Innlegg

Blir ny sjef i Si-REISER

Aud Kindervåg Halsne (51) frå Skartveit i Finnøy kommune blir ny dagleg leiar i Si-REISER frå 1. februar neste år.

– Styret i Si-REISER er trygge på at vi har funne ei god løysing, seier styreleiar Rolf Kjøde.

Si-REISER er den største turoperatøren i kristen regi i Norge

Styreleiaren peikar på at Aud Kindervåg Halsne er godt kjent med Si-REISER etter ti år som reiseleiar, og ho har også vore med i arbeidet med turutvikling og programlegging. Styret meiner det er ein viktig føresetnad for å jobbe godt med den heilt avgjerande og store gruppa av reiseleiarar og turpredikantar.

– Ho brenn for den visjonen som selskapet har om å skape kristne feriereiser. Ho har klare og gode tankar om vidare utvikling av Si-REISER mot nye kundegrupper, samtidig som ho kjenner den eksisterande kundegruppa svært godt og vil arbeide hardt for at dei skal kjenne igjen selskapets profil og identifisere seg med det. Aud Kindervåg Halsne har kjennskap til ei god breidde i kristen-Norge og vil såleis ha godt grunnlag for å arbeide vidare med den stadig pågåande fornyinga av reiseleiarkorpset, seier Kjøde og held fram:

– Aud har særs gode leiareigenskapar med stor erfaring frå personalarbeid. Ho har hatt ulike leiarstillingar både i skole og barnehage og i kommuneadministrasjonen.

Av utdanning er Aud Kindervåg Halsne førskolelærar med fordjuping i administrasjon og leiing og vidareutdanning i spesialpedagogikk. Ho er gift med Johan Halsne, som er forkynnar i ImF.

Styreleiar Rolf Kjøde opplyser til sambåndet.no at Kurt Andre Henriksen, som har vore konstituert som dagleg leiar det siste året, går tilbake til den stillinga han hadde permisjon frå, som administrasjonsleiar i Si-REISER.

 

Ny leder i Si-REISER

Fra 1. januar 2013 blir Kurt André Henriksen (44) konstituert som disponent og daglig leder av reiseselskapet.

Hvilke forandringer vil skje i Si-REISER med deg som leder?

– Ikke noe revolusjonerende. Vi kommer til å fortsette i samme spor som vi har kjørt, sier han og legger til:

– Du kan ikke skifte ut et spor som går så godt.

Han tar over etter Jon Teigen (60), som etter eget ønske går ut av den daglige lederrollen fra 1. januar. Teigen har ledet Si-REISER siden etableringen i 1979, og blir fra nyttår av å se i stillingen som spesialrådgiver.

– Teigen har vært en visjonær leder med evne og vilje til å knytte til seg organisasjoner og mennesker. Han har gitt uttrykket ”kristne feriereiser” et positivt innhold, sier styreleder Randi Fagerhol Lauvås ifølge KPK.

Ingen profilendring
Selv har Henriksen vært administrasjonsleder og nestleder i selskapet siden 2000.

– Det blir ingen forandringer utad. Profilen vil være den samme, og produktet likeså. Vi vil fortsette med de samme reisemålene som før, sier han.

Hva er din visjon for Si-REISER?

– At vi skal fortsette å tilby en ferie utenom det vanlige. Mottoet vårt – Mer enn ferie – skal stå sentralt. Innholdet i ferien skal være noe mer enn hva de ”vanlige” turoperatørene kan tilby.

Åndelig utbytte 
Si-REISER har ikke bare turopplevelsen som mål for øyet, men ønsker også å gi noe som kan mette både ånd, sjel og legeme.

– Vi ønsker at kundene våre skal ha det godt sosialt, men at de også skal få et utbytte av reisen åndelig sett, avslutter han.

Ung-tur til Israel

– Dette er en unik mulighet til å oppleve dette fantasiske landet, sier Kenneth Foss.

22. februar til 3. mars er tiden. Stedet er Israel. Reisefølge blir blant annet Kenneth Foss og Erik Furnes.

– Da vi var på personaltur til Israel i 2009 var vi flere som pratet om hvor bra det ville vært med en egen tur til Israel for ImF-UNG. Nå blir det endelig alvor, sier Kenneth Foss.

 Messianske jøder
ImF-UNG-turen vil være en blanding mellom en tradisjonell bibelreise og en tur preget av ung-impulser.

– Vi vil selvsagt besøke de mest kjente bibelske stedene. Det er noe av poenget med en slik tur, å kunne oppleve det som Bibelen forteller om. Men i tillegg vil vi at våre ungdommer skal få møte ungdommer som lever i Israel i dag, sier Kenneth og forteller mer.

– Vi kommer til å få flere muligheter til å treffe unge, messianske jøder. Det blir både spennende og viktig å møte kristne brødre og søsken som lever i Israel i dag og få et innblikk i deres situasjon, sier han.

Sterke opplevelser
Nå håper Kenneth at turen til det lovede land skal bli fulltegnet, gjerne med førstegangsreisende.

– Det er jo på mange måter en basic-tur, så dette er turen for de som ikke har det store kjennskapet til landet fra før.

Selv har han vært der en gang, og gleder seg stort til å reise tilbake.

– Min sterkeste opplevelse den gang var båtturen på Genesaretsjøen. Så personlig jeg gleder meg til å møte igjen noen av de bibelske stedene, sier han.

– I tillegg gleder jeg meg veldig til å treffe lokale kristne ungdommer og få et innblikk i hvordan de har det.

For alle
Teknisk arrangør for turen er Si-REISER, som har 30 års erfaring med turer til Israel. I tillegg har ImF-UNG brukt Return to sender, Israelmisjonens ungdomsavdeling, som konsulenter. Selv om ImF-UNG står som arrangør, vil turen være åpen for alle som ønsker å delta.

– Hvis folk vil se de bibelske stedene og oppleve dem på nært hold i et ungdommelig fellesskap, så har de nå en utrolig flott mulighet til dette, sier Kenneth Foss.