Innlegg

INNE TIL JUL: Fra åpningen av ridehallen 17. desember. Ordfører i Bygland kommune, Sigmund Åge Fossdal, i midten. Rådmann Aasmund Lauvdal, nr. fire fra venstre, rektor Hallvard Nessa, til høyre, og tidligere rektor Steffen Røykenes, nummer tre fra høyre. FOTO: PRIVAT

KVS Bygland har fått ridehall

Det har tatt lang tid, men nå er ridehallen på KVS Bygland på plass. Rektor Hallvard Nessa håper at det vil gi skolen flere søkere.

‒ Vi hadde behov for å utvide tilbudet, og den nye ridehallen er viktig for elevene på hest- og hovslagerfaget. Det er flott å få den opp, sier Nessa til Sambåndet.

Høsten 2018 kunne sambåndet.no melde at KVS Bygland til sammen hadde fått 750 000 kroner i støtte fra ulike aktører, og av disse var 550 000 kroner en støtte fra Gjensidigestiftelsen til ridehall. Den 17. desember 2019 ble ridehallen offisielt åpnet.

Samarbeid

‒ Hallen kan brukes både sommer og vinter. Det blir mye enklere for både de som underviser på faget og elevene, fortsetter Nessa.

Rektor understreker at det har vært et godt samarbeid mellom kommunen, idrettslaget og Gjensidigestiftelsen. Det var idrettslaget som søkte Gjensidigestiftelsen om støtte.

Åpning

Ridehall KVS Bygland høyde

INNENDØRS: Med ridehallen blir undervisningen enklere særlig på vinterstid. FOTO: PRIVAT

‒ Hvordan var åpningen?

‒ Det var en fin åpning hvor de involverte parter var invitert, med rådmann, ordfører, representanter fra Gjensidigestiftelse og idrettslag og de fleste elevene på skolen.

‒ Hva slags kommentarer har dere fått på den nye ridehallen?

‒ Utelukkende positive.

‒ Og hva synes du selv?

‒ Det har blitt et veldig bra resultat. Vi er takknemlig for det flotte samarbeidet som har gjort dette mulig.

Betydning

‒ Hva betyr ridehallen for skolen?

‒ Den er et løft for skolen, både for lærere og elever, og for bygda. Bygdefolket kan også bruke den. Ridehallen er viktig for å utvikle skolen og få bedre skoletilbud, og den er viktig i markedsføringen av skolen. Vi ønsker et bedre tilbud for de som går her, slik at skolen kan bli mer attraktiv og få flere søkere, sier rektor Hallvard Nessa.

HEST: KVS-Bygland får ny ridehall. Her er elev i 2017, Hedda Fjelberg Hordvik, på ridetur. Foto: Petter Olsen

Bygging av ridehall i gang

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

‒ Vi gleder oss til ridehallen står ferdig og ser mulighetene det vil gi oss, sier rektor Steffen Røykenes til sambåndet.no.

I desember i fjor meldte sambåndet.no at KVS-Bygland fikk 550 000 kroner i støtte fra Gjensidigestiftelsen til ny ridehall. Det betydde at skolens planlagte nye ridehall var delvis finansiert.

Nå er finansieringen av ridehallen på plass i og med at skolen tidligere i høst har fått 200 000 kroner fra Bygland kommune, 200 000 kroner fra Setesdal regionråd og 150 000 fra Bygland IL

Vedtaket fra Setesdal regionråd kom den 5. september, og rett etterpå begynte skolen med gravearbeid.

Grunnarbeid
‒ Nå jobber vi med grunnarbeidet. Neste steg er å sette opp hallen. Det er beregnet å ta cirka en uke. Så kommer det innvendige arbeidet, forteller Røykenes.

‒ Når regner dere med at ridehallen står ferdig?

Vi har ikke satt noen frist. Målet er at det skal være klart til snøen kommer. Arbeidet vil fortsette fortløpende.

Men Røykenes vil ikke love at ridehallen står klar til jul.

Betydning
‒ Hva betyr en ny ridehall for KVS-Bygland?

Vi har jobbet med dette i flere år. Den vil ha stor betydning for oss som skole og for hestelinja, og for at vi kan få flere elever og for kommunen siden dette er et fellesprosjekt mellom oss og Bygland IL.

Da Sambåndet vinteren 2017 snakket med Hedda Fjelberg Hordvik, som da var elev på VG2 med fordypning hest og hovslager, var det nettopp ridehall hun trakk fram som et ønske for tilbudet ved skolen.

Finansiert
‒ Hva betyr en eventuell reduksjon i statstilskuddet for naturbruk som er foreslått i statsbudsjettet, med tanke på dette prosjektet?

Ridehallen er finansiert, så den vil ikke bli påvirket av reduksjonen i statstilskuddet som er foreslått i statsbudsjettet. Men vi må bare stille opp med flere elever hvis statstilskuddet blir redusert, sier Steffen Røykenes.