mange lyttere og fortsatt opplever stor giverglede under koronakrisen.

Det er mange som tar kontakt, og mange som snakker positivt om oss. Vi får bare gode tilbakemeldinger. Inntektene har ikke gått ned, og vi har mer enn nok å fylle arbeidsdagen med, forteller Vartdal Espelund, som også registrer at de har fått flere følgere på Facebook.

Kveldsmøte
– Hvilke endringer har dere gjort på grunn av koronakrisen?

Den største endringen vi gjorde da alt ble stengt og man ikke lenger kunne møtes på bedehuset, var at vi begynte å sende kveldsmøter som går kl 21-22 tirsdag-fredag og søndag, hvor Johan Halsne, Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes blant andre er med som talere. Det er veldig populære sendinger, sier Vartdal Espelund.

Bønnetjeneste
Radiokanalen har også åpnet for en bønnetjeneste. Ifølge Vartdal Espelund har de fått over 300 sms-er med bønneemner fra folk siden de åpnet tjenesten for cirka en måned siden.

Vi har fått tilbakemelding om at folk har fått bønnesvar. Vi legger bønneemnene anonymt ut på vår hjemmeside. Der kan folk gå inn og være med på å be.

Viktig
– Hvordan forklarer du den økte oppslutningen dere har fått?

Det blir bare synsing, men folk gir oss tilbakemelding på at de liker våre sendinger. Vi har et variert programtilbud. Og så har folk fått mer tid, og flere bruker den til å lytte på oss.

– Hvordan tenker du om Radio Sunnmøres rolle etter koronakrisen?

Per i dag ser vi at det er viktig det vi holder på med, og at bevisstheten rundt det å ha en kristen radiokanal er svært viktig for mange, og kanskje spesielt nå når man ikke får fysisk møtes for å høre Guds ord, sier Ragnhild Vartdal Espelund.

Denne artikkelen ble skrevet 29. april 2020, men har ikke vært publisert før nå.