Tag Archive for: Rettferdskonferansen

RETTFERDSTEOLOG: Ken Wytsma håper flere vil oppdage hvor nært knyttet rettferdighet er til Guds hjerte og Hans oppdrag til oss. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

‘- Søk Guds rettferdighet – for andre mennesker

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen.

Ken Wytsma er hovedpastor i Village Church i Beaverton i Oregon og er grunnleggeren av The Justice Conference, som siden starten i 2010 har nådd over 30.000 mennesker i ni land med et budskap om en rettferdighetsteologi og Guds kall til å gi av våre liv.

Han er opptatt av at kristne må se sammenhengen mellom rettferdighetsarbeid og forholdet til Gud. I Oslo nylig deltok han på Rettferdskonferansen, den norske versjonen av The Justice Conference, som ble arrangert for andre gang i Norge.

– Rettferdighet er elementært for vår forståelse av Gud og vår evne til å reflektere Guds rike, sier Wytsma til Kristelig Pressekontor.

Teologien om rettferdighet

Grunnleggeren har ikke vært direkte involvert på arrangørsiden for The Justice Conference de siste fem årene, men reiser nå verden rundt som foredragsholder om rettferdighet, teologi og ledelse. Wytsma er opptatt av at rettferdighet ikke bare handler om det vi gjør.

– Da vi startet konferansen, ønsket vi ikke bare å snakke om handlinger og etikk, men ta det til et høyere plan ved å snakke om en teologi for rettferdighet, sier han og viser blant annet til bibelversene fra Matteus 25, der Jesus sier «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg».

– Det Jesus sier her, er at «en av de beste måtene å elske meg på, er å elske dem jeg elsker». Han sier at «du må forstå at kjærligheten du viser andre mennesker, er direkte og dypt knyttet til den aktelse og respekt du har for ham», framholder Wytsma.

Pastoren mener det er viktig å se at arbeid for rettferdighet er en sentral del av Herrens virke og vårt forhold til ham.

– Når jeg snakker om rettferdighetsteologi, handler det om hvor ideen om gode og lydige gjerninger kommer fra, at det kommer fra Guds hjerte og hans bud til oss.

Språklig tolkning

Når amerikaneren, som også underviser i rettferdighet og filosofi ved Kilns College i USA, leser i Bibelen, merker han at to ord på engelsk, som begge betyr rettferdighet, tolkes svært ulikt av kristne amerikanere.

– Kulturelt tenker vi gjerne at «righteousness» handler om vår relasjon til Gud på grunn av Jesus, og med amerikansk individualisme blir en låst i den tolkningen. Vi ender opp med å flytte dette begrepet vekk fra «justice», men de betyr egentlig det samme: En rett relasjon med Gud, seg selv, andre og skaperverket, sier Wytsma, som håper folk kan se ordene mer i sammenheng.

Teologen opplever at få amerikanere tolker bibelvers som «Søk først Guds rike og hans rettferdighet» (Matt 6,33) eller «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld» (Matt 5,10) til å handle om rettferdighet i verden.

– Ingen hører at man i dette skal søke rettferdighet for andre. På for eksempel spansk, der man bare har ett ord, justicia, føler jeg meningen blir mer tro mot den opprinnelige teksten, mens vi på engelsk ender opp med ulike ord som kompliserer bildet, sier Wytsma.

Han sammenligner bruken av de to ordene «righteousness» og «justice» med å bygge et hus der halvparten av arbeiderne bruker det metriske systemet og halvparten måler det i tommer.

– Det gjør ikke bare at et rom ikke fungerer, men hele bygningen vil være ustødig.

NI LAND: Rettferdskonferansen som Ken Wytsma startet i 2010 har spredd seg til ni land, inkludert Norge. Nå reiser Wytsma verden rundt som foredragsholder om rettferdighet, teologi og ledelse. Her er han på Rettferdskonferansen i Oslo den 8. november i år. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Håp i Skriften

Ifølge Wytsma brukes det mye krefter i enkelte deler av kirken i USA på å prøve å snakke mot sosial rettferdighet (social justice).

– For hvis en kan distansere seg fra innholdet i social justice, kan det fri oss fra ansvar, fra kirkens synder eller ting som vil være ubehagelig eller kreve noe av oss. Særlig blant konservative kristne i USA har man hatt en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, sier han og forteller at misjonærer har spredt denne tankegangen til andre land.

Wytsma har likevel et håp om forandring.

– En bra ting er at disse veldig engasjerte kristne har stor respekt for Skriften, og de brenner for å følge Gud. Hvis et sterkt bibelsk argument kan fremsies og gir gjenklang, vil de ha en høy motivasjon for å tilpasse seg, utvikle seg og lytte, sier Wytsma.

– Vi er nødt til å gjenopprette det bibelske språket om at rettferdighet i samfunnet åpenbart er noe Gud ønsker når han bryr seg om skaperverket, sier Ken Wytsma. KPK